آخرین نوشته

درک اکونومیستی یا سیاسی جهانخواری؟

۱٫ آبان ۱۳۹۶
در

رفیق استفن انگل درتدارک کنگره حزب ام.ال.پ.د. مشخصات زیر را در به وجود آمدن امپریالیستهای جدید براساس بررسی در حزب ام.ال.پ.د طی مصاحبه ای به میان کشیده است: ۱٫ “تبدیل کشورهای سابق نواستعماری وابسته به کشورهای جدید امپریالیستی… درچارچوب سازماندهی تولید بین المللی. بدون چنین ارزیابی نمیتوان مراکز متعدد جنگ مانند عراق، سوریه، بحران...
بقیه در اینجا »

درسهای صدمین سالگرد انقلاب اکتبر۱۹۱۷ ، زنده و آموزنده اند:

۱٫ آبان ۱۳۹۶
در

۱)- بدون مسلح شدن به تئوری انقلابی کمونیسم علمی و تلفیق آن با شرایط مشخص انقلاب درهرکشور، در مورد کسب قدرت سیاسی براساس دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا و دموکراسی شورائی، تغییر درهرکشورو جهان متکی بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله وتبدیل آن به...
بقیه در اینجا »

به مناسبت درگذشت محمد جراحی کارگر مبارزکمونیست

۱۸٫ مهر ۱۳۹۶
در
به مناسبت درگذشت محمد جراحی کارگر مبارزکمونیست

هرشب ستاره ای به زمین می کشند و باز — این آسمان غم زده غرق ستاره است رژیم ددمنش اسلامی نوکر نظام سرمایه داری، از تجاوز به حقوق و آزادی بیش از ۸۰ درصد توده های کارگر و زحمت کش حتا یک روز دست...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١۴٩ منتشر شد

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در
رنجبر شمارە ١۴٩ منتشر شد

برای باز کردن فایل اینجا را کلیک کنید  
بقیه در اینجا »

عدول از حاکمیت طبقاتی پرولتاریائی!

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

تاریخ چندهزارساله جوامع طبقاتی به روشنی نشان داده است که با بوجود آمدن اضافه تولید، متنوع شدن تقسیم کار، تشکیل خانواده، رشد پدیده ی مالکیت خصوصی، نیاز داشتن به وجود نیروی کار درامور تولیدی، استخدام این نیروها و استثمار نیروی کار در حد بخور...
بقیه در اینجا »

اعتصاب غذای متحد

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

وقتی خبر اعتصاب غذای رضا شهابی پخش شد هنوز ابعاد و تاثیرات آن در برخورد جنبش کارگری و زندانیان سیاسی به آن خود را نشان نمی داد. خیلی زود معلوم شد که فشار رژیم اسلامی بر رضا شهابی در شرایط جدیدی اعمال می شود...
بقیه در اینجا »

برافراشته تر باد پرچم سرخ بدیل کارگری – انقلاب سوسیالیستی

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

طبقه کارگر ایران در این صد سال مبارزه ی خود در شرائط استثمار شدید ، ستم تظام های دیکتاتوری سلطنتی و ولایت فقیه ، امروز به درستی و در عمل به گور کن نظام رژیم سرمایه داری اسلامی تبدیل شده است. بورژوازی ایران در...
بقیه در اینجا »

عطا حسن آقا کشکولى

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

عطا در سال ١٣١٠ در شیراز متولد شد. در دبستان به سازمان دانشجوئى حزب توده دل بست و در دبیرستان عضو فعال سازمان جوانان  این حزب شد. در سال ١٣٣۶ براى تحصیل به اتریش رفت و در شهر لئوبن در رشته معدن­شناسى نام­نویسی کرد....
بقیه در اینجا »

دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کره شمالی(قسمت دوم )

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

تباهی روحی و فکری بوسیله « حقوق بشر » به عنوان یک سلاح تخریب جمعی فساد اخلاقی از مفهوم « حقوق بشر » برای استفاده به عنوان یک سلاح تخریب جمعی در سازمان ملل متحد تکمیل شده است. همان طور که مایکل باست (Michael...
بقیه در اینجا »

فراخوان ایکور ICOR برای روز ضد جنگ، ۱ سپتامبر ۲۰۱۷

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقلابی (ICOR) هر سال روز بین المللی مبارزه علیه جنگ و فاشیسم را در اول سپتامبر (روز اول جنگ جهانی دوم) گرامی میدارد. امروز ما می خواهیم در مقیاس وسیع و با روحیه مبارزه علیه فاشیسم و...
بقیه در اینجا »

استقلال کذائی و بدیل وحدت پرولتاریائی !

