ماه: خرداد ۱۳۹۱

درجبهه جهانی کمونیستی ژانویه ۲۰۱۲: مصاحبه با استفن انگل:

اغتشاش ها در نظام جهانی امپریالیستی زمینه را برای بحران انقلابی جهان آماده می کند! مصاحبه پرچم سرخ با استفن انگل، صدر ام.ال. پ. د.(حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان ، مترجم)، ۴ ژانویه ۲۰۱۲ درسپتامبر۲۰۰۸ یک بحران اقتصاد و مالی…

از بهار عربی تا جنبش تسخیر : مقایسه تطبیقی سال تاریخی ۲۰۱۱ با سال های تاریخی ۱۸۴۸ و ۱۹۶۸

۱ – در دوره های پر از تلاطم و دگردیسی ها، تمایل به تحلیل های تطبیقی و بررسی های قیاسی تاریخی بین صاحب نظران و تحلیلگران به شدت رواج می یابد. خیزش ها و شورش های سال پر برکت ۲۰۱۱…

رژیم سالوس

آیا وقت آن نرسیده است که کلیه معتقدان به دین اسلام با رژیمهای سالوس مسلک درخاورمیانه تحت عناوین “جمهوری اسلامی”، “امیر نشین”، “سلطان نشین” و “پادشاه نشین” مرزبندی کرده و جلو دزدیهای آشکارمشتی حاکم مستبد، ضد دموکرات و بوالهوس را…

نامه به رفیق کارگر

رفیق گرامی محمد اشرفی با دوردهای گرم نامه و یا پیام شما خطاب به سازمان ها، احزاب ،گروهها و محافل و….. طرفدار طبقه کارگر با عنوان ” دعوت به اتحاد ” را دریافت کردیم و به عنوان حزبی مدافع طبقه…

امپراتوری درحال اضمحلال درآخرین تلاش برای زنده ماندن

دومقاله زیر اساسا دررابطه است با وضعیت سرکرده گان دنیای سرمایه داری. نظامی که درحال غرق شدن درمردابی که خود ایجادکننده  آن است ـ رنجبر اعمال سیاست ریاضت کشی در اروپا و آمریکا خود کشی است استیگلیتز، اقتصاد دان برنده…

کارگران ایران، گذشته، حال و آینده

اخیرا میزگردی توسط رحمان بوذری(از روزنامه شرق) با حکیمی و اطهاری دررابطه با وضعیت طبقه کارگر درایران در۱۴ اردیبهشت ترتیب یافت که ضمن طرح بخشی از واقعیات مربوط به تاریخ  جنبش کارگری و وضعیت کارگران، شیپور راه حلها برای پایان…

رژیم دغلکارِدرمانده!

هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت ایران به قصد پیشبرد جیب بُری بیشتر حاکمان ازمردم شروع شد تا از یک سو با بالا بردن بهای مواد مورد لزوم روزمره، جیب مردم را خالی کنند و ازسوی دیگر برای این که با…

پرتوان ترباد اول ماه مه مبارز!

از زمانی که اول ماه مه در انترناسیونال دوم در سال ۱۸۸۹ به عنوان روز جهانی کارگر و بعد از کشتار و سرکوب کارگران آمریکا انتخاب شد، طبقه کارگر این روز را به روز سمبل مبارزه خود علیه سرمایه داری…

ازهردری، سخنی !

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه افغانستان : حملات هوائی ناتو ۲۰ غیرنظامی و ازجمله…

اول ماه مه و تشدید مبارزه طبقاتی

فرارسیدن اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) را که روز هم بسته گی مبارزاتی طبقه ی کارگر کلیه  کشورهای جهان علیه حاکمیت نظام سرمایه داری است، به طبقه ی کارگر ایران و جهان تبریک می گوئیم. نظام جهانی سرمایه داری درشکل…