ماه: آذر ۱۳۹۰

از اعتصاب کارگران ماهشهر بیاموزیم!

اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر که از روز ۳ مهر و بعلت انجام نشدن قرارداد قبلی بین کارگران و نمایندگان مدیریت و سازمان کار شروع شده بود بعد از  ۱۳  روز به پایان رسید. خواسته های آنان که در واقع…

کاسه لیسان امپریالیسم درمقابل آزادی خواهان!

نقشه شومی که امپریالیستها برای برقرارکردن کلونیالیسم پِست مدرن درظاهر دفاع از “دموکراسی”، “حقوق بشر” و “مخالفت با دیکتاتورها” و درباطن برای درآوردن کشورهای جهان سومی به زیر نفوذ و سلطه ی خود طی بیش ازدودهه پیش برده و با…

خانه از پای بست ویران است!

جاروجنجالی که حکایت ازبرآشفته گی و تلاطم فکری و عملی بی مانندی در میان سران جمهوری اسلامی ایران دارد، چهارماه قبل از برگزاری انتصابات نماینده گان مجلس نهم به راه افتاده است: علی خامنه ای برای تثبیت موقعیت خود و…

گروه ۲۰: بحران ادامه دارد!

باتوجه به این که دراعلامیه ای که ازجانب گردهم آئی “گروه ۲۰ ” در شهر کان ـ فرانسه ـ به ریاست نیکلا سرکوزی صادرشد، توافقات درسطحی کلی دراعلامیه بیان گشت(۱) که نشان دهنده ی واقعیتهای این نشست نبودند، امری که…

بیانیه: دوستان و دشمنان خود را بشناسیم!

آیا امروز می توان به کسانی تکیه کرد که خود را مدافع آزادی و دموکراسی قلمداد می کنند، اما از امپریالیستها این تروریستهای جهانی و مجرم تحقق آزادی و دموکراسی را ـ آن هم با حمله ی نظامی، کشتن دهها…

درجنبش جهانی کمونیستی

اعلامیه ی سازمان کمونیستی یونان همه به خیابانها بریزیم! رهائی ملی بدون سرنگونی تروئیکا و رژیمش ممکن نیست ما دروسط توفان تکامل سریع سیاسی قرارگرفته ایم. عنصرتوده ای راه حل آن است. مردم یونان دولت پاپاندرئو را منفرد، غیرقانونی و…

کارتل فدرال ریزرو: یک انگل مالی

دین هندرسون ـ بخش چهارم پدر مؤسس اتحاد فدرالیست جهانی، پال واربرگز(Paul Warburgs)، پسر او جیمز واربرگز، با کمک برادران برا ُن (Brown) و شریکی بنام هَریمن پرسکات بوش ((Harriman Prescott Bush به هیتلر کمک مالی می کردند.(۱ ) سرهنگ…

از هر دری، سخنی !

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه اوباما نیرو برای جنگیدن با گروهی شورشی به اوگاندا…

نکاتی پیرامون توسعه و پیشرفت

بخش دوم :  کهولت نظام سرمایه و عروج استراتژی گسست در بخش اول این نوشتار به فروپاشی استراتژی ” رسیدن به آن‎ها ” در امر توسعه  و پیشرفت پرداخته شد . در بخش دوم و پایانی این نوشتار به شکلگیری…