سابقه حقوق بشر در آمریکا در سال ۲۰۰۸

کشور چین پنجشنبه پنجم مارس، ۲۰۰۹ طی گزارشی پاسخ دندانشکنی به آمرپکا در مورد حقوق بشر در چین داد. این گزارش روشن می سازد که آمریکا چشمهایش را در مقابل تخطی از حقوق بشر خودش بسته است. این گزارش سابقه ی حقوق بشر آمریکا را در شش نکته مورد بررسی قرار می دهد.

۱ – در مورد جان و امنیت فردی

۲ – درمورد حقوق مدنی و سیاسی

۳ – درمورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۴ – د مورد تبعیض نژادی

۵ – درمورد حقوق زنان وکودکان

۶ – درمورد زیرپاگزاردن حقوق بشر درکشورهای دیگر

وزارت کشور آمریکا در ۲۵ فوریه ۲۰۰۹ ، گزارش خودرا درمورد ممارستهای حقوق بشر برای سال ۲۰۰۸ ،  منتشر ساخت. مثل سالهای قبل، گزارشها پرازتهمت درمورد وضعیت حقوق بشر در بیش از۱۹۰ کشور و سرزمین به انضمام چین بود. ولی هیچ نکته ای را در مورد تجاوز گسترده به حقوق بشردرسرزمین خودش بیان نکرده بود. دراین نوشته سابقه ی حقوق بشر آمریکا در سال ۲۰۰۸ بررسی می شود تا برای مردم سراسرجهان کمکی دردرک وضعیت واقعی حقوق بشر درآمریکا باشد و یادآوری باشد برای خود ایالات متحده آمریکا که باید وضعیت حقوق بشر خودرا نیز منعکس سازد.

۱ – در مورد جان و امنیت فردی

جنایات خشونت آمیز گسترده در آمریکا وضعیت جدّی وخطرناکی را ایجادکرده که جان و مال وامنیت فردی را تهدید  می کند.

طبق گزارش منتشر شده در ماه سپتامبر ۲۰۰۸  توسط اف بی آی،  ۴/۱ میلیون جنایات خشونت آمیز، به انضمام ۱۷۰۰۰ قتل (در واشنگتن پست، ده ژوئن، ۲۰۰۸ ) و۸/۹ میلیون خسارات مالی(روزنامه لوموند، ۱۶ سپتامبر، ۲۰۰۸ ) در سال ۲۰۰۷ انجام گرفته است. در سراسرسال ۲۰۰۷ ، تعداد تقریبی سرقتها به ۴۴۵۱۲۵ رسید، یعنی ۵/۷ درصد ترقی نسبت به پنج سال اخیر (واشنگتن پست، ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸ ).در شهرهائی با ساکنینی بین ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ نفر، تعداد قتلها تا ۷/۳ درصد نسبت به سال ۲۰۰۶ افزایش یافت(واشنگتن پست، ده ژوئن، ۲۰۰۸ ). در شهرهائی با جمعیت ده هزار تا سی هزار، جنایات خشونت آمیز نسبت به سال ۲۰۰۶ ، ۴/۲ درصد افزایش یافت (واشنگتن پست، ۱۶ سپتامبر،۲۰۰۸ ). شهروندان آمریکائی از سنین ۱۲ به بالا،  تقریبا ۲۳ میلیون جنایات خشونت آمیزو سرقت را تجربه کردند. میزان جنایات خشونت آمیز در سال ۲۰۰۷ ، به ۷/۲۰ قربانی در هر هزار نفراز۱۲ سال به بالا رسید؛ و تجاوز به مال و اموال ۵/۱۴۵ در هر هزار خانواربودCriminal Victimization, 2007, U.S. Dept. of Justice, http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cv07.html

در زمره شهرهائی که خشونت و قتلهای نسبتا زیادی صورت می گیرد، گزارش شده که ازهر صدهزارنفر در نیواورلینز۹۵ نفر، دربالتیمور۴۵ نفر، دردیترویت ۴۴ نفر، درسینت لوئیس ۴۰ نفر، درفیلادلفیا ۸/۲۷ نفر، در یوستن ۲/۱۶ نفرو دردالاس ۱/۱۶ نفربه قتل رسده اند(The Philadelphia Inquirer, June 10, 2008) . در آمریکا یک نفر در هر ۳۱ دقیقه به قتل می رسد، یک نفر در هر ۸/۵ دقیقه مورد تجاوز ناموسی قرار می گیرد، و یک سرقت در هر ۵/۱۴ ثانیه رخ می دهد(واشنگتن پست، ۱۶ سپتامبر۲۰۰۸ ).

اسلحه به طرز گسترده ای درایالات متحده آمریکا موجوداست. دادگاه عالی ادعا می کند که آمریکائیها شخصاً حق استفاده ازاسلحه ی گرم را دارند، حتی اگر این تفنگها ارتباطی با نیروهای نظامی دولت نداشته باشند (گزارش از کریستین ساینس مانتوردر۲۷ ژوئن ۲۰۰۸) . آمار نشان می دهد که شهروندان آمریکائی صاحب تقریبا ۲۰۰ میلیون تفنگ خصوصی، به انضمام ۶۰ تا ۶۵ میلیون تپانچه هستند. جمعاً در ۴۸ ایالت آمریکا شهروندان حق حمل تفنگ را دارند ((China Press, October 16, 2008، در صورتیکه به نظرمی رسد که در ۳۵ ایالت آمریکا یکنفرمی تواند تفنگی را از یک نمایشگاه اسلحه بدون بررسی سابقه ی اوخریداری کندUnited Press International, October 3, 2008

یک فروشگاه اسلحه خارج از نَشویل، تِنِسی، ۷۰ تفنگ را فقط در پنجم نوامبر ۲۰۰۸  به تنهائی فروخت.  (http//www.usqiaobao.com) . دربیش از ۲۰ فرودگاه در فیلادلفیا، لوس آنجلس، سانفرانسیسکو و دیگر شهرها به اشخاصی که جواز حمل تپانچه را دارند اجازه داده می شود با اسلحه در محوطه ی عمومی فرودگاه ظاهرشوند  . (The China Press, Oct. 15, 2008)

 دردبیرستانی در شمال ایالت تگزاس حتی به بعضی از دبیران دبیرستان اجازه حمل پنهان اسلحه کمری راداده اند (نیویورک تایمز، ۲۹ آگوست، ۲۰۰۸). در تاریخ پنجم دسامبر، ۲۰۰۸ ، واشنگتن پست گزارش داد که در ده ایالت ازجمله ویرجینیا، کارولاینای جنوبی، ویرجینیای غربی، وماساچوست، %۵۷ از تفنگهای به کاربرده شده در جنایاتی که در ایالات دیگردرسال ۲۰۰۷ رخ داده، تهیه شده بودند. در۱۰ ایالتی که بالا ترین میزان صدور جنایات با اسلحه را داشتند، تقریبا %۶۰ بیشتر خودکشی ها نسبت به ده ایالات دیگری که درصد پائین تری را داشتند، با تفنگ بوده است.

رویدا د مکرر قتل با اسلحه، تهدید جدی ای است علیه شهروندان آمریکائی. طبق گزارش مرکز کنترل امراض وپیشگیری آمریکا، ۳۵/۱ میلیون از دانشجویان دبیرستان در سال ۲۰۰۷ یا با اسلحه تهدید شدند ویابا اسلحه زخمی گشتند که حد اقل یک بار آن در محوطه ی مدرسه اتفاق افتاده است. United Press International, Oct. 3, 2008. درصد قابل ملاحظه ای از جوانانی که قربانی  این تیراندازیها بوده اند،از %۱۳ درصد در سال ۲۰۰۲ به بیش  از %۲۱ در سال ۲۰۰۷رسیده است.

طبق برآورد دانشگاه هاروارد از دبیرستانیهای سال ۲۰۰۶ ، یک پنجم از ۱۲۰۰ نفر مورد سئوال قرارگرفته در دبیرستانهای سراسر بوستن، یکبار تیراندازی را مشاهده و شهادت دادند. بیش از %۴۰ آنها معتقد بودند که تهیه ی تفنگ آسان است، و %۲۸ آنها اظهارکردند که آنها در اتوبوس یا قطار احساس امنیت نمی کنند (The Boston Globe, Sept. 18, 2008) . در سال تحصیلی ۰۸ -۲۰۰۷ ، ۳۴ نفرازدانشجویان مدرسه ی عمومی شیکاگو(بالا ترین تعداد ثبت شده) کشته شدند .(The Chicago .Tribune, April 2, 2008) درظرف یکهفته ازهفتم فوریه ی ۲۰۰۷ درایالات متحده ی آمریکا هفت بار تیراندازی روی داد که منجر به کشته شدن ۲۳ نفر و دهها نفرزخمی شد. در تاریخ ۲۷ مارس، ۲۰۰۸ ، پنج نفر در ایالت کنتاکی و جورجیا به ضرب گلوله از پای درآمدند( (The Associated Press, March 27, 2008, March 28, 2008. درشب ۱۸ آوریل در ظرف کمتر از دو ساعت در شیکاگو،۹ بار تیراندازی گزارش داده شد (The Chicago Tribune, April 21, 2008). در ماه نوامبردر شهر بالتیمور۳۱ بار تیراندازی شد The Baltimore Sun, Dec. 2, 2008. دربعد از ظهرروز۲۴ دسامبر ۲۰۰۸، مردی با لباس با با نوئل در عید میلاد مسیح در منزل والدین همسر سابقش ۸ نفررا به ضرب گلوله از پای درآورد و سه نفر را زخمی کرده و سه نفر دیگرسر بنیست شدند (The China Press, Dec. 26, 2008. )

2 – در مورد حقوق مدنی و سیاسی

درایالات متحده آمریکا محدودیتهای فراوانی نسبت به حقوق مدنی مردم تحمیل شده است.

