بایگانی برایخرداد, ۱۳۸۷

تشدید مبارزه‌ی ایده‌ئولوژیک درجنبش چپ ایران

۱۱٫ خرداد ۱۳۸۷
در

تاخت و تاز افسارگسیخته‌ی نئولیبرالیسم امپریالیستی به‌حقوق کارگران و زحمت‌کشان و کلیه‌ی ملل جهان، ازجمله درکشورهای متروپل سرمایه دردودهه‌ی‌اخیروپابه‌پای آن دست درازی گستاخانه‌ی نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی حاکم برایران به حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فردی کارگران و زحمت‌کشان، زنان و جوانان، دانش‌جویان و معلمان، نویسنده‌گان و روزنامه نویسان، هنرمندان و ملیتهای تحت ستم...
بقیه در اینجا »

منشر شده در نقد سياسی | دیدگاه‌ها برای تشدید مبارزه‌ی ایده‌ئولوژیک درجنبش چپ ایران بسته هستند

دفاع از لنین یعنی وفاداری به‌آموزشهایش درحرف ودرعمل!

۱۱٫ خرداد ۱۳۸۷
در

 لنین ـ ولادیمیر ایلیچ اولیانف ـ رهبر انقلاب اکتبر و بنیان گذار اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی  در ۲۲ آپریل ۱۸۷۰ در شهرک ” سیم بیرسک” در نزدیکی مسکو  چشم به جهان گشود. وی از مادری آلمانی تبار “ماریا الکساندرونا” و پدری روس “ایلیا نیکولایانویچ اولیانف” بود. پدرلنین از کارمندان دیوان سالاری تزاری بوده که...
بقیه در اینجا »

منشر شده در نقد سياسی | دیدگاه‌ها برای دفاع از لنین یعنی وفاداری به‌آموزشهایش درحرف ودرعمل! بسته هستند

ویژه‌گیهای ویرانگری در تاریخ نظام جهانی سرمایه و آینده امپریالیسم

۱۱٫ خرداد ۱۳۸۷
در

ویرانگری همراه با هرج و مرج و آشوب که امروز بشریت در اقصی نقاط جهان منجمله در عراق ، افغانستان و….  شاهد آنست ، یک پدیده جدید در تاریخ تکامل سرمایه داری نیست . بررسی اجمالی تاریخ این نظام نشان می‌دهد که پروسه‌ی ویرانگری همراه با سیاست های خشونت بار سرمایه از آغاز شکل...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست های امپرياليستی | دیدگاه‌ها برای ویژه‌گیهای ویرانگری در تاریخ نظام جهانی سرمایه و آینده امپریالیسم بسته هستند

جایگاه میلیتاریسم در نظام جهانی سرمایه – امپریالیسم

۱۱٫ خرداد ۱۳۸۷
در

” جنگ مولود اراده شرارت بار سرمایه داران درنده خو نیست ، گرچه بدون تردید این فقط به نفع آنها انجام می گیرد و فقط بر ثروت آنها می افزاید . جنگ مولود تکامل نیم قرنی سرمایه جهانی و میلیاردها رشته و ارتباطات آن است . بدون برانداختن قدرت سرمایه و بدون انتقال قدرت...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست های امپرياليستی | دیدگاه‌ها برای جایگاه میلیتاریسم در نظام جهانی سرمایه – امپریالیسم بسته هستند

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی – ۸

۱۱٫ خرداد ۱۳۸۷
در

دمکراسی دمکراسی شکلی از قدرت سیاسی است که ظاهرا تبعیت اقلیت از اراده اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و مساوات میان افراد (شهروندان) را بیان می کند. اما این ادعای پُرطمطراق در تاریخ جوامع طبقاتی هیچ‌گاه تحقق نیافته‌است ، زیراکه اراده‌ی اقلیت بر اکثریت دراین جوامع، پیوسته اعمال شده‌است. بورژوازی در تعریف خود...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی – ۸ بسته هستند

درود به کارگران مبارز نیشکر ٧ تپه

۱۱٫ خرداد ۱۳۸۷
در

بیش از دو هفته‌است که کارگران شرکت نیشکر ٧ تپه برای به‌دست آوردن حقوق ابتدائی و حقه‌ی خود مجددا دست به اعتصاب و تجمع دربرابرفرمان‌داری شهرشوش زده‌اند. این خواستها را هرکودکی درک کرده و حاضربه پشتیبانی از آنها می‌باشد. اما رژیم جمهوری اسلامی نوکر بزرگ سرمایه‌داران و تاجران دلال صفت طماع و حریص، باگوشهای...
بقیه در اینجا »

منشر شده در کارگری | دیدگاه‌ها برای درود به کارگران مبارز نیشکر ٧ تپه بسته هستند

ایران ومسئله حق تعیین سرنوشت قسمت سوم

۷٫ خرداد ۱۳۸۷
در


بقیه در اینجا »

منشر شده در تلویزیون رنجبران | دیدگاه‌ها برای ایران ومسئله حق تعیین سرنوشت قسمت سوم بسته هستند

ایران ومسئله حق تعیین سرنوشت قسمت اول و دوم

۳۱٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در


بقیه در اینجا »

منشر شده در تلویزیون رنجبران | دیدگاه‌ها برای ایران ومسئله حق تعیین سرنوشت قسمت اول و دوم بسته هستند

برنامه وقایع اتفاقیه شماره ۱ -برنامه ای از رفیق یونس پارسا بناب

۳۰٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در


بقیه در اینجا »

منشر شده در تلویزیون رنجبران | دیدگاه‌ها برای برنامه وقایع اتفاقیه شماره ۱ -برنامه ای از رفیق یونس پارسا بناب بسته هستند

