سياست عمومی

عدم پیروی ازتئوری علمی طبقه کارگر تسلیم دربرابرارتجاع امپریالیستی است!

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در

درک ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی که کمونیسم علمی بیان فشرده آنها دربررسی و درک مبارزه طبقاتی است، و به کاربردن این درک درعمل ازطریق شرکت درمبارزه طبقاتی، سازماندهی آگاهانه ی این مبارزه جهت کسب قهرآمیزقدرت سیاسی، درهم شکستن ماشین دولتی کهنه ی طبقات استثمارگر، تغییردادن مناسبات طبقاتی به نفع استثمارشونده گان و ادامه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای عدم پیروی ازتئوری علمی طبقه کارگر تسلیم دربرابرارتجاع امپریالیستی است! بسته هستند

جهان و ایران درسالی که گذشت!

۶٫ فروردین ۱۳۹۲
در

دراین نوشته به طور مختصر حرکتهای مهم درعرصه ی اقتصادی، سیاسی، نظامی واجتماعی را درجهان و ایران باهم مرور می کنیم : درعرصه ی جهان: بزرگ ترین معضلی که نظام سرمایه داری امپریالیستی جهان با آن طی نزدیک به ۵ سال روبه رو بوده بحران است و هنوز قادر به  حل این معضل نشده...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای جهان و ایران درسالی که گذشت! بسته هستند

مبارزه علیه فاجعه زیست محیطی

۴٫ شهریور ۱۳۹۱
در

این روزها درکنار تورم افسارگسیخته و گرانی، بی کاری و اخراج ازکار و دهها درد بی درمان توسط رژیم، فاجعه ی زیست محیطی درایران که مستقیما کارگران  زحمت کشان را تهدید می کند، به حالتی استثنائی رسیده است که فریاد دست اندرکاران توجه به مشکل زیست محیطی راسبب شده و هشدارها به حدی بلندشده...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای مبارزه علیه فاجعه زیست محیطی بسته هستند

فاجعه ی فوکوشیما را فراموش نکنیم!

۲۹٫ اسفند ۱۳۹۰
در

۱۱مارس اولین سال گرد انفجار درنیروگاه اتمی فوکوشیما به علت بروز زلزله ای به قدرت ۹٫ ۸ ریشتردراقیانوس آرام و سونامی ناشی از آن با امواجی به ارتفاع ۲۰ متر نه تنها به این نیروگاه واقع در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر ۳۰۰ هزارنفری فوکوشیما، بلکه به منطقه ی وسیعی درآن جا چنان صدماتی واردساخت...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای فاجعه ی فوکوشیما را فراموش نکنیم! بسته هستند

٣ دسامبر، روزدفاع ازمحیط زیست

۴٫ دی ۱۳۹۰
در

یکسال و اندی پیش، درکنفرانس اول ایکور(هماهنگی بین المللی احزاب و سازمانهای انقلابی)، روز سوم دسامبر به مثابه روزجهانی دفاع ازمحیط زیست شناخته شد. دفاع از محیط زیست به بخشی از مبارزه ی طبقاتی طبقه ی کارگر تبدیل شده است، چراکه تخریب محیط زیست مستقیما زنده گی خانواده های کارگری و زحمت کش را...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای ٣ دسامبر، روزدفاع ازمحیط زیست بسته هستند

رشد جنبش اعتراضی درآمریکا اعترافات رسانه ها وبازی با جنبش

۵٫ آبان ۱۳۹۰
در

بحران اقتصادی در آمریکا همچنان ادامه دارد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی خالص دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ به ۹ تریلیون و ۵۰۱ میلیارد دلار معادل بیش از ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. آمریکا از لحاظ نسبت بدهی خالص دولت به تولید ناخالص داخلی، بیست و دومین کشور بدهکار...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای رشد جنبش اعتراضی درآمریکا اعترافات رسانه ها وبازی با جنبش بسته هستند

رقابت حاکمان در نهمین دوره ی انتخابات مجلس

۶٫ مهر ۱۳۹۰
در

تماشائیست دهمین دوره ی انتخاب ریاست جمهوری کابوسی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران شد که تا به امروز به ساده گی قادر به رها ساختن خود از آن نشده است. به همین دلیل جناحهای گوناگون حاکمیت از مدتها پیش دورخیز برداشته و دراندیشه ی توطئه ریزی جدیدی برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای رقابت حاکمان در نهمین دوره ی انتخابات مجلس بسته هستند