طبق گزارشی در تارنمای واشنگتن پست در چهارم آوریل، ۲۰۰۸ ، بازرسی کامل یک بسته، تکنولوژی جدید برای نظارت را نشان داد که می تواند به کلیه ی تارنماها وارد شده و آنها را ضبط کند، همچنین کلیه ی پستهای الکترونیکی و کلیه ی جستجوگرهای تارنمائی را می توانند کنترل کند. آمار نشان داده است که حد اقل بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر از بازدید کنندگان تارنما را ردیابی کردند (واشنگتن پست، چهارم آوریل، ۲۰۰۸ ). به دستور دولت آمریکا، اف بی آی به طور غیر قانونی در سراسر کشوردر رد یابی اشخاص اقدام کرده و از این طریق هزاران شماره تلفن، حساب بانکی، دیگر اطلاعات خصوصی مردم را از طرق غیرقانونی بدست آورده است.

روزنامه ی تایمز سیاتل در پانزده جولای، ۲۰۰۸ گزارش داد که پرزیدنت بوش در تاریخ ده ژوئن، ۲۰۰۸ سندی را امضا کرده که استراق سمع دولت را کاملا برقرار کرده و گفت: “تصویب این قانون نقطه ی تحول تاریخیست که بسیار حیاتی برای امنیت مردم ما می باشد”. قانون جدید دست کمپانیهای ارتباط از راه دور راقانوناً باز

می گذارد که مکالمات تلفنی را به طور سراسری ضبط و کنترل کنند ودولت آمریکا را نیز قادر می سازد که بدون اجازه دادگاه به خاطر اهداف ضد تروریستی، مکالمات تلفنی بین افراد در خارج از کشور را نیز کنترل کند. سازمان امنیت کشور آمریکا ((The Department of Homeland Security در ماه جولای ۲۰۰۸ آشکار ساخت که به عنوان بخشی از سیاستهای مربوط به جستجوی مرزی، مامورین دولت ممکن است کامپیوتر(لَپتاپ) مسافرین یا دستگاه الکترونیکی دیگری را در نقطه ی دور افتاده ای برای مدت نامعلومی بدون سوء ظن غیرقانونی ضبط کنند (واشنگتن پست، آگوست ۱ و ۲۰۰۸ ). در تاریخ هشت دسامبر، ۲۰۰۸ ، نیویورک تایمز گزارش داد که سازمان امنیت ملی ((National Security Agency  در سال ۲۰۰۵ موقع محاکمه،  پژوهشگر مسلمانی بنام علی ال تیمینی در شمال ویرجینیا، به طور غیر قانونی، سری مکالمات او رااز قبل ضبط و کنترل کرده بود که در نتیجه این پژوهشگر به جرم تروریسم محکوم گردید. این اوراق امکاناً به عنوان مدرک نشان می دهند که برنامه ی استراق سمع دولت آمریکا حقوق مدنی شهروندانش را نقض کرده است. تخاوز پلیس با زور تخلفی به حقوق مدنی شهروندان آمریکائی است. طبق گزارشی توسط شیکاگو تریبیون در تاریخ ۲۵ ژوئن، ۲۰۰۸ ، شیکاگو شاهد هشت تیراندازی توسط افسران پلیس در دو هفته در این ماه بود که تعداد پنج تلفات داد. شاپل ترَل، کارگر ۳۹ ساله ی سیستم تخلیه ی فاضل آب به طرزکشنده ای درروز ۲۲ ژوئن، توسط پلیس مقابل درب ورودی یک ساختمان دو طبقه مورد اصابت گلوله قرارگرفت، جائی که در تمام چهار آپارتمان پر از خانواده های مستاجر بود (شیکاگو تریبیون، ژوئن ۲۳ ، ۲۰۰۸ ). لوئیس کولون، یک مرد ۱۸ ساله در شیکاگودر روز ۲۴ ژوئن وقتی که با دوست دخترش در خیابان به سمت رستورانی برای خوردن غذا می رفت، توسط افسر پلیس مجهزبه لباس شخصی با گلوله به قتل رسید (شیکاگو تریبیون، ژوئن ۲۵ ، ۲۰۰۸ ). دوراَل باَتِل، جوان ۲۰ ساله در روز دوم آگوست، ۲۰۰۸ در آپارتمان خود واقع در منطقه ی بروکلین، در شهر نیویورک به ضرب گلوله از پای درآمد. مایکل مینه اُو، در روز ۱۵ اکتبر، ۲۰۰۸ وقتی که بر روی سکوی ایستگاه قطار زیرزمینی بروکلین در انتظار قطار بود، توسط باتون پلیس مورد تجاوزجنسی قرار می گیرد (نیویورک تایمز، ۱۰ دسامبر، ۲۰۰۸ ). زمانیکه گیلبرتو بلانکو،   در محل پارکینگ اتومبیل واقع در کلیسای جزیره ی کُونی در مقابل افسر پلیسی بنام داُن اورتزِ(Dawn Ortiz) ، صندلی تاه شده ای را بالای سرش می چرخاند، به ضرب گلوله از پای درآمد (نیویورک تایمز، ۱ دسامبر، ۲۰۰۸ ).

تعداد زندانیان دربند در آمریکا به نسبت جمعیتش به بالاترین رکورد رسیده است. واشنگتن پست در تاریخ ۱۱ جولای، ۲۰۰۸ گزارش داد که ایالات متحده ی آمریکا جمعاً ۳/۲ میلیون جنایتکار در پشت میله های زندان دارد که بیش از هر کشور دیگر دنیااست. گزارشی که توسط وزارت دادگستری در تاریخ ۱۱ دسامبر، ۲۰۰۸ تهیه شده نشان می دهد که در پایان سال ۲۰۰۷ ، از تعداد ۳/۷ میلیون انسان، بخشی به قید التزام آزادند ، یا درزندانند و یا مشروط به عفو اند. این رقم برابرست با ۲/۳ درصد از تمام جمعیت بالغ آمریکا یا یکنفر در هر ۳۱ نفر بالغ. (The United Press International, Dec. 11, 2008). از هر نه نفرازسیاهان آمریکائی بین ۲۰ تا ۳۴ سال، یکنفر در زندان به سر می برد. (روزنامه گاردین، مارس ۱، ۲۰۰۸ ). نسبت زندانیان دربند در آمریکا که بیشتراز هر دوره تاریخیست، تقریباً شش برابر حد متوسط جهان می باشد (۱۲۵ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر از جمعیت). طبق آمار بدست آمده، نسبت تکرار جنایات در آمریکا بالا ماند. نیمی از محکومین قبلی در فاصله ی سه سال دوباره محکوم به زندان شدند.

هیچگونه حمایتی در مورد تامین حقوق ابتدائی زندانیان نیست. اطلاعاتی که در ماه آگوست ۲۰۰۸ توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد، نشان داد که نسبت محکومیت توسط دادگاههای آمریکا از سال ۱۹۹۳ تا به حال در حال ترقی است. محکومینی که مرتکب جنایت شدند تا بیش از %۵۰ کل زندانیان تخمین زده می شوند. در کالیفرنیا در ۳۳ زندان، ۱۷۲۰۰۰ زندانی دارد. ظرفیت این زندانها فقط برای نصف این تعداد ساخته شده بودند که در واقع برای هر زندانی فقط ۶ فوت مربع اختصاص داده شده است ) Prison overcrowding blamed for health woes, http://www.sfgate.com, November 19, 2008 ). در Prince George of Maryland ، زندان شمالی مریلَند تقریبا ۱۵۰۰ زندانی درخود داشت که درواقع فقط مجهز بود برای تقریبا ۱۳۳۰ نفر(واشنگتن پست، ژوئیه ۲۵، ۲۰۰۸ ). گزارشات مکرری در مورد این که زندانیان به خاطر خشونت زندانبانها می میرند، وجوددارد. گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۸ نشان داده است که تفنگ تیِزر به طرز گسترده ای برای کنترل زندانیان در آمریکا استفاده شده است. ردیابی این گزارش معلوم می سازد که بیش از ۳۰۰ نفر از زنانیان جان خودرا در اثر شوک تیِزر از سال ۲۰۰۱ تا به حال از دست داده اند. از این تعداد، ۶۹ نفر در سال ۲۰۰۸ کشته شدند. طبق گزارش روزنامه ی واشنگتن پست ژوئن ۲۵ ، ۲۰۰۸ ، بیش از ده نفر از زندانبانهای Prince George of Maryland، سابقه ی توقیف را داشتند. در هفت ماه گذشته، حد اقل شش نفر از زندانبانها موقتا از کار بیکار شدند و نه نفر دیگر اگر چه هنوز به کارشان ادامه می دادند ولی، متهم به جنایت و خشونت شده بودند. بارون پارک به خاطر حمل کوک (cocaine)، دستگیر می گردد و در ماه ژانویه ۲۰۰۸ ، بعد از نه بار وارد آوردن شوک به اوتوسط تیِزر افسر پلیس، به مرگ منتهی می گردد (The CNN website, on July 22, 2008). در تاریخ ژوئن ۲۹ ، ۲۰۰۸ ، رونی ال وایت که در زندان مجرد واقع در تأدیب گاه پرنس جورج کانتی، مریلَند قرار داشت، به دست زندانبان خفه گردید (واشنگتن پست، سپتامبر ۲۳ ، ۲۰۰۸ ). طبق آخرین آمارمنتشر شده توسط وزارت دادگستری آمریکا در ماه ژوئن ۲۰۰۸ تعداد ۱۱۵۴ زندانی به خاطر ویروس اِیدزبین سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ در زندانهای ایالتی و دولتی جان خود را از دست دادند (Ming Pao Daily, July 3, 2008).بعضی ازاین زندانها برای معتادان زندانی و بیماران روانی به “پناهگاههای جدیدی” تبدیل شدند، جائی که از هر ده نفر دربند، شش نفرآنها بیمار روانی اند (تعداد بیماران روانی، بی خانمانها، وانسانهائی که به خاطر قانون شکنی اداره مهاجرت بازداشت شدند در این زندانها رو به افزایش است و هزینه ی بازداشت این افراد برای یک شهروحومه میلیاردها دلار مخارخ برمی دارد، (http://Justicepolicy.org). در تاریخ ۱۰ می، ۲۰۰۸ ، مجله ی اکونومیست گزارش داد که آمریکا یکی از معدود کشورهائیست که مجرمان از حقشان محرومند. در بعضی از این ایالات، این مجرمان حتی حق رای هم ندارند.

