ماه: تیر ۱۳۹۳

عدم پیروی ازتئوری علمی طبقه کارگر تسلیم دربرابرارتجاع امپریالیستی است!

درک ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی که کمونیسم علمی بیان فشرده آنها دربررسی و درک مبارزه طبقاتی است، و به کاربردن این درک درعمل ازطریق شرکت درمبارزه طبقاتی، سازماندهی آگاهانه ی این مبارزه جهت کسب قهرآمیزقدرت سیاسی، درهم شکستن ماشین…

قراردادی برای تخریب محیط زیست!

«خبرگزاری رویترز از احتمال انعقاد قرار داد ساخت ۴ تا ۸ نیروگاه اتمی جدید از سوی روسیه در ایران در سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش عصر ایران یک منبع آگاه با اشاره به این موضوع به رویترز گفت…

دلواپسان به نتیجه ای رسیدند!

پس از تلاش اولیه ی نیروهای طرفدار قدرت گیری نئولیبرالها درمقابله با دست برتر سپاه پاسداران در هدایت اقتصادکشور و به راه انداختن اعتراضاتی تحت عنوان “ما دلواپسیم!” و متقابلا ایستاده گی سپاه پاسداران دربرابر چنین اعتراضاتی، به ناگاه خبرزیر…

درجنبش جهانی کمونیستی

فصل۳٫ حزب سازی و مبارزه طبقاتی براساس شیوه تفکر پرولتاریائی ۳٫ اهمیت خود – سازماندهی توده ای فراحزبی، کارمثبت درسندیکا، و سازمان یابی مارکسیست ـ لنینیستی توده ای جوانان به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر…

هماهنگی بین المللی احزاب و سازمانهای انقلابی ـ ایکورـ

دومین کنفرانس جهانی ایکور چندهفته پیش در وسط اروپا برگزارشد. دراین کنفرانس نماینده گان ۲۸ حزب از ۲۴ کشور و ۲ هیئت نماینده گی مهمان از ۲ حزب شرکت کردند. کنفرانس با صحبت مقدماتی هماهنگ کننده اصلی ک.ه.ب.(کمیته هماهنگ کننده…

بحران اوکرائین و آینده جهان

– تم اصلی صحنه بین المللی جهان در فاز فعلی جهانی گرائی ( گلوبالیزاسیون ) می تواند در تلاش مرکزهای تاریخی امپریالیسم ( آمریکا ، اتحادیه اروپا ، ژاپن ) در راستای تسلط و کنترل کامل آنان بر کره زمین…

زنان نامرئی هند

بخش هندی بی بی سی – ۰۴ مه ۲۰۱۴ – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ [ اگربراین باوریم که بدون آگاه، بسیج، متشکل کردن زنان و شرکت فعال آنها درپیشبرد امر انقلاب کارگری به دلیل این که زنان نیمی از انسانهای جهان…

ازهر دری، سخنی

۹۰ درصد کارگران ایران قرارداد موقت دارند معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان گفت: در سال ۹۲ بیش از ۹۰ درصد نیروها قرار داد موقت داشتند که این مسئله بر کار و بازدهی آن تأثیر…

ازنامه های رسیده

با سلام می خواستم پیشنهاد کنم که نشریه با دقت بیشتری آماده شود و قبل از انتشار عمومی آن، چند نفر آنرا بررسی کنند. متأسفانه اشتباهاتی که در فایل نهایی موجودند زیاد هستند. مثلا در پایین صفحه ۲ نشریه ۱۰۹…

خاورمیانه، یک مرکز گرهی تضادها

طبق نقشه امپریالیستها در بی ثبات کردن کشورهای جهان سومی و تجزیه ی آنها به کشورهای کوچک تر براساس تضادهای ملی، مذهبی و نژادی، به منظور مناسب ساختن اعمال سیطره کامل