ماه: اردیبهشت ۱۳۹۱

درجبهه جهانی کمونیستی

فراخوان اول ماه مه بیش از ۱۲۰ سال است که اول ماه مه روزمبارزه و جشن کارگران جهان است. اول ماه مه روزاعلام جنگ طبقه ی کارگر علیه سرمایه مالی بین المللی است که ـ دربرابر شدت یابی مجدد بحران…

خطر تروریسم هسته‌ای درکجاست؟

دومین کنفرانس دو روزه ی “امنیت هسته ای” در روزهای ۷ و ۸ فروردین امسال(۲۶ و ۲۷ مارس ۲۰۱۲) درسئول پایتخت کره جنوبی تشکیل شد. نمایندگان ۵۳ کشور برای شرکت در این کنفرانس به سئول دعوت شدند. نماینده ای از…

دست و پا زدن امپریالیسم آمریکا درخروج از بحران

گرفتارشدن اوباما در عمیق ترین باتلاق اززمان رکود بزرگ و طرح “باز سازی اقتصادی” در تقلا برای برون رفت ازآن بری گِریِ- ۲۸  مارس ۲۰۱۲ در حالیکه ایالات متحده هم چنان غرق در عمیق ترین رکود اقتصادی از زمان رکود…

تداوم بحران و مبارزه طبقه کارگر دراسپانیا

بعدازخیزشهای متوالی دریونان که هنوزهم ادامه دارد، باردیگر کارگران و زحمت کشان اسپانیا درمقابله با انداختن بار بحران نظام سرمایه داری بر روی تولید کننده گان جامعه به پا خاسته اند. دولت اسپانیا همانند دیگر کشورهای اروپائی درپی کاستن ازحقوق…

مختصری دررابطه با اوضاع ایران

اـ اوضاع عمومی و مشخصا اجتماعی درایران به شدت به ضرر سطح معیشتی کارگران و زحمت کشان و تجاوز به ابتدائی ترین حقوق آنان درجهت سازمان یابی ادامه می یابد: ناشی از تحریمهای بین المللی و ورود افسارگسیخته ی کالاهای…

جنبش کارگری جهان و ایران در سالی که گذشت

(به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه، روز همبستگی مبارزاتی کارگران جهان) در حرکت تاریخی بشریت مترقی برای عدالت اجتماعی و آزادی و در پیشاپیش آن طبقه کارگر برای ایجاد جامعه ای که در آن از فقر و گرسنگی و عد…

نکاتی پیرامون فرود هژمونی آمریکا و فراز فرصت های نوین

۱ – در گذشته های نه چندان دور کشور آمریکا از اعتبار نسبی و قابل توجهی در سراسر جهان برخوردار بود . دولتمردان خیلی از کشورها نه فقط در اروپای غربی بلکه حتی در بعضی از کشورهای پیرامونی ( جهان…

ازهر دری، سخنی!

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه درمارس ۲۰۱۲، ۳۰ فلسطینی توسط اسرائیل کشته شده و۳۰۰نفرزخمی…