ديدگاه

ضرورت خروج از بن بست!

۱۴٫ اسفند ۱۳۹۵
در

بن بست در جنبش کمونیستی جهان از زمانی شروع شد که تجدیدنظر طلبی درحزب کمونیست شوروی پس از درگذشت استالین  و کودتای تعدادی از رهبران رویزیونیست درقدرت تفرقه در جنبش کمونیستی جهان  درحدی که نظرات این تجدیدنظرطلبان پذیرفته شد، آغاز گردید. نفی گرائی دستاوردهای انقلابات سوسیالیستی و دموکراسی نوین اوج گرفت و گرایش به...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای ضرورت خروج از بن بست! بسته هستند

امپریالیسم به آخر خط نزدیک می شود!

۱۴٫ اسفند ۱۳۹۵
در

بررسی و شناخت عمیق علل پدیده ی تولد، رشد، نوجوانی، بلوغ، و نهایتا رسیدن به دوران پیری تکامل نهائی نظام سرمایه داری ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. امپریالیسم آخرین دوران زندگی فرتوت آن است و برای جلوگیری ازفروپاشی نظام سرمایه داری، به مرحله ی بربریت رسیده و برای زنده ماندن خویش مذبوحانه تلاش می...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای امپریالیسم به آخر خط نزدیک می شود! بسته هستند

نه به آشتی ملی ،نه به ولایت فقیه انقلابی دیگر

۱۴٫ اسفند ۱۳۹۵
در

اکثریت عظیم مردم ایران از وضع کنونی سیاسی واجتماعی ایران نا راضی اند ، کارگران و زحمتکشان کارد به استخوانشان رسیده و حاکمان در مانده وناتوان در ادامه ی سلطه بهر وسیله ای شده دست می اندازند. در کل جهان هم ،  سرمایه داری در بحرانی ساختاری غرق است و سگان هار   نمایندکان...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای نه به آشتی ملی ،نه به ولایت فقیه انقلابی دیگر بسته هستند

ضرورت مبارزه ی نوجوانان دبیرستان!

۱۴٫ اسفند ۱۳۹۵
در

با شروع هر سال جدید تحصیلی، نوجوانان درامید به سازنده شدن آگاه جامعه پس از اتمام دبیرستان و درصورت گذار از سد کنکورفرسایشی ورود به دانش گاهها و تمام کردن تحصیلات دانشگاهی، تلاش عمومی این است که با اعتماد به نفس بیشتری وارد کارزار خدمت به نیازهای اکثریت مردم جامعه بشوند. درصف راه روان...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای ضرورت مبارزه ی نوجوانان دبیرستان! بسته هستند

سازنده گان تاریخ درمقابل رقابت گران؟

۱۲٫ بهمن ۱۳۹۵
در

دو دیدگاه به شدت متضاد آشتی ناپذیرطبقه سرمایه دار و طبقه کارگردر برابریکدیگردرجریان رشد روابط سرمایه داری –  جهت تامین نرخ تصاعدی ارزش
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای سازنده گان تاریخ درمقابل رقابت گران؟ بسته هستند

تغییر جهان در رقابت یا در وحدت؟

۱۲٫ بهمن ۱۳۹۵
در

در عرصه ی تولید مبارزه آشتی ناپذیردو بینش طبقاتی متضاد برسررقابت و فرد گرائی با هم کاری و جمع گرائی توسط دو طبقه ی اساسی صاحبان
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای تغییر جهان در رقابت یا در وحدت؟ بسته هستند

فاشیزم و راه مقابله با آن

۱۲٫ بهمن ۱۳۹۵
در

چگونه بشریت زحمتکش میتواند از جهش سیاسی به سوی فاشیزم در جهان جلوگیری کند؟
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای فاشیزم و راه مقابله با آن بسته هستند

به بهانه ی نامه ی خیانت آمیز به دونالد ترامپ

۱۲٫ بهمن ۱۳۹۵
در

استقلال وعدم وابستگی سیاستی پرولتاریائی
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای به بهانه ی نامه ی خیانت آمیز به دونالد ترامپ بسته هستند

فرار به جلو

۱۲٫ بهمن ۱۳۹۵
در

دونالد ترامپ ظاهرا در سایه ترس و نگرانی بسیاری از رهبران کشورهای جهان به ریاست جمهوری رسید. او که در دوران انتخابات تمامی مشخصات
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای فرار به جلو بسته هستند

مبارزه علیه التقاط گری غیرپرولتری

۲۲٫ دی ۱۳۹۵
در

(نشستند و گفتند و برخاستند سراسرهمه کج روی آراستند) در نشست اخیر ” اتحاد نیروهای چپ و کمونیست“(۳۰ اکتبر ۲۰۱۶ برابر با ۹ آبان ۱۳۹۵)، بالاخره پس از ۲ سال بحث و رد و بدل نظرات تشکلهای مختلف و رسیدن به توافقات “بیانیه سیاسی”، با تغییر دادن نام این اتحاد به ” شورای همکاری...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای مبارزه علیه التقاط گری غیرپرولتری بسته هستند

ممانعت از فروپاشی پارلمانتاریسم!

