ماه: شهریور ۱۳۹۰

ضرورت مقابله با راست و چپ درجنبش کارگری

جنبش کارگری پیوسته از سه بخش پیشرو، میانه رو و عقب مانده تشکیل می شود. بررسی جنبش کارگری و ا رائه خط مشی مبارزاتی، بدون درنظرگرفتن رابطه ی تنگاتنگ این سه بخش بایک دیگر و بدون درک اهمیت هرکدام ازآنها…

رشد تروریسم همراه تعمیق بحران

جهان سرمایه داری از دهه ی ۱۹۷۰ به بعد وارد دوره ی پرتلاطم و پی درپی بحرانی شده و مراکزمالی انحصاری هراسان و شتابناک باتمرکز هرچه بیشتر سرمایه در انحصارات فراملی جهانی، تکیه به پول گرائی و بورس بازی، فشارگذاشتن…

کارتل فدرال ریزرو: فراماسیونها و خاندان روتسچیلد

قسمت دوم دین هندرسون ـ بخش دوم درسال ۱۸۷۹ ، الکساندر هامیلتون (َ(Alexander Hamilton به سمت اولین وزیر خزانه داری آمریکا منصوب شد.هامیلتون یکی از پدران بنیانگذاربسیاری از فراماسیونها Freemasons)) بود. او رابطه بسیار نزدیکی با خاندان روتسچیلد (Rothschilds) که…

نه به سلاحها و نیروگاههای هسته ای

در۶ اوت ۱۹۴۵(۶۶ سال پیش) اولین بمب اتمی توسط یک هواپیمای آمریکائی به شهر هیروشیما درژاپون انداخته شد. حدود ۱۴۰۰۰۰ نفر از جمعیت ۳۰۰۰۰۰ نفری هیروشیما کشته شدند، ازجمله آنانی که دراثر بیماری ناشی از تشعشعات اتمی ازبین رفتند. درشعاع…

درجنبش جهانی کمونیستی

به نقل از : طلیعه انقلاب بین المللی سوسیالیستی استفن انگل ـ مارس ۲۰۱۱ ـ شماره ۳۳ نشریه راه انقلابیون بخش دوم. استراتژی و تاکتیکهای سرمایه مالی بین المللی در مبارزه طبقاتی علیه پرولتاریای جهانی و متحدین اش … نکته…

جهان مردوخ: عوام فریبی، تبلیغات، رسوائی، بی آبروئی و جنگ طلب

استفان لدمن ـ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۱ “رنجبر : ترجمه این مقاله ازاین جهت صورت گرفته است تا نشان دهیم که ماهیت بوق و کرنای تبلیغاتی نظام سرمایه داری دررابطه با مطبوعات و آزادی آنها،  به مثابه “ستون چهارم” دموکراسی درکشورهای…

ازنامه های رسیده

با  سلام روز جمعه ۱۴ مرداد، بسیاری از خیابانهای تهران پر از نیروهای سرکوب بودند. حتی سطلهای زباله را از ترس اینکه آنها را آتش بزنند برگردانده بودند! پارازیت ماهواره هم طی چند روز خیلی زیاد شده بود. هنوز نمی…

پیروزی هومالا در پرو، “خلع یدی” دیگر از امپراتوری آمریکا

در پنجم ژوئن ۲۰۱۰ ، اولانتا هومالا از فعالین چپ پرو به ریاست جمهوری انتخاب گشت. بدون تردید در این انتخابات بازنده ی اصلی آمریکا وبرنده ی اصلی خانواده چپ پرو بود. در جریان انتخابات رزلیکینز سفیر آمریکا در آن…