ماه: شهریور ۱۳۸۷

دستگیریها، صدوراحکام اعدام به‌طور روزمره و مرزافشاگریها و اعتراضات

این روزها درشرایطی که ظاهرا شیپورجنگ و تصادمهای امپریالیستی دراطراف ایران  فزون‌‌ترمی شود، جلادان رژیم اسلامی به‌جای تلاش برای متحدنمودن مردم جهت مقابله با تجاوز نظامی احتمالی، دست به‌کار دستگیری، شکنجه و اعدام جوانان بی‌گناه، تحت عنوان اراذل و اوباش…

منشاء طبقاتی پُست مدرنیسم

درجامعه طبقاتی هیچ فکر و اندیشه فلسفی، سیاسی، تشکیلاتی، سبک کاری و اجتماعی نیست که مُهرطبقاتی برپیشانی نداشته باشد. بُت پرستی و چندخداگرائی در دوران برده‌داری، یکتاپرستی و به‌وجودآمدن ادیان مختلف در دوران فئودالیسم و حاکمیت بلافصل فئودالها به مثابه…

مقابله با استبدادمطلق حاکمان

فقط قوه قضائیه و دادگاه‌های بلخ رژیم نیستند که بدون محاکمه، بدون ارتکاب جرمی جدی، بدون حضوروکیل و با سرهم بندی کردن پرونده‌هائی مخدوش، امثال یعقوب میرنهاد ها را به جوخه اعدام ‌می‌سپارند، فعالان سیاسی و وبلاگ نویسها را به…

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی -۱۱

انقلاب سوسیالیستی انقلاب سوسیالیستی (یا انقلاب پرولتاریائی) انقلابی است که کلیه زحمتکشان تحت رهبری طبقه کارگر (از طریق رهبری حزب کمونیست) و بر اساس اتحاد میان کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان تهیدست شهر و روستا، برای سرنگون ساختن دیکتاتوری طبقاتی…

اهداف موافقت نامه امنیتی آمریکا و عراق و آینده کشورهای خاورمیانه به‌ویژه ایران

علت طرح معاهده امنیتی اخیر آمریکا با عراق به شکل یک ” توافقنامه ” بر خلاف لفاظی های دولتیان آمریکائی ، پایان موعد سازمان ملل متحد برای حضور نیروهای نظامی آمریکا و موتلفینش در عراق در اواخرسال ۲۰۰۸ نیست .…

تشدید تضاد میان امپریالیستها برسرتقسیم مجدد مناطق نفوذی

درشماره‌های قبلی رنجبر و مشخصا در شماره ۴٠، مرداد ١٣٨٧، تشدید تضادهای اساسی جهان و گرفتارشدن کشورهای سرمایه‌داری وبه‌ویژه آمریکا دررکود اقتصادی و تلاش برای دست اندازی برمنابع کشورهای پیرامونی را یادآوری کردیم. دراین راستا جائی برای اخلاقیات “بشردوستانه و…