آخرین نوشته

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!

۵٫ اردیبهشت ۱۳۹۴
در ranjbar
گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!

به استقبال برگزاری اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت)، روزمبارزاتی جهانی طبقه کارگر که با بیش از ۱۲۹ سال گذشت از روز مبارزاتی کارگران آمریکا هر روز که می گذرد اهمیت و فراگیرترشدن این روز نقش
بقیه در اینجا »

مصاحبه این هفته با رفیق یونس پارسابناب

۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۴
در ranjbar

هواداران حزب رنجبران ایران- امریکا شمالی
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١١٩ منتشر شد

۱۰٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

ranjbar_ 119
بقیه در اینجا »

خیمه شب بازی تعیین مزدحداقل سالانه!

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

نماینده ارومیه درمجلس: اما به دلیل برخی سیاست های گذشته در دولت های مختلف شکاف طبقاتی بزرگی بین کارگران و افراد دیگر جامعه ایجاد شده است، و این اختلافات طبقاتی باعث ایجاد مشکلات عدیده دربین خانواده این قشر شده است، این سزاوار نیست که...
بقیه در اینجا »

بـهــاران خجستــه بــاد!

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

کارگران و زحمت کشان، زنان و جوانان، ملل و اقلیتهای تحت ستم ایران ! سالی پراز خشونت و سرکوب و اعدام و بی حقوقی را پشت سرگذاشتیم و از تنفس نسیم آزادی بهره ای نبردیم و حتا در اواخر سال گذشته ریزگردها به خصوص...
بقیه در اینجا »

گرامی باد ۸ مارس، روزمبارزاتی جهانی زنان !

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

لازم به استدلال چندانی نیست که زنان به مثابه تداوم بخشان هستی انسان درجهان طی هزاران سال به جای قدردانی و احترام، مورد شنیع ترین ستم و شکنجه قرارگرفته اند که هم اکنون این برخوردها شئون انسانها را به اندازه یک سرو گردن کوتاه...
بقیه در اینجا »

دومقاله: ۱ـ تاملی درمورد وضع زنان

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

امسال روز جهانی زن در سراسر جهان با شعارهای گوناگون و مضامین مختلف برگزار شد .عناصر و نیروهائی هم که این مراسم را برپا کردند به لحاظ اندیشه و نگرش به مسائل اجتماعی و بخصوص مسائل جنبش زنان و مسائل مربوط به آن طیف...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

رفیق ما آواسین کمونیست، مبارز کمونیست، انقلابی انترناسیونالیست ابدی شد حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست/ روجاوا ۸ مارس ۲۰۱۵ ما رفیق هم رزممان آواسین تکوشین گونش، منبع شادمانی دادن به واحدمان، را در واحد توپخانه تیل تمیر ازدست دادیم. دردما عظیم است. خشم ما...
بقیه در اینجا »

ازترکمنچای فئودالی تا استعمارنوامپریالیستی! بندهای احتمالی توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

رادیو فردا : آمریکا و ایران به تدریج به توافق مرحله‌ای برای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای تهران نزدیک می‌شوند که این فعالیت‌ها را حداقل به مدت ده سال متوقف خواهد کرد و ایران را از رسیدن به فناوری تولید سلاح‌های اتمی باز خواهد داشت. به...
بقیه در اینجا »

پرسش ها و پاسخ های بحث انگیز و قابل تامل

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

ـ  اخیرا تعدادی از خوانندگان نوشته های این نگارنده و هم چنین بعضی از دانشجویان علاقمند به جنبش و مسائل چپ پرسش های بحث انگیز و حائز اهمیتی را درباره چرائی و چگونگی فروپاشی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و ” بلوک شرق ”...
بقیه در اینجا »

ازنامه های رسیده

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

رفقای عزیز حزب رنجبران ایران «پیوند درجهت وحدت کمونیستهای ایران» شخصیتها و تشکلات کمونیستی را برای چاره جوئی و یافتن راههای مناسب رهائی از تشتت فکری و عملی و پراکندگی های موجود فرامی خواند که در حرکتی جمعی و وسیع به سوی آینده ی...
بقیه در اینجا »

اژدهای بی کاری درایران!

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

مثل گویای معروفی: هرچه بگندد نمکش می زنند ــــ وای به روزی که بگنددنمک!دربازارعرضه و تقاضای بی مروت ایران مصداق یافته و به حدی ازابتذال رسیده است که حتا متخصصان را نیز درمعرض آتش درآمده از دهان اژدها قرارگرفته است. به گزارشات مشابه زیر...
بقیه در اینجا »

جان چاکمن، ۱۴ فوریه ۲۰۱۵ :چگونه آمریکا به مردم جهان تجاوز می کند بدون اینکه آنها بفهمند چه اتفاقی افتاده است

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

برایان ویلیامز، انکرمن (مجری) شبکه تلویزیونی آمریکائی، حین مخاطب قراردادن شنوندگانش راجع به یک متن فانتزی از تجربه خود در مورد یک مأموریت خارجی به دام افتاد. او ناخواسته یا تقریباً نمونه کامل و داستان احتیاط کردن در مورد سبک روزنامه نگاری آمریکا و...
بقیه در اینجا »

زندانها و اعدامها!

۶٫ فروردین ۱۳۹۴
در ranjbar

به طور روزانه اخباردایربر بردن تعدادی از زندانیان از زندانهای عمومی به سلولهای انفرادی پخش شده و سپس اعدام آنها پخش می شود.زندان و اعدام مخالفان رژیم تنها وثیقه تداوم رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی است و به این دیدگاه حاکمان علیرغم این که...
بقیه در اینجا »

گرامی باد ۸ مارس، روزمبارزاتی جهانی زنان !

