ماه: فروردین ۱۳۹۲

جهان و ایران درسالی که گذشت!

دراین نوشته به طور مختصر حرکتهای مهم درعرصه ی اقتصادی، سیاسی، نظامی واجتماعی را درجهان و ایران باهم مرور می کنیم : درعرصه ی جهان: بزرگ ترین معضلی که نظام سرمایه داری امپریالیستی جهان با آن طی نزدیک به ۵…

ازندای کارگران آگاه بیاموزیم!

طبقه کارگر تنها زمانی باید وارد مبارزه نهایی شود که تبدیل به طبقه ای برای خود شده باشد و تعیین کننده سرنوشت آینده خود و بقیه مردم شود و چنین شرایطی فقط زمانی بدست می آید که حزب واقعی خود…

درجنبش جهانی کمونیستی!

فصل سوم ـ ساختمان حزب و مبارزه طبقاتی برپایه شیوه تفکر پرولتاریائی ۱ـ آگاهی طبقاتی و شیوه تفکر پرولتاریائی به نقل از کتاب استفن انگل : مبارزه درمورد شیوه تفکردرجنبش کارگری ـ سپتامبر۱۹۹۵ تاریخ ام.ال.پ.د. درمورد رابطه بین شیوه تفکر…

بحثی کوتاه پیرامون دوستان و دشمنان پرولتاریا درشرایط کنونی

این بحث را در دو زمینه مختلف باید مورد بررسی قرارداد: کشوری و جهانی . به دلیل رسیدن به دیدی روشن ازاین مقوله، درابتدا درسطحی جهانی به آن می پردازیم. و اما مقدمتا باید گفت که با توجه به دیدگاه…

واقعیت ها و توهمات درباره

فرازقدرت های نوظهور در جنوب ( بخش چهارم و پایانی ) در بخش های پیشین این نوشتار بعد از بررسی بعضی از واقعیت ها و توهمات درباره کشورهای نوظهور اقتصادی به تشریح موقعیت و ویژگی های چین و هندوستان به…

به مناسبت درگذشت هو گو چاوز

هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بعلت ابتلا به سرطان بعد از دوسال جنگیدن با آن در ۵ مارس ۲۰۱۳ درگذشت . هوگو چاوز از آن دسته رهبران آمریکای لاتین بود که در تحولات اخیر آمریکای لاتین و احیای جنبش استقلال…

از هر دری، سخنی!

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه شکنجه برادلی منینگ توسط اوباما مارگریت کیمبرلی ـ ۸…

بــــهــــــاران خجـســــتـــه بـــاد!

کارگران و زحمت کشان! زنان و جوانان ستمدیده! ملیتها و اقلیتهای ملی و مذهبی! نرم نرمک بهار فرا می رسد. طبیعت درمناطق ما لباس نوبرتن می کند و شاداب تر از زمستان به ما که جزئی ازآن هستیم آغازی نو…

در۸ مارس باید فریاد رهائی زنان هرچه بیشتر عالمگیر شود

در۸ مارس باید فریاد رهائی زنان هرچه بیشتر عالمگیر شوددر۱۰۳ مین سال گرد ۸ مارس به مثابه روزجهانی زن باید فریادرهائی زنان و مردان را از استثمار و ستم چندلایه ای نظام سرمایه داری و مردسالار و بقایای نظامهای ماقبل…