ماه: فروردین ۱۳۹۵

نتایج انتخابات فرمایشی و روند اوضاع سیاسی در ایران

انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۷ اسفند برگزار شد. بر طبق اعلام وزارت کشور لیست رفسنجانی که از طرف جناح اصولگرایان لیست انگلیسی نامیده شده بود برنده انتخابات شد و لیست اصول گرایان دچار شکست شدند. این…

موقعیت سیاسی ایران در خاورمیانه

خاورمیانه در میان شعله های جنگ های نیابتی ، ملی ، طبقاتی و حتی عشیرتی به صحنه نابودی انسان ها اعم از نظامی و غیر نظامی ، زنان و کودکان بی دفاع ،شهرها و محله ها، مزارع کشاورزی ، انهدام…

محیط زیست در ایران

هشدار ها جدی است ، دیگر صحبت یک یا دو موسسه خارجی و یا دشمنان نیست . این روزها دست اندار کاران رژیم جمهوری اسلامی هم خطر بیابانی شدن بخش های وسیعی از ایران را عنوان کرده و نسبت به…

جنبش کارگری و دستمزدها

اخیر از طریق ۷ تشکل(سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری وانجمن صنفی کارگران برق و فلزکار…

جشن نوروز جشن پایداری خجسته باد

عید نوروز و بهار سال تازه شمسی فرا می رسد . و بهار بار دیگر چهره ای از طبیعت زنده ، شاداب و مملو از سرسبزی و طراوات را به نمایش می گذارد . چنین تحولی در طبیعت ،انسان ها…

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنبش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران(از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی)

مقدمه در تاریخ سیاسی ایران معاصر، مشخصاً از زمان آغاز جنبش مشروطیت تا کنون، سازمان ها و احزاب سیاسی گوناگونی بعد از پیدایش و شکلگیری بتدریج در طول صد سال گذشته بصورت چهار نیروی اساسی اجتماعی – سیاسی در جامعه…

پیرامون اوضاع کنونی ایران: عروج مبارزات کارگری و وظیفه مارکسیست ها

یک نیم نگاه اجمالی به تاریخ اقتصاد سیاسی ایران نشان میدهد که کشور ایران با وجود آنکه پیشینه پیدایش نطفه های بورژوازی تجاری و ظهور اولین قشرهای کارگری و صنعتگران شهری به دوران اوجگیری قدرقدرتی متمرکز و منسجم عهد صفویه…

جمع قدم اول یک گرایش کارگری – کمونیستی ا ست .

یک گرایش کارگری است که ریشه در میان طبقه کارگر دارد ، در روند تکامل  مبارزات کارگری پایه ریزی شده و بر راه  گسترش خود در درون جنبش کنونی کارگری پا فشاری میکند. نمونه والگوی جمع قدم اول زندگی مبارزاتی…

جنگ فرهنگی سازمان جاسوسی “سیا” رژیم های ناخواسته را در سراسر جهان سرنگون می کند

توسط لییوبا لوکا از خبرگزاری پراودا، دوم فوریه ۲۰۱۶ سازمان سیا به منظور بر صحنه آوردن کودتا و هدایت و انجام فعالیتهای خرابکارانه در کشورهای دیگر از نویسندگان، فیلم سازان، روزنامه نگاران و دیگر فعالین فرهنگی استفاده می کند. این…

زنان و رهایی بشریت

از روز ۸ مارس ۱۸۷۵ که زنان کارنجات نساجی آمریکا برای خواست هایشان دست به اعتصاب و تظاهرات زدند تا ۸ مارس ۱۹۱۰ که  این روز در کنگره جهانی سوسیالیست توسط کلارا زتکین به عنوان روزجهانی زن پیشنهاد و تصویب…

هشت مارس، روزبین المللی همبستگی زنان

پس از مبارزاتی طولانی در جهت احقاق حقوق زنان که سابقه آن به ۱۵۹ سال بر می گردد، زنان جهان هنوز به مطالبات بدیهی خود دست نیافته اند. این سابقه در مبارزات زنان جهان جدا از مبارزات طبقاتی نبوده است،…