آخرین نوشته

رنجبر شمارە ١٢٣ منتشر شد

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

ranjbar_123
بقیه در اینجا »

مذاکرات نواستعماری امپریالیستها!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

برای ایجاد توهمات درقرارداد نواستعماری اتمی امپریالیستهای ۵+۱ با رژیم جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گیج کننده ای را امپر یالیستها سازمان دادند. نتیجه مذاکرات هسته ای و رسیدن به توافق را باید درحد صحبت اوباما پس از توافقات ارزشیابی کرد که گفت: رئیس جمهوری...
بقیه در اینجا »

شکوفان باد اعتصابات سراسری!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

تا زمانی که استثماروستم موجودباشد، مبارزه حق طلبانه درآن مکانها قطع نشده و ادامه خواهد یافت. درعین حال این مبارزات بدون جمع بندی از نتایج حاصل از آنها و پیداکردن وسایل موثرتر در به پیروزی رساندن این مبارزات، همانند چرخهای اتوموبیلی گیرکرده در میان...
بقیه در اینجا »

یونان در بحران!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

فروپاشی شوروی در دهه ۹۰ قرن بیستم میلادی ، فرصت طلائی برای سرمایه داری اروپا بوجود آورد تا به خواست تاریخی خود یعنی اروپای واحد در صحنه رقابت بین المللی جامه عمل بپوشاند . این شکلگیری که در آغاز اولیه اش با پشتیبانی نسبی...
بقیه در اینجا »

فقر آماری و دورنمای سازنده گی در ایران!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

بعداز ۳۷ سال حاکمیت استبدادی و پیرویدولت اسلامی از “اقتصاد مال خر است ـ خمینی” و راندن متخصصان علمی، اقتصادی، اجتماعی به خارج و با تکیه به لومپنیسم و خرافات برای اداره امور، اکنون درکمال درمانده گی حاکمان دست بدامن کشاندن سرمایه داران ایرانی...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

ایکور ـ ۵ ژوئن ۲۰۱۵ اعلامیه اعتراض: به دفاع از اول ماه مه به مثابه روز مبارزه بین المللی طبقه کارگر بپردازیم رفقای گرامی عضو! دراول ماه امسال کارگران مبارز انقلابی درمقابل یک ستم و سرکوب شدید درچندین کشور قرارگرفتند.  ایکور هم بسته گی...
بقیه در اینجا »

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث بخش اول

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

-  بررسی وقایع پرتلاطم و چشمگیر اخیر در صحنه بین المللی ( حمله تروریستی و خونین داعشی های فاشیست به موزه باستانی باردو در تونس و سپس به مساجد در یمن ، تهدید دولت ونزوئلا از سوی دولت اوباما، ماجراجوئی ها و شعبده بازیهای...
بقیه در اینجا »

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث بخش اول

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

-  بررسی وقایع پرتلاطم و چشمگیر اخیر در صحنه بین المللی ( حمله تروریستی و خونین داعشی های فاشیست به موزه باستانی باردو در تونس و سپس به مساجد در یمن ، تهدید دولت ونزوئلا از سوی دولت اوباما، ماجراجوئی ها و شعبده بازیهای...
بقیه در اینجا »

بحران زیست محیطی و نیاز به حل آن درایران!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

امروز بخش مهمی از نیروهای سیاسی موافق و یا مخالف هم به وجود بحران زیست محیطی درایران آگاهی دارند. اما آگاهی بدون عمل درجهت تغییر اوضاع همان طور که ازقدیم گفته اند مثل شاخ بی ثمر است. تاچه حد از ساکنان شهرهائی مثل اهواز...
بقیه در اینجا »

دراین ۳۶ سال چرا اتحاد وجودنداشته است؟

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

با سلام خدمت تمامی شرکت کننده گان دراین گردهم آئی پالتالکی. من درفرصت کوتاهی که برای صحبت کردن دارم درمورد این موضوع مطالبی را با شما درمیان می گذارم به امید این که تعمق بیشتری درمورد آن بنمائید تا عوامل اخلال درامر وحدت کمونیستها...
بقیه در اینجا »

اطلاعیه

۲۱٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar
اطلاعیه

اگر خواستید عکس را بزرگتر ببینید ٣ با روی عکس کلیک کنید
بقیه در اینجا »

بحث و گفتگو پیرامون ایجاد تشکل حزب طبقه کارگر در ایران

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar


بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٢٢ منتشر شد

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

ranjbar-122
بقیه در اینجا »

توطئه امپریالیسم درتدارک جنگ دولتهای مافوق ارتجاعی!

