ماه: اسفند ۱۳۹۱

نمونه ای ازعمل کرد امپریالیسم درداخل و خارج آمریکا

افتضاح نجات دهی مالی بانکها: وزارت خزانه داری ایالات متحده «حق امتیاز رأسا» را برای مدیران اجرائی شرکتهای نجات یافته تأیید کرد توسط آندره دامون (Andre Damon) و بِری گری (Berry Grey)، World Socialist Program، ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳ در روز…

مخدوش کننده گان تاریخ را بشناسیم!

به مناسبت پنجاهمین سال گرد تاسیس کنفدراسیون محصلین و دانش جویان ایرانی جلسه ی بزرگ داشتی در ۵ ژانویه ۲۰۱۳ به طور موفق آمیزی برگزار شد و از دست آوردهای مبارزاتی دموکراتیک و آزادی خواهانه ی آن سازمان تجلیل به…

فرقه گرائی ازایده ئولوژی خرده بورژوازی برمی خیزد!

درجنبش کمونیستی و کارگری جهان بعداز تجربه ی شکست دولتهای کارگری درساختمان سوسیالیسم و جُست و جوی علل آن، بررسی خراب کاری شیوه تفکر خرده بورژوائی به مثابه زمینه ی مادی بروز بوروکراتیسم و رویزیونیسم دردهه های اخیرموردتوجه جدی قرارگرفته…

انقلاب نباید گول ضدانقلاب را بخورد!

(به بهانه ی سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷) انقلاب بهمن ۱۳۵۷ وارد ۳۵ مین سال گرد حیات مفلوکش شد. خواستهای اکثریت مردم ایران و ازجمله کارگران، دهقانان و دیگر زحمت کشان که توسط اندک نیروهای چپ نظیر “سازمان انقلابی” با شعار…

تشدید اختناق درآستانه ی انتخابات ۲۴ خرداد۱۳۹۲

حاکمان دروحشت از دست دادن قدرت و جلوگیری ازدچارشکست شدن در انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه سال ۹۲ ، شمشیرهای زنگ زده شان را از روبسته اند. دیگر سرود و شادمانی آنان درآستانه ی دهه ی فجر که معنای واقعی…

درجنبش جهانی کمونیستی

۶٫ خراب کردن جامعه ی سوسیالیستی و کم بها دادن به اهمیت شیوه تفکر از فصل اول: اهمیت شیوه تفکر به نقل از کتاب استفن انگل : مبارزه درمورد شیوه تفکردرجنبش کارگری ـ سپتامبر۱۹۹۵ دردیدگاه کارل مارکس و فردریک انگلس،…

ازنامه های رسیده

اختلافات رژیم اسلامی و حکایت آی دزد، آی دزد این روز ها در همه رسانه های داخلی و خارجی از درگیری های سران حکومت از مجلس گرفته تا سپاه و دولت و ارگان های منتصب به ولایت فقیه به تفصیل…

از هر دری، سخنی !

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه فرانسه و آمریکا تیم داوری کننده درآفریقا گلن فورد…

واقعیت ها و توهمات در باره فراز قدرتهای نوظهور در جنوب (بخش سوم)

در بخشهای اول و دوم این نوشتار بعد از بررسی بخشی از واقعیت ها و توهمات در باره ی “کشورهای نوظهور” به تشریح موقعیت ویژه ی چین به عنوان مقتدر ترین کشور نوظهور اقتصادی درجنوب پرداختیم. در این نوشتار (بخش…