دسته: پیام

پیام مبارزاتی ۱۶ آذر را زنده نگه داریم!

۱۶ آذر، روز دانش جو ۶۰سال پیش درجریان مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم دست پخت کودتای امپریالیستهای آمریکا و انگلیس و سرسپرده گی نظام سلطنتی، با خون سرخ دانش ۳ جوی مبارز پیام مبارزه علیه دیکتاتوری و علیه وابسته گی به…

پیام شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت :

[ درشرایطی که سرمقاله این شماره رنجبرنوشته شده بود، پیام شاهرخ زمانی را تا حدی درهمین ارتباط دریافت کردیم که به طور مستدلی به مواضع ما درسرمقاله نزدیک بود و به دلیل زبان ساده اش بسیارقابل فهم و دل نشین…

متن پیاده شده‌ی پیام شاهرخ زمانی به سازمان جهانی کار

در آستانه‌ی اول ماه می، خطاب به سازمان جهانی کار، جناب دبیر کل محترم سازمان جهانی کار، من شاهرخ زمانی، عضو سندیکای کارگران نقاش ساختمان به هم‌راه ده‌ها نفر از فعالین سندیکایی مانند رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، محمد جراحی، رسول…

ازاین خواست رضاشهابی دفاع کنیم!

اینجانب از پشت دیوارهای بلند زندان اوین از تشکل مطبوعم سندیکای کارگران شرکت واحد و همکارانم در سندیکای نیشکر هفت تپه، سندیکای فلزکار مکانیک، هیئت موسس سندیکاهای کارگری، سندیکای نقاشان ساختمان، اتحادیه آزاد کارگران، کمیته های هماهنگی و پیگیری، کانون…

یاد یاران را گرامی بداریم

با اندوهی فراوان باخبرشدیم که رفیق منیژه فروهش تهرانی ازاعضای سابق حزب رنجبران ایران دریک حادثه ی دلخراشی که مسئوولیتش مستقیما به اهمال کاری مقامات دولتی آلمان مربوط می شود، جان خود را ازدست داد. رفیق منیژه به عنوان پرستار…

پیام به مناسبت برگزاری ۵۰ مین سالگرد تاسیس کنفدراسیون

رفقا و دوستان برگزارکننده ی پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایران، سلام گرم ما را بپذیرید یاددبود این واقعه ی تاریخی که نقش مثبتی درمتشکل کردن دانشجویان ایران درخارج ازکشور دردفاع از دموکراسی و حقوق کارگران و…

بــــهــــاران خجستــــه بــــاد!

کارگران و زحمت کشان، زنان و جوانان، ملل و اقلیتهای ملی تحت ستم ایران نوروز و بهاردیگری درراه است که تنها پیامش برای ما رهائی از سوز و سرمای زمستان است و دربه در به دنبال کار گشتن. سالی را…

پیام به مراسم بزرگداشت

با سلام و تشکر از اطلاعیه تان درمورد برگزاری مراسم بزرگداشت شیخ عزالدین حسینی درپاریس شیخ عزالدین جزو نادر رهبران مذهبی بود که به دور از افراط گرائی و تعصب خشکه مقدسی و با دفاع از حقوق پایمال شده ی…