ماه: اسفند ۱۳۸۷

نـــــــوروزتـــــــان پیـــــــروز

کارگران و زحمت کشان ایران؛ زنان، جوانان؛ نویسنده‌گان، روزنامه نگاران و هنرمندان؛ ملل و اقلیتهای مذهبی تحت ستم ایران ! نوروز فرامی‌رسد و طبیعت در کشور مان باردیگر لباس نو برتن می کند، زمین یخ بسته نَفَس تازه می کند،…

دانش‌گاه قبرستان نیست

ازآن‌جا که دانش‌گاه، برخلاف دیدگاه مذهبی متحجرسران جمهوری اسلامی، به مثابه یک سلول زنده‌ی آگاه، پرتحرک و پرنشاط، مکانی است علمی که زنده‌گی را فریادمی زند و درآن دانش‌جویان درپی شناخت جهان موجود و کشف حقایق ناشناخته‌ی آن می باشند…

به استقبال ٨ مارس روز جهانی زن برویم

٨ مارس(١٨ اسفند) روزجهانی زن، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان علیه مردسالاری و نظامهای طبقاتی متکی براستثمار و ستم و تبعیض و مشخصا نظام سرمایه داری را به تمامی زنان مبارز و آزادی خواه و به ویژه به‌زنان کارگر و زحمت…

گلزارخاوران را می‌توان نابود کرد، اما نه یادجان‌باخته‌گان را

سالهاست سردمداران رژیم اسلامی ایران درپی سرپوش گذاشتن به یکی از شنیع‌ترین جنایات خود درتاریخ ایران هستند: ازبین بردن گورستان خاوران وانکار کشتار وحشیانه‌ی زندانیان سیاسی در سال ۶٧‍‍!! در سی مین سال‌گرد انقلاب بهمن و در ماههای پایانی ریاست…