روز: دی ۱۲, ۱۳۸۷

خرفتی‮ ‬تاریخی‮ ‬صهیونیسم‮ !

خرفتی‮ ‬تاریخی‮ ‬صهیونیسم‮ ! درست‮ ‬درآستانهی‮ ‬سال‮ ‬جدید‮ ‬میلادی،‮ ‬ساعت‮ ‬٣٠:‮ ‬٩‮ ‬صبح‮ ‬شنبه‮ ‬٧‮ ‬دیماه‮ ‬١٣٨٧‮( ‬٢٧‮ ‬دسامبر٢٠٠٨‮)‬،‮ ‬ارتش‮ ‬اسرائیل‮ ‬با‮ ‬آمادگی‮ ‬کامل‮ ‬و‮ ‬ازقبل‮ ‬تدارک‮ ‬دیده‮ ‬شده،‮ ‬برای‮ ‬حمله‮ ‬به‮ ‬نوار‮ ‬غزه‮ ‬تانکها‮ ‬را‮ ‬درنزدیکی‮ ‬مرز‮ ‬غزه‮ ‬با‮…