دسته: زیست محیطی

اعتراضات به ویرانی محیط زیست

چند سالی است که هوای پر از گرد خاک مناطق وسیعی از کشور را می پوشاند. این هوای آلوده با هوای آلوده صنعتی شهرها شرایط زیستی را در مناطقی که عمدتا خوزستان و مناطق جنوب غرب و غرب تا مرکز…

محیط زیست در ایران

هشدار ها جدی است ، دیگر صحبت یک یا دو موسسه خارجی و یا دشمنان نیست . این روزها دست اندار کاران رژیم جمهوری اسلامی هم خطر بیابانی شدن بخش های وسیعی از ایران را عنوان کرده و نسبت به…

تغییرات اقلیمی راه حل یا رقابت

نشست جهانی تغییرات آب و هوا( تغییرات اقلیمی )  در پاریس، روز دوشنبه ٣٠ نوامبر/ ١٠ آذر کار خود را شروع کرد این کنفرانس که به نام ” کاپ ۲۱ ” نیز نام گرفته هدف خود را جلوگیری از تغییرات…

بحران زیست محیطی و نیاز به حل آن درایران!

امروز بخش مهمی از نیروهای سیاسی موافق و یا مخالف هم به وجود بحران زیست محیطی درایران آگاهی دارند. اما آگاهی بدون عمل درجهت تغییر اوضاع همان طور که ازقدیم گفته اند مثل شاخ بی ثمر است. تاچه حد از…

حماسه خشک سالی کالیفرنیا

فقط به اندازه یک سال آب باقی است آیا این اتفاق نوع دیگری از غارت دارائی هاست؟ توسط الن براُن، ۲۵ مارس ۲۰۱۵ کشمکش و نزاع بر سر تأمین آب کالیفرنیا حد اقل به مدت یک قرن است که ادامه…

قراردادی برای تخریب محیط زیست!

«خبرگزاری رویترز از احتمال انعقاد قرار داد ساخت ۴ تا ۸ نیروگاه اتمی جدید از سوی روسیه در ایران در سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش عصر ایران یک منبع آگاه با اشاره به این موضوع به رویترز گفت…

ضرورت توجه جدی به مبارزه برای حفظ محیط زیست!

هم درجهان به طور کلی و هم درایران به طوراخص باتوجه به حمله افسارگسیخته ی نظام سرمایه داری حاکم برای کسب سود ازطریق نادیده گرفتن کلیه ی قوانین و احتیاطات مربوط به حفظ محیط زیست، در ایران شرایط بسیار ناهنجاری…

فاجعه زیست محیطی و علاج واقعه!

حاکمان سرمایه دار ایران تحت سرپرستی رژیم مذهبی ولایت فقیه جمهوری اسلامی بر آنند که با توجه به قرارداشتن ایران در منطقه ی رشد تدریجی کویری شدن جهان، درکوتاه مدت ترین زمان ممکن بارخود را بسته و نزدیک به ۸۰…