۳ – در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم آمریکا چنانچه شایسته است، مورد حمایت واقع نمی شود.

در آمریکا شکاف فاحشی بین فقر و ثروت موجود است. طبق گزارش نیویورک تایمز در تاریخ پنج اکتبر ۲۰۰۸ ، در ۳۰ سال اخیر کشور آمریکا بزرگترین توزیع نابرابر درآمد و مزدها را بین کشورهای پردرآمد ایجاد کرد. ۵% ازثروتمندترینها از نظر رتبه در آمریکا حد متوسط ۱۶۸۱۷۰ دلار در سال درآمد دارند که در مقایسه این رقم پانزده برابربیشتراز ۵% از پائین است-۱۱۳۵۲ دلار. یک درصد بالای شهروندان نیویورک با شناخت از حیله های مالیاتی، ۳۷ درصد از کل درآمد این شهر را به خود اختصاص دادند- که مزدها، درآمد تجارتی و سود سرمایه و درآمدهای دیگرمی باشد (نیویورک تایمز، آوریل ۹ ،۲۰۰۸ ). هم اکنون تعداد ۶۴ میلیاردر فقط در شهر نیویورک موجوداند که جمعاً ثروتی برابر با ۳۴۴ میلیارد دلار دارند یعنی %۴۶۹ بیش از ثروت کل میلیاردرهای این شهردر دو سال گذشته (واشنگتن پست، سپتامبر ۲۹ ، ۲۰۰۸ ). گزارشی سازمان ملل در تاریخ ۲۲ اکتبر، ۲۰۰۸ انتشار داد که نشان می دهد که اختلاف ثروت در شهرهای بزرگ آمریکا به انضمام نیویورک، واشنگتن، آتلانتا و نیواُرلینز، به همان اندازه فاحش است که در شهرهای آفریقا و نسبت اختلاف درآمد در شهرهای آمریکا بسیار بالابود.

تعدادانسانهائی که در سال ۲۰۰۷ بی خانمان شدند، به فقروگرسنگی تن دردادند ، در سال ۲۰۰۷ رو به ازدیاد گذاشت. آمارهائی که در ماه آگوست ۲۰۰۷ توسط اداره سرشماری آمریکا منتشر شد نشان داد که %۵/۱۲ از آمریکائیها یعنی ۳/۳۷ میلیون نفر در فقر زندگی می کردند که در واقع بیشتر از ۵/۳۶ میلیون فقیر موجود در سال ۲۰۰۶ بود. %۱۸ کودکان (۳/۱۳ میلیون نفر) در سال ۲۰۰۷ در فقر زندگی می کردند که در مقایسه با %۴/۱۷  (۸/۱۲ میلیون نفر) درسال ۲۰۰۶ رو به افزایش گذاشته بود ((Routers, August 27, 2008. تعداد ۶/۷ میلیون از خانواده های آمریکائی یعنی %۸/۹ از کل جمعیت، در فقر زندگی می کردند. در سال ۲۰۰۷ ، درآمد سالیانه ۵۶/۱ میلیون آمریکائی یعنی %۸/۴۱ از جمعیتی که در فقر زندگی می کردند، فقط %۵۰ آنها به خط فقررسیدند. در شهر نیویورک، آخرین بررسی نشان می دهد که %۲۳ از مردم در فقر زندگی می کنند (واشنگتن پست، ژوئیه ۱۴ ، ۲۰۰۸ ). طبق گزارش منتشر شده در تاریخ اکتبر ۱۷ ، ۲۰۰۸ ، توسط روزنامه ی محلی (درشهر لوس انجلس) تایوان تایمز، سرشماری در سراسر آمریکا نشان داده که با تأ ثیر پذیری از بحران مالی، %۸۰ از کارگران کم درآمد استطاعت خرید بنزین یا پس انداز برای بیمه ی بازنشستگی را نداشتند. بیش از %۶۰ آنها قدرت خرید بیمه ی درمانی را نداشتند و %۵۰ آنها قادر به پرداخت برای مواد غذائی یا کرایه منزل نبودند. Router، گزارش داده است که کوپن رایگان غذا، که به منظور مبارزه با گرسنگی در آمریکا توسط افراد بی بضاعت مورد استفاده قرار می گیرد، در ماه سپتامبر ۲۰۰۸ به بالاترین رقم خود یعنی ۵/۳۱ میلیون نفرتقاضا کننده از دولت رسیده است که در مقایسه، سالیانه %۱۷ افزایش را نشان می دهد (Routers, December 3, 2008). تقریباً %۴۸ از شهروندان نیویورک در سال ۲۰۰۸ به سختی از عهده خرید مواد غذائی برای خود و خانواده اشان برآمدند که این مشگل دوبرابر سال ۲۰۰۳ بود. پیش از این، ۳/۱ میلیون از شهروندان نیویورک به سازمانهای امدادی برای غذا اتکا داشتند که %۲۴ نسبت به سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است (  .(The NYC Hunger Experience 2008 Update: Food Poverty Soars as  (Recession Hit Home . تقریبا %۸/۶۸ از سازمانهای امدادی مربوط به مواد غذائی گزارش دادند که باندازه کافی مواد غذائی نداشتند که پاسخگوی تقاضا کنندگان مواد غذائی باشند ( http//www.nyccah.org)، بررسی تأثیر بحران گرسنگی را نشان می دهد.

بیش از دو میلیون خانوارآمریکائی قادر به پرداخت وام منزل مسکونی اشان نبودند. آمار منتشر شده در روز ۱۳ نوامبر، ۲۰۰۸ نشان می دهد که خانواده هائی که منازل مسکونی اشان تحت تصرف بانکها درآمده در سطح کشوری افزایش %۲۵ در ماه اکتبر نسبت به همان ماه در سال ۲۰۰۷ را نشان می دهد. بیش از ۸۴۰۰۰ املاک مسکونی توسط بانکها در ماه اکتبر تصرف شد (China Press, November 14, 2008).

آمارهای جمع آوری شده توسط اداره Housing and Urban Development آمریکا نشان می دهد که تعداد تنگدستان صد در صد ، بیخانمان، که در خیابانهای شهرهای سرتاسری آمریکا زندگی می کنند به ۱۲۳۸۳۳ نفر در سال ۲۰۰۷ رسید. حدود ۶/۱ میلیون از افراد، بیخانمانی را تجربه کردند وفقط بین اول اکتبر ، ۲۰۰۶  و۳۰ سپتامبر، ۲۰۰۷ پناهگاهی داشتند (نیویورک تایمز، ژوئیه ۳۰ ، ۲۰۰۸ ). تعداد تقاضا برای تعداد پناهگاه های اورژانس از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ دو برابر شدند (زوزنامه لوموند، اکتبر ۲۲ ،۲۰۰۸ ). در ایالات لوئیزیانا و کنتاکی، تعداد خانواده های بیخانمان به ۹۳۱ فقره افزایش پیداکرد. گزارش بررسی شده در دسامبر ۲۰۰۸ ، حاکی از این است که از میان ۲۵ شهر آمریکا، بیخانمانی در ۱۹ شهربین اول اکتبر، ۲۰۰۷ و۳۰ اکتبر، ۲۰۰۸ افزایش یافته. وهمان منبع گزارش می دهد که در ۱۶ شهر دیگر نیز بیخانمانی درمیان خانواده ها افزایش یافته است. (Advocacy Groups Fear New Wave of Homelessness, http://ipsnenws.net ). درمانگاه قانونی برای بیخانمانها در واشنگتن طی یک برآوردی گزارش می دهد کد روزانه به طور متوسط، بیش از ۶۰۰۰ نفردر این ناحیه (واشنگتن) بیخانمان بودند. از بین این تعداد، ۴۷ درصد آنها “صد در صد بیخانمان” بودند (مقامات ناحیه ای واشنگتن توافق کردند که پناهگاهی را برای بیخانمانها درنظر بگیرند، ولی با ۵ میلیون دلار مخارج مواجه هستند، (واشنگتن تایمز، دسامبر ۱۳ ، ۲۰۰۸ ).

حقوق کارگران به طوریکه می بایست، حفاظت نمی شود. نسبت بیکاری در آمریکا بالا نگهداشته می شود. آمارهای منتشر شده توسط وزارت کار آمریکا در تاریخ ۹ ژانویه، ۲۰۰۹ نشان داده است که، نسبت بیکاری در سال ۲۰۰۷ از %۶/۴ به %۸/۵ در سال ۲۰۰۸ رسیده که بالاترین مقدار نسبت به سال ۲۰۰۳ می باشد. جمعاً ۶/۲ میلیون شغل در سال ۲۰۰۸ از دست رفته است که در مقایسه با سال ۱۹۴۵ ، بزرگترین فقدان بی کاری بوده است. فقط در دسامبر ۲۰۰۸ ، ۵۲۴۰۰۰ نفر بیکار شدند که نسبت فقدان شغلی را به بالاترین مقداردر۱۶ سال یعنی %۲/۷ رساند (نیویورک تایمز، ژانویه ۱۰ ، ۲۰۰۸ ). تعداد بیکاران درازمدت (کسانیکه بیش از ۲۷ ماه بیکاربودند) در ماه نوامبر به ۲/۲ میلیون (۸۲۲۰۰۰ نفر بیش از ۱۲ ماه گذشته)رسید (Employment Summary, http://data.bls.gov).