نه به سلاحها و نیروگاههای هسته ای

۱٫ شهریور ۱۳۹۰
در

در۶ اوت ۱۹۴۵(۶۶ سال پیش) اولین بمب اتمی توسط یک هواپیمای آمریکائی به شهر هیروشیما درژاپون انداخته شد. حدود ۱۴۰۰۰۰ نفر از جمعیت ۳۰۰۰۰۰ نفری هیروشیما کشته شدند، ازجمله آنانی که دراثر بیماری ناشی از تشعشعات اتمی ازبین رفتند. درشعاع ۵۰۰ متری محل اصابت بمب انسانها و هرچیز دیگر ذوب شده و بخارگشتند. در...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای نه به سلاحها و نیروگاههای هسته ای بسته هستند

پرونده اتمی ایران و دماغ سوخته‌ی بوش

۱۱٫ تیر ۱۳۸۷
در
پرونده اتمی ایران و دماغ سوخته‌ی بوش

درپی تلاش دولت آمریکا درمتحدنمودن کشورهای ۵+١(آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان)  برادامه‌ی فشار روی رژیم جمهوری اسلامی برای قطع غنی سازی اورانیوم و نهایتا ارائه‌ی بسته‌ی پیشنهادی جدیدی که ادامه‌ی پیشنهادات سابق بوده و روز شنبه ٢۵ خرداد توسط خاویرسولانا فرستاده‌ی اتحادیه‌ی اروپا به تهران، تسلیم مقامات ایران شد، اظهارات تهدید آمیز...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای پرونده اتمی ایران و دماغ سوخته‌ی بوش بسته هستند

پیش لرزه‌‌‌ها در ارکان حاکمان

۱۱٫ تیر ۱۳۸۷
در
پیش لرزه‌‌‌ها در ارکان حاکمان

رقابت بین جناحهای مختلف هیئت حاکمه برسردست اندازی به منابع و ثروتهای جامعه و تفوق‌یابی درامرحکم‌رانی برآن، از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران پیوسته ادامه داشته است؛ به همان گونه که تبانی و توافق درحفظ نظام دیکتاتوری “ولایت فقیه” به‌هرقیمتی، جهت سرکوب بی رحمانه‌ی خواستهای به‌حق و عادلانه‌ی کارگران و زحمت‌کشان، پیوسته ارجحیت اول...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای پیش لرزه‌‌‌ها در ارکان حاکمان بسته هستند

انقلاب بهمن ١٣۵٧ در هاله‌ای از ابهامات

۱۵٫ اسفند ۱۳۸۶
در
انقلاب بهمن ١٣۵٧ در هاله‌ای از ابهامات

انقلاب بهمن وارد ٢٩مین سال‌گرد خودشد. انقلابی که با پرچم اصلی سرنگونی رژیم سلطنتی و تحقق شعار”استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی” شروع شده، دهها میلیون نفرسالها دربه ثمرنشستن آن مبارزه کرده و هزاران نفرجان دادند ، با قیام ٢٢ بهمن ١٣۵٧ رژیم سلطنتی را واژگون ساخت. گرچه امید به رهائی از زیر استثمار و ستم‌...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای انقلاب بهمن ١٣۵٧ در هاله‌ای از ابهامات بسته هستند

کمدی انتخاباتی دیگر

۱۱٫ بهمن ۱۳۸۶
در
کمدی انتخاباتی دیگر

درحالی که برف و سرما و فقدان ابتدائی‌ترین وسائل مبارزه با آن و ازجمله امدادرسانی، جان دهها نفر از هم وطنان ما را گرفته و درسرمای شدیدی که به‌ویژه دربخشهای شمالی کشورحکم‌فرمائی می‌کند اعتراضات مردم حالتی شورشی به خودگرفته است، رژیم نه تنها قادر به تامین گاز مورد نیاز مردم نشده‌است، بلکه درمقابله با...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای کمدی انتخاباتی دیگر بسته هستند

بنیادگرائی اسلامی در خدمت نظام جهانی سرمایه

۱۱٫ بهمن ۱۳۸۶
در
بنیادگرائی اسلامی در خدمت نظام جهانی سرمایه

درآمد در دهه‌ی اخیر، بعد از حادثه‌ی مرموز یازده سپتامبر ٢٠٠١، بعضی از شخصیت های چپ و حتی بخشی از اعضای فعال درون سازمانهای مارکسیستی در اروپا و آمریکا پیشنهادی مبنی بر بحث درباره امکان ایجاد دیالوگ (گفت‌‌‌وگو) بین جنبش های ضدگلوبالیزاسیون سرمایه و بنیاد گرائی اسلامی را (در جهت ایجاد احتمالی اتحادها و...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای بنیادگرائی اسلامی در خدمت نظام جهانی سرمایه بسته هستند

