آخرین نوشته

رنجبر شمارە ١٢۵ منتشر شد

۴٫ مهر ۱۳۹۴
در ranjbar

ranjbar_125
بقیه در اینجا »

بازهم درمورد سازمانیابی سراسری کارگران!

۴٫ مهر ۱۳۹۴
در ranjbar

چندماه پس از طرح تجمع تشکلهای موجود کارگری برای تشکیل کنفدراسیون سراسری کارگری، باردیگر از زندان دعوتی توسط کارگران شاهرخ زمانی، محمدجراحی و بهنام ابراهیم زاده صادرشده و مجددا تاکید گذ اشته و نظرخواهی کرده اند. حزب رنجبران ایران در زمانی که ثقفی با...
بقیه در اینجا »

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث درباره اوضاع جهان (۳)

۴٫ مهر ۱۳۹۴
در ranjbar

-  در بخش های اول و دوم به پرسش هائی درباره حاکمیت ملی ، ضرورت گسست در محور نظام ، هویت انحصارات پنجگانه و چگونگی تلاقی ها بین مرکزهای مسلط و پیرامونی های دربند به طور اجمالی پاسخ های قابل بحث ، ارائه گردید...
بقیه در اینجا »

بدون تفسیر !

۴٫ مهر ۱۳۹۴
در ranjbar

اعترافات مسئولین در مورد سونامی بی کاری به قلم یکی از کارگزاران۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ایلنا: «کاظم فرج اللهی» از فعالان صنفی کارگری در یاداداشتی با مقایسه آمارهای مربوط به بازار کار و اشتغال با اظهار نظرهایی که از سوی شخصیتهای مختلف حقوقی در مورد وضعیت اشتغال...
بقیه در اینجا »

دیکتاتوری و موادمخدر!

۴٫ مهر ۱۳۹۴
در ranjbar

رژیم جمهوری اسلامی ایران بدترین و شقی ترین نظامی را درایران به وجودآورده و با ممانعت از ابتدائی ترین حقوق حقه انسانها، تشدید ازخودبیگانه گی آنها و به کارگیری شمشیر آغشته به خون نه تنها دزدی افسارگسیخته ای را درایران که نمونه آن را...
بقیه در اینجا »

ببین بربریت به کجا رسیده است؟

۴٫ مهر ۱۳۹۴
در ranjbar

“کودکان را در شکم مادران کارتن‌خواب پیش‌خرید می‌کنند” دویچه وله :  یک استاد دانشگاه که چند شب را با کارتن‌خواب‌ها سپری کرده، می‌گوید کودکان قبل از به دنیا آمدن و در شکم مادران کارتن‌خواب پیش‌خرید می‌شوند. وزارت کشور هم از جمعیت ۱۸ میلیونی در...
بقیه در اینجا »

بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات

۴٫ مهر ۱۳۹۴
در ranjbar

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند ، گفت: فشار مالیات تنها بر دوش ۳۰ درصد اقتصاد کشور سنگینی می کند. سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا...
بقیه در اینجا »

ناامنی ها! درمقابل تامین دزدیها!

۴٫ مهر ۱۳۹۴
در ranjbar

۱۹درصد جمعیت سیستان و بلوچستان گرفتار نا امنی غذایی هستند ، کم وزنی، کوتاهی قد و سوء تغذیه در استان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش از کم وزنی، کوتاهی قد و سوء تغذیه به عنوان معضلی جدی و تهدید کننده سلامت فردی...
بقیه در اینجا »

پناهنده گان!

۴٫ مهر ۱۳۹۴
در ranjbar

موج جدید از هجوم پناهندگان ولی این بار از خاورمیانه و مشخصا از سوریه به طرف اروپا به راه افتاده است صحبت از بیش از ۱۰۰ هزار نفر است این موج جدیدی که ابتدا از راه لیبی به طرف ایتالیا شروع شده بود و...
بقیه در اینجا »

امپراتوری دلار ایالات متحده لخت عریان شده است. این دیگر هیچ چیز برای خود نمایی ندارد

۴٫ مهر ۱۳۹۴
در ranjbar

عقل متعارف این است که هیچ ارز دیگری در جهان نمی تواند بازار اوراق قرضه جهانی را پشتیبانی کند و دلار کاغذ توالتی ایالات متحده را نجات دهد. بنا براین، ما نمی توانیم بدون دلار کاغذ توالتی ایالات متحده کاری کنیم! توسط ماتیس چنگ،...
بقیه در اینجا »

به مناسبت جان باختن کارگر مبارز شاهرخ زمانی

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar
به مناسبت جان باختن کارگر مبارز شاهرخ زمانی

درهرجا که مبارزه هست، قربانی نیز وجود دارد و مرگ انسان امری طبیعی است.ولی ما به منافع خلق و رنجهای اکثریت عظیم خلق میاندیشیم و چنانچه جان خود را بخاطر خلق ازدست بدهیم، مرگ ما مرگی ارزنده خواهدبود. معذالک ماباید باتمام قوا بکوشیم تا...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٢۴ منتشر شد

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

ranjbar_124
بقیه در اینجا »

استعمارنو با اشتهای زیاد و نه با کودتا واردنفوذ عجولانه درایران می شود!