با مراجعه به آراء بدست آمده توسط Harris Interactive ، میانگین ساعات کار آمریکائیها در سال ۲۰۰۸ که شامل خانه داری ومطا لعه می باشد به ۴۶ ساعت کار رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۰۷ یک ساعت افزایش یافته است. از هر چهارنفر آمریکائی یکنفر معتقد است که ساعت کارش در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته. میانگین وقت بازی برای آمریکائیها در سال ۲۰۰۸ ،۱۶ ساعت بود که در مقایسه با سال قبل چهار ساعت تنزل کرده ونسبت به سال ۱۹۷۳ به حد اقل رسیده (مطبوعات آژانس فرانس، دسامبر ۱۰ ، ۲۰۰۸ ). یک بررسی در مورد کارگران روزمزد در ۲۵ ایالت نشان داده که نیمی از این کارگران یا کمتر از حد اقل مزد دریافت می کردند و یا حد اقل یکبار مزد دریافت نکردند (واشنگتن پست، ژوئیه ۱۰ ،۲۰۰۸ ). در ماه ژوئیه ۲۰۰۸ ، دادگاه ایالتی مینِی سودا علیه فروشگاه های زنجیره ای وال مارت به خاطر تخطی در قوانین کار(مزد و ساعات کار)، قصور در دادن استراحت لازم در طول روز و مستلزم داشتن کارگران روزمزد برای گذراندن دوره آموزشی بعد از پایان ساعات کارو بدون پرداخت مزد، حکم صادر کرد (China Press, December 10, 2008). در تاریخ ۲۳ ژوئیه ،۲۰۰۸ ، وزارت کار ایالتی نیویورک گفت که یک کارخانه ی لباس بنام “جین شان”واقع در کوئینزدر شش سال گذشته در پرداخت دستمزد کارگران به مبلغ ۳/۵ میلیون دلار تقلب کرده و مزدهائی که کارگران دریافت می کردند، به مراتب پائین تر از حد اقل مزد بوده و این کارگران از دریافت حق اضافه کار نیز محروم بودند (لوموند، ۲۴ ژوئیه ، ۲۰۰۸ ). در تاریخ ۲۷ سپتامبر، ۲۷۰۰۰ از کارگران بوئینگ به خاطر کسب اضافه حقوق و سایر مزایا دست به اعتصاب زدند (http://news.bbc.co.uk/chinese/simp.hi/newsid-7600000). درتاریخ ۲۰ اکتبر، به دستور حوزه ی دادگاه آمریکا واقع در مَن هاَتاَن، نیویورک، رستوران سایگان گُرل مبلغ ۶/۴ میلیون دلاربابت جبران تخطی از قانون حد اقل مزد و اضافه کار به ۳۶ نفر از کارگران حمل غذا داده شد (The China (Press, December 23, 2008.

حق بازنشستگی کارگران به مقدار قابل ملاحظه ای تنزل یافت. استاد عالی رتبه ی تجزیه بودجه در کنگره آمریکا در ماه اکتبر ۲۰۰۸ گفت که آمریکائیها ۲ تریلیون دلار از حساب پس انداز بازنشستگی اشان را در ۱۵ ماه گذشته از دست دادند. دریک نظرخواهی که توسط Associated Press-GfK Poll جمع آوری شده، بیش از نصف مردم اظهار کردند که باید بازنشستگی خود را به تعویق بیاندازند. در ماه اکتبر۲۰۰۸ ، بررسی دیگری که توسط American Association of Retired Persons (AARP) انجام گرفت، نشان می دهد که از هر ۵ نفرآمریکائی بالای ۴۵ سال، یک نفربه خاطر بی اعتمادی به حساب (۴۰۱K)، IRA (Individual Retirement Account)، یا حساب بازنشستگی دیگر از پرداخت جهت این حسابها منصرف شده است. The China Press, October 8, 2008). بررسی دیگری توسط Hewitt Associates نشان می دهد در سال ۲۰۰۸ ، در مقایسه با سال ۲۰۰۷ ، حد متوسط میزان حساب ۴۰۱K برای آمریکائیها %۱۴ تنزل کرده یعنی از۷۹۰۰۰ دلار به ۶۸۰۰۰ دلار رسیده. حساب بازنشستگی ۴۰۱K حسابی است که شهروندان آمریکائی را از پرداخت مالیات تا زمان بازنشستگی معاف می سازد (China Press, November 25, 2008).

ضمانتی در مورد تحقق حق تحصیل برای شهروندان آمریکائی موجود نیست. گزارش ۲۰۰۹-۲۰۰۸ The American Human Development نشان می دهد که %۱۴از شهروندان آمریکائی (حدود ۴۰ میلیون نفر) با عدم تکافودر توان خواندن ونوشتن، قادر به خواندن و درک روزنامه ها یا کتابهای راهنما نیستند (China Press, July 17, 2008). گزارش دیگری توسط  U.S. National Center for Public policy and Higher Education بیان می کند که از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۷ ، شهریه کالجها و سایر مخارج %۴۳۹ افزایش یافته در حالی که، میانگین درآمد خانواده ها فقط %۱۴۷ افزایش یافته. شهریه برای دانشگاه های ایالتی آمریکا در دوره تحصیلی پائیز ۲۰۰۸ حد متوسط %۴/۶ افزایش یافته. در سال ۲۰۰۹ ، بیشتر ایالتهای آمریکا تصمیم به افزایش بیش از حد شهریه دانشگاها را دارند. فلوریدا و واشنگتن به ترتیب قرار است %۱۵ و %۲۰ شهریه هارا افزایش دهند. در میان فقیرترین خانواده ها- آنهائی که در %۲۰ درآمد پائین جامعه هستند- مخارج یک سال دانشگاه برابر با %۵۵ میانگین درآمد سالیانه بود که در مقایسه با سالهای۲۰۰۰ – ۱۹۹۹ ،%۳۹ افزایش یافته. مخارج شهریه کالجهای عمومی در سال ۲۰۰۸ ، %۴۹ میانگین درآمد فقیرترین خانواده ها بود یعنی در مقایسه با سالهای۲۰۰۰ – ۱۹۹۹ ، %۴۰ افزایش یافته (نیویورک تایمز، دسامبر ۳ ، ۲۰۰۸ ). فقط %۱۱ کودکانی که از فقیرترین خانواده ها برخواسته اند قادر به اتمام کالج شدند. این رقم برای پردرآمدترین خانواده هائی که  %۲۰ درآمد بالای جامعه را داشتند، %۵۵ بود (نیویورک تایمز، فوریه ۲۲ ، ۲۰۰۸ ).

شهروندان آمریکائی که از بیمه سلامتی محرومند رو به افزایش اند. طبق گزارش منتشر شده توسط American Human Development در ماه ژوئیه ۲۰۰۸ ، علی رغم صرف مخارج ۲۳۰ میلیون دلاردر هر ساعت به منظور حفظ سلامتی، عمر شهروندان آمریکائی پائین تر از کلیه کشورهای توسعه یافته است یعنی از نظرحد متوسط سن در ردیف چهل ودوم قرار دارند. از هر شش نفر شهروند آمریکائی یکنفر از داشتن بیمه ی سلامتی محروم است. اداره سرشماری در گزارش منتشر شده ای در تاریخ ۲۶ آگوست، ۲۰۰۸ مطرح کرد که ۷/۴۵ میلیون نفر از شهروندان آمریکائی از داشتن بیمه ی سلامتی محرومند. هم اکنون تعداد ۱۹ ایالت بودجه ی بهداشتی Medicaid and/or State Children’s Health Insurance Program (SCHIP) را یا کم کردند یا در صدد کم کردن آنند (The China Press, December 12, 2008). همین که مخارج معالجات طبّی رو به افزایش گذاشت، بیشتر کمپانیها از خرید بیمه ی سلامتی برای کارکنانشان سرباز زدند. در ماه مارس ۲۰۰۸ ، تحقیقی توسط National Federation of Independent Business صورت گرفت که نشان می دهد که فقط %۴۷ کمپانیهای کوچک بیمه سلامتی برای کارکنانشان فراهم می کنند. در میان کمپانیهای زیر ۵۰ کارمند، فقط %۲۴ از بیمه سلامتی برخوردارند. بیشتر این کارکنان که فاقد حد اقل بیمه بودند، به خاطر عدم استطاعت مالی وبا حال مریضی از دیدن دکتر سرباززدند.

مواد مخدّر، خودکشی و مشکلات دیگر اجتماعی در سراسر آمریکا شایع است. جمعیتی که از کوک و مری جوانا در آمریکا استفاده می کنند، در دنیا در رتبه ی اول قرار دارد. در بررسی از ۵۴۰۰۰ نفر از ۱۷ کشور مختلف نشان داده که %۱۶ آمریکائیها حد اقل یکبار در طول زندگی از کوک استفاده کردند و بیش از %۴۲ آنها از مری جوانا استفاده کردند(WHO global survey finds high rates of cocaine, marijuana use in U.S.,http://www. .(thebostonchannel.com نسبت خودکشی در میان آمریکائیهای میان ساله ی سفید رو به افزایش بوده است. یک گزارش تحقیقی منتشر شده در تاریخ ۲۱ اکتبر،۲۰۰۸ توسط Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health  گفت که بین سالهای ۱۹۹۹ و۲۰۰۵ ، نسبت خودکشی در سرتاسر آمریکا سالی %۷/ افزایش یافته است. این نسبت برای سفید پوستهای بین سنین ۴۰ تا ۶۴ ، %۲٫۷ وبرای زنان میان ساله سفید پوست این نسبت به %۹/۳ می رسد. در سال ۲۰۰۷ ، در شهر سینت لوئیس به تنهائی ۱۳۸ نفر از شهروندان دست به خودکشی زدند. از تاریخ دوم ژوئن   ۲۰۰۸  تا به حال، ۶۱ نفر دست به خودکشی زدند که در مقایسه با رقم سال قبل، افزایشی برابر با ۱۵ داشته است (واشنگتن پست، ۲ ژوئن ، ۲۰۰۸ ). نسبت خودکشی در شهرهای بالتیمور، دیترویت، و نیواورلینز تماماّ افزایش یافته اند (Christian Science Monitor, January 4, 2008 ). بیشتر جوانان آمریکائی دارای شخصیت مختلی هستند. پژوهشگران معتقدند که از هر پنج نفر آمریکائی بالغ یک نفر دچار اختلال شخصیتی است که در کار روزانه اخلال ایجاد می کند، و تقریباّ نیمی از جوانان آمریکائی دارای کم و بیش نوعی حالت روانی می باشند. کمتر از %۲۵ از دانشجویان دانشگاهی آمریکا که دارای مسائل روانی اند مورد معالجه قرار می گیرند (از هر ۵ نفر یکنفر دارای اختلال شخصیتی است (http://www.archgenpsychiatyr.com.     

