ماه: آذر ۱۳۹۳

به عمل کاربرآید به سخندانی نیست!

اخیرا دراعلامیه ای از افراد دموکرات بین المللی دردفاع از مبارزات مردم کرد درکوبانی، نظری از کوبانی آمده بود دایربراین که با تشکر ازمردم جهان که به دفاع ازمبارزات جاری در کوبانی علیه نیروهای وحشی متجاوز داعش پرداخته اند تاکید…

ک. ابراهیم: دستاوردهای انقلاب اکتبر و سوسیالیسم انکارناپذیرند!

۹۷  سال از پیروزی انقلاب کبیراکتبر در روسیه تزاری می گذرد. انقلابی که در شروع و ادامه اش جهان رابه پیشرفت رهنمون شد و با شکست کشورهای سوسیالیستی در۶۰ سال اخیر شاهد آن هستیم که نظام سرمایه داری چه بربریتی…

طرح خارج کردن دانش آموزان بی‌پول از گردونه تحصیل گامی ضدانقلابی!

درحالی که درآمریکا که مرکز وبهشت سرمایه های خصوصی است، همان طور که دراین شماره رنجبر وضعیت فقر نیمی از جمعیت آن کشور را نشان دادیم، اما درایران طبق تصمیم جهانی انحصارت فراملی  نظام جمهوری اسلامی نوکر سرمایه سرسختانه در…

رهائی زنان و مردان کارگر و زحمتکش ایران درچیست؟

۳۶ سال است که نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران حتا یک روز از اعمال استثمار بی رحمانه و ستم وحشیانه بر اکثریت مردم ایران دریغ نکرده است. اگر درابتدا به علت فشار ناشی از پیروزی انقلاب در سرنگونی رژیم…

درجبهه جهانی کمونیستی

۲۰ سال زیرآتش! هزاران نفر بیستمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست ترکیه را جشن گرفتند! بولتن بین المللی حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست شماره ۱۴۵، ۱ نوامبر ۲۰۱۴ درجشن بزرگ هزاران جوان، زن و پناهنده بیستمین سالگرد تاسیس…

شکاف عظیم نابرابری درجهان سرمایه داری!

خرج یک میلیون دلار در روز طی ۲۰۰ سال! گزارشی که توسط سازمان کمک رسانی اوکسفام انجام گرفته شکافهای جهانی بین ثروتمندترین و فقیرترین را نشان می دهد. درشروع امسال این سازمان محاسبه نمود که ۸۵ ثروتمندترین افراد درجهان باهم…

تلاقی و تلازم میان آزادی و برابری از انقلاب کبیر فرانسه تاکنون

– در عرض یکسال گذشته تعدادی از رفقا و هموطنان علاقمند و همچنین تعدادی از شرکت کنندگان در اتاق های پالتاکی ، سمینارها و کنفرانس اخیر فوروم در نیویورک یک سری پرسش های مناسب و بجائی درباره مطالبی که نگارنده…

فراخوان بسیج

تظاهرات جهانی علیه داعش ـ به خاطر کوبانی ـ به خاطر بشریت ۱ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۴ ۱۵ سپتامبراخیر، سازمان داعش تهاجم گسترده ای را درچندجبهه علیه شهر کوبانی ، درشمال سوریه ( کردستان غربی، که روجاوا نیز نامیده می…

تصمیمات ارتجاعی خطرناک!

به گزارش ایرنا، «علی اکبر صالحی» در جمع خبرنگاران درباره عقد قراردادهای جدید ساخت نیروگاه های اتمی با کشورهای دیگر افزود: انعقاد قرارداد ساخت دو نیروگاه با روسیه در مراحل نهایی است که امیدواریم در آینده نزدیک عملی شود. وی…

از هر دری، سخنی

بزرگترین تظاهرات کارگری در بلژیک بی بی سی : حدود یکصد هزار کارگر در پایتخت بلژیک در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت تظاهرات کردند. پلیس بلژیک آنها را با گاز اشک‌آور و آب پرفشار پراکنده کرد. این تظاهرات در مجموع…