دسته: سياست عمومی

در روانکاوی اجتماعی یک اعتراض

  همه به این مسئله که جامعه ایران در یک بحران عمیق اجتماعی که ناشی از سیستم سرمایه داری حاکم  است فرو رفته است معترف هستند.این بحران که فقر زا است و شکاف طبقاتی را هر روز بیشتر و بیشتر…

سرکوب فاشیستی و غارت و دزدی درایران دربرابرخیزشهای توده ای!

سرکوب فاشیستی و غارت و دزدی درایران دربرابرخیزشهای توده ای! کارگران ! مردم آزادیخواه! امری که در این میان روشن است و ما همراه با توده‌های زحمتکش مردم ایران آن‌ را فریاد می‌زنیم این است که باید خواست‌های ما مردم…

عدم پیروی ازتئوری علمی طبقه کارگر تسلیم دربرابرارتجاع امپریالیستی است!

درک ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی که کمونیسم علمی بیان فشرده آنها دربررسی و درک مبارزه طبقاتی است، و به کاربردن این درک درعمل ازطریق شرکت درمبارزه طبقاتی، سازماندهی آگاهانه ی این مبارزه جهت کسب قهرآمیزقدرت سیاسی، درهم شکستن ماشین…

جهان و ایران درسالی که گذشت!

دراین نوشته به طور مختصر حرکتهای مهم درعرصه ی اقتصادی، سیاسی، نظامی واجتماعی را درجهان و ایران باهم مرور می کنیم : درعرصه ی جهان: بزرگ ترین معضلی که نظام سرمایه داری امپریالیستی جهان با آن طی نزدیک به ۵…

مبارزه علیه فاجعه زیست محیطی

این روزها درکنار تورم افسارگسیخته و گرانی، بی کاری و اخراج ازکار و دهها درد بی درمان توسط رژیم، فاجعه ی زیست محیطی درایران که مستقیما کارگران  زحمت کشان را تهدید می کند، به حالتی استثنائی رسیده است که فریاد…

فاجعه ی فوکوشیما را فراموش نکنیم!

۱۱مارس اولین سال گرد انفجار درنیروگاه اتمی فوکوشیما به علت بروز زلزله ای به قدرت ۹٫ ۸ ریشتردراقیانوس آرام و سونامی ناشی از آن با امواجی به ارتفاع ۲۰ متر نه تنها به این نیروگاه واقع در ۶۰ کیلومتری جنوب…

٣ دسامبر، روزدفاع ازمحیط زیست

یکسال و اندی پیش، درکنفرانس اول ایکور(هماهنگی بین المللی احزاب و سازمانهای انقلابی)، روز سوم دسامبر به مثابه روزجهانی دفاع ازمحیط زیست شناخته شد. دفاع از محیط زیست به بخشی از مبارزه ی طبقاتی طبقه ی کارگر تبدیل شده است،…

رشد جنبش اعتراضی درآمریکا اعترافات رسانه ها وبازی با جنبش

بحران اقتصادی در آمریکا همچنان ادامه دارد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی خالص دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ به ۹ تریلیون و ۵۰۱ میلیارد دلار معادل بیش از ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. آمریکا از…

رقابت حاکمان در نهمین دوره ی انتخابات مجلس

تماشائیست دهمین دوره ی انتخاب ریاست جمهوری کابوسی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران شد که تا به امروز به ساده گی قادر به رها ساختن خود از آن نشده است. به همین دلیل جناحهای گوناگون حاکمیت از مدتها پیش دورخیز…

نه به سلاحها و نیروگاههای هسته ای

در۶ اوت ۱۹۴۵(۶۶ سال پیش) اولین بمب اتمی توسط یک هواپیمای آمریکائی به شهر هیروشیما درژاپون انداخته شد. حدود ۱۴۰۰۰۰ نفر از جمعیت ۳۰۰۰۰۰ نفری هیروشیما کشته شدند، ازجمله آنانی که دراثر بیماری ناشی از تشعشعات اتمی ازبین رفتند. درشعاع…

پرونده اتمی ایران و دماغ سوخته‌ی بوش

درپی تلاش دولت آمریکا درمتحدنمودن کشورهای ۵+١(آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان)  برادامه‌ی فشار روی رژیم جمهوری اسلامی برای قطع غنی سازی اورانیوم و نهایتا ارائه‌ی بسته‌ی پیشنهادی جدیدی که ادامه‌ی پیشنهادات سابق بوده و روز شنبه ٢۵ خرداد…

پیش لرزه‌‌‌ها در ارکان حاکمان

رقابت بین جناحهای مختلف هیئت حاکمه برسردست اندازی به منابع و ثروتهای جامعه و تفوق‌یابی درامرحکم‌رانی برآن، از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران پیوسته ادامه داشته است؛ به همان گونه که تبانی و توافق درحفظ نظام دیکتاتوری “ولایت فقیه” به‌هرقیمتی،…

انقلاب بهمن ١٣۵٧ در هاله‌ای از ابهامات

انقلاب بهمن وارد ٢٩مین سال‌گرد خودشد. انقلابی که با پرچم اصلی سرنگونی رژیم سلطنتی و تحقق شعار”استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی” شروع شده، دهها میلیون نفرسالها دربه ثمرنشستن آن مبارزه کرده و هزاران نفرجان دادند ، با قیام ٢٢ بهمن ١٣۵٧…

کمدی انتخاباتی دیگر

درحالی که برف و سرما و فقدان ابتدائی‌ترین وسائل مبارزه با آن و ازجمله امدادرسانی، جان دهها نفر از هم وطنان ما را گرفته و درسرمای شدیدی که به‌ویژه دربخشهای شمالی کشورحکم‌فرمائی می‌کند اعتراضات مردم حالتی شورشی به خودگرفته است،…

بنیادگرائی اسلامی در خدمت نظام جهانی سرمایه

درآمد در دهه‌ی اخیر، بعد از حادثه‌ی مرموز یازده سپتامبر ٢٠٠١، بعضی از شخصیت های چپ و حتی بخشی از اعضای فعال درون سازمانهای مارکسیستی در اروپا و آمریکا پیشنهادی مبنی بر بحث درباره امکان ایجاد دیالوگ (گفت‌‌‌وگو) بین جنبش…