آخرین نوشته

رنجبر شمارە ١٣٧ منتشر شد

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

دو بار  کلیک کنید رنجبر  ١٣٧
بقیه در اینجا »

نظم تفرقه انداز خرده بورژوائی درایران!

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

اگر به ۳۸ سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران نظری دقیق بیاندازیم روزی را نمی توان یافت که درآن کلیه حاکمان به طور متحدی درکلیه ی عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره نظری واحد ارائه داده و متحد باشند. این وضع در تحلیلی...
بقیه در اینجا »

مسیررشد پر پیچ و خم تاریخ طبقات درایران!

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

تاریخ حضور طبقات مختلف درایران درسطح داشتن نقش درجه ی ا ول و حاکم در قرن اخیر،روندی کاملا خطی و راست نبوده است. گرچه تکامل نظام سرمایه داری حاکم به غیر از بزرگ وابسته به امپریالیستها بلا واسطه در صد سال اخیربه صورت مستحکمی...
بقیه در اینجا »

گروه جی ۲۰ و اقتصاد جهانی

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

یازدهمین نشست ۲۰ کشور پرقدرت اقتصادی جهان( جی ۲۰) امسال در شهر هانگژو چین در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور برگزار شد . ظاهرا هدف این نشست مشورت ، تبادل نظر و تصمیم گیری راجع به مهمترین مسائل اقتصادی جهان است که در کنار...
بقیه در اینجا »

آیا آمریکای لاتین سرنوشت خاورمیانه را در برابر خود دارد ؟

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

دیلما روسف از ریاست جمهوری برکنار شد و معاون او که یک دست راستی است جای او را گرفت . بسیاری این برکناری را یک کودتای پارلمانی دانستند که غرب در آن نقش کلیدی بازی کرده است .برای درک نه تنها حوادثی که در...
بقیه در اینجا »

جنبش کردستان و برخورد

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

در چند هفته گذشته رژیم جمهوری اسلامی به بهانه درگیری با حزب دموکرات کردستان ایران و پژاک ، مناطقی از کردستان عراق را در چندین نوبت هدف توپخانه خود قرار داد و باعث خسارات و ویرانی و کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم...
بقیه در اینجا »

گردش به سمت راست توسط دولت مرکل بیانگر بحران نهفته در آن است

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

دنباله مصاحبه با استفن انگل در تدارک کنگره حزب، MLPD تز توسعۀ تعدادی از کشورهای جدید امپریالیستی را تکامل داده  است. چگونه این بحث مدلل می شود؟ چگونه این امر توسط کادر ها وهمچنین در سطوح مختلف دریافت شده است ؟ این تز تا...
بقیه در اینجا »

پیرامون گسترش امپراتوری آشوب و اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه(بخش دوم و پایانی)

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

در بخش اول این نوشتار به اهمیت شناخت از نظام جهانی حاکم سرمایه داری از سوی چالشگران ضد نظام که خواهان دگردیسی کیفی و اساسی در راه ایجاد جهانی دیگر و بهتر با چشم اندازهای سوسیالیستی هستند، پرداختیم. در بخش دوم(وپایانی) این نوشتار بعد...
بقیه در اینجا »

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران(از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی)

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

همانطور که در شماره اخیر رنجبر اشاره شد، در سال‌های ۱۲۸۰ تا ۱۲۹۶ خورشیدی (۱۹۱۷-۱۹۰۱) دو پدیدۀ مهم ظهور کردو بطور مستقیم و غیر مستقیم  در سرنوشت کشور و مردم ایران بطور کلی و سرانجام حزب اجتماعیون – عامیون (سوسیال دمکرات) ایران و جنبش...
بقیه در اینجا »

از نامه های رسیده

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

یک سال از کشتن شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر ایران به دست عا ملان امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در بیست و دوم سپتامر ۲۰۱۵ می گذرد. امروز ما شاهد یم طبقه کار گر و نیروهای انقلابی و پیشرو غم سترگ فراموش نشد نی...
بقیه در اینجا »

شروع اول مهرماه سال تحصیلی آغشته به شادی و به غم در با سواد شدن!

۷٫ مهر ۱۳۹۵
در ranjbar

شروع سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۶ را به آن بخش از کودکان، نوجوانان و جوانان در ادامه تحصیل تبریک گفته و آن بخش قابل ملاحظه از آنانی را که به علت عدم استطاعت مالی از ادامه تحصیل باز مانده اند، اعلام هم دردی نموده اند و...
بقیه در اینجا »

یاد شاهرخ زمانی زنده می ماند!

۲۹٫ شهریور ۱۳۹۵
در ranjbar
یاد شاهرخ زمانی زنده می ماند!

طبقه کارگر مبارز و دلیر ایران، یکی از فعالان آگاه کارگری در ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان رجائی شهر کرج صبح زود دراثر ضربات شکنجه گران رژیم فاشیستی حاکم درایران جان باخت. رفیق زمانی معتقد به مبارزه طبقاتی و اتحاد طبقه کارگر و ایجاد...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٣۶ منتشر شد

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در ranjbar

رنجبر جدید لطفا ٢ بار کلیک کنید
بقیه در اینجا »

شمشیر آویخته بی عمل!

