ماه: تیر ۱۳۹۴

توطئه امپریالیسم درتدارک جنگ دولتهای مافوق ارتجاعی!

همان طور که قبلا اشاراتی داشته ایم، امپریالیستها بعداز آخرین اختراعشان که داعشی است با جنگهای قرون وسطائی که با چنان مقاومت و نفرتی ازجانب مردم آزادی خواه جهان روبه رو شده که اختراع مناسبی برای امپریالیستها دربرابرافکارعمومی جهانی نیستند،…

درشهریکی کس را هشیار نمی بینم هریک بترازدیگر سرگشته ودیوانه!

تحریمهای اقتصادی، رشد مبارزات روزمره کارگران و زحمت کشان، افشای روزافزون فسادمالی در دستگاه حاکم و استفاده سرمایه داران خصوصی در بهره بردن ازاین وضعیت به سود خویش، شرایطی را فراهم ساخته که هرشهروند ایران که جزو حاکمان و سرمایه…

فغان ز جغد جنگ و مرغ آوای او!

این روزها اخبارمربوط به آماده سازی کشورهای امپریالیستی درغرب و شرق برای جنگ به طور بسیار معمولی تبلیغ می شود و ازجمله درغرب کشاندن تعداد هرچه بیشتری از کشورها به درون اتحادیه نظامی آتلانتیک به قدری عادی شده است که…

درجنبش جهانی کمونیستی

توسط حزب کمونیست انقلابی مصر :cpregypt@gmail.com “هم بسته گی با رفقای مصری” در روز کار ۲۰۱۵ رفقای شما درحزب انقلابی کمونیست مصر که درحال تدارک آن بودند درمرکزشهرقاهره درحمایت از طبقه کارگرمصر و تمامی کارگران جهان دست به تظاهرات علیه…

درگیری بین حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کارگران کردستان ترکیه ( پ ک ک)

هفته قبل در نواحی روستای کیله شین نزدیک پیرانشهر در حدود مرزی ایران و عراق بین نیروهای پیشمرگه حزب دمکرات کردستان ایران و پارتیزان های حزب کارگران کردستان ترکیه درگیری نظامی رخ داد که منجر به کشته شدن دو پیشمرگه…

جدال درمورد انتخابات اخیر درترکیه!

انتخابات به شیوه پارلمانتاریستی طی دویست و اندی سال پیش درخدمت حاکمیت بورژوازی قرارگرفته و هیچ قدوسیتی درمورد اجرای دموکراسی ندارد. به این اعتبار خط مشی سیاسی که دل درگرو کسب قدرت از طریق پارلمان دارد کیفیت یادگیری ازتاریخ نداشته…

سرمایه داری سرمنشاء ناعدالتیهای امروزاست!

محمد باقرنوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان این که مسوول برنامه ریزی کشور هستم، خاطر نشان کرد: دولت نهم و دهم طی هشت سال بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار از محل فروش روزانه چهار میلیون بشکه…

بحران اقتصادی ادامه دارد!

بدهی جهان در حال حاضر به ۲۰۰ تریلیون دلار رسیده است توسط، گولد کور، ۱۵ می ۲۰۱۵ Future Fast Forward مؤسسه مک کینزی می گوید، بدهی های جهان به طور غیر قابل تحمل و ناپایداری به مرز ۱۹۹ تریلیون دلار…