نقش سازمان جاسوسی ” سیا” در دوره « جنگ سرد» قدیم -بخش دوم

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
نقش سازمان جاسوسی ” سیا” در دوره « جنگ سرد» قدیم -بخش دوم

نقش سازمان جاسوسی ” سیا” در دوره « جنگ سرد» قدیم (بخش دوم) در این دوره اکثر نشریات اصلی و متنفذ در آمریکا مقالات متعددی را از این نویسنده‌گان و هنرمندان چاپ می‌کردند. ولی در دهه های ١٩۵٠ و١٩۶٠ این نویسنده‌گان و روشن‌فکران که شاهد تجاوزات سیتماتیک و جنایات دولت آمریکا در کشورهایی چون...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای نقش سازمان جاسوسی ” سیا” در دوره « جنگ سرد» قدیم -بخش دوم بسته هستند

انعکاس هژمونی طلبی در مبارزات طبقاتی

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

انعکاس هژمونی طلبی در مبارزات طبقاتی ! درشماره‌ی ٢۶ رنجبر(خرداد ١٣٨۶) به اخلال رویزیونیسم راست و چپ درتحریف کمونیسم علمی و نیز محدودیتهای تشکلهای چپ در فائق آمدن به تشتت نظری و سازمانی در اردوی کار، اشاره کردیم. اینک علل و ریشه‌ی این اخلال‌گری و محدودیتها را که درعرصه‌های مبارزات نظری، سیاسی، تشکیلاتی، سبک...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای انعکاس هژمونی طلبی در مبارزات طبقاتی بسته هستند

گوشه‌ای از عملکرد اقتصادی حاکمان

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

گوشه‌ای از عملکرد اقتصادی حاکمان با کمی دقت می‌توان به‌خوبی دریافت که عملکرد حاکمیت درجمهوری اسلامی ایران تفاوتهای قابل توجهی با عملکرد حاکمان جوامع کلاسیک شناخته شده‌ی سرمایه داری دارد. گرچه هرج و مرج اقتصادی و رشوه خواری و دزدی درتمامی کشورهای سرمایه‌داری امری رایج است.  اما این وضعیت به بارزترین وجهی درایران تبلورخود...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای گوشه‌ای از عملکرد اقتصادی حاکمان بسته هستند

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی -بخش دوم

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی (بخش دوم) درآمد بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق در آغاز بهار ٢٠٠٣ ، نظرات متنوع و گوناگونی درباره علت این حمله و جنگ از طرف محقیقین و نویسنده‌گان مطرح گشته و مورد بحث و مناظره قرار گرفتند که هر از آنها...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی, سياست عمومی, سياست های امپرياليستی | دیدگاه‌ها برای پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی -بخش دوم بسته هستند

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی – ۱

۱۷٫ فروردین ۱۳۸۶
در

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی ر- ناظمی در تاریخ پانصد ساله سرمایه داری، منطق حرکت سرمایه و ماهیت نظام همیشه یک رابطه تنگاتنگی بین جنگ و منایع طبیعی بوجود آورد که تا کنون ادامه دارد. استعمارگران کهن در جستجوی منابع برای فروش در کشورهای اروپایی عموماً از طریق...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی – ۱ بسته هستند

کمونیستها و جنگ انقلابی

۱۱٫ اسفند ۱۳۸۵
در

کمونیستها و جنگ انقلابی! خاورمیانه درآتش جنگهای تجاوزکارانه‌ی امپریالیستی ـ صهیونیستی می سوزد. احتمال حمله به ایران و به‌وجودآمدن وضعیتی مشابه وضعیت عراق و افغانستان را نمی‌توان نادیده گرفت. درصورت بروز جنگ تجاوزی به ایران، کمونیستها نمی‌توانند دست روی دست گذاشته و اگر از آسیبهای جنگ درامان ماندند، تنها به تماشای صحنه‌ی جنگها بپردازند....
بقیه در اینجا »

منشر شده در خاورميانه, سياست عمومی | دیدگاه‌ها برای کمونیستها و جنگ انقلابی بسته هستند

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>