آخرین نوشته

رنجبر شمارە ١٣٣ منتشر شد

۱۴٫ خرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

رنجبر شمارە ١٣٣
بقیه در اینجا »

قرن تئوریک سرفراز و قرن اخیرسرافکنده (برنامه کمونیستها)

۱۴٫ خرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

جمعبندی از رشد مبارزه طبقاتی در دوقرن بزرگ دربرابرکمونیستها قرارگرفته است.حاصل نظری آن آیا  عملی شده و یا نشده است؟ ۱- جهان بینی ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، ( در حیطه نظری ) ۲- پراتیک ومتشکل و متحد نمودن هرچه بیشترطبقه کارگر و توده...
بقیه در اینجا »

برای انقلاب کردن چگونه حزبی لازم است

۱۴٫ خرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

در باره ضرورت حزب تنها به اشاره ای بسنده می کنیم چون از همان پیدایش جنبش کارگری در ایران ،توپ های انقلاب اکتبر تحزب را به این طبقه ارزانی داشت وکارگران پیشرو مهاجر ایرانی که در جریان انقلاب اکتبر شرکت داشتند توانستند به درستی...
بقیه در اینجا »

مذاکرات رژیم جمهوری اسلامی با غرب بر سر چیست

۱۴٫ خرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

دو هفته قبل ایران و آمریکا مذاکرات جدی را پس از برجام بر سر استفاده از بازارهای مالی بصورت پرداخت های دلاری از طروق اقتصادی بویژه بانکی انجام دادند. در پشت هیاهوهای تبلیغاتی طرفین ولی این سئوال برای بسیاری در ذهن خطور می کرد...
بقیه در اینجا »

یک درخواست فوری از حزب سوسیالیست پیشاهنگ

۱۴٫ خرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

ایکور ICC ( کمیته هماهنگی بین المللی )، ۲۳آوریل ۲۰۱۶ ایکور به حزب سوسیالیست پیشاهنگ همبستگی کامل خود را اطمینان میدهد و فراخوان حزب سوسیالیست پیشاهنگ را به نشانه همبستگی عملی در صفحه اصلی ایکور (پایین را ببینید ) منتشر می نماید. ایکور همبستگی...
بقیه در اینجا »

جنایات ایالات متحده، مروری تاریخی

۱۴٫ خرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

توسط بریان ویلسون و لنورا فورستل، مرکز تحقیقات جهانی، ۶ فوریه ۲۰۱۶
بقیه در اینجا »

نامه ای از ایران

۱۴٫ خرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

زندگی را در ایران حکایتی دیگر است .
بقیه در اینجا »

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران(از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی)

۱۴٫ خرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

فصل دوم: جنبش های سوسیال – دموکراسی و کارگری در عصر مشروطیت ( قسمت سوٌم) شاخۀ “فرقه اجتماعیون – عامیون”  در آذربایجان ایران همانطور که اشاره شد، فعالیت شاخۀ آذزبایجان “فرقه اجتماعیون – عامیون”  بسیار چشمگیر و پیشرفته تر از دیگر نقاط ایران بود....
بقیه در اینجا »

پرسش و پاسخ های قابل بحث ( بخش نهم ) پرسش سیزدهم

۱۴٫ خرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

- امروز جهان طبق گفته ها و نظرات خیل عظیمی از مفسرین تاریخ سیاسی ( منجمله شما ) بیش از هر زمانی در گذشته دچار بحران ، تلاطم و آشوب گشته است . خاورمیانه بزرگ در مقام مقایسه با دیگر مناطق ژئوپولتیکی – ژئو...
بقیه در اینجا »

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم

۱۴٫ خرداد ۱۳۹۵
در ranjbar

پیش درآمد - در تاریخ مدرن جهان بویژه در ۲۳۰ سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند. ولی از بین این انقلابات به قول اکثریت عظیمی از...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٣٢ منتشر شد

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

رنجبر شمارە ١٣٢
بقیه در اینجا »

طبقه کارگر و جهان سرمایه

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

رفقا و فعالین کارگری اول ماه مه روز همبستگی مبارزاتی طبقه کارگر جهانی علیه سرمایه فرا می رسد. حزب رنجبران گرمترین تبریکات خود را به این مناسبت به شما تقدیم می دارد و به همه انقلابیون و آزادیخواهانی که برای رهائی، آزادی و عدالت...
بقیه در اینجا »

برافراشته باد پرچم سرخ اول ماه مه ( یازده اردیبهشت)

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

در اولین روز ماه مه - یازدهمین روز ماه اردیبهشت جهان را حکایتی است.هیچگاه در تاریخ مبارزه طبقاتی طبقه ای نبوده که د ارای تئوری رهایی خود باشد و در صف متحد علیه دشمن طبقاتی خود از کارخانه گرفته تا میدان های نبر د...
بقیه در اینجا »

