ماه: اسفند ۱۳۹۰

طبقه کارگر و دموکراسی

جنگی که برای تغییر سیاسی رژیم های خاورمیانه ای که تاحدی تضاد با امپریالیستهای غرب دارند مدتی است شروع شده است و تاثیرات این جنگ دارودسته های امپریالیستی با تحریم اقتصادی رژیم ارتجاعی و ضد کارگر اسلامی روز به روز…

چهره ی کریه بربریت نمایان تر می شود!

در دورانهائی که حاکمیت مستبد و مطلق برده داری و فئودالی برقراربود، قدرت طلبی پادشاهان و سلطانها و امیران ایجاب می نمود که امیرنشینهای اطراف قلمرو خودشان را با جنگ و یا با تهدید به تسلیم وادارنموده و ازاین طریق…

ازشکست انقلاب و انتخابات پارلمانی، بیاموزیم!

انقلاب نیمه تمام و شکست خورده ی بهمن ۱۳۵۷ با غصب رهبری توسط بورژوازی مذهبی و خرده بورژوازی یدک کش آن وارد ۳۴ مین سال خود می شود. انقلابی که قراربود “استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی” را با سرنگون ساختن…

دو مقاله : اقتصاد آمریکا “مرده” است: بهبود اقتصادی توهمی بیش نیست دکتر پال کرایگ رابرتس

روزجمعه ۲۷ ژانویه، اداره بررسی اقتصادی آمریکا اعلام کرد که براساس برآورد سه ماه آخر سال ۲۰۱۱ ، نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸٫ ۲% با محاسبه تورم، بوده است. خبر خوبی است، اما درست است؟ خیر، اشتباه است. اگر شما…

بربریت سرمایه داری در ویترینهایش عرضه می شود!

دراین هفته، فردریک راینفلد نخست وزیرسوئد به صورتی حق به جانب در کانالهای تلویزیون سوئد ظاهر شد تا فیلی هواکرده و پیشنهاد بالابردن سن بازنشسته گی از ۶۵ سال به ۷۵ سال را، به بهانه ی این که مردمان کشورهای…

نکاتی پیرامون پروسه های انباشت و محروم سازی و پی آمدهای آن‎ها در تاریخ نظام جهانی سرمایه

١ – بحران مالی کنونی محصول عروج بیداری ها و مبارزات اجتماعی نیست بلکه از عوارض اجتناب ناپذیر تضادهای درون مدل های انباشت سرمایه در نظام جهانی سرمایه است . به عبارت دیگر بحران مالی منبعث از بحران ساختاری است…

ازهردری، سخنی !

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه صحنه هائی از مبارزه طبقاتی در یونان ریچارد سیموور…

برگزیده ای از “آستانه انقلاب سوسیالیستی”:

۶٫II تشویق امپریالیستی اصول گرائی افراطی ـ مذهبی به مثابه فاشیسم نوع جدید استفن انگل، حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱ دو شکل حاکمیت امپریالیسم سرمایه داری درمرحله ی امپریالیستی دوشکل حاکمیت را می شناسد: ۱ـ دموکراسی بورژوائی،…

پیام به مراسم بزرگداشت

با سلام و تشکر از اطلاعیه تان درمورد برگزاری مراسم بزرگداشت شیخ عزالدین حسینی درپاریس شیخ عزالدین جزو نادر رهبران مذهبی بود که به دور از افراط گرائی و تعصب خشکه مقدسی و با دفاع از حقوق پایمال شده ی…