ماه: اردیبهشت ۱۳۹۳

اول ماه مه، روز قدرت نمائی طبقه کارگر!

درشرایطی که نظام استثمارگر و ستم گر سرمایه داری درتب بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می سوزد و هرج و مرج افسارگسیخته ای را تحت حاکمیتش درجهان برقرارکرده، صف گرسنه گان جهان را طویل ترنموده و گرسنه گی،…

متن پیاده شده‌ی پیام شاهرخ زمانی به سازمان جهانی کار

در آستانه‌ی اول ماه می، خطاب به سازمان جهانی کار، جناب دبیر کل محترم سازمان جهانی کار، من شاهرخ زمانی، عضو سندیکای کارگران نقاش ساختمان به هم‌راه ده‌ها نفر از فعالین سندیکایی مانند رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، محمد جراحی، رسول…

برخی از روندها در سال گذشته و طبقه کارگر

در سالی که گذشت اردوی کار در سرتاسر جهان شاهد هزاران مبارزه ، تحصن ، اعتصاب ، درگیری با پلیس بورژوازی ، اعتراض به اشکال گوناگون قهری و غیر قهری بود . درون اردوی سرمایه نیز تلاطمات زیادی  بروزکرد .…

درجنبش جهانی کمونیستی

فصل۲٫طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۴٫ مسیرحرکت سبزها از حزب اعتراضی خرده بورژوا به حزب مدافع رفرم دولتی به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ علت…

سیاست های ” کچ آپ “در درون نظام ؟یا سیاست گسست از محور نظام ؟

در ماه های اخیر بعضی از خوانندگان این نشریه و هم چنین تعدادی از شرکت کنندگان در اتاق های پالتاکی و سمینارها ، یک سری پرسش های مناسب و مهمی درباره ترکیب نظام جهانی سرمایه داری و امر توسعه در…

ازهر دری، سخنی!

بیکاری زنان در ایران دو و نیم برابر مردان است مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی کار ایران در پاییز سال ۱۳۹۲ را منتشر کرد. به گزارش دویچه وله، بر اساس این آمار نرخ مشارکت اقتصادی برای تمامی افراد بالای…