ماه: اسفند ۱۳۸۶

هشتم مارس، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان مبارک باد

٨ مارس، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان مبارک باد ! ٨ مارس، مطابق با ١٨ اسفند امسال، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان است. تاریخ مبارزات زنان برای احقاق حقوق برابرخود با مردان، قدمتی چندهزارساله دارد و از زمانی که مرد درخانواده موقعیت…