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

بیش از۱۲ سال تحریمهای شدید اقتصادی درسطوح مختلف تحت بهانه ی بمب اتمی ساختن رژیم، ضربات هولناکی بر بنیه ی اقتصادی ضعیف اکثریت عظیم کارگران و زحمت کشان وارد نمود. قراردادهای اقتصادی موجود نظیر استخراج نفت، فروش قطعات ماشین سازی، و مواد اولیه داروسازی...
بقیه در اینجا »

در۲۷مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

برگزاری سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، ضمن این که به یادآورنده ی مبارزه تابه آخر عزیزانی است که جان برکف سربلندانه سرود زنده گی در آزادی، عدالت اجتماعی و به دور از استثمار و ستم و ازخود بیگانه گی را سردادند و درس بزرگی را...
بقیه در اینجا »

زنده ماندن جنایات ۷۰سال پیش امپریالیستها!

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

(به مناسبت بمب باران اتمی هیروشیما و ناکاساکی درژاپون) ۷۰سال پیش درشرایطی که باپیروزی ارتش سرخ شوروی درجبهه شرق بر ارتش فاشیستی اشغال گرژاپون، نظام پادشاهی ژاپون قبول آتش بس و تسلیم شدنش را اعلام کرده بود، امپریالیسم هژمونی طلب آمریکا برای نشان دادن...
بقیه در اینجا »

وحشت جمهوری اسلامی از رشد مارکسیسم در دانشگاه ها!!!

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

اولین بار درایران نیست که کارچاق کنهای حاکمان هشدارداده اند که “مارکسیسم دردانشگاهها رشد می کند”. برای آنها جای تعجب است که با این همه سرکوب دانش جویان و بااین همه تبلیغ در
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی !

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

از ام.ال.ک.پ.(حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست ترکیه)infomlkp@gmail.com ، ۲۰ ژوئیه رفقای گرامی، امروزصبح در شهر سوروچ درکردستان شمالی قتل عامی علیه اعضای فدراسیون سوسیالیست اتحادیه جوانان صورت گرفت. بمبی منفجرشد و تعدادزیادی از جوانان کشته و زخمی شدند. حدود ۳۰۰ نفر آماده رفتن به...
بقیه در اینجا »

مبارزه قهرمانانه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی علیه آلمان نازی بود که نیروهای متفق را نجات داد

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

در ۷۰ مین سالگرد پیروزی ارتش سرخ کارگران درجنگ دوم جهانی بر نیروهای فاشیستی مقالاتی را درزیر آورده ایم برای نشان دادن این واقعیت که بدون وجود نظام سوسیالیستی مورد حمایت مردم شوروی انجام چنین جنگ وحشتناکی علیه فاشیسم ناممکن بود و آنانی که...
بقیه در اینجا »

پرسش و پاسخ قابل بحث درباره اوضاع جهان (۲)

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

در بخش اول این نوشتار به پرسش اول درباره برنامه های مربوط به استقرار حاکمیت ملی بویژه در چین پاسخ داده شد . در بخش دوم به دو پرسش درباره گسست از محور نظام ، هویت انحصارات پنجگانه و تلاقی ها بین مرکزهای مسلط...
بقیه در اینجا »

تاملی درمورد کتاب حلقه ی گمشده

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

باقرمرتضوی گرامی ازاین جانب خواست تا نظرم را درمورد کتاب “حلقه ی گمشده” هرجه زودتربه ایشان بفرستم. من باکمال میل حاضربه این امرهستم متاسفانه هنوز به طور کامل کتاب رانخوانده ام تا بتوانم درارزیابی از آن دچار ذهنیگری نشوم و اگرهم شدم امید به...
بقیه در اینجا »

به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن زین رو که بنیاد جفا و جور بی بنیاد می گردد!

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

این روزها شاهدجنایت کاری رسوای بیش ازحد سردمداران رژیم هستیم. اگر به کارنامه حاکمیت “ولایت فقیه” بنگریم می بینیم تعداد و ابعاد دزدی درسطح مقامات بالای دولتی و آخوندی هیچ گاه تابدین حدنبوده، امری که نشان می دهد این مقامات ازرسواترین ایده ئولوژی و...
بقیه در اینجا »

به مناسبت ۷۰ مین سالگرد پیروزی درخشان ارتش سرخ

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در ranjbar

درس های جنگ جهای دوم به ما می آموزد که چگونه: میلیون ها نفر به ارزان ترین طریق در جنگ جهانی سوم کشته خواهندشد توسط : آنتون اوسیو، ژوئیه، ۲۰۱۵ – منبع: آرشیو پراودا خبرگزاری پراودا، مصاحبه ای با مدیر کل مؤسسه انرژی، فیزیک...
بقیه در اینجا »

مصاحبە با دکتر یونس پارسابناب

۲۷٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar


بقیه در اینجا »

مصاحبە با دکتر پارسابناب

۱۲٫ مرداد ۱۳۹۴
در ranjbar


بقیه در اینجا »

مصاحبه با رفیق پارسابناب- قسمت اول

مصاحبه با رفیق پارسابناب-قسمت دوم

آثار کلاسیک مارکسیستی

نظرات

  سر فصل ها

  تقویم ماهانه

  اکتبر 2015
  د س چ پ ج ش ی
  « Sep    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031