آخرین نوشته

نشریە رنجبر شمارە ١١۴ منتشر شد

۱۳٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

ranjbar_114
بقیه در اینجا »

بازهم درمورد حزب سازی!

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

(به رفقای نشریه تدارک حزب انقلابی) نزدیک ۵۰ سال است که درجنبش چپ ایران امر حزب سازی طبقه کارگر درمبارزه علیه نظرات رویزیونیستی مدرن جایگاه بزرگی را اشغال کرده است. نفوذ ایده ئولوژی و شیوه تفکر خرده بورژوائی در درون جنبش چپ مدافع طبقه...
بقیه در اینجا »

دزد بازار آشفته می خواهد!

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

آن چه که درکوبانی می گذرد، نمونه ای بسیارجدی و روشنی است دررابطه با مداخلات نیروهای ارتجاعی درازبین بردن حقوق دموکراتیک مردم و ملیتها درتعیین حق سرنوشت خویش وادامه ی وضعیت آشوب و کشتاردرخاورمیانه . مقاومت جانانه ی مبارزان کرد دردفاع از استقلال کردستان...
بقیه در اینجا »

رعشه قبل ازمرگ رژیم اسلامی!!

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

اوضاع انفجاری درسطح حاکمان با تداوم مذاکرات با گروه ۵+۱ درمورد غنی سازی اورانیوم و ساخت سلاح هسته ای و بهبود روابط با “شیطان بزرگ” آمریکا که سالها تبلیغات ضد این شیطان از هربوق و کرنای رژیم به گوش می رسید، تضاد بین جناحهای...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی به کاربستن آگاهانه روش دیالکتیکی درسطح آموزش شیوه تفکر (بخش پایانی)

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

سیستم کار تشکیلاتی و چهارچوبی ترازنوین کمیته مرکزی درسهای اساسی از رشد نظام متدهای خرده ـ بورژوائی درمورد آموزش و کنترل گرفت. درنتیجه، یک سیستم کارتشکیلاتی و چهارچوبی برپایه شیوه تفکر پرولتاریائی را به مثابه عاملی مرکزی درنظام خودکنترلی حزب معمول ساخت. منظم سازی...
بقیه در اینجا »

آمار قابل توجهی از کودکان خیابانی در ایران

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

[ آمارها و صحبتهای مسئولان امور رسیده گی به آسیبهای اجتماعی علارغم نادقتیهای شان، نشان می دهند که درکشوری که اساس کار انسانها منوط به سود دهی است، بنابراین بورژوازی حاکم تمام کوشش خود را به کارمی برد تا نیروی کار ارزان هرچه فراونتردردسترس...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

اعلامیه کمیته هماهنگی بین المللی ـ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۴ مقاومت فعال برای غدغن کردن فراکینگ درسراسر دنیا! شنبه ، ۱۱ اکتبر به مناسبت روز جهانی نه به فراک، مبارزان مخالف فراکینگ به خیابانها ریخته، به سازماندهی جلوگیری یا برگزاری شبهای اطلاع رسانی خواهندپرداخت. درتمامی قاره...
بقیه در اینجا »

پیشینه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

- برخلاف نوشته و ادعاهای مورخین سیاسی اروپا محور و پست – مدرنیست های قرن بیست و یکمی شجره نامه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم هیچ وقت در تاریخ محدود به کشورهای توسعه یافته مرکزهای مسلط امپریالیستی در اروپا...
بقیه در اینجا »

پارلمانتاریسم افیون دوم تحمیق توده ها!

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

نگرانی ای که در اروپا درقشر روشن فکری بیشتر این روزها خود را نشان می دهد رشد احزاب دست راستی متمایل به فاشیسم است که تمامی کاسه کوزه های مشکلات عدیده اجتماعی را سر پذیرش پناهنده گان خارجی می ریزند و حل بحران اقتصادی...
بقیه در اینجا »

معضلاتی که جهانی هستند!

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

ایالات متحده آمریکا خالق ویروس ابولا به عنوان سلاح بیولوژیکی است؟ ۱۱ اوت ۲۰۱۴ ، پراودا این بیماری همه گیر و مسری از ویروس کشنده ابولا است که در اعماق جنگل به دنیا آمده است، به تازگی با سرعت بی سابقه ای در سراسر...
بقیه در اینجا »

واکنش فدراسیون جهانی والیبال به درخواست بانوان تماشاگر ایرانی

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در ranjbar

اعتراض در جریان سخنرانی روحانی در نیویورک به حبس غنچه قوامی، شهروند ایرانی-بریتانیایی که به خاطر درخواست برای آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها دستگیر شده‌است. رادیو فردا : رئیس فدراسیون جهانی والیبال با بیان این که «اف‌آی‌وی‌بی» (FIVB) نمی‌تواند به صورت مستقیم در مسئله...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١١٣ منتشر شد

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

ranjbar_113
بقیه در اینجا »

گسترش تجارب مبارزاتی کارگران ایران!

