بایگانی برایتیر, ۱۳۹۰

مصاحبه با رفیق یونس پارسا بناب قسمت ۱ و ۲

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

مصاحبه جدید رفیق پترسا بناب با تلویزیون آزمایشی حزب رنجبران ایران
بقیه در اینجا »

منشر شده در تلویزیون رنجبران | دیدگاه‌ها برای مصاحبه با رفیق یونس پارسا بناب قسمت ۱ و ۲ بسته هستند

ازهردری سخنی!

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه درحال باختن جنگ درافغانستان رضوان اصغرـ ۶ ژوئن ۲۰۱۱ رشته حوادث چندماه اخیر نقطه نظری را تقویت کرده اند که جنگ جریانی ناخوش...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای ازهردری سخنی! بسته هستند

از نامه های رسیده

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

رفقای ارجمند با گرمترین درود ها، پس از خواندن رنجبر ۷۳ سوالهای زیر برایم پیدا شدند در مقاله “شمه ای در مورد نظریات…” نقل قول لنین که “پرولتاریا باید انقلاب دموکراتیک …” آورده شده تا نشان داده شود که اول انقلاب دموکراتیک و بعد سوسیالیستی لازم است. می خواستم بپرسم که اگر استالین یا...
بقیه در اینجا »

منشر شده در نامه های رسيده | دیدگاه‌ها برای از نامه های رسیده بسته هستند

چرخشی تازه در مورد تهمت ناروا نسبت به رئیس صندوق بین المللی پول

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

– طلای مفقودشده در فورت ناکس ـ چهارشنبه اول ژوئن ۲۰۱۱ از News Room داستان تکان دهنده ی منتشر شده در EU Times می تواند یکی از بزرگترین تئوریهای توطئه در جهان باشد، یا طرحی برای سینما یا سناریوی وحشتناکی برای آمریکا و اقتصاد جهانی. طبق گزارش تازه ای که توسط سرویس اطلاعاتی فدرال...
بقیه در اینجا »

منشر شده در اقتصاد سياسی | دیدگاه‌ها برای چرخشی تازه در مورد تهمت ناروا نسبت به رئیس صندوق بین المللی پول بسته هستند

درمنجلاب جمهوری اسلامی ایران!

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

نمونه های زیر به مثابه “مشت نمونه خروار” نشان می دهد که رژیم جمهوری اسلامی ایران برای حفظ سلطه ی جبارانه اش دست به آخرین فشارها و خون ریزیها زده است. پاسخ قهر حاکم، قهر توده ها است و نه دریوزه گی در خراب آباد مسالمت جوئی و طلب احترام به آزاده گی از...
بقیه در اینجا »

منشر شده در کارگری | دیدگاه‌ها برای درمنجلاب جمهوری اسلامی ایران! بسته هستند

درجبهه جهانی کمونیستی و کارگری فراخوان سازمان کمونیستی یونان (KOE)

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

به پاخیزیم و آنها را بیرون بیاندازیم! همه به خیابان بریزیم! درمیدانها موج بزنیم! لحظه ای بحرانی درحرکت کشورپدیدآمده است. دریای توده ای که عصر روزگذشته میدان قانون اساسی را درآتن پوشاند، هم چنین میتینگ بی نظیرمشابهی که دردهها شهریونان برگزارشد، کشور را وارد مرحله ی نوینی نمودند. جنبشی که در ۲۵ ماه مه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در کارگری | دیدگاه‌ها برای درجبهه جهانی کمونیستی و کارگری فراخوان سازمان کمونیستی یونان (KOE) بسته هستند

تحکیم قدرت پولی آمریکا: چهار تا از بزرگترین بانکهای جهان

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

از دین هندرسون اگر شما میخواهید بدانید که مرکز حقیقی قدرت جهان درکجا نهفته است، باید رّد اثر اسکناس را دنبال کنید – ثروتی است که به دست می آید. طبق گزارش مجله گلوبال فاینانس، از تاریخ ۲۰۱۰ تا به حال پنج تا از بزرگترین بانکهای جهان پایگاهشان تماماً ازمیان صاحبان سرمایه گذار در...
بقیه در اینجا »

منشر شده در اقتصاد سياسی | دیدگاه‌ها برای تحکیم قدرت پولی آمریکا: چهار تا از بزرگترین بانکهای جهان بسته هستند

دادگاه بین المللی لاهه برای دانه ریزها !

