آخرین نوشته

رکود و مالی سازی

۲۶٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

R-110-Tarjome.doc
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١١٠ منتشر شد

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

رنجبر شمارە ١١٠
بقیه در اینجا »

عدم پیروی ازتئوری علمی طبقه کارگر تسلیم دربرابرارتجاع امپریالیستی است!

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

درک ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی که کمونیسم علمی بیان فشرده آنها دربررسی و درک مبارزه طبقاتی است، و به کاربردن این درک درعمل ازطریق شرکت درمبارزه طبقاتی، سازماندهی آگاهانه ی این مبارزه جهت کسب قهرآمیزقدرت سیاسی، درهم شکستن ماشین دولتی کهنه ی طبقات...
بقیه در اینجا »

قراردادی برای تخریب محیط زیست!

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

«خبرگزاری رویترز از احتمال انعقاد قرار داد ساخت ۴ تا ۸ نیروگاه اتمی جدید از سوی روسیه در ایران در سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش عصر ایران یک منبع آگاه با اشاره به این موضوع به رویترز گفت مقامات مسئول روسی و...
بقیه در اینجا »

دلواپسان به نتیجه ای رسیدند!

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

پس از تلاش اولیه ی نیروهای طرفدار قدرت گیری نئولیبرالها درمقابله با دست برتر سپاه پاسداران در هدایت اقتصادکشور و به راه انداختن اعتراضاتی تحت عنوان “ما دلواپسیم!” و متقابلا ایستاده گی سپاه پاسداران دربرابر چنین اعتراضاتی، به ناگاه خبرزیر توسط سخنگوی دولت به...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

فصل۳٫ حزب سازی و مبارزه طبقاتی براساس شیوه تفکر پرولتاریائی ۳٫ اهمیت خود – سازماندهی توده ای فراحزبی، کارمثبت درسندیکا، و سازمان یابی مارکسیست ـ لنینیستی توده ای جوانان به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ...
بقیه در اینجا »

هماهنگی بین المللی احزاب و سازمانهای انقلابی ـ ایکورـ

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

دومین کنفرانس جهانی ایکور چندهفته پیش در وسط اروپا برگزارشد. دراین کنفرانس نماینده گان ۲۸ حزب از ۲۴ کشور و ۲ هیئت نماینده گی مهمان از ۲ حزب شرکت کردند. کنفرانس با صحبت مقدماتی هماهنگ کننده اصلی ک.ه.ب.(کمیته هماهنگ کننده بین المللی)، و خوشامدگوئی...
بقیه در اینجا »

بحران اوکرائین و آینده جهان

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

- تم اصلی صحنه بین المللی جهان در فاز فعلی جهانی گرائی ( گلوبالیزاسیون ) می تواند در تلاش مرکزهای تاریخی امپریالیسم ( آمریکا ، اتحادیه اروپا ، ژاپن ) در راستای تسلط و کنترل کامل آنان بر کره زمین ، خلاصه گردد ....
بقیه در اینجا »

گره کور مصنوعی ایجادشده درجنبش کارگری!

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

آیا حقانیت دارد که گره کوری در جنبش کارگری به وجودآمده که مانع از حرکت در مسیر پرپیچ و خم آن شده است؟ برای کسانی که به تاریخ و وضعیت کنونی جهان با دیدی علمی و مستدل نگاه می کنند، وضع درجنبش کارگری ایران...
بقیه در اینجا »

زنان نامرئی هند

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

بخش هندی بی بی سی – ۰۴ مه ۲۰۱۴ – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ [ اگربراین باوریم که بدون آگاه، بسیج، متشکل کردن زنان و شرکت فعال آنها درپیشبرد امر انقلاب کارگری به دلیل این که زنان نیمی از انسانهای جهان و بالاتر از آن...
بقیه در اینجا »

ازهر دری، سخنی

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

۹۰ درصد کارگران ایران قرارداد موقت دارند معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان گفت: در سال ۹۲ بیش از ۹۰ درصد نیروها قرار داد موقت داشتند که این مسئله بر کار و بازدهی آن تأثیر قابل توجهی می‌گذارد و...
بقیه در اینجا »

منصور، هنوز دیر نشده، از صف کارگران جدا نشو!!!

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

با خبر شدیم در یک برنامه تلویزیونی که گفته می شود صاحبان آن مرتبط به تشکیلات پهلوی هستند، مبلغ قابل توجهی کمک مالی به اسانلو واگذار شده است تا ایشان در میان فعالین کارگری تقسیم کنند. ما که به خوبی می دانیم حتی یک...
بقیه در اینجا »

ازنامه های رسیده

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در ranjbar

با سلام می خواستم پیشنهاد کنم که نشریه با دقت بیشتری آماده شود و قبل از انتشار عمومی آن، چند نفر آنرا بررسی کنند. متأسفانه اشتباهاتی که در فایل نهایی موجودند زیاد هستند. مثلا در پایین صفحه ۲ نشریه ۱۰۹ با حروف درشت نوشته...
بقیه در اینجا »

خاورمیانه، یک مرکز گرهی تضادها

۲۶٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar

طبق نقشه امپریالیستها در بی ثبات کردن کشورهای جهان سومی و تجزیه ی آنها به کشورهای کوچک تر براساس تضادهای ملی، مذهبی و نژادی، به منظور مناسب ساختن اعمال سیطره کامل
بقیه در اینجا »

رنجبرشمارە ١٠٩ منتشر شد

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar

رنجبر
بقیه در اینجا »

تداوم تضادبین مدافعان سرمایه های خصوصی و دولتی!

