روز: دی ۳۰, ۱۳۸۷

تبریک سال نو میلادی

تبریک سال نو میلادی !   دوستان و همکاران، سال ٢٠٠٩ به‌پایان می‌رسد و تمامی کشورهای جهان دربحران اقتصادی و مالی عمیقی گرفتارشده‌اند. درمقایسه‌ای تاریخی با رکود و بحران سالهای ١٩٢٩ـ١٩٣۶، این بحران به‌مراتب بیشتر ازآن طی سالهای آتی ویرانگری…