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

برای آنانی که پروژه ایجاد امپراتوری جهانی سرمایه زیر رهبری امپریالیسم آمریکا را پیاده می کنند و قصد جهان خواری بی دردسری را دارند، وجودکشورهای بزرگ و قوی مستقل موی دماغی است که باید کَنده و دورانداخته شوند. دراین کارزارجهانی امپریالیستی، اولویت اول روسیه بود که به مثابه یک اَبَرقدرت هسته ای می بایستی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای دادگاه بین المللی لاهه برای دانه ریزها ! بسته هستند

راه حل نوع ترکیه ای، کج راهی برای شکست انقلاب

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

اگر شروع جنبشهای مترقی درتونس و مصر نوید شعله ور شدن انقلابهای دموکراتیک درکشورهای عربی را دادند، اما این شروع خطر، برای امپریالیستها و طبقات مرتجع عرب، بالاتر از آن بود که دست بسته درانتظار گسترش انقلاب باقی بمانند و منطقه ای به عظمت خاورمیانه و شمال آفریقا را ازدست بدهند و شاهد نمونه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای راه حل نوع ترکیه ای، کج راهی برای شکست انقلاب بسته هستند

امپریالیسم و جنگ

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

انباشت پیوسته سرمایه و رقابت سرمایه داران با یک دیگر دو موتور اساسی برای برپانگه داشتن سرمایه داری درتاریخ حیات آن بوده اند. رقابت درعین حال زمینه ساز تحقق برتری جناحی ازسرمایه داران برجناح دیگر می باشد که به نوبه خود به انباشت سرمایه خدمت می کند. به همین علت زمانی که انباشت سرمایه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست های امپرياليستی | دیدگاه‌ها برای امپریالیسم و جنگ بسته هستند

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

از شورشهای برده گان علیه برده داران و شورشهای دهقانان علیه فئودالها و جبارشاهان؛ از نبرد کارگران درپاریس درسال ۱۸۷۱ تا قیام اکتبر ۱۹۱۷ درپتروگراد روسیه و کسب پیروزی درجنگ درازمدت توده ای درچین توسط کارگران و دهقانان و ارتش سرخ پیروز آنان؛ ازانقلاب مشروطیت ایران تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷علیه نظام سلطنتی و به...
بقیه در اینجا »

منشر شده در مسائل روز ايران | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

از هر دری سخنی !

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه صالح نعامی ـ ۴ مه ۲۰۱۱ براساس صحبت رئیس نظامی اسرائیل، اسرائیل جنگ ۲۰۰۸ درغزه را فرصتی برای نیروهای مسلح اش به شمار...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای از هر دری سخنی ! بسته هستند

از نامه های رسیده

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

دوستان گرامی هیئت تحریریه روزنامه رنجبر با سلام های گرم من مدتی است که در مطالعه مقالات سازمان های سیاسی چپ ایرانی متوجه شدم که بعضی از آنها از لغت امپریالیسم یا استفاده نمی کنند یا بسیار بندرت و بجای آن لغاتی نظیر سرمایه داری گلوبال ، گلوبالیزاسیون سرمایه و سرمایه داری جهانی را...
بقیه در اینجا »

