ماه: مرداد ۱۳۹۳

دوجهان بینی متضاد: اتکاء به خود یا به دیگران؟

اگربه وضعیت مادی زنده گی طبقه کارگر و به طور ویژه تنگ دستیهای مبارزان سیاسی آن در ایران نظربیاندازیم، دیدن و دریافتن عسرت عظیمی که ناشی از مزد اندک، بیکارسازی، دیر پرداختن چند ماهه و حتا چند ساله ی مزدها،…

تجزیه کشورها توسط امپریالیستها و رد سیاست بی عملی!

همان طورکه “انقلابات نارنجی” پس از آماده سازی ازجانب امپریالیستها و نوکران بومی آنان به ناگاه شروع شده و درمیان مردم چنین وانمود می کردند که خبری شده است درجهت تغییر و هرکس به آن نپیوندد “کلاهش پس معرکه خواهد…

شاگردان عقب مانده نظام سرمایه داری مدافعان خصوصی سازیها هستند!

اگر به تاریخ رشد سرمایه داری درجهان نگاه کنیم، می بینیم که سرمایه داری درابتدا ازخصوصی بودن حرکت کرد و طبق ماهیت “یا سرمایه خود را بیافزا، یا بمیر!” تا حدی که سرمایه فردی امکان رشد داشت به حرکتش ادامه…

درجنبش جهانی کارگران

دیدار موفقیت آمیز گروه هماهنگی بین المللی(گ.ه.ب.) از هماهنگی بین المللی کارگران معدن به تمام شرکت کننده گان اولین کنفرانس بین المللی کارگران معد ن به تمام نیروهای شرکت کننده و علاقمند شرکت در روند آماده سازی رفقای عزیز، امروز…

رابطه مکمل میلیتاریسم راس نظام با فاز

.فعلی جهانی گرائی سرمایه به ویژه درآفریقا – نظام جهانی سرمایه داری در فاز فعلی جهانی گرائی ( گسترش بازار آزاد نئولیبرالی ) به مرحله از تمرکز و تجمع سرمایه رسیده که با شرایط حتی پنجاه سال گذشته نظام قابل…

به خدمت نظامی درآوردن مدارس دولتی در ایالات متحده

استیو فلیپس و دان بارِت، پنجم ژوئیه ۲۰۱۴ World Socialist Web site در این پائیز، سیراکیوز، نیویورک به لیست هنوز هم کوچک، ولی در حال رشد مدارس دولتی، که اختصاص داده شده به آموزش دانش آموزان به منظور خدمت سربازی…

درد و رنج بی نهایت، اما مقاومت و مبارزه تابه آخر!

روزی نیست که اخباری از تجاوز وحشیانه ی نوکران سرسپرده رژیم در زندانها به زندانیان سیاسی مبارز و سربلند را نشنویم که بیانگر رسیدن حاکمان به آخر خط حاکمیت سیاسی شان می باشد و برای حفظ موقعیت ممتازخود درقدرت حاضربه…

یک شب تا صبح با زنان کارتن‌خواب تهران

می‌خواهم یک خانم قابل اعتماد را معرفی کنند، یک شب تا صبح همراهم باشد برای سرزدن به پاتوق‌های زنان کارتن‌خواب. خانم الف را معرفی می‌کنند. قرارمان ساعت ۱۲شب حوالی دروازه غار. مانتوی مشکی پوشیده. سبزه‌رو است با ته‌لهجه جنوبی. شال…

از هر دری، سخنی !

آمار تکان دهنده تعطیلی واحدهای صنعتی به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا نعمت زاده به تازگی با ارائه گزارشی به هیات دولت در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور خبر داد که ۱۴ هزار واحد…

ازنامه های رسیده

با  سلام در خصوص تصمیم گیری حزب برای کناره گیری از نشست، می خواستم بگویم که با این نظر حزب که برخی اعضای نشست حامل دیدگاههای غیرکارگری هستند و تلاش برای وحدت با آنها بیهوده یا زیانبار است موافقم. ولی…