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در ranjbar

در تبلیغات اسلامی درمورد “ظهورمهدی” شخصی درزمان کودکی اش تعریف می کرد پدرش دراعتقاد به این که “به زودی مهدی ظهور کرده و ما باید آماده حرکت با او باشیم، ما در آرزوی دیدن شمشیر آویخته درکنار اوجاق پدر حق دیدن شمشیر را نداشتیم...
بقیه در اینجا »

حزب سازی

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در ranjbar

ماتریالیستهای تاریخی  دارای جام جهان نمای  طبقاتی هستند که  ضمن  توجه به رشد ناموزن وویژگی   جوامع  ، حرکت عمومی دوران  تاریخی را اساس شناخت  حرکت های اجتماعی قرار می دهند.
بقیه در اینجا »

سیاست استراتژیکی رأس نظام در خاورمیانه بزرگ و آینده جهان

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در ranjbar

تلاطمات و تلاقی های سیاسی جاری در خاورمیانه منجمله شورش های «بهاران عربی» و سپس فراز مبارزات رهایی بخش ملی بویژه خلق کرد در ترکیه و پس از آن تشدید چشمگیر مبارزات کارگری در ایران در دهۀ دوم قرن  بیست و یکم (از۲۰۱۱ به...
بقیه در اینجا »

در محکومیت بازداشت رهبران سندیکای شرکت واحد

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در ranjbar

سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه طی بیانیه ای برخورد دستگاه قضائی نسبت به دو کارگر هیئت رئیسه آن سندیکا به نامهای ابراهیم مددی و داوود رضوی را در مرداد ۱۳۹۵ صادر نمود. دراین بیانیه ازجمله آمده است: ” در نیمه های...
بقیه در اینجا »

درباره وضعیت مبارزه طبقاتی در مصر و سرنوشت قیام مردمی باتوجه به هدف کمونیستها

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در ranjbar

"Elshagheela" روزنامه - رسانه داخلی R.C.P. مصر، ۲۰۱۶ ژوئیه
بقیه در اینجا »

ارزان سازی نیروی کار

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در ranjbar

اخیرا در دولت روحانی و مجلس طرح هایی از طرف بخش های اقتصادی آن ارائه شده است و یکی از مسئولین وزارت کار از آمادگی دولت برای ارزان سازی نیروی انسانی خبر می دهد . این ارزان سازی که ظاهرا مناطق ویژه اقتصادی را...
بقیه در اینجا »

تاریخ صد و پانزده ساله احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنبش های سوسیالیستی ، کارگری و کمونیستی ایران ( از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی )

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در ranjbar

فصل سوم : انجمن های صنفی ، ملی و سوسیالیستی در عصر مشروطیت مبارزات انجممن تبریز و کودتای محمد علیشاه قاجار در پائیز سال ۱۲۸۶ خورشیدی(۱۹۰۷ میلادی)، تضاد بین محمد علیشاه و مشروطه طلبان به قدری تشدید یافت که تلاقی آشتی ناپذیر بین آنها...
بقیه در اینجا »

تعداد شش از غول پیکر ترین رسانه ها را تحت کنترل دارند و آمریکائی ها ۱۰ ساعت در روز سرگرم این “برنامه ریزی ها” می باشند

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در ranjbar

تعداد شش از غول پیکر ترین رسانه ها را تحت کنترل دارند و آمریکائی ها ۱۰ ساعت در روز سرگرم این “برنامه ریزی ها” می باشند توسط مایکل اسنایدر از: The economiccollapseblog.com اگر شما به کسی اجازه دهید روزی ۱۰ ساعت از “برنامه ریزی”...
بقیه در اینجا »

۲۸ مین سالگرد۱۳۶۷ !

۳۰٫ مرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

هرسال تعداد قابل ملاحظه ای از مردمان داغدار و نیروهای سیاسی، به حق به یاد عزیزان مبارز زندانی جان باخته، گرد هم آئی یادبود ترتیب داده و جنایات رژیم جمهوری اسلامی را بازگونموده و چهره ی قسی القلب حاکمان ایران را برملا می نمایند.هرچند...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٣۵ منتشر شد

۱۴٫ مرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

اینجا را کلیک کنید
بقیه در اینجا »

حزب طبقه کارگر محصول پیوند ارگانیک آگاهی سوسیالیستی

۱۴٫ مرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

باجنبش طبقه کارگر(اسدالله غفارزاده، ۱۳۹۳) در ابتدا قدری به نوشته ها و موضع گیریهای کارگران آگاه کمونیست پرداخته و به ارزیابی این موضع گیریها می اندیشیم. علاوه بر تیتر مقاله فوق که درکتابی قراراست به نام آثار زنده یاد شاهرخ زمانی چاپ شود نکات...
بقیه در اینجا »

مصاحبه با رفیق پارسابناب- قسمت اول

>

مصاحبه با رفیق پارسابناب-قسمت دوم

آثار کلاسیک مارکسیستی

نظرات

  سر فصل ها

  تقویم ماهانه

  اکتبر 2016
  د س چ پ ج ش ی
  « Sep    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31