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

همان طور که قبلا اشاراتی داشته ایم، امپریالیستها بعداز آخرین اختراعشان که داعشی است با جنگهای قرون وسطائی که با چنان مقاومت و نفرتی ازجانب مردم آزادی خواه جهان روبه رو شده که اختراع مناسبی برای امپریالیستها دربرابرافکارعمومی جهانی نیستند، لذا درصدد تهیه طرح...
بقیه در اینجا »

درشهریکی کس را هشیار نمی بینم هریک بترازدیگر سرگشته ودیوانه!

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

تحریمهای اقتصادی، رشد مبارزات روزمره کارگران و زحمت کشان، افشای روزافزون فسادمالی در دستگاه حاکم و استفاده سرمایه داران خصوصی در بهره بردن ازاین وضعیت به سود خویش، شرایطی را فراهم ساخته که هرشهروند ایران که جزو حاکمان و سرمایه داران نبوده باید نسبت...
بقیه در اینجا »

فغان ز جغد جنگ و مرغ آوای او!

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

این روزها اخبارمربوط به آماده سازی کشورهای امپریالیستی درغرب و شرق برای جنگ به طور بسیار معمولی تبلیغ می شود و ازجمله درغرب کشاندن تعداد هرچه بیشتری از کشورها به درون اتحادیه نظامی آتلانتیک به قدری عادی شده است که هیچ کشور سرمایه داری...
بقیه در اینجا »

تشدید اعدامها درایران و ضرورت جلوگیری از آن!

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

کشتارگاهی به بزرگی ایران توسط رژیم منفور جمهوری اسلامی طی ۳۷ سال حاکمیت خونین اش که حتا یک روز دست از کشتار انسانها برنداشته گسترش و ادامه یافته است. تمامی این قتل عمدها ناشی از شرایطی است که خود رژیم به وجودآورده که وجود...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

توسط حزب کمونیست انقلابی مصر :cpregypt@gmail.com “هم بسته گی با رفقای مصری” در روز کار ۲۰۱۵ رفقای شما درحزب انقلابی کمونیست مصر که درحال تدارک آن بودند درمرکزشهرقاهره درحمایت از طبقه کارگرمصر و تمامی کارگران جهان دست به تظاهرات علیه سرکوب توسط سرمایه داران...
بقیه در اینجا »

درگیری بین حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کارگران کردستان ترکیه ( پ ک ک)

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

هفته قبل در نواحی روستای کیله شین نزدیک پیرانشهر در حدود مرزی ایران و عراق بین نیروهای پیشمرگه حزب دمکرات کردستان ایران و پارتیزان های حزب کارگران کردستان ترکیه درگیری نظامی رخ داد که منجر به کشته شدن دو پیشمرگه حزب دمکرات ایران شد...
بقیه در اینجا »

نقش ” تلاقی تمدن ها ” در ایجاد امپراتوری آشوب (۲)

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

ـ  در بخش اول این نوشتار بعد از تشریح اجمالی انگاشت ” تلاقی تمدن ها ” که در عمل ، اعمال آن منجر به گسترش بی امنیتی ، آشوب و بی خانمانی در جهان به ویژه در کشورهای دربند پیرامونی ( جنوب ) گشته...
بقیه در اینجا »

جدال درمورد انتخابات اخیر درترکیه!

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

انتخابات به شیوه پارلمانتاریستی طی دویست و اندی سال پیش درخدمت حاکمیت بورژوازی قرارگرفته و هیچ قدوسیتی درمورد اجرای دموکراسی ندارد. به این اعتبار خط مشی سیاسی که دل درگرو کسب قدرت از طریق پارلمان دارد کیفیت یادگیری ازتاریخ نداشته وگرفتار پاسیویسم می باشد....
بقیه در اینجا »

سرمایه داری سرمنشاء ناعدالتیهای امروزاست!

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

محمد باقرنوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان این که مسوول برنامه ریزی کشور هستم، خاطر نشان کرد: دولت نهم و دهم طی هشت سال بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار از محل فروش روزانه چهار میلیون بشکه نفت به ارزش هر...
بقیه در اینجا »

بحران اقتصادی ادامه دارد!

۵٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar

بدهی جهان در حال حاضر به ۲۰۰ تریلیون دلار رسیده است توسط، گولد کور، ۱۵ می ۲۰۱۵ Future Fast Forward مؤسسه مک کینزی می گوید، بدهی های جهان به طور غیر قابل تحمل و ناپایداری به مرز ۱۹۹ تریلیون دلار رسیده است. ـ بدهی...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٢١ منتشر شد

۴٫ خرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

ranjbar_121
بقیه در اینجا »

مصاحبه با رفیق پارسابناب- قسمت اول

مصاحبه با رفیق پارسابناب-قسمت دوم

آثار کلاسیک مارکسیستی

نظرات

  سر فصل ها

  تقویم ماهانه

  جولای 2015
  د س چ پ ج ش ی
  « Jun    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031