بایگانی برایدی, ۱۳۸۶

التقاط درشعارها

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
التقاط درشعارها

درشماره های ٣٠ و ٣٢ “رنجبرـ ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران” گفتیم که تضادهای درون هیئت حاکمه ی آمریکا درمورد چه گونه گی پیش برد سیاست تجاوزکارانه ی دولت بوش، تحت تاثیر اوضاع جهانی و داخلی و ضرباتی که برامپریالیسم آمریکا درجنگهای تجاوزی اش درخاورمیانه وارد آمده ، باعث شده‌است که درعین حالی که...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سرمقاله | دیدگاه‌ها برای التقاط درشعارها بسته هستند

مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد! – به مناسبت حمله ی نئولیبرالیستهای وطنی به کمونیستها

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد! – به مناسبت حمله ی نئولیبرالیستهای وطنی به کمونیستها

درشماره ی ١٣ آبان ١٣٨۶ روزنامه‌ی شهروند امروز تحت عنوان “چپ ازخود انتقادمی کند”، نوشتاری از هوشنگ ماهرویان و مصاحبه ای با حمید شوکت و مازیار بهروز که خط تخطئه ی مبارزات کمونیستها و بی هوده بودن این مبارزات و نظرات آنان را دنبال می کند ، آمده است. جالب این که درمیان انبوه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در مسائل روز ايران, نقد سياسی | دیدگاه‌ها برای مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد! – به مناسبت حمله ی نئولیبرالیستهای وطنی به کمونیستها بسته هستند

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

درمقابله با توهم پراکنی عوامل مستقیم و مزدور و نوکران بی جیره و مواجب امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم، که دربوق تبلیغاتی حمله به ایران می‌دمند، درهرشماره‌ی رنجبر تا به حال ماسعی کرده‌ایم بخش های کوچکی از این عمل‌کرد را بازگونمائیم. بدون داشتن شناخت از عمل‌کرد این دو دشمن غدارمردم خاورمیانه که درهماهنگی با دیگر...
بقیه در اینجا »

منشر شده در خاورميانه | دیدگاه‌ها برای عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه بسته هستند

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی ۵

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی ۵

کار، تولید، تقسیم کار انسانهای مولد و مبارزات آنان برای تغییر شرایط مادی و معنوی زیست شان، اساس بینش ماتریالیستی تاریخ را تشکیل می دهند. هر بینش علمی از تاریخ، نخست از انسانها، از چگونگی تولید زندگی مادی توسط آنان، از مناسباتی که در پروسه تولید نعم مادی بین انسانها از یک طرف و...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی ۵ بسته هستند

نئولیبرالیسم امپریالیستی درتنگنای شکست

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
نئولیبرالیسم امپریالیستی  درتنگنای شکست

شکست کنفرانس آناپولیس: سه شنبه ٢٧ نوامبر٢٠٠٧، کنفرانسی به مدت ٢ روز با شرکت نماینده‌گان نزدیک به ۵٠ کشور و ازجمله ١۶ کشور عربی دردانش‌گاه دریانوردی آناپولیس درمریلند آمریکا تشکیل شد تا راه حلی برای حل مسئله ی فلسطین پیدا کنند. قبل از تشکیل کنفرانس، سعودالفیصل، وزیرامورخارجه ی عربستان باد به غبغب انداخته و...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای نئولیبرالیسم امپریالیستی درتنگنای شکست بسته هستند

ازنامه‌های رسیده

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
ازنامه‌های رسیده

ازنامه‌های رسیده : با سلام و خسته نباشید در نامه ای که در شماره قبلی نشریه رنجبر انتشار یافت به بررسی اختلافات بین طیف چپ دانشجویی با دانشجویانی که حول دفتر تحکیم وحدت گرد آمده اند پرداخته بودم. این اختلافات به جایی رسید که نهایتا در روز دانشجو هر دو طیف مراسم جداگانه ای...
بقیه در اینجا »