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

این روزها ولوله ای درزجرخانه های سرمایه داری از جمله در خاورمیانه، به نام “استقلال ملی” یا “استقلال کشوری”، هم درسطح ملل و یا درسطح دلسوزی کشورها افتاده است. اما دراین درگیریها کمتر صحبت از دخالت امپریالیستها و صهیونیستها می شود که این جهانخواران...
بقیه در اینجا »

به مناسبت کشته شدن شاهرخ زمانی۲۲ / ۶/۹۴ به بهانه کوبانی !!! – ۴/۸/۱۳۹۳

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

کوبانی اکنون اسطوره اراده انقلابی و سنگر مبارزه و مقاومت در برابر بربریت جناح های مختلف سرمایه داری است که می خواهد حق تعیین سرنوشت خود را حفظ کند. و لشگرکشی و تجاوزمستقیم و راه اندازی جنگ نیابتی توسط سرمایه داری است که حربه...
بقیه در اینجا »

درسی از فعالیت مبارزاتی مشترک روز

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

هم اکنون تشکلها و افراد آزادی خواه مختلف سیاسی و سندیکائی در دفاع از آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران اعتصاب کننده غذائی و هم چنین آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، موج نسبتا وسیعی را در همبستگی با این کارگران مبارز، نه...
بقیه در اینجا »

آموختن از جانباخته گان زندانیان سیاسی در نبرد متحد با رژیم جمهوری اسلامی ایران

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

در ۳۹ سال اخیر، نظام سرمایه داری حاکم ایران تحت هدایت جلادان جدید اسلامی، شدیدتر از دوران سلطنتی، لحظه ای دراعمال سرکوب، کشتار، شکنجه، استبداد، پول پاروکردن دزدی و چپاول زحمت کارگران و زحمت کشان و تحمیل فقر و فلاکت عظیم انسانهای مولد و...
بقیه در اینجا »

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۴ تا انقلاب ۱۳۵۷ فصل چهارم: حزب کمونیست ایران در دورۀ حکومت رضاشاه پهلوی فعالیت های حزب پس از کنگره دوم تا سرکوب آن در سال ۱۳۱۰ ارانی در زمانی که به مطالعۀ آموزش های مارکسیستی روی آورده بود، با یکی...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١۴٨ منتشر شد

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در
رنجبر شمارە ١۴٨ منتشر شد

برای باز کردن رنجبر شمارە ١۴٨ اینجا را کلیک کنید
بقیه در اینجا »

طرح پیشنهادی اولیه برنامه ی نکات اساسی وحدت در ایجاد حزب کمونیست انقلابی ایران

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

با توجه به نظرات رفیق جانباخته شاهرخ زمانی تهیه شده، نقد، تکمیل و تغییر این طرح اولیه با شرکت فعال رفقای کارگرکمونیست و دیگر کمونیستهای ایران برای تحقق امر سترگ وحدت دهی ایجاد حزب کمونیست انقلابی ایران درمبارزه با فرقه گرائی، ارائه می شود:...
بقیه در اینجا »

دیالکتیک ماتریالیستی درمبارزه با مکانیسم و ایده آلیسم!

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

طبل کوبی جنگ افروزی امپریالیستی درسطح جهانی و جنگهای نیابتی با حدت و شدت در جریان است. این وضع درمورد ایران هم به مثابه یک نقطه استراتژیک اقتصادی – سیاسی و نظامی درحالی که مورد نفرت توده های وسیع مردم است، درآشکار شدن ماهیت...
بقیه در اینجا »

زنده باد انقلاب زنده باد مبارزه انقلابی

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسی مجددا زندانی شد . رژیم جمهوری اسلامی با دور دیگری از اعتصابات و تحصن ها بخاطر دستمزدها ، بستن کارخانه ها ی کوچک و بزرگ ، دزدی های بزرگ و بیکار سازی روبرو است . جواب رژیم جمهوری اسلامی...
بقیه در اینجا »

نفسهای آخر نظام دیکتاتورها

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

علیرغم کشتار روز مره مخالفان، رژیم قرون وسطائی سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، مبارزات زنان و مردان در ۴۰ سال اخیر لحظه ای باز نایستاده است. سراسر ایران به کشتارگاه دهها هزار نیروهای سیاسی ضد رژیم تبدیل شده و تعداد میلیونها انسان به بهانه...
بقیه در اینجا »

دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کره شمالی(قسمت اول)

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

جمهوری دموکراتیک خلق کره با اقدامات وحشیانه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد روبروست توسط کارلا استا، تحقیقات جهانی – ۱۱ ژوئن ۲۰۱۷ «وجدانم هیچ گزینه ای برای من باقی نگذاشت تا خیانت سکوت مرا شکست دهد … من می دانم که امروز بزرگترین...
بقیه در اینجا »

مقاله‌ای از رفیق شاهرخ زمانی‌با دست خط خودش ، ارسالی‌از زندان!

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

اخبار روز: شاهرخ زمانی در درون زندان مقالات و یادداشت هایی را نوشته و به بیرون از زندان ارسال کرده است. تیکا کلاکی یکی از این مقالات را برای انتشار در اختیار تعدادی از سایت ها قرار داده است. آن گونه که از توضیحات...
بقیه در اینجا »

ضایعه درگذشت ریاضی دان ارجمند مریم میرزا خانی

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

درگرامی داشت این استاد ارجمند ریاضی چهل ساله که در ۲۳ تیر ۱۳۹۶در اوج توانائی اش در حل مسائل بغرنج ریاضی به علت سرطان سینه و نفوذ در جگر و استخوانها درگذشت. دستاوردهای ریاضی وی می تواند درخدمت فیزیک تئوریک چگونگی بوجودآمدن جهان بوده...
بقیه در اینجا »

پرستاران، قربانی دیگر دزدان سرمایه دار!

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

اگر درگذشته های دور هنوز نظام بانک داری سرمایه داری سلطه نیافته بود، صرافان و نزول خواران فردی با گرفتن ربح بالائی به ازاء پول قرض داده شده به این بستان کاران باید پرداخت می شد و در این معاملات سودجویانه حریصانه نزولخواران مورد...
بقیه در اینجا »

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

اکتبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« سپتامبر    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>