در بزرگداشت لنین رهبر انقلاب اکتبر از تلویزیون آزمایشی رنجبران – قسمت دوم

۲۴٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در


بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای در بزرگداشت لنین رهبر انقلاب اکتبر از تلویزیون آزمایشی رنجبران – قسمت دوم بسته هستند

در بزرگداشت لنین رهبر انقلاب اکتبر – قسمت اول

۲۳٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در

در بزرگداشت لنین رهبر انقلاب اکتبر  – قسمت اول
بقیه در اینجا »

منشر شده در تلویزیون رنجبران | دیدگاه‌ها برای در بزرگداشت لنین رهبر انقلاب اکتبر – قسمت اول بسته هستند

کولونیالیسم، امپریالیسم و جنگ

۱۵٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در

کولونیالیسم، امپریالیسم و جنگ ازجمله محصولهای زهرآلود جوامع طبقاتی هستند که تا به حال بروز کرده‌اند و بربنیاد مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله، استثمارانسان‌ازانسان و متعاقب آنها سلطه‌طلبی برای حفظ موقعیت ممتازطبقات  دارا، استوارمی‌باشند. گرچه درهر دوره‌ای از تکامل نوع مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله و شیوه‌ی استثمار، ارزشها و ضد ارزشها،...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست های امپرياليستی | دیدگاه‌ها برای کولونیالیسم، امپریالیسم و جنگ بسته هستند

پرده‌های پندار و توهم را بدریم

۱۵٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در

امروز مهم نیست که کجای دنیا هستید ، و چه برنامه رادیو و تلویزیونی را مشاهده می کنید همه جا صحبت از „بازیهای المپیک پکن“ و „آزادی تبت“ است. همه جا تصاویر سرکوب نیرو های تیره پوشی است که ظاهرا پلیس چینی هستند و به کتک کاری بودائیان نارنجی پوش مشغولند، رنگ مورد علاقه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست های امپرياليستی | دیدگاه‌ها برای پرده‌های پندار و توهم را بدریم بسته هستند

شمه‌ای از روی‌دادهای خوش و ناخوش

۱۵٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در

ایران ١٨ فروردین، محمود صالحی ازبنیان‌گزاران،”انجمن صنفی کارگران خباز شهرسقز” و “کمیته‌ی هماهنگی” برای ایجاد تشکل کارگری درایران که صرفا به‌خاطر دفاع از حقوق کارگران و ازجمله شرکت درتجمع کارگران در اول ماه مه ١٣٨٣، همراه با دیگر فعالان کارگری دستگیر و پس ازبیش از دوسال اذیت و آزار دستگاه قضائی فاسد و لومپن...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای شمه‌ای از روی‌دادهای خوش و ناخوش بسته هستند

اهمیت کلمبیا در آمریکای لاتین و جایگاه نیروی مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) درآن از زبان یک چریک

۱۵٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در

نظام جهانی سرمایه که بنابر خصلت‌اش بحران زا است در حال حاضر خود به یک بحران در زندگی بشر تبدیل شده است . میلیتاریسم ویران‌گر و گرسنه‌گی و فقر جهانی، همراه با خشونت ، بی‌کاری و بی خانمانی گسترده ، عروج بنیادگرائی های مذهبی ، شیوع اندیشه های شووینیستی ملی و نژاد پرستانه و...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای اهمیت کلمبیا در آمریکای لاتین و جایگاه نیروی مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) درآن از زبان یک چریک بسته هستند

کشورهای «جلو جبهه» در پروژه جهانی آمریکا-۲

۱۵٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در

در شماره های پیشین این نشریه به بررسی جایگاه و اهمیت ژئوپولیتیکی کشورهای “جلو جبهه” در خاورمیانه “جدید” (افغانستان و عراق) که مورد هجوم ، تخریب قرار گرفته و عملا بالکانیزه شده اند، پرداختیم . در این‌جا چند و چون جایگاه و اهمیت کشورهائی از “جلو جبهه” (فلسطین ، پاکستان) راکه با خطر هجوم...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای کشورهای «جلو جبهه» در پروژه جهانی آمریکا-۲ بسته هستند

از میان نامه های رسیده

۱۵٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در

با  سلام می خواستم از بعضی مطالب رنجبر شماره ٣۶ انتقاد کنم. به نظر من انتشار مطالب پراودا و فیدل کاسترو به عنوان منتقدان سرمایه داری درست نیست. آنها خودشان آلترناتیو دیگری در مقابل سرمایه داری ندارند بلکه فقط آن را به صورت دولتی شده به اجرا درآورده اند. در مورد مقاله “کشورهای “جلو...
بقیه در اینجا »

منشر شده در نامه های رسيده | دیدگاه‌ها برای از میان نامه های رسیده بسته هستند

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درجهان

۱۵٫ اردیبهشت ۱۳۸۷
در

برگرفته از منابع خارجی که ضرورتا مواضع حزب رنجبران ایران نمی‌باشند ـ هیئت تحریریه ۵۵٠٠ عالم عراقی پس ازتهاجم آمریکائی ـ انگلیسی گُم و گور شده‌اند ٢١مارس  ٢٠٠٨ دکتر نوالدین الرُبیعی، رئیس شورای تحقیقات علمی، رئیس فرهنگستان تحقیقاتی، و شناخته شده به عنوان دانش‌مند عراقی دررشته‌ی تکنولوژی هسته‌ای، می‌گوید که تهاجم آمریکا به عراق...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درجهان بسته هستند

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

می 2008
د س چ پ ج ش ی
« آوریل   جولای »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>