منشر شده در نامه های رسيده | دیدگاه‌ها برای ازنامه‌های رسیده بسته هستند

چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد بخش دوم

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد  بخش دوم

    چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد درخاورمیانه “جدید” و آینده‌ی ایران – بخش دوم با اینکه ٧۴ در صد جمعیت هیجده میلیون نفری سوریه به اهل تسنن تعلق دارند، ولی هم مردمان متعلق به فرقه های دیگر اسلامی (دروزها، علویان، اسماعیلی ها، شیعه های اثنی عشری و ایزدیها) که نزدیک به ١۶...
بقیه در اینجا »

منشر شده در خاورميانه | دیدگاه‌ها برای چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد بخش دوم بسته هستند

رابطه نظام جهانی سرمایه با بنیاد گرائی: یک بررسی موردی در باره رابطه بین “مرکز” و حاشیه

۸٫ دی ۱۳۸۶
در

درآمد در شماره های پیشین “رنجبر” در ضمن بررسی تبار شناسی و کالبد شکافی جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی به این نکته اساسی اشاره شد که انگاشت “ولایت فقیه” یکی از مضامین اصلی در فلسفه سیاسی ایدئولوژی امت گرائی، در متون کلاسیک علمای شیعه وجود ندارد. مروری به متون کلاسیک علمای شیعه از...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای رابطه نظام جهانی سرمایه با بنیاد گرائی: یک بررسی موردی در باره رابطه بین “مرکز” و حاشیه بسته هستند

سرچشمه ی دشمنی با دانشجویان

۲۹٫ آذر ۱۳۸۶
در
سرچشمه ی دشمنی با دانشجویان

به دنبال اعلام آماده گی دانش جویان چپ دانش گاههای ایران برای برگزاری مستقلانه ی مراسم ١۶ آذر ـ روز دانش جوـ رژیم آزادی کُش جمهوری اسلامی حمله ی گسترده ای را قبل از برگزاری این مراسم، که منجر به دستگیری دهها تن از دانش جویان چپ تا به حال شده است، آغاز کرده...
بقیه در اینجا »

منشر شده در اعلاميه ها, دانشجوئی | دیدگاه‌ها برای سرچشمه ی دشمنی با دانشجویان بسته هستند

حرکت از حیطه‌ی ضرورتها به قلمرو آزادی

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
حرکت از حیطه‌ی ضرورتها به قلمرو آزادی

هم اکنون جنگ تبلیغاتی کثیفی از طرف محافل امپریالیستی ـ صهیونیستی در رابطه با تحمیل جنگ ارتجاعی ویران‌گر دیگر بر مردم ایران ـ به بهانه‌ی “خطرایران اتمی برای جهان “(!) و ضرورت جلوگیری به هرقیمتی از آن ـ دربوق و کرناهای رسانه‌ای امپریالیستی ـ صهیونیستی دمیده می شود. این تبلیغات هم راه با تدارکات...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای حرکت از حیطه‌ی ضرورتها به قلمرو آزادی بسته هستند

١۶ آذر در راه است

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
١۶ آذر در راه است

۱۶ آذر به مدت ربع قرن، سمبُلی درمبارزات سخت و طولانی جنبش دانش‌جوئی‌ایران علیه دخالت‌گری امپریالیستی و دیکتاتوری حکومت دست نشانده‌ی شاه بود که توسط کودتای امپریالیستی ٢٨ مرداد قدرت را به دست گرفته بود. ضرورت مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع ، که رژیم سلطنتی حاکم وابسته‌گی و نمایده‌گی آنان را ازافتخارات خودمی‌دانست، این...
بقیه در اینجا »

منشر شده در اعلاميه ها | دیدگاه‌ها برای ١۶ آذر در راه است بسته هستند

آشوب گری امپریالیستی درخاورمیانه

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
آشوب گری امپریالیستی درخاورمیانه

نا آرامی های اخیر در همسایه ی شرقی ایران بسیاری را در برابر این سوال قرار می دهد که اصولا در این منطقه ی بحران زده چه می گذرد؟ رشد مخالفت ها در جامعه ی پاکستان و در کنار آن همبستگی ضمنی آمریکا با بخشی از اپوزیسیون پاکستان که در برابر ژنرال مشرف به...
بقیه در اینجا »

منشر شده در خاورميانه | دیدگاه‌ها برای آشوب گری امپریالیستی درخاورمیانه بسته هستند

عدم اجماع در داخل جناح نومحافظه کاران بر سر ایران

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
عدم اجماع در داخل جناح نومحافظه کاران بر سر ایران