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar

“بهارایرانی” درانتخاب حسن روحانی ازجناح سرمایه داری لیبرال که تمایلش به داشتن روابط خوب با کشورهای امپریالیستی غرب راز ناشناخته ای نیست، ازابتدا بامقاومت جناح دیگری از نظام سرمایه داری درایران که مدافع سرمایه داری دولتی است و درلفافه بنیاد گرائی سیاستهایش را پیش...
بقیه در اینجا »

رفتار با زندانیان معیارسنجش دیکتاتوری!

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar

شیرینی فرارسیدن نو روز و بهارسال نو، بهاری که دوستی و مودت و صلح و صفا و رویش هماهنگی درطبیعت را باخود همراه داشت، با حمله لباس شخصیهای سنگ دل دست پرورده رژیم جمهوری اسلامی، در صبح گاه ۲۸ فروردین امسال به بند ۳۵۰...
بقیه در اینجا »

به مناسبت ۱۴۴ مین سالگرد تولد لنین آموزشهای پرولتاریائی وی را زنده نگه داریم

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar

درمیان انبوه آموزشهای علمی اثبات شده لنین درمورد پیش بردن امر کمونیسم و انقلاب پرولتاریائی، با عدم اجرای آنها درایران توسط اکثریتی از تشکلهای چپ مواجهیم ولی این که این تشکلها خود را مدافع این آموزشها قلمداد می کنند، پدیده است قابل تامل و...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar

فصل۲.طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۵٫ پ. د. اس. منبع خرده ـ بورژوازی چپ به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ حزب سوسیالیسم دموکراتیک با پوشیدن لباس ویژه “حزب سوسیالیست...
بقیه در اینجا »

دموکراسی عصر نئولیبرال

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar

امسال در شرایطی به پیشواز اول ماه مه روز جهانی همبستگی مبارزاتی طبقه کارگر رفتیم  که جوامع بشری با مناسبات سیاسی ، اقتصادی و کلا اجتماعی که سرمایه داری براساس مالکیت خصوصی و سود حاکم کرده است از یک طرف و اعتراض میلیون ها...
بقیه در اینجا »

پروژه های ملی رهائی بخش و نقش چپ های ضد نظام جهانی

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar

- دگردیسی در شکل و شمایل نظام جهانی در فاز فعلی جهانی گرائی سرمایه ( گسترش ” بازار آزاد ” نئولیبرالی ) از یک سو کلیت نظام را بر خلاف دوره های پیشین سرمایه داری انحصاری تحت کنترل اولیگوپولی های عمومی تر ، جهانی...
بقیه در اینجا »

غروب تدریجی ابرقدرتی آمریکا!

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar

پایان بازی سو نامی مالی جهانی: رژیم پترو دلار به انتهای خط رسیده است؟ وقتی که تجارت در نفت خام دیگر با دلار آمریکائی تعیین نگردد، زنگ ها برای سقوط دلار و سیستم بدون پشتوانه جهانی به صدا در خواهند آمد. توسط ماتیاس چنگ،...
بقیه در اینجا »

ضرورت توجه جدی به مبارزه برای حفظ محیط زیست!

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar
ضرورت توجه جدی به مبارزه برای حفظ محیط زیست!

هم درجهان به طور کلی و هم درایران به طوراخص باتوجه به حمله افسارگسیخته ی نظام سرمایه داری حاکم برای کسب سود ازطریق نادیده گرفتن کلیه ی قوانین و احتیاطات مربوط به حفظ محیط زیست، در ایران شرایط بسیار ناهنجاری را برای جمعیت نزدیک...
بقیه در اینجا »

ازهر دری، سخنی!

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در ranjbar

فهرست اسامی بدهکاران بانکی در جیب چه کسانی است معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و آنگونه که گفته میشود ۱۵ دانه درشت از اصلی ترین بدهکاران بزرگ بانکی هستند که اکنون نه بانکها، نه دولت و نه سایر مسئولان گویا توان انجام...
بقیه در اینجا »

مصاحبه با رفیق پارسابناب- قسمت اول

مصاحبه با رفیق پارسابناب-قسمت دوم

آثار کلاسیک مارکسیستی

نظرات

  سر فصل ها

  تقویم ماهانه

  جولای 2014
  د س چ پ ج ش ی
  « Jun    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031