ماه: مهر ۱۳۹۳

گسترش تجارب مبارزاتی کارگران ایران!

کارگران ایران طی ۳۶ سال مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی گام به گام ماهیت به شدت ارتجاعی و ضدکارگری این رژیم را آزموده و هم اکنون دراین مبارزه با متانتی پرولتری و درنظرداشتن توازون قوا با ضدانقلاب حاکم به پیش…

پیام شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت :

[ درشرایطی که سرمقاله این شماره رنجبرنوشته شده بود، پیام شاهرخ زمانی را تا حدی درهمین ارتباط دریافت کردیم که به طور مستدلی به مواضع ما درسرمقاله نزدیک بود و به دلیل زبان ساده اش بسیارقابل فهم و دل نشین…

دفاع از حقوق کارگران افغانستانی وظیفه ای است مبرم!

به گزارش خبرگزاری ایلنا یک رفتگر منطقه ۱۱ شهرداری تهران از کمبود و در مواردی فقدان امکانات اولیه رفاهی که باید توسط پیمانکاران شهرداری در اختیار آنان قرار داده شود، خبر داد. این کارگر تبعه کشور افغانستان که دارای مجوز…

پیشینه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان

– در نیمه دوم قرن نوزدهم و دهه های اول و دوم قرن بیستم ( دوره سرآغاز و گسترش مرحله سرمایه داری انحصاری ) تاریخ جهان شاهد فراز امواج خروشان قیام ها و جنبش های فراگیری در کشورهای مرکز مسلط…

راه درست درحال ترسیم درفلسطین

پس از بیش از۶۰ دهه سرکوب فاشیستی و تروریستی توسط صهیونیستها و ملی گرایان سکولارو مذهبی فلسطینی درسطحی معادل کشت و کشتارهای وحشیانه ای که دست کمی از عملیات نازیها درجنگ جهانی دوم نداشت، اکنون فلسطینیان و یهودیان با اعلام…

درجنبش جهانی کمونیستی

به کاربستن آگاهانه روش دیالکتیکی درسطح آموزش شیوه تفکر (بخش اول) ضمیمه کمیته مرکزی حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان (ام.ال.پ.د.) به روزنامه پرچم سرخ ۲۱/۱۹۹۹ توسط استفن انگل، مسئوول ارگان تئوریک راه انقلابی ساده کردن حداکثر ماتریالیسم در جنبش کارگری…

ازهر دری، سخنی!

آمارهای نگران‌کننده از بیماران کشور: ۱۹میلیون فشار خون، ۱۵میلیون کلسترول بالا، ۷میلیون نفر قند خون بالا کلمه .معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن تشریح چگونگی ارائه خدمات در مراکز بهداشت شهری و روستایی از طراحی کارت سلامت ایرانیان خبر داد. دکتر…

ازنامه های رسیده: مسئله داعش درایران!

طبق اخباری که در نشریات آمده گویا برخی از طرفداران داعش درسنندج سواربرموتور و با پرچم داعش دردست، خودی نشان دادند و این حرکت دریکی دوشهردیگرنیز صورت گرفته است. تظاهرات مخالفانی در سنندج در ۶ شهریور علیه حضورگروه داعش و…

بحث جامعی در مورد بحران عمیق پایان ناپذیر نظام سرمایه داری

[مقاله ای را که ما دست به ترجمه آن زدیم بحثی است میان دو استاد دانشگاه (مایکل هادسون، در رشته اقتصاد و دیگری، لئو پانیتچ در رشته اقتصاد سیاسی) که اخیراً صورت گرفت. با در نظر گرفتن پیشینه آکادمیک این…