منشر شده در نامه های رسيده | دیدگاه‌ها برای از نامه های رسیده بسته هستند

درجبهه جهانی کمونیستی

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

کمیته قاره آسیای هناهنگی بین المللی احزاب و سازمانهای انقلابی بخشنامه شماره آسیا/۱ کنفرانس قاره آسیا با موفقیت ۲ و ۳ آوریل ۲۰۱۱ دردهلی باشرکت ۶ هیئت نماینده گی از ۵ کشور برگزارشد و تصمیمات مهم زیر را اتخاذ نمود : ۱ـ کمیته قاره ای انتخاب شد که تنها شامل ۲ عضو می گردد...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بين المللی | دیدگاه‌ها برای درجبهه جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کارگری هم بسته گی با کارگران معدن اوکراین

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

نامه هم بسته گی زیر را شورای هم آهنگی جنبش کارگری اوکراین فرستاده و درخواست اعلام هم بسته گی با آن جنبش را به مضمون زیر نموده است : “سرمایه داران اوکراین به تجاوز به حقوق طبقه ی کارگر، از طریق حمله سرکوب گرایانه به اتحادیه های مستقل راستین آنان، ادامه می دهند. بدین...
بقیه در اینجا »

منشر شده در کارگری | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کارگری هم بسته گی با کارگران معدن اوکراین بسته هستند

حقیقت، تبلیغات، دستکاری و تحریف رسانه ها

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

از مرکز تحقیقات جهانی (گلوبال ریسرچ) تبلیغات تحریف آمیز رسانه ها را متوقف سازید هیچگاه درگذشته اهمیت نیاز به استقلال، صداقت در گزارش دهی و منابع دقیق اطلاعاتی مثل امروز احساس نمی شد. ما به عنوان یک جامعه – با سیلی از اطلاعات اشباع و مضمحل شده از جانب انواع و اقسام منابع مختلف...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست های امپرياليستی | دیدگاه‌ها برای حقیقت، تبلیغات، دستکاری و تحریف رسانه ها بسته هستند

شمه ای در رد نظرات انحرافی درمورد: مبارزه مسلحانه ، وحدت کمونیستها و تاریخ!

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

اخیرا درمصاحبه حسن رحمان پناه ـ عضو کمیته مرکزی کومه له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ـ با نشریه هفته نامه کارگر، ارگان “حزب کمونیست بریتانیا” (جهان امروز شماره ۲۷۱، نیمه دوم فروردین ۱۳۹۰، ص ۷) و درجواب سوآل مصاحبه کننده درباره نظر کومه له نسبت به مبارزه مسلحانه وحدت کمونیستها و حق تعیین...
بقیه در اینجا »

منشر شده در نقد سياسی | دیدگاه‌ها برای شمه ای در رد نظرات انحرافی درمورد: مبارزه مسلحانه ، وحدت کمونیستها و تاریخ! بسته هستند

جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده است!

۹٫ تیر ۱۳۹۰
در

بیش از ۶۰ سال است که بورژوازی متوسط ایران درکسوت ملی ـ لائیک، ملی ـ اسلامی و اسلامی تلاش کرده است تا قدرت دولتی را به دست آورده و یا حفظ نماید. دراین میان آن بخش از بورژوازی که با توسل به مذهب، جمهوری اسلامی ایران را ایجادکرد، موفقیت بیشتری نسبت به بورژوازی ملی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در مسائل روز ايران | دیدگاه‌ها برای جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده است! بسته هستند

رنجبر شماره ۷۴ منتشر شد

۳٫ تیر ۱۳۹۰
در
رنجبر شماره ۷۴ منتشر شد

رنجبر شماره ۷۴ منتشر شد برای دریافت نشریه لطفا رویعکس یا اینجا کلیک کنید ranjbar_74
بقیه در اینجا »

منشر شده در رنجبر ارگان حزب رنجبران | دیدگاه‌ها برای رنجبر شماره ۷۴ منتشر شد بسته هستند

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

ژوئن 2011
د س چ پ ج ش ی
« مه   جولای »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>