ماه: اردیبهشت ۱۳۹۵

طبقه کارگر و جهان سرمایه

رفقا و فعالین کارگری اول ماه مه روز همبستگی مبارزاتی طبقه کارگر جهانی علیه سرمایه فرا می رسد. حزب رنجبران گرمترین تبریکات خود را به این مناسبت به شما تقدیم می دارد و به همه انقلابیون و آزادیخواهانی که برای…

برافراشته باد پرچم سرخ اول ماه مه ( یازده اردیبهشت)

در اولین روز ماه مه – یازدهمین روز ماه اردیبهشت جهان را حکایتی است.هیچگاه در تاریخ مبارزه طبقاتی طبقه ای نبوده که د ارای تئوری رهایی خود باشد و در صف متحد علیه دشمن طبقاتی خود از کارخانه گرفته تا…

اوضاع و وظائف ما

یکم هیچگاه در تاریخ مبارزات طولانی طبقه کار گر در جامعه ی ما ، درد ورنج اکثریت عظیم توده های زحمتکش ناشی از استثمار آنقدر وسعت و عمق نداشته ، جنبشی به عظمت امروزی از طبقه ی کارگر با فعالینی…

تروریسم در اروپا

مثلی در فارسی است که می گوید. جواب های هوی است این حکایت حکومت های ” دموکراتیک ” اروپائی مدافع مرتجعترین گروههای اسلامی مثل داعش و …است . حکومت هائی که برای دسترسی و تامین هژمونی در خاورمیانه به هر…

مسئله بودجه در ایران

ایران یکی از بزرگترین کشورهای نفت خیز جهان و نیز یکی از بزرگترین و پر قدرترین کشورهای خاورمیانه است.در عین حال در شرایطی که خاورمیانه در میان کشت و کشتار ناشی از بمب گذاری های تروریسیتی و جنگ های نیابتی…

مسئله بودجه در ایران

ایران یکی از بزرگترین کشورهای نفت خیز جهان و نیز یکی از بزرگترین و پر قدرترین کشورهای خاورمیانه است.در عین حال در شرایطی که خاورمیانه در میان کشت و کشتار ناشی از بمب گذاری های تروریسیتی و جنگ های نیابتی…

۸۳ درصد ثروت جهان در اختیار ۹ درصد جمعیت

زهره رجب‌نیا – گروه تجارت: آخرین آمارهای مجمع جهانی اقتصاد گویای این واقعیت است که درحال‌حاضر کمتر از ۹ درصد از جمعیت جهان، بیش از۸۳ درصد ثروت این کره خاکی را در اختیار دارند. خبری که از رشد سریع ثروت جهانی…

مبارزات کارگری در سالی که گذشت

جنبش جهانی کارگری و اردوی کار در سالی که گذشت در عین مبارزه علیه سرمایه  که اساسا بخاطر مبارزه علیه کاهش دستمزدها و تعرض سرمایه به سطح معیشت کارگران به طروق مختلف بود، اما در سطوح دیگر هم به مثابه…

گرسنگی و مشکل تغذیه

اخیر و بویژه در ایام عید نوروز خبرهائی بگوش می رسید که هزاران تن میوه های آلوده قاچاق برای فروش وارد بازار شهرهای مختلف ایران شده است.و همه مسئولین د رایران هشدار می دادند که از این نوع میوه ها…

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران(از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی)

فصل دوم: جنبش های سوسیال – دموکراسی و کارگری در عصر مشروطیت ( قسمت دوم) فرقه اجتماعیون – عامیون در سال ۱۹۰۵ سازمان “همت” به یاری سوسیال – دمکرات های باکو تعدادی از اعضای خود را به ایران فرستاد تا…