ماه: اردیبهشت ۱۳۹۰

گرامی باد اول ماه مـــه پیــــــروز!

گرامی باد اول ماه مـــه پیــــــروز! اول ماه مه ۱۲۲ ساله شد و هرسالی که بر عمر پربار آن افزوده می شود، نیرومندتر و شاداب تر شده و درقلب توده های بازهم بیشتر کارگران و زحمت کشان جهان جا بازمی…

اطلاعیه

روز جمعه ۱۹ فرودین، نیروهای دولت پوشالی و دست نشانده عراق به اردوگاه اشرف واقع در ۸۰ کیلومتری بغداد حمله کرده وبنابه اطلاعیه ی سازمان مجاهدین خلق ۳۱ نفر را کشته و بیش از ۳۰۰ نفر را زخمی کردند. صرف…