۴ – در مورد تبعیض نژادی

در ایالات متحده آمریکا تبعیض نژادی در تمام شئون زندگی اجتماعی مردم غالب است. سیاهان و سایر اقلیتها از تبعیض و رفتار نابرابر رنج می برند.

سیاهان آمریکائی و سایر اقلیتها در این کشور درزُمره طبقات پائین اجتماع هستند. گزارشی در تاریخ ۲۶ آگوست، ۲۰۰۸ ، توسط اداره سرشماری آمریکا نشان داده است که میانگین حقیقی درآمد خانواده های آمریکائیها در سال ۲۰۰۷ ، ۵۰۲۳۳ دلار بود. این مبلغ برای خانواده های سفید پوست غیر لاتینی ۵۴۹۲۰ دلار، برای خانواده های لاتینی ۳۸۶۷۹ دلار،و خانواده های سیاه پوست ۳۳۹۱۶ دلار درآمد داشتند. میانگین درآمد خانواده های لاتینی و سیاهان آمریکائی تقریباّ %۶۲ خانواده های سفیدپوست بود. درصد فقر برای خانواده های مکزیکی %۵/۲۱ که در مقایسه با سال ۲۰۰۶ ، %۹٫ بالا رفته (درآمد، فقر، و پوشش بیمه ی سلامتی در آمریکا: ۲۰۰۷ ، توسط اداره سرشماری آمریکا در ماه آگوست منتشر شد، http://www.census.gov). طبق گزارش منتشر شده در مورد شرح حال سیاهان آمریکائی، توسط National Urban League ، در ماه مارس ۲۰۰۸ ، تقریباّ یک چهارم سیاهان آمریکائی زیر خط فقر زندگی می کردند، که تا سه مرتبه بدتر از سفیدپوستان می باشد. گزارشی که توسط پروژه ی خانواده های فقیر کارکن در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸ انتشار یافته، نشان داد که از بین خانواده های غیر سفید لاتینی، آنهائی که درآمد پائین داشتند به %۲۰ رسید . درحالی که در میان اقلیتها این رقم به %۴۱ بود. در شهر نیویورک، تناسب فقر درمیان لاتینی ها، آسیائیها، آمریکائیهای آفریقائی و سفید پوستان غیر لاتینی به ترتیب %۷/۲۹ ، %۹/۲۵ ، %۹/۲۳ و %۳/۱۶ بود (لوموند، ۱۴ ژوئیه، ۲۰۰۸ ). برای مهاجرین بسیار مشگل است که بتوانند در آمریکا صاحب خانه شوند. گزارشی توسط Immigrant Housing Collaborative and Pratt Center for Community Development در شهر نیویورک در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۰۸ انتشار یافت که نشان می دهد، تقریباّ %۲۵ از سرخ پوستان آمریکائی نصف درآمد خودرا برای کرایه منزل می پردازند. در حالی که، این نسبت درمیان مهاجرین %۵/۳۱ بود. مهاجرین از آمریکای چنوبی ومکزیک به ترتیب %۱/۷۱ و %۸/۷۹ درآمد خود را صرف پرداخت اجاره کردند (China Press, December 4, 2008). بیماری ایدز(AIDS ) زندگی آمریکائیهای آفریقائی را تهدید می کند. بررسی ای در ماه آگوست ۲۰۰۸ توسط New York City Department of Health and Mental Hygiene منتشر شد نشان می دهد که از میان کسانی که به تازگی درسال ۲۰۰۶  مبتلا به ویروس ایدز (HIV positive) شدند، %۴۶ آنها از سیاهان و %۳۲ از اقلیت لاتینی هستند (نیویورک تایمز، ۲۸ آگوست، ۲۰۰۸ ). زنان سیاهپوست آمریکائی ۱۵ بار بیشتر از زنان سفیدپوست احتمال مبتلا شدن به ویروس HIV هستند. ( http://www.usnews.com   Hot docs: AIDS in America, Criminalizing HIV, Obama’s National Security Teams, ) . در حال حاضر حد اقل ۵۰۰۰۰۰ آمریکائی سیاهپوست مبتلا به ویروس HIV/AIDS هستند.

تبعیض قائل شدن در محل کار درآمریکا امریست طبیعی. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت کار آمریکا، در صد بیکاری در ربع سوم سال ۲۰۰۸ ، %۶ بود. ولی درصد بیکاری برای سیاه پوستان %۱۰/۶ بود یعنی نسبت به سفید پوستان دوبرابر بود (%۵/۳ ) (شرایط اشتغال: نوامبر ۲۰۰۸ ، منتشر شده توسط وزارت کار آمریکا،  www.bls.gov). اداره بررسی درمورد تبعیض در محیط کار،   The Equal Employment Opportunity Commission گفت که این اداره در سال ۲۰۰۷ تعداد ۳۰۵۱۰ شکایت در مورد تبعیض در محیط کار دریافت کرده است (آمار شکایات، از سال مالی ۱۹۹۷ تا سال مالی ۲۰۰۷ ، http://www.eeoc.gov/stats/charges.html). در تاریخ ۱۱ فوریه، ۲۰۰۸ اتهامی توسط آذوال ویلسن (آمریکائی سیاهپوست) علیه American Broadcast Company ( ABC) و کمپانی مادر آن، دیزنی (Disney) زده شد. او اظهار داشت که وجود الگوهای تبعیض نژادی سبب درد بدن و رنج روحی در او شده (Black Worker Hits ABC in Racism Suit, http://www.nydailynews.com/news). در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۰۸ ، پدرفرماندارسابق ایالت نیویورک، (اِلیت اسپد زر)، برنارد اسپد زر توسط هیئت ژوری دادگاه در مورد تبعیض نژادی محکوم شناخته شد. چهار آمریکائی سیاهپوست که تحت عنوان دربان ونگهبان در ساختمان ۳۴ طبقه ای که متعلق به برنارد اسپدزر بود کار می کردند، مدعی شدند که دلیل از دست دادن کارشان به خاطر رنگ پوستشان بوده. آنها ده سال قبل از کاربیکار شدند و شهروندانی با پوست روشنتری به جای آنها به کارگمارده شدند (China Press, December 8, 2008).

سر کریه تبعیض نژادی وقت و بی وقت از ناحیه آموزش و پرورش پدیدار می گردد. درسال ۲۰۰۸ ،National Urban League بیانیه ای را درمورد وضع شهروندان سیاه پوست آمریکائی گزارش داد. دراین بیانیه آمده است که نسبت فارغ ا لتحصیلان سیاه پوست آمریکائی از دبیرستان و ادامه تحصیل در دانشگاه هنوز نسبت به یک شهروند سفید پوست با تأخیری برابر دو تا سه دهه گذشته می باشد. درمقایسه با شهروندان سفیدپوست، شهروندان سیاه پوست کمتر قادر به اخذ مدرک دانشگاهی هستند. یک گزارش خبری حاکی است که احتمال تنبیه بدنی برای دانشجویان سیاه پوست آمریکائی در مدارس عمومی به مراتب بیش از دانشجویان سفید پوست می باشد. در حالی که، احتمال تنبیه بدنی در مورد دختران سیاه پوست آمریکائی نسبت به دختران سفید پوست دوبرابر است (US: End Beating of Children in Public Schools, http://www.hrw.org/en/news/2008/08/19). تفکیک نژادی در مدارس رو به وخامت است. گزارشی توسط “پروژه حقوق بشر”در دانشگاه کالیفرنیا نشان داده است که تفکیک نژادی مابین شهروندان سیاه پوست آمریکائی و آمریکای لاتینی با دانشجویان سفید پوست از هرزمان دیگربعد از “جنبش برای احقاق حقوق مدنی”(قانونی شدن آن توسط لیندن جانسون در سال ۱۹۶۴ به امضاء رسید،تأکید از من) تا به بعد بیشتر می باشد. تقریباً %۳۹ از دانشجویان سیاه پوست و %۴۰ از دانشجویان آمریکای لاتینی در مدارس امروزی جدا از دانشجویان سفید پوست اند. به طوری که آمیختگی نژادی بسیار کم است. همین گزارش حاکی است که به طور متوسط دانشجویان سیاه پوست وآمریکای لاتینی که اشتغال به تحصیل دارند، تقریباً %۶۰ آنها از خانواده های فقیر برخاسته اند (Reuters, January 14, 2009).

