آخرین نوشته

رنجبر شمارە ١٢۴ منتشر شد

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

ranjbar_124
بقیه در اینجا »

استعمارنو با اشتهای زیاد و نه با کودتا واردنفوذ عجولانه درایران می شود!

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

بیش از۱۲ سال تحریمهای شدید اقتصادی درسطوح مختلف تحت بهانه ی بمب اتمی ساختن رژیم، ضربات هولناکی بر بنیه ی اقتصادی ضعیف اکثریت عظیم کارگران و زحمت کشان وارد نمود. قراردادهای اقتصادی موجود نظیر استخراج نفت، فروش قطعات ماشین سازی، و مواد اولیه داروسازی...
بقیه در اینجا »

در۲۷مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

برگزاری سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، ضمن این که به یادآورنده ی مبارزه تابه آخر عزیزانی است که جان برکف سربلندانه سرود زنده گی در آزادی، عدالت اجتماعی و به دور از استثمار و ستم و ازخود بیگانه گی را سردادند و درس بزرگی را...
بقیه در اینجا »

زنده ماندن جنایات ۷۰سال پیش امپریالیستها!

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

(به مناسبت بمب باران اتمی هیروشیما و ناکاساکی درژاپون) ۷۰سال پیش درشرایطی که باپیروزی ارتش سرخ شوروی درجبهه شرق بر ارتش فاشیستی اشغال گرژاپون، نظام پادشاهی ژاپون قبول آتش بس و تسلیم شدنش را اعلام کرده بود، امپریالیسم هژمونی طلب آمریکا برای نشان دادن...
بقیه در اینجا »

وحشت جمهوری اسلامی از رشد مارکسیسم در دانشگاه ها!!!

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

اولین بار درایران نیست که کارچاق کنهای حاکمان هشدارداده اند که “مارکسیسم دردانشگاهها رشد می کند”. برای آنها جای تعجب است که با این همه سرکوب دانش جویان و بااین همه تبلیغ در
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی !

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

از ام.ال.ک.پ.(حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست ترکیه)infomlkp@gmail.com ، ۲۰ ژوئیه رفقای گرامی، امروزصبح در شهر سوروچ درکردستان شمالی قتل عامی علیه اعضای فدراسیون سوسیالیست اتحادیه جوانان صورت گرفت. بمبی منفجرشد و تعدادزیادی از جوانان کشته و زخمی شدند. حدود ۳۰۰ نفر آماده رفتن به...
بقیه در اینجا »

مبارزه قهرمانانه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی علیه آلمان نازی بود که نیروهای متفق را نجات داد

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

در ۷۰ مین سالگرد پیروزی ارتش سرخ کارگران درجنگ دوم جهانی بر نیروهای فاشیستی مقالاتی را درزیر آورده ایم برای نشان دادن این واقعیت که بدون وجود نظام سوسیالیستی مورد حمایت مردم شوروی انجام چنین جنگ وحشتناکی علیه فاشیسم ناممکن بود و آنانی که...
بقیه در اینجا »

پرسش و پاسخ قابل بحث درباره اوضاع جهان (۲)

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

در بخش اول این نوشتار به پرسش اول درباره برنامه های مربوط به استقرار حاکمیت ملی بویژه در چین پاسخ داده شد . در بخش دوم به دو پرسش درباره گسست از محور نظام ، هویت انحصارات پنجگانه و تلاقی ها بین مرکزهای مسلط...
بقیه در اینجا »

تاملی درمورد کتاب حلقه ی گمشده

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

باقرمرتضوی گرامی ازاین جانب خواست تا نظرم را درمورد کتاب “حلقه ی گمشده” هرجه زودتربه ایشان بفرستم. من باکمال میل حاضربه این امرهستم متاسفانه هنوز به طور کامل کتاب رانخوانده ام تا بتوانم درارزیابی از آن دچار ذهنیگری نشوم و اگرهم شدم امید به...
بقیه در اینجا »

به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن زین رو که بنیاد جفا و جور بی بنیاد می گردد!

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

این روزها شاهدجنایت کاری رسوای بیش ازحد سردمداران رژیم هستیم. اگر به کارنامه حاکمیت “ولایت فقیه” بنگریم می بینیم تعداد و ابعاد دزدی درسطح مقامات بالای دولتی و آخوندی هیچ گاه تابدین حدنبوده، امری که نشان می دهد این مقامات ازرسواترین ایده ئولوژی و...
بقیه در اینجا »

به مناسبت ۷۰ مین سالگرد پیروزی درخشان ارتش سرخ

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

درس های جنگ جهای دوم به ما می آموزد که چگونه: میلیون ها نفر به ارزان ترین طریق در جنگ جهانی سوم کشته خواهندشد توسط : آنتون اوسیو، ژوئیه، ۲۰۱۵ – منبع: آرشیو پراودا خبرگزاری پراودا، مصاحبه ای با مدیر کل مؤسسه انرژی، فیزیک...
بقیه در اینجا »