اوضاع و وظائف ما

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

یکم هیچگاه در تاریخ مبارزات طولانی طبقه کار گر در جامعه ی ما ، درد ورنج اکثریت عظیم توده های زحمتکش ناشی از استثمار آنقدر وسعت و عمق نداشته ، جنبشی به عظمت امروزی از طبقه ی کارگر با فعالینی چنان آگاه ،مبارز و...
بقیه در اینجا »

تروریسم در اروپا

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

مثلی در فارسی است که می گوید. جواب های هوی است این حکایت حکومت های ” دموکراتیک ” اروپائی مدافع مرتجعترین گروههای اسلامی مثل داعش و …است . حکومت هائی که برای دسترسی و تامین هژمونی در خاورمیانه به هر جنایتی دست زده و...
بقیه در اینجا »

مسئله بودجه در ایران

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

ایران یکی از بزرگترین کشورهای نفت خیز جهان و نیز یکی از بزرگترین و پر قدرترین کشورهای خاورمیانه است.در عین حال در شرایطی که خاورمیانه در میان کشت و کشتار ناشی از بمب گذاری های تروریسیتی و جنگ های نیابتی می سوزد ، ایران...
بقیه در اینجا »

مسئله بودجه در ایران

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

ایران یکی از بزرگترین کشورهای نفت خیز جهان و نیز یکی از بزرگترین و پر قدرترین کشورهای خاورمیانه است.در عین حال در شرایطی که خاورمیانه در میان کشت و کشتار ناشی از بمب گذاری های تروریسیتی و جنگ های نیابتی می سوزد ، ایران...
بقیه در اینجا »

۸۳ درصد ثروت جهان در اختیار ۹ درصد جمعیت

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

زهره رجب‌نیا – گروه تجارت: آخرین آمارهای مجمع جهانی اقتصاد گویای این واقعیت است که درحال‌حاضر کمتر از ۹ درصد از جمعیت جهان، بیش از۸۳ درصد ثروت این کره خاکی را در اختیار دارند. خبری که از رشد سریع ثروت جهانی حکایت دارد و نشان...
بقیه در اینجا »

مبارزات کارگری در سالی که گذشت

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

جنبش جهانی کارگری و اردوی کار در سالی که گذشت در عین مبارزه علیه سرمایه  که اساسا بخاطر مبارزه علیه کاهش دستمزدها و تعرض سرمایه به سطح معیشت کارگران به طروق مختلف بود، اما در سطوح دیگر هم به مثابه درخواست های دمکراتیک عمومی...
بقیه در اینجا »

گرسنگی و مشکل تغذیه

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

اخیر و بویژه در ایام عید نوروز خبرهائی بگوش می رسید که هزاران تن میوه های آلوده قاچاق برای فروش وارد بازار شهرهای مختلف ایران شده است.و همه مسئولین د رایران هشدار می دادند که از این نوع میوه ها استفاده نکنید و بر...
بقیه در اینجا »

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران(از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی)

۱۲٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

فصل دوم: جنبش های سوسیال – دموکراسی و کارگری در عصر مشروطیت ( قسمت دوم) فرقه اجتماعیون – عامیون در سال ۱۹۰۵ سازمان “همت” به یاری سوسیال – دمکرات های باکو تعدادی از اعضای خود را به ایران فرستاد تا به مشروطه طلبان در...
بقیه در اینجا »

رفیق پرویز نعمان

۱٫ اردیبهشت ۱۳۹۵
در ranjbar

جنبش کمونیستی- کارگری ایران یکی از فرزندان دیرینه پایدار و زحمتکش خود را از دست داد. رفیق پرویز نعمان دبیر سالهای پرشور کنفدراسیون  جهانی محصلین و دانشجویان
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٣١ منتشر شد

۵٫ فروردین ۱۳۹۵
در ranjbar

رنجبر شمارە ١٣١
بقیه در اینجا »

نتایج انتخابات فرمایشی و روند اوضاع سیاسی در ایران

۵٫ فروردین ۱۳۹۵
در ranjbar

انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۷ اسفند برگزار شد. بر طبق اعلام وزارت کشور لیست رفسنجانی که از طرف جناح اصولگرایان لیست انگلیسی نامیده شده بود برنده انتخابات شد و لیست اصول گرایان دچار شکست شدند. این شکست شامل دیگر نیروهای...
بقیه در اینجا »

مصاحبه با رفیق پارسابناب- قسمت اول

مصاحبه با رفیق پارسابناب-قسمت دوم

آثار کلاسیک مارکسیستی

نظرات

  سر فصل ها

  تقویم ماهانه

  ژوئن 2016
  د س چ پ ج ش ی
  « May    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930