تبعیض نژادی در سیستم قضائی مخوف است. در تاریخ پنج ژوئن، ۲۰۰۸ وزارت دادگستری آمریکا  اعلان کرد که تعداد زندانیان سیاه پوست در آمریکا به شش برابر زندانیان سفیدپوست تا تاریخ ۳۰ ژوئیه، ۲۰۰۷ رسیده است. تقریباً %۱۱ از سیاهان آمریکائی بین سنین ۳۰ تا ۳۴ در زندان بسربردند. در ماه فوریه ی ۲۰۰۸ ، سازمان نظارت حقوق بشر در نیویورک طی گزارش منتشر شده ای مطرح کرد که احتمال دستگیری شهروند سیاه پوست به جرم قتل حد اقل سه برابر بیشتر از همتای سفید پوست اومی باشد که به حبس ابد محکوم می گردد، بدون امکان عفومشروط (.(US: Uphold Treaty Against Racial Discrimination, http://www.hrw.org/en/news/2008/02/06  احتمال محکومیت به حبس ابد بدون امکان عفو مشروط (LWOP) درکالیفرنیا تقریبا شش برابر است (ایالات متحده آمریکا آمادگی دقیق برای ارائه نظرش به CERD نبود، http://www.hrw.org/en/news/2008/02/06). در تاریخ ۶ می۲۰۰۸ ، روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی می نویسد: اگر چه بیشتر متخلفین استعمال موار مخّدرسفیدپوستند، ولی %۵۴ افرادی که به این دلیل روانه ی زندان می گردند، سیاه پوستند. در ۱۶ ایالت، احتمال دستگیری و به زندان انداختن آمریکائیهای آفریقائی به خا طرقانون شکنی در مورد مواد مخدر بین ۱۰ تا ۴۲ برابر بیشتر از سفید پوستان است. یک بررسی در ۳۴ ایالت نشان می دهد که احتمال این که یک مرد سیاه پوست به خاطرحمل یا استفاده از مواد مخدرروانه ی زندان گردد ۸/۱۱ برابر بیشتر از یک مرد سفیدپوست ودر مورد زنان این نسبت ۸/۴ برابر است (US: “Drug War” Unjust to African Americans, http://www.hrw.org/en/news/2008/05/04). طبق گزارشات خبری، جوان سیاه پوستی بنام، شان بل در روزی که قراربود با دختری ازدواج کند، به ضرب ۵۰ گلوله از پای درآمد. ولی سه پلیسی که در این قتل دست داشتند براحتی از کلیه جرائم تبرئه شدند (National Urban League اصرار دارد که وزارت دادگستری آمریکا پلیسهای تبرئه شده در قتل شان بل را محاکمه کنند، http://www/nul.org/Press  Releases/2008/2008pr430.htm). آمارهای مرکز پلیس لوس انجلس نشان داده است که برای هر صد نفری که توسط پلیس برای بازجوئی متوقف می گردند ۹۹ نفرشان شهروند لاتینی و فقط یک نفرسفیدپوست می باشد. این روش تبعیض آمیزحتَی درمورد شهروندان سیاه پوست آمریکائی  نیز بیشتر اعمال می گردد. شهروندان سیاه پوست  آمریکائی لاتینی به طور مکرربادستور پلیس بدلیل تفتیش بدنی با زوراز اتوموبیلهای شان به بیرون کشیده می شوندو بازداشت می گردند. در ۵ ساله گذشته، پلیس لوس انجلس بیش از ۱۲۰۰ شکایات برضد پلیسها در مورد تبعیض نژادی دریافت کرده است، ولی به هیچ کدام ازاین شکایات ترتیب اثری داده نشده است(.(China Press, Oct. 21, 2008 مسلمانان، یعنی شهروندان مسلمان عرب و سایر گروههای اقلیت در آمریکا بدلیل مبارزه با تروریسم توسط FBI هدف بازجوئی قرارمی گیرند ((Minh Pao, July 3, 2008. در روز سال نو ۲۰۰۹ در شهر اوکلند واقع در کالیفرنیا جوان ۲۲ ساله سیاه پوست آمریکائی بنام آسکار گرآنت در ایستگاه قطار توسط پلیس بازوربرروی زمین دمر گشته وبا ضرب گلوله بر پشت او از پای درآمد. یک چنین قساوتی اعتراض مردم را نسبت به پولیس محلی بر انگیخت وبه این خاطردر روز ۷ ژانویه به خیابانها ریخنند (اسوشیتد پرس، بوریه ۱۳، ۲۰۰۹ ).

تخاوز به حقوق ابتدائی بومیان آمریکائی صورت گرفته است. ایالات متحده آمریکا دیواری به بلندی ۱۸ فوت در امتداد مرزی بین آمریکا و کشور مکزیک کشیده است که در نتیجه به زندگی مرم منطقه آسیب رسانده است. زنان بومی آن سرزمین قربانی بی حرمتی سربازان آمریکائی شدند. درشهرهای مرزی وقصبات مثل هوآرز(Juarez) ، بیش از ۴۰۰۰ عدد از زنان بومی کشته ویا طبق گزارش سربه نیست شدند. جمعیت بومیان جوان این منطقه فقط %۲ از کل جمعیت جوان آمریکائی را تشکیل می دهند. ولی در میان زندانیان، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها از بومیان می باشند و ۳۰ در صد این بومیان با سخت ترین مجازات روبرو هستند. در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۰۸ ، مردم یآنکتان سیاُو Yankton Siou ، قومی در ایالت داکوتای جنوبی تظاهرات صلح آمیزی برضد برافراشتن ساختمانی (hoggery) که از نظر آنها بسیارمضر برای محیط زیست می باشد انجام دادند. با بیش از ۷۰ تن از نیروهای انتظامی و پلیس از  مرکز بخش  داری، ایالتی، دولتی و با کمک پلیس گارد مخصوص، سگهای درنده پلیس، تفنگ دور زن از خفا و همچنین هلیکوپترها تظاهرات صلح آمیز را سرکوب کردند. تعداد ۳۸ نفر از مردم به انضمام کودکان و سالمندان دستگیر شدند.

ایالات متحده نیروی نظامی به گوآم گسیل کرده و در آنجا پایگاه دریائی وهوائی ساخته واز این طریق یک سوم سرزمین آنجا را تحت کنترل خود درآورده. مردم محلی آنجا که چآمورو((Chamoru نامیده می شوند، قربانی تسلیحات به جای مانده و آزمایشهای هسته ای آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم شده اند. شیوع مرض سرطان گلو ((rhino pharyngeal در میان این انسانها ۱۹۹۹ درصد بیشتر از حد متوسط آمریکائیها است.

مهاجرین با رفتار غیر انسانی مواجه شده اند. هَریت اولسن ((Harriett Olson، قائم مقام دبیر کل بخش زنان کشیشهای بین المللی کلیسای متحده متودیست ((United Methodist Church گفت که به مجرد دستگیری، مهاجر قاچاق همیشه مورد بدرفتاری و دشنام قرار گرفته است. بیشتراوقات آنها با جنایتکاران در یک زندان قرار می گیرند و از حقوق ابتدائی انسانی و خدمات ابتدائی پزشکی محرومند. هر سال ده ها نفراز آنها در زندان می میرند (China (Press, December 14, 2008. سازمان نظارت حقوق بشر در ماه ژوئن ۲۰۰۸ خاطرنشان ساخت که سازمان امنیت سراسر کشور،(The Department of Homeland Security) بیش از ۳۰۰۰۰ نفر را بازداشت کرده ودر ۵ سال اخیر بیش از ۸۰ نفر از آنان یا در بازداشتگاه ها ویا بلافاصله بعد از رهائی ازتوقیف به خاطر استاندارد متناقص پرستاری وسهل انگاری غیر کافی جان سپردند ((US: Protect Health of Immigration, http://www.hrw.org/en/news. طبق گذارشی از نیویورک تایمز، مهندس کامپیوتری بنام Hiu Lui Ng، درسال ۱۹۹۲ از هونگ کونگ به نیویورک تغییر مکان داد و بعد از باطل شدن ویزایش او را در سال ۲۰۰۷ بازداشت می کنند و سپس او به سه زندان در نیوانگلند می افکنند. در آگوست ۲۰۰۸ او در بازداشتگاه جان می سپارد. استخوان ستون فقراتش شکسته و آثار سرطانی که بدون تشخیص وبدون درمان در بدن او مشاهده می شد (نیویورک تایمز، آگوست ۱۲، ۲۰۰۸ ). از تاریخ اکتبر ۲۰۰۷ به بعد ۲۹۰۰ نفر از کارگران غیر قانونی بازداشت شدند. ولی، فقط ۷۵ نفر از صاحبان کارویا کارفرمایان با اتهام مواجه شدند. این مقدار فقط %۲ از تعداد این کارگران می باشد (نیویورک تایمز، ژوئن ۱، ۲۰۰۸ ).

در ایالات متحده آمریکا خصومت نژادی به سرحد وخامت رسیده است. طبق گزارش صدای آمریکا، یک گزارش تحقیقی منتشر شده از وزارت دادگستری آمریکا در پایان سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که در ایالات متحده آمریکا سالانه ۱۹۱۰۰۰ جنایات رُخ داده ناشی از تنفرصورت گرفته است( ۲۰۰۸.(Voice of America’s Chinese website, Nov. 7, در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۸ ، FBI گزارشی منتشر ساخت که نشان می دهد تعداد ۷۶۲۴ جنایت ناشی از نفرت در آمریکا درسال ۲۰۰۷ رُخ داده است. از میان این تعداد، %۸/۵۰ آنها تحریک شده به خاطر ضدیت نژادی و %۹/۶۲ از متجاوزین شناخته شده سفید پوست بودند (FBI Releases 2007 Hate Crime Statistics,  http://www.fbi.gov/hc2007/summary.htm ). در روز ۲۳ نوامبر ۲۰۰۸ ، روزنامه شیکاگو تریبیون گزارش داده است که در سال ۲۰۰۰ ، تعداد۶۰۲ سازمان براساس ضدیت نژادی در آمریکا موجود بوده است. این تعداد تا سال ۲۰۰۸ به ۸۸۸ سازمان افزایش یافت. همان روز، روزنامه باستان گلوب گزارش داد که بررسی ای توسط استادی از دانشگاه شمال شرقی (Northwestern University) تهیه شده که نشان می دهد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ تعداد مقتولین سیاه پوست به %۳۳ رسیده است.