۲۲٫ دی ۱۳۹۵
در

سالهاست که دولتهای امپریالیستی و سرمایه داری متوسط در انتخابات پارلمانی با آرای کمتر از ۵۱% با ساخت و پاخت با احزاب دیگر دست راستی سوسیال دموکرات، سبزها، یا با انواع اسامی دیگر، یکی از احزابی که رای بیشتر از دیگر احزاب در حد ۲۵ یا ۳۰% آراء داده شده در سطح رهبری دولتهای...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای ممانعت از فروپاشی پارلمانتاریسم! بسته هستند

فیدل کاسترو

۲۲٫ دی ۱۳۹۵
در

فیدل کاسترو رهبر محبوب و رئیس جمهور سابق انقلاب کوبا و از رهبران انقلابی قرن بیستم درگذشت. او که از سال ۲۰۰۶ در اوج محبوبیت قدرت را واگذار کرده بود، همچنان به لحاظ فکری فعال بود و گاهگاهی  در روزنامه های کوبا مقالاتی می نوشت . فیدل کاسترو از آن دسته رهبران آمریکای لاتین...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای فیدل کاسترو بسته هستند

کودکان و فقر

۲۲٫ دی ۱۳۹۵
در

اخیرا در سایت ها و روزنامه های مختلف ایران مسئله کودکان کار و به طور کلی کودکان فقیر در جامعه مورد توجه قرار گرفته است.رشد کودکان خیابانی در ایران و نیز کودکان کار به مانعی برای تامین و بار آوری سالم ، تندرست و با سواد نسل های آینده کشورمان تبدیل شده است. گرفتار...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه, کودکان | دیدگاه‌ها برای کودکان و فقر بسته هستند

نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه

۲۲٫ دی ۱۳۹۵
در

مسائل ژئوپلتیکی از آن مسائل و مباحثی است که برای درک و اجرای هر طرح و یا نقشه و برنامه ای به سالها وقت نیازمند است و طراحی سیاسی جهان نه موضوعی فردی بلکه مسئله ای کاملا ساختاری و به سیستم های اجتماعی و در دوران کنونی به نظام امپریالیستی مرتبط است . لنین...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه بسته هستند

تکامل “حق ملل درتعیین سرنوشت خویش”!

۱۷٫ آذر ۱۳۹۵
در

اگر به تجارب گذشته احزاب سوسیال دموکرات عضو انترناسیونال دوم توجه کنیم درقرار کنگره بین الملی لندن درسال ۱۸۹۶ به وضعیت ناموزون حاکمیت دو کشور متفاوت قرار زیر را به تصویب رساندند.: ” کنگره اعلام می دارد که هوادار حق کامل کلیه ملل در تعیین سرنوشت خویش است و نسبت به کارگران هر کشوری...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای تکامل “حق ملل درتعیین سرنوشت خویش”! بسته هستند

درک اکونومیستی یا سیاسی جهانخواری؟

۱۷٫ آذر ۱۳۹۵
در

رفیق استفن انگل درتدارک کنگره حزب ام.ال.پ.د. مشخصات زیر را در به وجود آمدن امپریالیستهای جدید براساس بررسی در حزب ام.ال.پ.د طی مصاحبه ای به میان کشیده است: “تبدیل کشورهای سابق نواستعماری وابسته به کشورهای جدید امپریالیستی… درچارچوب سازماندهی تولید بین المللی. بدون چنین ارزیابی نمتوان مراکز متعدد جنگ مانند عراق، سوریه، بحران زیست...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای درک اکونومیستی یا سیاسی جهانخواری؟ بسته هستند

جنبش جوانان در زیر سرکوب های رژیم جمهوری اسلامی

۱۷٫ آذر ۱۳۹۵
در

طی چند هفته گذشته تعداد حرکات اعتراضی علیه رژیم بصورت گسترده در ایران به اشکال مختلف افزایش یافته است. جدا از اینکه کدام از این حرکات سمت و سوی مترقی و درست دارد ولی آنچه که در همه آنها برجسته و نکته مشترک آنها است ، حضور گسترده جوانان در این حرکات اعتراضی است...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای جنبش جوانان در زیر سرکوب های رژیم جمهوری اسلامی بسته هستند

پایان دادن به وعده های دروغ!

۱۷٫ آذر ۱۳۹۵
در

اگر به سیر تاریخ طبقات استثمارگر و ستمگر در تمام جهان نظری بیاندازیم وعده های دروغین نه تنها در اقتصاد، سیاست، سازماندهی، عدالت اجتماعی نسبت به طبقات ندار غیر صاحب مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و توزیع و همچنین ایدئولوژیهای مذهبی چنان دروغهای گول زننده بیشماری را به اکثر مردمان ساکن جهان جهت تضمین...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای پایان دادن به وعده های دروغ! بسته هستند

نوار منتظری دیگر اثر ندارد

۷٫ آبان ۱۳۹۵
در

دیروز از کسی که دارای گذشته معلمی واستاد دانشگاهی است پرسیدم شما وضع ایران را چگونه می بینید؟ گفت تا خامنه ای زنده است کاری نمی شود کرد چون او بمیرد نسل های خود همین حاکمین تغییرات بزرگی را بوجود خواهند آورد. به باور او قشر روحانیت حاکم جانشنین برای خود درست کرده و...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای نوار منتظری دیگر اثر ندارد بسته هستند

پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در چهارچوب احتمال بازگشت فاشیزم

۷٫ آبان ۱۳۹۵
در

درآمد در تاریخ معاصر فضای رقابت های درون حزبی انتخابات برای ریاست جمهوری آمریکا نه تنها پر از تلاطم و التهاب بلکه استثنایی و بی نظیر نیز است. اکثریت قابل توجهی از مفسرین و تحلیل گران چه ضد نظام جهانی و چه موافق آن در مورد استثنایی بودن متفق القول هستند. ولی آنها بر...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در چهارچوب احتمال بازگشت فاشیزم بسته هستند

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

مارس 2017
د س چ پ ج ش ی
« فوریه    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>