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

کارگران ایران طی ۳۶ سال مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی گام به گام ماهیت به شدت ارتجاعی و ضدکارگری این رژیم را آزموده و هم اکنون دراین مبارزه با متانتی پرولتری و درنظرداشتن توازون قوا با ضدانقلاب حاکم به پیش می روند. درزیر به...
بقیه در اینجا »

پیام شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت :

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

[ درشرایطی که سرمقاله این شماره رنجبرنوشته شده بود، پیام شاهرخ زمانی را تا حدی درهمین ارتباط دریافت کردیم که به طور مستدلی به مواضع ما درسرمقاله نزدیک بود و به دلیل زبان ساده اش بسیارقابل فهم و دل نشین است. لذا ضمن آوردن...
بقیه در اینجا »

دفاع از حقوق کارگران افغانستانی وظیفه ای است مبرم!

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

به گزارش خبرگزاری ایلنا یک رفتگر منطقه ۱۱ شهرداری تهران از کمبود و در مواردی فقدان امکانات اولیه رفاهی که باید توسط پیمانکاران شهرداری در اختیار آنان قرار داده شود، خبر داد. این کارگر تبعه کشور افغانستان که دارای مجوز کار در ایران است...
بقیه در اینجا »

پیشینه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

- در نیمه دوم قرن نوزدهم و دهه های اول و دوم قرن بیستم ( دوره سرآغاز و گسترش مرحله سرمایه داری انحصاری ) تاریخ جهان شاهد فراز امواج خروشان قیام ها و جنبش های فراگیری در کشورهای مرکز مسلط امپریالیستی علیه سرمایه داری...
بقیه در اینجا »

راه درست درحال ترسیم درفلسطین

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

پس از بیش از۶۰ دهه سرکوب فاشیستی و تروریستی توسط صهیونیستها و ملی گرایان سکولارو مذهبی فلسطینی درسطحی معادل کشت و کشتارهای وحشیانه ای که دست کمی از عملیات نازیها درجنگ جهانی دوم نداشت، اکنون فلسطینیان و یهودیان با اعلام انزجار نسبت به عمل...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

به کاربستن آگاهانه روش دیالکتیکی درسطح آموزش شیوه تفکر (بخش اول) ضمیمه کمیته مرکزی حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان (ام.ال.پ.د.) به روزنامه پرچم سرخ ۲۱/۱۹۹۹ توسط استفن انگل، مسئوول ارگان تئوریک راه انقلابی ساده کردن حداکثر ماتریالیسم در جنبش کارگری رابطه بین روح و...
بقیه در اینجا »

کاهش قابل ملاحظه زنان شاغل در کشور از ۸۴ تا ۹۲

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

دنیای اقتصاد : آمارهای رسمی نشان می‌دهد در دوره هشت ساله اخیر، تعداد شاغلان زن در ایران با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. بر‌ اساس این آمارها، در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از شاغلان کشور «زن» بوده‌اند،...
بقیه در اینجا »

ازهر دری، سخنی!

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

آمارهای نگران‌کننده از بیماران کشور: ۱۹میلیون فشار خون، ۱۵میلیون کلسترول بالا، ۷میلیون نفر قند خون بالا کلمه .معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن تشریح چگونگی ارائه خدمات در مراکز بهداشت شهری و روستایی از طراحی کارت سلامت ایرانیان خبر داد. دکتر علی اکبر سیاری در...
بقیه در اینجا »

ازنامه های رسیده: مسئله داعش درایران!

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

طبق اخباری که در نشریات آمده گویا برخی از طرفداران داعش درسنندج سواربرموتور و با پرچم داعش دردست، خودی نشان دادند و این حرکت دریکی دوشهردیگرنیز صورت گرفته است. تظاهرات مخالفانی در سنندج در ۶ شهریور علیه حضورگروه داعش و در دفاع از آواره...
بقیه در اینجا »

بحث جامعی در مورد بحران عمیق پایان ناپذیر نظام سرمایه داری

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در ranjbar

[مقاله ای را که ما دست به ترجمه آن زدیم بحثی است میان دو استاد دانشگاه (مایکل هادسون، در رشته اقتصاد و دیگری، لئو پانیتچ در رشته اقتصاد سیاسی) که اخیراً صورت گرفت. با در نظر گرفتن پیشینه آکادمیک این دو استاد و ترس...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١١٢ منتشر شد

۱٫ شهریور ۱۳۹۳
در ranjbar

ranjbar_112
بقیه در اینجا »

فلسطین: کدام راه حل؟

۱٫ شهریور ۱۳۹۳
در ranjbar

۶۷ سال از تاسیس اسرائیل به مثابه یک پایگاه امپریالیسم در منطقه حساس خاورمیانه می گذرد. کشتار یهودیان توسط نازیسم آلمان در جنگ جهانی دوم وسوء استفاده صهیونیستها ازاین فرصت باتوجه به نقشه ی طولانی مدت قبل از جنگ جهانی دوم (کنگره صهیونیستها در۱۸۹۷...
بقیه در اینجا »

مصاحبه با رفیق پارسابناب- قسمت اول

مصاحبه با رفیق پارسابناب-قسمت دوم

آثار کلاسیک مارکسیستی

نظرات

  سر فصل ها

  تقویم ماهانه

  نوامبر 2014
  د س چ پ ج ش ی
  « Oct    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930