آخرین نوشته

پیام مبارزاتی ۱۶ آذر را زنده نگه داریم!

۱۸٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

۱۶  آذر، روز دانش جو ۶۰سال پیش درجریان مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم دست پخت کودتای امپریالیستهای آمریکا و انگلیس و سرسپرده گی نظام سلطنتی، با خون سرخ دانش ۳ جوی مبارز پیام مبارزه علیه دیکتاتوری و علیه وابسته گی به امپریالیسم را که دست نشانده سرمایه های مالی انحصاری جهانی بود، برای دانش آموزان...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١١۵ منتشر شد

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

ranjbar_115
بقیه در اینجا »

به عمل کاربرآید به سخندانی نیست!

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

اخیرا دراعلامیه ای از افراد دموکرات بین المللی دردفاع از مبارزات مردم کرد درکوبانی، نظری از کوبانی آمده بود دایربراین که با تشکر ازمردم جهان که به دفاع ازمبارزات جاری در کوبانی علیه نیروهای وحشی متجاوز داعش پرداخته اند تاکید داشت ولی تاکنون درعمل...
بقیه در اینجا »

ک. ابراهیم: دستاوردهای انقلاب اکتبر و سوسیالیسم انکارناپذیرند!

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

۹۷  سال از پیروزی انقلاب کبیراکتبر در روسیه تزاری می گذرد. انقلابی که در شروع و ادامه اش جهان رابه پیشرفت رهنمون شد و با شکست کشورهای سوسیالیستی در۶۰ سال اخیر شاهد آن هستیم که نظام سرمایه داری چه بربریتی را بر ساکنان کره...
بقیه در اینجا »

طرح خارج کردن دانش آموزان بی‌پول از گردونه تحصیل گامی ضدانقلابی!

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

درحالی که درآمریکا که مرکز وبهشت سرمایه های خصوصی است، همان طور که دراین شماره رنجبر وضعیت فقر نیمی از جمعیت آن کشور را نشان دادیم، اما درایران طبق تصمیم جهانی انحصارت فراملی  نظام جمهوری اسلامی نوکر سرمایه سرسختانه در گسترش خصوصی سازی که...
بقیه در اینجا »

رهائی زنان و مردان کارگر و زحمتکش ایران درچیست؟

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

۳۶ سال است که نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران حتا یک روز از اعمال استثمار بی رحمانه و ستم وحشیانه بر اکثریت مردم ایران دریغ نکرده است. اگر درابتدا به علت فشار ناشی از پیروزی انقلاب در سرنگونی رژیم سلطنتی قانون نیم بند...
بقیه در اینجا »

درجبهه جهانی کمونیستی

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

۲۰ سال زیرآتش! هزاران نفر بیستمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست ترکیه را جشن گرفتند! بولتن بین المللی حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست شماره ۱۴۵، ۱ نوامبر ۲۰۱۴ درجشن بزرگ هزاران جوان، زن و پناهنده بیستمین سالگرد تاسیس حزب ما را درشهرلورکوزن...
بقیه در اینجا »

شکاف عظیم نابرابری درجهان سرمایه داری!

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

خرج یک میلیون دلار در روز طی ۲۰۰ سال! گزارشی که توسط سازمان کمک رسانی اوکسفام انجام گرفته شکافهای جهانی بین ثروتمندترین و فقیرترین را نشان می دهد. درشروع امسال این سازمان محاسبه نمود که ۸۵ ثروتمندترین افراد درجهان باهم صاحب همان قدر دارائی...
بقیه در اینجا »

تلاقی و تلازم میان آزادی و برابری از انقلاب کبیر فرانسه تاکنون

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

- در عرض یکسال گذشته تعدادی از رفقا و هموطنان علاقمند و همچنین تعدادی از شرکت کنندگان در اتاق های پالتاکی ، سمینارها و کنفرانس اخیر فوروم در نیویورک یک سری پرسش های مناسب و بجائی درباره مطالبی که نگارنده ارائه داده اند ،...
بقیه در اینجا »

فراخوان بسیج

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

تظاهرات جهانی علیه داعش ـ به خاطر کوبانی ـ به خاطر بشریت ۱ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۴ ۱۵ سپتامبراخیر، سازمان داعش تهاجم گسترده ای را درچندجبهه علیه شهر کوبانی ، درشمال سوریه ( کردستان غربی، که روجاوا نیز نامیده می شود) ترتیب داد. این...
بقیه در اینجا »

تصمیمات ارتجاعی خطرناک!

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

به گزارش ایرنا، «علی اکبر صالحی» در جمع خبرنگاران درباره عقد قراردادهای جدید ساخت نیروگاه های اتمی با کشورهای دیگر افزود: انعقاد قرارداد ساخت دو نیروگاه با روسیه در مراحل نهایی است که امیدواریم در آینده نزدیک عملی شود. وی یادآور شد: این دو...
بقیه در اینجا »

از هر دری، سخنی

۵٫ آذر ۱۳۹۳
در ranjbar

بزرگترین تظاهرات کارگری در بلژیک بی بی سی : حدود یکصد هزار کارگر در پایتخت بلژیک در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت تظاهرات کردند. پلیس بلژیک آنها را با گاز اشک‌آور و آب پرفشار پراکنده کرد. این تظاهرات در مجموع مسالمت‌آمیز و آرام بود...
بقیه در اینجا »

نشریە رنجبر شمارە ١١۴ منتشر شد

۱۳٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

ranjbar_114
بقیه در اینجا »

بازهم درمورد حزب سازی!

