دسته: خاورميانه

سربازان اسرائیلی سکوت را می شکنند توسط استفان لند من، ۳۰ اوت ۲۰۱۲

شکستن سکوت (Breaking The Silence, BTS) سازمانی است متشکل از جان بازان سابق اسرائیلی. آنها در آغاز انتفاضه دوم خدمت کرده اند.آنها دیگر حاضر به سکوت نیستند. شهادت آنها “واقعیت زندگی روزمره در سرزمین اشغال شده” را افشا می کند.…

گوشه‌ای ازعمل‌کرد امپریالیسم درعرصه‌ی جهان

اعلامیه‌ی حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست بولیویا درمورد وضعیت سیاسی کشور. همان‌طور که اتحاد انقلابی ضدامپریالیست(ا.ا.ض.) مدتی پیش به کرات گفته است، ارتجاع فاشیستی مستقر در سانتاکروز و نوکرانش در سوکر که از طریق سفارت امپریالیسم آمریکا در…

جنگ و صلح به شیوه ی بوش ـ اولمرت

درحالی که بنا به گفته ی دکتربرقوتی از فعالان سیاسی فلسطینی نرخ کُشته شده‌های فلسطینی از زمان برگزاری کنفرانس آناپولیس حدود یک ماه و اندی پیش ٢ برابر شده‌است، بوش ٨ ژانویه ٢٠٠٧ روانه‌ی خاورمیانه و دردرجه‌ی اول اسرائیل شد…

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

درمقابله با توهم پراکنی عوامل مستقیم و مزدور و نوکران بی جیره و مواجب امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم، که دربوق تبلیغاتی حمله به ایران می‌دمند، درهرشماره‌ی رنجبر تا به حال ماسعی کرده‌ایم بخش های کوچکی از این عمل‌کرد را بازگونمائیم.…

چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد بخش دوم

    چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد درخاورمیانه “جدید” و آینده‌ی ایران – بخش دوم با اینکه ٧۴ در صد جمعیت هیجده میلیون نفری سوریه به اهل تسنن تعلق دارند، ولی هم مردمان متعلق به فرقه های دیگر اسلامی…

آشوب گری امپریالیستی درخاورمیانه

نا آرامی های اخیر در همسایه ی شرقی ایران بسیاری را در برابر این سوال قرار می دهد که اصولا در این منطقه ی بحران زده چه می گذرد؟ رشد مخالفت ها در جامعه ی پاکستان و در کنار آن…

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه و نتایج آن

اورانیوم تضعیف شده : ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا دچارسرطان شده و ٣٧ نفر آنها تابه حال مرده‌اند. آژانس خبری ایتالیا ـ ٩ اکتبر ٢٠٠٧ ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا که درخارج از کشورشان  دربالکان، افغانستان، عراق ولبنان بین سالهای…

عمل‌کردهای امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

عمل‌کردهای امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه دستیار عرفات ازشیراک می‌خواهد تا حقیقت مرگ عرفات را فاش سازد خبرگزارس فرانسه : ۴ اوت ٢٠٠٧ عرفات در ١١ نوامبر ٢٠٠۴، بعد از این که دربیمارستان نظامی فرانسه بستری شد، فوت کرد. پزشکان فرنسوی…

توطئه‌های امپریالیستی ـ صهیونیستی درخاورمیانه

توطئه‌های امپریالیستی ـ صهیونیستی درخاورمیانه در زیر چند ترجمه از وضعیت فلسطین و عراق می‌آوریم که نشان می دهند توطئه های سازمان یافته‌ی خطرناکی درجریان هستند و مردم این منطقه باید برهشیاری خود افزوده و مبارزه علیه دخالت گری امپریالیسم…

جلو فاجعه‌ی انسانی رابگیرید

فراخوان راوا(١): جلو فاجعه‌ی انسانی رابگیرید به پناهنده‌گان افغانی کمک کنید! فاجعه‌ی دیگر انسانی درمرز با ایران روی می دهد که تهدیدی برای افغانستان است. طی سه هفته‌ی اخیر، رژیم بنیادگرای ایران با زور بیش از ٨۵ هزار پناهنده‌ی افغانی…

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه در دوران سلطه‌ی نظام فئودالی برجهان، دیوارکشی(نظیر دیوار چند هزارکیلومتری چین)، حصار و قلعه سازی برای مقابله بادشمن و حفظ سلطه برمردم زحمت‌کش، تاحدی کارساز بودند. درقرون وسطا، برای محدودکردن فعالیت یهودیان به‌دور محل سکونت…

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی-بخش سوم

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی-بخش سوم وقایع سال١٩٧٠ در اردن، بیانگر شفاف یک دگردیسی در تاریخ تکامل پروژه نظام جهانی سرمایه در خاورمیانه است. از این سال به بعد منافع نظام جهانی و بازیگران…

۵٩ مین سال‌گرد قتل عام دیر یاسین و ۵ مین سال‌گرد تجاوز به عراق

۵٩ مین سال‌گرد قتل عام دیر یاسین و ۵ مین سال‌گرد تجاوز به عراق ٩ آوریل ١٩۴٨، ۵٩ مین سال‌گردکشتار ٧۵٠ نفر ساکنین دهکده‌ی دیریاسین است که توسط تروریستهای یهودی به رهبری مناخیم بگین از رهبران برجسته‌ی صهیونیستها، در محلی…