مصاحبە با دکتر یونس پارسابناب

۲۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar


بقیه در اینجا »

مصاحبە با دکتر پارسابناب

۱۲٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar


بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٢٣ منتشر شد

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

ranjbar_123
بقیه در اینجا »

مذاکرات نواستعماری امپریالیستها!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

برای ایجاد توهمات درقرارداد نواستعماری اتمی امپریالیستهای ۵+۱ با رژیم جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گیج کننده ای را امپر یالیستها سازمان دادند. نتیجه مذاکرات هسته ای و رسیدن به توافق را باید درحد صحبت اوباما پس از توافقات ارزشیابی کرد که گفت: رئیس جمهوری...
بقیه در اینجا »

شکوفان باد اعتصابات سراسری!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

تا زمانی که استثماروستم موجودباشد، مبارزه حق طلبانه درآن مکانها قطع نشده و ادامه خواهد یافت. درعین حال این مبارزات بدون جمع بندی از نتایج حاصل از آنها و پیداکردن وسایل موثرتر در به پیروزی رساندن این مبارزات، همانند چرخهای اتوموبیلی گیرکرده در میان...
بقیه در اینجا »

یونان در بحران!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

فروپاشی شوروی در دهه ۹۰ قرن بیستم میلادی ، فرصت طلائی برای سرمایه داری اروپا بوجود آورد تا به خواست تاریخی خود یعنی اروپای واحد در صحنه رقابت بین المللی جامه عمل بپوشاند . این شکلگیری که در آغاز اولیه اش با پشتیبانی نسبی...
بقیه در اینجا »

فقر آماری و دورنمای سازنده گی در ایران!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

بعداز ۳۷ سال حاکمیت استبدادی و پیرویدولت اسلامی از “اقتصاد مال خر است ـ خمینی” و راندن متخصصان علمی، اقتصادی، اجتماعی به خارج و با تکیه به لومپنیسم و خرافات برای اداره امور، اکنون درکمال درمانده گی حاکمان دست بدامن کشاندن سرمایه داران ایرانی...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

ایکور ـ ۵ ژوئن ۲۰۱۵ اعلامیه اعتراض: به دفاع از اول ماه مه به مثابه روز مبارزه بین المللی طبقه کارگر بپردازیم رفقای گرامی عضو! دراول ماه امسال کارگران مبارز انقلابی درمقابل یک ستم و سرکوب شدید درچندین کشور قرارگرفتند.  ایکور هم بسته گی...
بقیه در اینجا »

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث بخش اول

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

-  بررسی وقایع پرتلاطم و چشمگیر اخیر در صحنه بین المللی ( حمله تروریستی و خونین داعشی های فاشیست به موزه باستانی باردو در تونس و سپس به مساجد در یمن ، تهدید دولت ونزوئلا از سوی دولت اوباما، ماجراجوئی ها و شعبده بازیهای...
بقیه در اینجا »

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث بخش اول

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

-  بررسی وقایع پرتلاطم و چشمگیر اخیر در صحنه بین المللی ( حمله تروریستی و خونین داعشی های فاشیست به موزه باستانی باردو در تونس و سپس به مساجد در یمن ، تهدید دولت ونزوئلا از سوی دولت اوباما، ماجراجوئی ها و شعبده بازیهای...
بقیه در اینجا »

بحران زیست محیطی و نیاز به حل آن درایران!

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

امروز بخش مهمی از نیروهای سیاسی موافق و یا مخالف هم به وجود بحران زیست محیطی درایران آگاهی دارند. اما آگاهی بدون عمل درجهت تغییر اوضاع همان طور که ازقدیم گفته اند مثل شاخ بی ثمر است. تاچه حد از ساکنان شهرهائی مثل اهواز...
بقیه در اینجا »

دراین ۳۶ سال چرا اتحاد وجودنداشته است؟

۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar

با سلام خدمت تمامی شرکت کننده گان دراین گردهم آئی پالتالکی. من درفرصت کوتاهی که برای صحبت کردن دارم درمورد این موضوع مطالبی را با شما درمیان می گذارم به امید این که تعمق بیشتری درمورد آن بنمائید تا عوامل اخلال درامر وحدت کمونیستها...
بقیه در اینجا »

اطلاعیه

۲۱٫ تیر ۱۳۹۴
در ranjbar
اطلاعیه

اگر خواستید عکس را بزرگتر ببینید ٣ با روی عکس کلیک کنید
بقیه در اینجا »

مصاحبه با رفیق پارسابناب- قسمت اول

مصاحبه با رفیق پارسابناب-قسمت دوم

آثار کلاسیک مارکسیستی

نظرات

  سر فصل ها

  تقویم ماهانه

  سپتامبر 2015
  د س چ پ ج ش ی
  « Aug    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930