ماه: آذر ۱۳۹۲

دو موضع، دوجهان بینی درجنبش کارگری!

درجریان یک گفت و گوی پالتالکی علی نجاتی فعال کارگری زبان شکوه نسبت به یارگیری و محفل گرائی درجنبش کارگری بازکرد. این نظر مورد نقد برخی از افراد چپ تحت این عنوان قرارگرفت که چون نظرات مختلف درمبارزه طبقاتی وجود…

تاثیر سیاست های دولت جدید بر طبقه کارگر و زحمت کشان

دولت روحانی به عنوان جناح میانه رواصلاح طلب در” انتخابات ” ریاست جمهوری به قدرت رسید. روحانی که به قدمت عمر رژیم اسلامی در دم و دستگاههای امنیتی و غیر امنیتی به مثابه مهره های اصلی رژیم کار کرده است…

دودیدگاه یک جانبه دربرخورد به “کنگره ملی کرد

بورژوازی کرد درکشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه بیش از یک قرن است که دراندیشه ی ایجاد “وحدت ملی” درمیان کرد زبانان به منظور کسب قدرت می باشد. اما به دلیل یک پارچه نبودن کردستان و تقسیم آن توسط امپریالیستها…

ارتجاع سوگندخورده تغییر ناپذیراست!

درخبرها آمد ه است که : قانون ازدواج با فرزندخوانده ابلاغ شد : « قانون جنجالی “حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست”، که ازدواج با فرزند خوانده ها را مجاز می ساخت، توسط  حسن روحانی ابلاغ…

تنها تحلیل ماتریالیستی ـ دیالکتیکی ازهرپدیده ای قابل اتکاء است!

هرسال با فرارسیدن سال روز انقلاب کبیراکتبر۱۹۱۷ روسیه فرصتی برای تجلیل ازاین رخ داد بزرگ قرن بیستم فراهم می شود و صاحب نظران چپ ایران نیز در گرامی داشت آن با زبان و قلم فعالانه شرکت می کنند و ضمن…

اوضاع رو به رشد و آینده جهان

– بحران ساختاری نظام سرمایه داری که در سال های آغازین دهه ۱۹۷۰ شروع گشته و در سال ۲۰۰۸ برملاتر و رسانه ای تر گردید به تقویت و تحکیم کنترل بیشتر سرمایه انحصاری مالی بر جهان ، منجر گشت .…

امپریالیسم درباتلاق متعفن خودساخته!

کل حاکمیت سیسم پولی ورشکسته شده است: مرگ حاکمیت دلار ایالات متحده به عنوان ذخیره جهانی (قابل توجه آنانی که هنوز دلارآمریکا را ارز معتبری می شمارند! رنجبر) ماتیاس چنگ، اول نوامبر ۲۰۱۳ ، Global search, Future Fast Forward مسائل…

درجنبش جهانی کمونیستی

فصل اول ـ اهمیت شیوه تفکر ۳ـ نقش شیوه تفکر درتغییرروبنای سیاسی جامعه سرمایه داری به نقل از کتاب استفن انگل : مبارزه درمورد شیوه تفکردرجنبش کارگری ـ سپتامبر۱۹۹۵ درمقدمه سهمی درنقد اقتصادسیاسی، کارل مارکس قانون حاکم بر رابطه بین…

ازهر دری، سخنی!

خلاصه ای ازاخبار و مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران و اخبار است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه شمه ای درباره وضعیت زیست محیطی…

فراخوان ایکور به مناسبت روز بین المللی مبارزه برای محافظت محیط زیست در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳

گذار به فاجعه ای جهانی درمورد آب و هوا با گام تهدیدآمیزی سرعت می گیرد. در مه ۲۰۱۳، آژانس ملی آمریکا برای مطالعه دریا و هوا(آ.م.آ.م.د.ه.) سطح CO2، میزان گازکربنیک موجود در ۱۰ میلیون سال قبل را گزارش داد. بخشهای…