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

(به رفقای نشریه تدارک حزب انقلابی) نزدیک ۵۰ سال است که درجنبش چپ ایران امر حزب سازی طبقه کارگر درمبارزه علیه نظرات رویزیونیستی مدرن جایگاه بزرگی را اشغال کرده است. نفوذ ایده ئولوژی و شیوه تفکر خرده بورژوائی در درون جنبش چپ مدافع طبقه...
بقیه در اینجا »

دزد بازار آشفته می خواهد!

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

آن چه که درکوبانی می گذرد، نمونه ای بسیارجدی و روشنی است دررابطه با مداخلات نیروهای ارتجاعی درازبین بردن حقوق دموکراتیک مردم و ملیتها درتعیین حق سرنوشت خویش وادامه ی وضعیت آشوب و کشتاردرخاورمیانه . مقاومت جانانه ی مبارزان کرد دردفاع از استقلال کردستان...
بقیه در اینجا »

رعشه قبل ازمرگ رژیم اسلامی!!

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

اوضاع انفجاری درسطح حاکمان با تداوم مذاکرات با گروه ۵+۱ درمورد غنی سازی اورانیوم و ساخت سلاح هسته ای و بهبود روابط با “شیطان بزرگ” آمریکا که سالها تبلیغات ضد این شیطان از هربوق و کرنای رژیم به گوش می رسید، تضاد بین جناحهای...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی به کاربستن آگاهانه روش دیالکتیکی درسطح آموزش شیوه تفکر (بخش پایانی)

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

سیستم کار تشکیلاتی و چهارچوبی ترازنوین کمیته مرکزی درسهای اساسی از رشد نظام متدهای خرده ـ بورژوائی درمورد آموزش و کنترل گرفت. درنتیجه، یک سیستم کارتشکیلاتی و چهارچوبی برپایه شیوه تفکر پرولتاریائی را به مثابه عاملی مرکزی درنظام خودکنترلی حزب معمول ساخت. منظم سازی...
بقیه در اینجا »

آمار قابل توجهی از کودکان خیابانی در ایران

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

[ آمارها و صحبتهای مسئولان امور رسیده گی به آسیبهای اجتماعی علارغم نادقتیهای شان، نشان می دهند که درکشوری که اساس کار انسانها منوط به سود دهی است، بنابراین بورژوازی حاکم تمام کوشش خود را به کارمی برد تا نیروی کار ارزان هرچه فراونتردردسترس...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

اعلامیه کمیته هماهنگی بین المللی ـ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۴ مقاومت فعال برای غدغن کردن فراکینگ درسراسر دنیا! شنبه ، ۱۱ اکتبر به مناسبت روز جهانی نه به فراک، مبارزان مخالف فراکینگ به خیابانها ریخته، به سازماندهی جلوگیری یا برگزاری شبهای اطلاع رسانی خواهندپرداخت. درتمامی قاره...
بقیه در اینجا »

پیشینه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

- برخلاف نوشته و ادعاهای مورخین سیاسی اروپا محور و پست – مدرنیست های قرن بیست و یکمی شجره نامه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم هیچ وقت در تاریخ محدود به کشورهای توسعه یافته مرکزهای مسلط امپریالیستی در اروپا...
بقیه در اینجا »

پارلمانتاریسم افیون دوم تحمیق توده ها!

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

نگرانی ای که در اروپا درقشر روشن فکری بیشتر این روزها خود را نشان می دهد رشد احزاب دست راستی متمایل به فاشیسم است که تمامی کاسه کوزه های مشکلات عدیده اجتماعی را سر پذیرش پناهنده گان خارجی می ریزند و حل بحران اقتصادی...
بقیه در اینجا »

معضلاتی که جهانی هستند!

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

ایالات متحده آمریکا خالق ویروس ابولا به عنوان سلاح بیولوژیکی است؟ ۱۱ اوت ۲۰۱۴ ، پراودا این بیماری همه گیر و مسری از ویروس کشنده ابولا است که در اعماق جنگل به دنیا آمده است، به تازگی با سرعت بی سابقه ای در سراسر...
بقیه در اینجا »

واکنش فدراسیون جهانی والیبال به درخواست بانوان تماشاگر ایرانی

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

اعتراض در جریان سخنرانی روحانی در نیویورک به حبس غنچه قوامی، شهروند ایرانی-بریتانیایی که به خاطر درخواست برای آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها دستگیر شده‌است. رادیو فردا : رئیس فدراسیون جهانی والیبال با بیان این که «اف‌آی‌وی‌بی» (FIVB) نمی‌تواند به صورت مستقیم در مسئله...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١١٣ منتشر شد

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

ranjbar_113
بقیه در اینجا »

مصاحبه با رفیق پارسابناب- قسمت اول

مصاحبه با رفیق پارسابناب-قسمت دوم

آثار کلاسیک مارکسیستی

نظرات

  سر فصل ها

  تقویم ماهانه

  دسامبر 2014
  د س چ پ ج ش ی
  « Nov    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031