شکوفان باد اعتصابات سراسری!

تا زمانی که استثماروستم موجودباشد، مبارزه حق طلبانه درآن مکانها قطع نشده و ادامه خواهد یافت. درعین حال این مبارزات بدون جمع بندی از نتایج حاصل از آنها و پیداکردن وسایل موثرتر در به پیروزی رساندن این مبارزات، همانند چرخهای اتوموبیلی گیرکرده در میان انبوهی از گِل و برف هستند که فقط در جا چرخیده و از مخمصه رهائی نخواهندیافت و مجموعه ی مجاهدتهای انسانهای اعتصابی نتیجه ای به بار نخواهندآورد. به این اعتبار به همان نحوی که تداوم اعتصابات یک زمینه مهم در وادار کردن رژیم به قبول خواستهای به حق اعتصابیون ضروری می باشد، اما اوجگیری هرچه بیشتر این اعتصابات و تبدیل شدن آنها به اعتصابات سراسری و عمومی درنهایت می توانند آن حربه ی موثری باشند که نه تنها رژیم را وادار به تسلیم می کنند، بلکه زمینه را برای سرنگونی این بدخواهان فراهم ساخته ودوران رهائی از ظلم و ستم را به بارمی آورند چنانچه اعتصاب کننده گان از رهبری انقلابی و واقعی برخوردارباشند.

درماههای اخیر شاهد اعتصابات نسبتا عمومی معلمان، پرستاران بوده ایم که کاخ استثمار و ستم حاکمان را به لرزه درآورده اند. اکنون باردیگر دراوایل تیرماه حرکت اعتراضی پرستاران بیمارستانها درشهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان و تبریز، اهواز، همذان، بوشهر، یزد و آمل و غیره شروع شده و خواست آنان مشابه با خواستهای قبلی شان ازجمله در اعتراض به تبعیضات حقوقی، حقوقهای ناچیز و افزایش آنها، لغو اضافه کاریهای اجباری و استخدام پرستاران بیشتر و رهائی از خط فقرمی باشد. اما این مبارزات نتوانستند تبدیل به اعتصابات سراسری پرستاران شده و اهمیت و عظمت کارخدماتی پرستاران را درسراسر ایران نشان دهند. و بدین ترتیب اعتصابها جنبه ی تکراری غیرموثرداشته و پژواکی شایسته نیافتند. فقدان تشکل پرستاری و فقدان هماهنگی این مبارزات با مبارزات طبقات و اقشار دیگر توده های مردم از عوامل مهم و تعیین کننده عدم موفقیت آنان بوده که باید هرچه زودتر رفع  کنند.

رژیم سرکوبگر معلمان پس ازدستگیری اسماعیل عبدی از رهبری کانون صنفی معلمان ایران بعداز درخواست ویزا توسط وی جهت شرکت در هفتمین کنگره جهانی تعلیم و تربیت در اوتاوا درکانادا و ضبط شدن پاسپورت وی در مرز دستور برگشت به تهران و تماس گرفتن با دادستانی داده شد و بعداز رجوع به اداره دادستانی توقیف گشته و روانه زندان اوین گردید و دراعتراض به این دستگیری بیش از ۷۰ نفر ار معلمان از شهرهای مختلف در جلوزندان اوین جمع شده و خواستار آزادی وی گشتند.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) روز جمعه با صدوربیانیه‌ای، ضمن اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی دبیرکل این تشکل، خواستار آزادی این فعال مدنی و دیگر معلمان زندانی درایران شد.

در بیانیه این کانون با اشاره به برخوردهای اخیر صورت گرفته با معلمان در ایران آمده است «گویا قرار بر آن است که در بر همان پاشنه پیشین بچرخد و سیاست وحکومت داری چیزی نیست جزاعمال زور و عدالت همان ظلم بالسویه است.»

اگرتوجه داشته باشیم که رژیم بعداز اعتصاب نسبتا سراسری معلمان دست به بازداشت معلمان زده و قصد خاموش کردن حرکت اعتراضی آنان را دارد، این امر به وضوح نشان می دهد که رژیم ددمنش حاکم به هیچ وجه حاضر به قبول خواستهای به حق معلمان نیست و جز منطق زورگوئی منطق دیگری را نمی شناسد، لذا اعتصاب معلمان نیز باید ازاین به بعد نه تنها سراسری و با شکوه بر قرارشود، بلکه درهماهنگی با اعتصابات سراسری پرستاران، کارگران، بازنشسته گان باید صورت گرفته و با ترتیب دادن چنین حرکت سراسری تومار زنده گی ننگین حاکمان را درهم پیچیده و روز رهائی بیش از ۷۵ میلیون نفر از مردم ایران را نویددهند.

بنابراین با چنین آگاهی و سازماندهی است که مبارزات پرستاران، معلمان، کارگران، بازنشسته گان، دانش جویان و غیره به نتیجه ای درخشان خواهد رسید و درعین حال وحدتی عظیم بین مردم ایران به وجودخواهد آورد تا دیگر فرصت طلبانی مثل آخوندها پیدا نشوند که نتایج مبارزاتی آنان را به یغما ببرند.

بنابراین خواست ما شکوفائی اعتراضات متحد و سراسری اکثر استثمارشونده گان درایران ازطریق اعتصاب عمومی است تا یک بار برای همیشه معلوم شود که چرخ این کشور بدون تلاش نیروی کار حتا یک دقیقه هم نمی تواند بچرخد و به این اعتبار فراهم ساختن زنده گی در رفاه و آبرومندانه حق مسلٌم و بی چون و چرای اینان می باشد.

حمایت اتحاد بین المللی از کارگران، حمایت اتحادیه سراسری ۱۲۰ هزار نفرمعلمان انگلیس از مبارزات معلمان و سازمان ۲۰۰ هزارنفری معلمان ازکانادا در خواست آزادی معلمان در زندان نظیر عیدی، باغانی، بداغی، هاشمی و غیره حرکت دفاعی انترناسیونالیستی از همقطاران شان می باشد که باید روز به روز این حرکت را شکوفان تر ساخت.

پیش به سوی اعتصاب عمومی سراسری متحد و یک پارچه!

آزادی فوری زندانیان سیاسی بدون قید و شرط !

قطع اعدامهای زندانیان و تخلیه زندانها از تعداد زیادی زندانیان بی گناه!

درود پرشور ما به ادامه دهنده گان مبارزه علیه نظام سرمایه داری حاکم!

زنده باد سوسیالیسم رهائی بخش از استثمار و ستم طبقات سرمایه دار!

حزب رنجبران ایران ـ ۱۹ تیر ۱۳۹۴

Comments are closed.

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

اکتبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« سپتامبر    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>