ماه: خرداد ۱۳۸۷

تشدید مبارزه‌ی ایده‌ئولوژیک درجنبش چپ ایران

تاخت و تاز افسارگسیخته‌ی نئولیبرالیسم امپریالیستی به‌حقوق کارگران و زحمت‌کشان و کلیه‌ی ملل جهان، ازجمله درکشورهای متروپل سرمایه دردودهه‌ی‌اخیروپابه‌پای آن دست درازی گستاخانه‌ی نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی حاکم برایران به حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فردی کارگران و زحمت‌کشان، زنان…

دفاع از لنین یعنی وفاداری به‌آموزشهایش درحرف ودرعمل!

 لنین ـ ولادیمیر ایلیچ اولیانف ـ رهبر انقلاب اکتبر و بنیان گذار اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی  در ۲۲ آپریل ۱۸۷۰ در شهرک ” سیم بیرسک” در نزدیکی مسکو  چشم به جهان گشود. وی از مادری آلمانی تبار “ماریا الکساندرونا” و…

ویژه‌گیهای ویرانگری در تاریخ نظام جهانی سرمایه و آینده امپریالیسم

ویرانگری همراه با هرج و مرج و آشوب که امروز بشریت در اقصی نقاط جهان منجمله در عراق ، افغانستان و….  شاهد آنست ، یک پدیده جدید در تاریخ تکامل سرمایه داری نیست . بررسی اجمالی تاریخ این نظام نشان…

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی – ۸

دمکراسی دمکراسی شکلی از قدرت سیاسی است که ظاهرا تبعیت اقلیت از اراده اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و مساوات میان افراد (شهروندان) را بیان می کند. اما این ادعای پُرطمطراق در تاریخ جوامع طبقاتی هیچ‌گاه تحقق نیافته‌است ،…

درود به کارگران مبارز نیشکر ٧ تپه

بیش از دو هفته‌است که کارگران شرکت نیشکر ٧ تپه برای به‌دست آوردن حقوق ابتدائی و حقه‌ی خود مجددا دست به اعتصاب و تجمع دربرابرفرمان‌داری شهرشوش زده‌اند. این خواستها را هرکودکی درک کرده و حاضربه پشتیبانی از آنها می‌باشد. اما…

کولونیالیسم، امپریالیسم و جنگ

کولونیالیسم، امپریالیسم و جنگ ازجمله محصولهای زهرآلود جوامع طبقاتی هستند که تا به حال بروز کرده‌اند و بربنیاد مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله، استثمارانسان‌ازانسان و متعاقب آنها سلطه‌طلبی برای حفظ موقعیت ممتازطبقات  دارا، استوارمی‌باشند. گرچه درهر دوره‌ای از تکامل…

پرده‌های پندار و توهم را بدریم

امروز مهم نیست که کجای دنیا هستید ، و چه برنامه رادیو و تلویزیونی را مشاهده می کنید همه جا صحبت از „بازیهای المپیک پکن“ و „آزادی تبت“ است. همه جا تصاویر سرکوب نیرو های تیره پوشی است که ظاهرا…

شمه‌ای از روی‌دادهای خوش و ناخوش

ایران ١٨ فروردین، محمود صالحی ازبنیان‌گزاران،”انجمن صنفی کارگران خباز شهرسقز” و “کمیته‌ی هماهنگی” برای ایجاد تشکل کارگری درایران که صرفا به‌خاطر دفاع از حقوق کارگران و ازجمله شرکت درتجمع کارگران در اول ماه مه ١٣٨٣، همراه با دیگر فعالان کارگری…

اهمیت کلمبیا در آمریکای لاتین و جایگاه نیروی مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) درآن از زبان یک چریک

نظام جهانی سرمایه که بنابر خصلت‌اش بحران زا است در حال حاضر خود به یک بحران در زندگی بشر تبدیل شده است . میلیتاریسم ویران‌گر و گرسنه‌گی و فقر جهانی، همراه با خشونت ، بی‌کاری و بی خانمانی گسترده ،…