۵ – در مورد حقوق زنان و کودکان

شرایط زنان و کودکان در ایالات متحده آمریکا بسیار غمگین است. زنان %۵۱ جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، ولی فقط ۸۸ نفر از آنان در صدودهمین کنگره آمریکا خدمت می کنند. تعداد ۱۶ نفر از زنان در سنای آمریکا خدمت می کنند یعنی %۱۶ از صندلیها را پُر می کنند و ۷۲ نفر از زنان در مجلس نمایندگان خدمت می کنند که برابر با %۶/۱۶ از صندلیها می باشد. از دسامبر ۲۰۰۷ به بعد ۷۳ تن از زنان، دارای منصب اجرایی یعنی %۲/۲۳ از مقامهای موجود را در سراسر آمریکا داشتند.تناسب زنان درقوه مقننه در سطح ایالتی %۷/۲۳ می باشد. از ژوئن به بعد، در میان صد شهر بزرگ آمریکا فقط ۱۱ زن به عنوان شهردار مشغول کارند (زنان درحال خدمت در صدودهمین کنگره ۰۹ -۲۰۰۷ ، Center for American Women and Politics, http://www.cawp.rutgers.edu).

تبعیض در استخدام براساس جنسیت کاملاً وخیم است. The US Equal Employment Opportunity Commission سازمان نظارت بر امور استخدام گفت که این سازمان در سال ۲۰۰۷ تعداد ۲۴۸۲۶ شکایت درمورد تبعیض قائل شدن براساس جنسیت دریافت کرده است که براساس تخمین %۱/۳۰ از این نوع شکایات می باشد (Charge statistics FY 1997 Through FY 2007,http://eeoc.gov/stats/charges.html ). رفتار غیر منصفانه با تعداد رو به رشتی از زنان توسط کارفرمایان به خاطر بارداری ویا آرزوی باردارشدن ادامه دارد (,http://www.nydailynews.com,May 19, 2008 bias Mom-to-be claim work). طبق گزارش منتشر شده توسط اداره سرشماری آمریکا در آگوست ۲۰۰۸ ، میانگین درآمد زنان شاغل (چهل ساعت کار در هفته) در سال ۲۰۰۷ ، ۳۵۱۰۲ دلار بوده یعنی %۷۸ درآمد مردانی که میانگین درآمدشان برابر ۴۵۳۱۲ دلار بوده است http://www.census.gov/pressrelease/www/releases/archives/income_wealth/012528.html). دربررسی جمعیت کنونی، نسبت بیکاری برای زنان بالغ روندی صعودی داشته است. از نوامبر ۲۰۰۸ ببعد، بیکاری تا سر حد %۵/۵ رسید.  (وضعیت استخدام: نوامبر ۲۰۰۸ ، منتشره از وزارت کار آمریکا در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۰۸ ، http://www.bls.gov).

زنان آمریکائی قربانی خشونت خانوادگی و خشونت جنسی هستند. آمار نشان داده است که مابین زنانی که تحت درمان اورژانس قرارمی گیرند، یک سوم آنها قربانی خشونت خانوادگی هستند. خشونت جنسی زنان آمریکائی را با تهدید جدی روبروکرده است. گزارشات مختلف حاکی از این است که مابین کشورهائی که چنین آمارهائی را گزارش می دهند، آمریکا دارای بالا ترین درصد تجاوز جنسی به زنان می باشد. این آمار ۱۳ برابر بیشتر از انگلستان و ۲۰ برابر بیشتر از ژاپن می باشد (.(Occurrence of rape, http://www.sa.rochester.edu/masa/stats.php  تجاوز جنسی علیه زنان بومی در آمریکا سراسریست. بعضی از زنان که توسط سازمان عفوبین الملل مصاحبه شدند گفته اند که آنها کسی را در اجتماع خود نمی شناختند که مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته باشند (پیچیدگی بیعدالتی: قصور در حفظ زنان بومی در مقابل تجاوز جنسی در ایالات متحده آمریکا، http://www.amnestyusa.org). امارها نشان داده اند که در سال ۲۰۰۷ ، Equal Employment Opportunity Commission تعداد۱۲۵۱۰ شکایت در مورد اذیت و آزار جنسی که ۸۴ درصد آن نسبت به زنان بوده، دریافت کرده است (Combined Sexual Harassment Charges EEOC & FEPAs: FY 1997-FY 2007, http://www.eeoc.gov). روزنامه ی USA Today در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۸ در یکی از گزارشاتش ذکر کرده است که از هر هفت سرباز زن که سابقاً در افغانستان و عراق در گیر تجاوزنظامی بودند و برای معالجه به Veterans Affairs (سازمان دولتی مربوط به رسیدگی به نیازهای سربازانی که اتمام خدمت دارند) رجوع کردند در دوران خدمت قربانی تجاوز جنسی یا اذیت و آزار جنسی قرارگرفتند. بیش از نصف این زنان مبتلا به posttraumatic stress disorder (بیماری روانی ناشی از وحشت و اضطراب درجنگ) شدند (%۱۵ از زنان در مورد ضربه روحی ناشی از تجاوز جنسی صحبت می کنندو بیش از نیمی از آنان دوران سختی را پس از این ضربه تجربه می کنند، http://www.global.factiva.com).

تعداد رو به افزایشی از کودکان در فقر وفاقه زندگی می کنند. یک سوم مردم فقیر در آمریکا از کودکان زیر ۱۸ سال می باشند. آمارها نشان می دهند که از آخر سال ۲۰۰۷ به بعد، نسبت فقر مابین کودکان زیر ۱۸ سال، %۱۸ بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۰۶ (%۴/۱۷ ) افزایش یافته است. نسبت فقرکودکان در خانواده های تک درآمد (فقط مادرکارکن) به %۴۳ رسیده است (درآمد، فقر، و تامین بیمه سلامتی در ایالات متحده آمریکا: ۲۰۰۷ ، منتشر شده توسط اداره سرشماری آمریکا در آگوست ۲۰۰۸ ، .(www.census.gov طبق گزارش منتشر شده توسط پروژه محک  خانواده های کارکن ((Working Proof Families Project، یک سوم تمام کودکان در سال ۲۰۰۶ در خانواده های کم درآمد زندگی کرده اند. در شهر نیویورک، ۶/۴۱ درصد کودکان که در خانواده های تک درآمد زندگی می کنند، زیر خط فقر می باشند. در پایان سال ۲۰۰۷ ، ۱/۸ میلیون نفر از کودکان زیر ۱۸ سال یعنی ۱۱ درصد کل کودکان از بیمه های سلامتی برخوردار نبودند (درآمد، فقر، وتامین بیمه سلامتی در ایالات متحده آمریکا: ۲۰۰۷ ، منتشر شده توسط اداره سرشماری آمریکا در آکوست ۲۰۰۸ ، www.census.gov).

وضعیت دانشجویان آمریکائی غمناک است. به عقیده ی وزارت فرهنگ آمریکا، بیش از ۲۲۳۰۰۰ دانشجو در سال ۲۰۰۷ تنبیه بدنی شدند. در سالهای تحصیلی ۲۰۰۶ -۲۰۰۷ بیش از ۲۰۰۰۰۰ از دانشجویان مدارس عمومی کتک خوردند. در ۱۳ ایالت بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در سال تنبیه بدنی شدند (US: end beating of children in public (schools, http://www.hrw.org/en/new/2008/08/19. طبق گزارش منتشر شده توسط اتحادیه آزادی مدنی در آمریکا و سازمان پاسداری از حقوق بشردر تاریخ ۱۹ آکوست ، ۲۰۰۸ ، تنبیه بدنی در ۲۱ ایالت قانونی است. سوء استفاده ازمشروبات الکلی، قمار و مواد مخدردر محوطه دانشگاه یا کالج فراگیر شده. بین سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۵ ، ۱۵۷ دانشجوی کالج به خاطر استفاده ازمشروبات الکلی جان سپردند و ۷۵۰۰۰۰ نوجوان به مواد مخدر معتاد شدند. گزارشی توسط محققین دانشگاه میشیگان در تاریخ ۱۱ دسامبر، ۲۰۰۸ ، نشان می دهد که ۱۱ درصد از دبیرستانیهای کلاس هشتم، ۲۴ درصد ازدبیرستانیهای کلاس دهم و ۳۲ درصد از کلاس دوازدهمیها در سال گذشته از مری جوانا استفاده می کردند.استفاده از انواع مواد مخدر قاچاق در سال گذشته توسط ۳۷ درصد از کلاس دوازدهمینها، ۲۷ درصد از کلاس دهمیها و ۱۴ درصد از کلاس هشتمیها گزارش شده (China Press, Dec. 12, 2008).