درآمد در شماره ٣٠ وهم این شماره رنجبر، علل چرخش در سیاست آمریکا در خاورمیانه و آغاز یک ” جنگ سرد” جدید از طرف آن علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.در این‌جا به چند و چون این چرخش که در آن هیئت حاکمه‌ی آمریکا می‌خواهد مسائل گوناگون ولی مرتبط به‌هم خاورمیانه به‌ویژه مسئله‌ی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در مسائل روز ايران | دیدگاه‌ها برای عدم اجماع در داخل جناح نومحافظه کاران بر سر ایران بسته هستند

ازنامه‌های رسیده : نقدی بر جنبش دانشجویی ایران

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
ازنامه‌های رسیده : نقدی بر جنبش دانشجویی ایران

افزایش فعالیت طیف چپ در دانش‌گاههای ایران واکنش های مختلفی را هم در میان جناحهای رژیم و هم در میان اپوزیسیون برانگیخته است. دیگر به هیچ وجه نمی توان منکر وجود چنین گرایشی شد. حتی لیبرالها هم اعتراف می کنند که لنین به دانش‌گاه بازگشته است. از میان واکنش های انجام شده، اطلاعیه‌ی اخیرانجمن‌اسلامی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در دانشجوئی | دیدگاه‌ها برای ازنامه‌های رسیده : نقدی بر جنبش دانشجویی ایران بسته هستند

نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی – بخش دوم

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی – بخش دوم

به‌طور مختصر، اقتصاد چین در سی سال گذشته از سه فاز مهم “رفورم ها” گذشته است که از هم دیگر قابل تشخیص هستند. در فاز اول (١٩٧٨-١٩٨٣)، حزب کمونیست چین به تدریج به تضعیف “اقتصاد متمرکز با برنامه” به نفع ایجاد یک “اقتصاد بازاروسوسیالیستی” جدید و صرفه جو پرداخت. در فاز دوم (١٩٨۴-١٩٩١ )...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی – بخش دوم بسته هستند

چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی “جنگ‌سرد” درخاورمیانه “جدید” و آینده‌ی ایران – بخش دوم

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی “جنگ‌سرد” درخاورمیانه “جدید” و آینده‌ی ایران – بخش دوم

هدف از این یورش بزرگ(رجوع کنید به رنجبر شماره ٣٠)، استقرار هژمونی نفتی در خاورمیانه نفت خیز و گسترش و جهانی ساختن ” دکترین مونرو” در سراسر جهان بود. پیاده کردن این هدف استراتژیک توسط هیئت حاکمه‌ی آمریکا برای چندین دهه، به خاطر وجود سه چالش بزرگ ١- حضور شوروی به عنوان یک ابر...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست های امپرياليستی | دیدگاه‌ها برای چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی “جنگ‌سرد” درخاورمیانه “جدید” و آینده‌ی ایران – بخش دوم بسته هستند

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی -۴

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی -۴

رویزیونیسم درقدرت(ادامه) همان طورکه در رنجبر شماره‌ی ٣١ دیدیم، بسیاری ار احزاب انترناسیونال دوم که ظاهرا خود را مارکسیست می دانستند، پس از درگذشت انگلس و تکامل نظام سرمایه‌داری رقابت آزاد به مرحله ی رقابت سرمایه‌های مالی انحصاری (با ماهیتی امپریالیستی) که با دست یافتن به ابرسود و تطمیع بخشی ازطبقه ی کارگر(کارگران یقه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی -۴ بسته هستند

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه و نتایج آن

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه و نتایج آن

اورانیوم تضعیف شده : ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا دچارسرطان شده و ٣٧ نفر آنها تابه حال مرده‌اند. آژانس خبری ایتالیا ـ ٩ اکتبر ٢٠٠٧ ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا که درخارج از کشورشان  دربالکان، افغانستان، عراق ولبنان بین سالهای ١٩٩۶ تا ٢٠٠۶ مشغول خدمت بودند، دچار سرطان شده‌اند. از این عده ٣٧ نفر...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه و نتایج آن بسته هستند

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

دسامبر 2007
د س چ پ ج ش ی
« نوامبر   ژانویه »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>