ماه: بهمن ۱۳۹۱

ریشه یابی “وحدت طلبی در جنبش چپ”!

پس از بیش از۵۰ سال تفرقه و تشتت نظری و سازمانی درمیان نیروهای سیاسی چپ ایران به دنبال بروز رویزیونیسم مدرن درحزب کمونیست شوروی، گرویدن دربست رهبری حزب توده ایران به آن سازمانهای جدیدی که خودرا ضدرویزیونیست و مدافع مارکسیسم…

درجنبش جهانی کمونیستی

۷٫ ساختمان مجددحزب انقلابی و مسئله شیوه تفکر از فصل اول: اهمیت شیوه تفکر به نقل از کتاب استفن انگل : مبارزه درمورد شیوه تفکردرجنبش کارگری ـ سپتامبر۱۹۹۵ ویلی دیکهولت پایه گذار حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان بود. او در۸…

یاد یاران را گرامی بداریم

با اندوهی فراوان باخبرشدیم که رفیق منیژه فروهش تهرانی ازاعضای سابق حزب رنجبران ایران دریک حادثه ی دلخراشی که مسئوولیتش مستقیما به اهمال کاری مقامات دولتی آلمان مربوط می شود، جان خود را ازدست داد. رفیق منیژه به عنوان پرستار…

اصلاح قوانین کار یا بردگی کارگران

بحران اجتماعی که سرتا پای جامعه ما را در بر گرفته است نه تنها فشار طاقت فرسائی را بر کارگران و زحمتکشان جامعه وارد کرده است بلکه همزمان بی لیاقتی رژیم جمهوری اسلامی را در ایجاد اولیه ترین ساختاری مدنی…

کابوسی به نام انتخابات!

قرار است درکمتراز۶ ماه آینده (در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲)، یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری درایران برگزارشود و ازهم اکنون دغدغه های جناحهای مختلف حاکم درمیان انبوهی ا مشکلات اقتصادی و سیاسی آشکارشده و هریک ازآنها می خواهند با زدن…

پیام به مناسبت برگزاری ۵۰ مین سالگرد تاسیس کنفدراسیون

رفقا و دوستان برگزارکننده ی پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایران، سلام گرم ما را بپذیرید یاددبود این واقعه ی تاریخی که نقش مثبتی درمتشکل کردن دانشجویان ایران درخارج ازکشور دردفاع از دموکراسی و حقوق کارگران و…

مصاحبه ایمی گودمِن از ایستگاه رادیوی پاسیفیکا با جولیان آسانژ، مؤسس ویکیلیکس در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲

وان گونزالس: برَادلی مَنینگ، سرباز آمریکائی به اتهام فاش ساختن صدها هزاراسناد محرمانه از طریق انتقال این اسناد به وب سایت ویکیلیکس، ممکن است امروز برای اولین بار بعد از دستگیری اش در ماه مه ۲۰۱۰، پیش از محاکمه اش…

ازنامه های رسیده

رفقا و دوستان! بامعذرت ازطولانی شدن این نوشته به نکاتی می خواهم رجوع کنم که شرح حال مختصر وضعیت اسفناک مردم درایران است. با نگاهی به درون این کشور زرخیز و شنیدن گوشه کوچکی از واقعیات از زبان صاحب منصبان…