دسته: مسئله ملی

دودیدگاه یک جانبه دربرخورد به “کنگره ملی کرد

بورژوازی کرد درکشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه بیش از یک قرن است که دراندیشه ی ایجاد “وحدت ملی” درمیان کرد زبانان به منظور کسب قدرت می باشد. اما به دلیل یک پارچه نبودن کردستان و تقسیم آن توسط امپریالیستها…

رهائی ملیتهای تحت ستم درجوامع سرمایه داری درگرو گسست از سرمایه داری است؟

در ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ ” توافق نامه هم کاری میان حزب کومه له کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران” به ترتیب به رهبری عبدالله مهتدی و مصطفی هجری به امضا رسید. درمقدمه این توافق نامه ازجمله آمده است:…

تاملی درباره مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه – امپریالیسم

تاملی درباره مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه ( امپریالیسم ) در آمد پیش از اینکه به چگونکی مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه بپردازم، توجه علاقه‌مندان را به شش نکته در این مبحث معطوف می‌دارم.…