۱۱٫ اسفند ۱۳۹۳
در ranjbar

لازم به استدلال چندانی نیست که زنان به مثابه تداوم بخشان هستی انسان درجهان طی هزاران سال به جای قدردانی و احترام مورد شنیع ترین ستم و شکنجه قرارگرفته اند که هم اکنون این برخوردها شئون انسانها را به اندازه یک سرو گردن کوتاه...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١١٨ منتشر شد

۹٫ اسفند ۱۳۹۳
در ranjbar

ranjbar_118
بقیه در اینجا »

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مسخ شد ومُرد لاشه اش روزبه روز متعفن تر می شود!

۹٫ اسفند ۱۳۹۳
در ranjbar

۳۶ سال از بروز انقلاب توده ای عظیمی درایران می گذرد که با شعار “استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی” بخشی ازنیروهای چپ و ازجمله “سازمان انقلابی” از تشکیل دهنده گان “حزب رنجبران ایران”، و شعار “انقلاب دموکراتیک” برخی دیگر ازنیروهای چپ براین فرض متکی بودند...
بقیه در اینجا »

بیلان مختصری از۳۶ سال غارت و چپاول

۹٫ اسفند ۱۳۹۳
در ranjbar

توده های وسیع مردم در۳۶ سال حاکمیت خون ریز و جبارنظام جمهوری اسلامی به خوبی دریافته اند که ادعای شیخان ریاکار دربالای منبردرحدی اعتبار دارند که به گفته ی بزرگ ترین کذابان روزگارتعلق دارند. درزیر به بخش هائی از نتایج عمل کرد جمهوری اسلامی...
بقیه در اینجا »

به هرکجا که روی آسمان همین رنگ است!

۹٫ اسفند ۱۳۹۳
در ranjbar

فقط رژیم جمهوری اسلامی ایران نیست که فقرو فاقه و بدبختی عظیمی را براکثرساکنان ایران بعنی کارگران و زحمت کشان تحمیل نموده است به نمونه جهانی این وضع توجه کنیم: ثروت ۱% از متمول ترین افراد دنیا بیش از بقیه جهان سازمان امداد‌رسانی بین‌المللی...
بقیه در اینجا »

پیروزی حزب چپ “سیریزا” در انتخابات پارلمانی یونان پیروزی جنبش توده ای دموکراتیک در کوبانی کردستان!

۹٫ اسفند ۱۳۹۳
در ranjbar

اتفاقاتی که درسال جدید۲۰۱۵ درجهان به نفع جنبشهای توده ای متحد و دموکراتیک روی دادند، شبح جدیدی بودند در به هراس انداختن حرکت ارتجاعی نئولیبرالیسم امپریالیستی درتلاشش برای به بندکشاندن هرچه بیشتر کشورهای رشدنیافته و برقرار ساختن استعمارنو درآن کشورهادردهه های آینده. هرچند که...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی

۹٫ اسفند ۱۳۹۳
در ranjbar

Communist Party of India (Marxist-Leninist) Central Office: C – ۱۴۱, Sainik Nagar, New Delhi – ۱۱۰۰۵۹ Phone: 011-25332343 Email : info@cpiml.in; Website: www.cpiml.in رفقای عزیز، حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) با خوشحالی بزرگی دهمین کنگره اش را اعلام می کند که درآخر فوریه ۲۰۱۵...
بقیه در اینجا »

ایستادگی دلاورانه خلق کوبانی در مقابله با تهاجم فاشیستی داعش (بخش دوم و پایان)

۹٫ اسفند ۱۳۹۳
در ranjbar

- در بخش اول این نوشتار بعد از توضیح اوضاع پر از تلاطم در سراسر جهان همراه با اشاره به علت العلل این اوضاع در چهارچوب سیاست جهانی راس نظام ) آمریکا ) به بررسی شکلگیری پدیده فاشیستی داعش و مولفه های آن منجمله...
بقیه در اینجا »

دومقاله : ۱ـ ایالات متحده نقشه های شومی در سر می پروراندتا در ظرف چند دقیقه روسیه را نابود کند

۹٫ اسفند ۱۳۹۳
در ranjbar

از روزنامه پراودا، مصاحبه با آینا نوویکووا – ۲۶ دسامبر ، ۲۰۱۴ غرب جنگ سردی را علیه روسیه اعلام کرده است. هدف نهائی ایالات متحده نابود کردن روسیه است. آمریکائی ها هم اکنون در نظر دارند تا پتانسیل هسته ای روسیه را ساقط کنند....
بقیه در اینجا »

آثارشوم انقلاب درعرصه ی هنر!

۹٫ اسفند ۱۳۹۳
در ranjbar

درزیر گوشه ای از وضعیت هنر و هنرمندان را به یادمی آوریم که قلمها روزبه روز شکسته تر می شوند و سانسور مانع انتشار کتاب نویسنده گان می گردد. جوانان برای همراه شدن با رشد موسیقی جهانی با بدبختیهای فراوانی زیرزمینی گیرمی آورند تا...
بقیه در اینجا »

مصاحبه با رفیق پارسابناب- قسمت اول

مصاحبه با رفیق پارسابناب-قسمت دوم

آثار کلاسیک مارکسیستی

نظرات

  سر فصل ها

  تقویم ماهانه

  آوریل 2015
  د س چ پ ج ش ی
  « Mar    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930