هیچگونه تضمینی در مورد امنیت کودکان وجود ندارد. صندوق مالی دفاع از کودکان ( (Children’s Defense Fund

گفت، درگزارش سالیانه ۲۰۰۸ ، ۳۰۰۶ نفر از کودکان و خردسالان بین ۱۳ تا ۱۹ سال به واسطه ی اسلحه گرم جان سپردند. طبق بررسی مرکزی برای کودکان، قسمت قانون وسیاست در دانشگاه یوستن، متذکرشده است که تفنگ در آمریکا هرروز هشت کودک وخردسال بین ۱۳ تا ۱۹ سال را می کشد که در واقع شبیه تیراندازی ویرجینیا تِک که هر چهار روز یکبار اتفاق می افتد ویا یک کودکی و خردسالی (بین ۱۳ تا ۱۹ سال) که در هر سه ساعت بوسیله ی تفنگ جان می سپارد (افزایش مرگ کودکان و خردسالان بین ۱۳ تا ۱۹ سال بوسیله ی اسلحه ی گرم از سال ۱۹۹۴ به بعد، (http://www.childrenandthelawblog.com/2008/06/19. طبق گزارش، سالی ۸/۱  میلیون از کودکان در آمریکا سربه نیست می گردند. بیش از ۳ میلیون از کودکان طبق گذارش، قربانی سوء استفاده جنسی، بدنی، لفظی، هیجانی، غفلت، رهاسازی و مرگ قرار می گیرند (واقعیاتی که شما باید درمورد خشونت علیه کودکان بدانید، http://www.loveourchildrenusa.org). سالیانه حدود ۱۵۰۰ سوء استفاده از کودکان صورت می گیرد که منجر به مرگ می گردد (Abuse more a risk in non-traditional families, http://www.usatoday.com). سوء استفاده جنسی از کودکان جدّی و وخیم است. طبق گزارش، ازهر۵ کودک، یکی قبل از ۱۸ سالگی مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرد (واقعیاتی که شما باید درمورد خشونت علیه کودکان بدانید، http://www.loveourchildren.org). در ایالت تگزاس، درون فرقه ایکه معتقد به اختیار چند همسر برای مرد می باشد، بعضی از دخترها با زور به همسری مردان میان سال درآمدند (.(The China Press, September 23, 2008 تحقیقی توسط مراکزکنترل وپیشگیری امراض در آمریکا نشان داده است که یک چهارم خردسالان بین ۱۳ تا ۱۸ سال، یا ۳ میلیون از آنها مبتلا به مزض مقاربتی واگیردارمی باشند ((sexually transmitted disease, STD. دخترهای آمریکائی آفریقائی تبار به مراتب بیشتر از سایرین مبتلا به این مرض شدند. در مقایسه با زنان جوان سفیدپوست آمریکائی که فقط ۲۰ درصدشان مبتلا به مرض مقاربتی واگیردار شدند، تقریباّ نیمی از دخترهای آمریکائی آفریقائی تباردچار این مرض شدند (Sing Tao Daily, (March 12, 2008.    

ایالات متحده یکی از کشورهای معدودیست در دنیا که مجازاتی را که برای جنایتکاران قائلند، درمورد خردسالان نیز انجام می دهند. این تنها کشوریست در دنیا که کودکان را به حبس ابد محکوم می سازد بدون امکان عفو مشروط یا بخشش. درحال حاضرتعداد ۲۳۸۱ از این کودکان در زندانهای آمریکا به سرمی برند (ایالات متحده آمریکا در توضیحش به CERD دقیق نبود، http://www.hrw.org). 73 نفر از این کودکان بین سنین ۱۳ تا ۱۴ سال به خاطر قانون شکنی  درحال حاضر محکوم به اعدام ودرنوبت، در زندان به سرمی برند. درمیان آنها %۴۲ آمریکائی آفریقائی تبارند و بیشترشان از خانواده های فقیربرخاسته اند و دارای هیچگونه وکیل مدافع نیستند. این کودکان علی رغم تأدیب خودشان،  در زندان خواهند مرد بدون اینکه مورد بخشش قرار گیرند (پیشگامی در عدالت بربرمنشانه،  http://www.eji.org). طبق توضیح کلی کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل در مورد کودک در ماه آوریل ۲۰۰۷ ، محکومیت اطفال به مرگ یا حبس ابد بدون امکان بخشش، ماده ۳۷ قانون حمایت از حقوق کودک را نقض می کند. وقتی سابقه ی حقوق بشر آمریکا در سال ۲۰۰۶  مورد بازنگری قرارگرفت ، شورای حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان ساخت که محکومیت اطفال به حبس ابد در زندان بدون امکان بخشش، ماده ۷ و ۲۴ قانون حقوق مدنی و سیاسی بین المللی را نقض می کند.

هزاران کودک بی گناهه توسط قاضی های فاسد به زندان افکنده شدند. طبق گزارش روزنامه ی اسپانیائی در تاریخ ۲۰ فوریه، ۲۰۰۹، از بین ۵۰۰۰ نفراز جوانان زندانی در ایالت پنسیلوانیا، حدود ۲۰۰۰ نفر از آنان به خاطر دریافت رشوه توسط دو قاضی، سهواً به زندان افکنده شدند. طبق همین گزارش، دو قاضی مذکور بنامهای Mark A. Ciavarella Jr. and Michael T. Conahan ، ازشهرستان لوزرن (Luzerne) ، مبلغ ۶/۲ میلیون دلار رشوه دریا فت کردند تا خردسالان ۱۳ تا ۱۹ سال را دردو بازداشتگاه خصوصی که برای جوانان است و توسط سازمان پرستاری از اطفال وکمپانی خواهر دیگری در پنسیلوانیا بنام Western PA Child Care گردانده می شوند، زندانی کنند. بیشتر این خردسالان وکیل مدافعی را نداشتند که از خود دفاع کنند. هایمی کوئن ((Jamie Quinn دختر ۱۸ ساله مدت یکسال درزندان قرارگرفت. او ۱۴ ساله بود وقتیکه با دوستش اختلاف پیدا می کند و کشیده ای به صورت یکدیکر می زنند، این بلا دامنگیر او می گردد. هایمی به بازداشتگاه مرکزی جوانان فرستاده می شود و سپس به چندین زندان دیگر انتقال داده می یابد. در اسارت، او را تحت فشار قرار دادند که از بعضی از داروها به خاطر تطمیع شدن استفاده کند. این دختر نمونه ای از هزارا ن کودک بی گناهی است که به این روز گرفتار می شود.

استفاده از نیروی کار کودکان در ایالات متحده آمریکا وخیم است. در سپتامبر ۲۰۰۸ ،آسوشییتد پرس گزارش داده است که صاحب و کارفرمای کارگاه قصابی در ایالت آیووا، ۹۰۰۰ بار به خاطر تخطی از قانون متهم شد. در این کارگاه، اطفال استخدام شده و در بعضی موارد، کودکان زیر سنین ۱۶ سال با ابزارهای خطرناکی کارمی کردند. رئیس دادگستری ایالت آیووا گفت، که این قانون شکنیها شامل ۳۲ کودک مهاجرغیرقانونی که زیر ۱۸ سال می باشند، به انضمام ۷ نفر دیگر که زیر ۱۶ سال می باشند (پرونده های کودکان کار در آیوواواتهام علیه کارگاه قصابی، ، (The Associated Press, September 10.

6 – در مورد تخطی در حقوق بشر در کشورهای دیگر

ایالات متحده آمریکا سابقه ی دنباله داری در پایمال کردن حق حاکمیت و تخطی به حقوق بشر در کشورهای دیگر دارد.  

جنگ در عراق منجر به کشته شدن بیش از یک میلیون از شهروندان غیرنظامی شده است. همین تعداد از انسانها بیخانمان شدند و خسارات اقتصادی کلانی را متحمل شدند. Xe، که قبلاً Blackwater در سراسر دنیا نامیده می شد، متصل است به وزارت امور خارخه ی آمریکا و شرکت DynCorp. این شرکت تعداد ۶۰۰۰ گارد خصوصی در عراق استخدام کرد. قربانیان فعالیتهای این دو کمپانی اکثراً از عراقیهای غیرنظامی اند. در ماه اکتبر ۲۰۰۷ ، گزارشی توسط تیم ناظری به نمایندگی از طرف مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد که حاکی از آنست که از سال ۲۰۰۵ تا کنون کارکنان Xe، حد اقل در ۱۹۶ حادثه تیراندازی در عراق درگیربوده اند یعنی، ۴/۱ حادثه درهفته. در %۸۴ از این حوادث،  مامورین Xe بودند که اولین تیر را رهاکردند. ایالات متحده آمریکا در سراسر کشور عراق زندانهای متعددی را به منظورتجاوزبه حقوق شهروندان عراقی بهطورروزمره، تاٌسیس کرده است. درتاریخ ۲۷ آوریل، ۲۰۰۷ ، سازمان نظارت درحقوق بشرخاطرنشان کرد که نیروهای چند ملیتی به رهبری آمریکادرعراق ((MNF، تا آخر سال ۲۰۰۷ ، تعداد ۲۴۵۱۴ نفررادراین بازداشتگاه ها نگه می داشتند (UN: tell us to end illegal detention .(Practices in Iraq, http://www.hrw.org/en/news/2008/04/07 بازداشت شدگان به طورمتوسط ۳۰۰ روز در بازداشتگاه ها نگهداشته می شوند وتمام این شهروندان بازداشت شده از ابتدائی ترین حقوق خود محرومند ((America’s Iraqi prisoners, http://www.hrw.org/en/news/2008/08/07. طبق گزارش سازمان نظارت حقوق بشردرتاریخ ۱۹ می ۲۰۰۸ ، ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۳ تابه حال، تعداد ۲۴۰۰ نفر از کودکان را به انضمام کودکانی تا سن ۱۰ سال را بازداشت کرده است. هم چنین نیروهای آمریکائی تعداد۵۱۳ نفر از کودکان عراقی را تحت عنوان “الزاماً تهدید به امنیت” را دربازداشتگاه ها نگهداشته اند. کودکان عراقی در توقیف دولت عراق نیز با ریسک تجاوز بدنی مواجه اند (US: Respects rights of child detainees in Iraq, http://www.hrw.org/en/news/2008/05/19).

تقریباً ۵۰ سال است که آیالات متحده آمریکا تحریم اقتصادی، تجارتی، و مالی را برضد کشورکوبا برقرارداشته است. فلیپ پرز روک ((Felipe Perez Roque، وزیر امور خارجه کوبا گفت که تحریم آمریکا علیه کوبا تابه حال بیش از ۹۳ میلیارد دلا ضررمستقیم اقتصادی برای کوبا به بار آورده است. از هرده نفرکوبائی، هفت نفرشان تمام عمر خودرا دردوران تحریم اقتصادی آمریکا گذرانده اند (اکثریت عظیم مخالفتهای بین المللی نسبت به تحریم اقتصادی آمریکا علیه کوبا درسازمان ملل، www.cubanews.ain.cu/2008/1029votacion_onu.htm). درتاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۸ ، ۶۱ مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را تحت عنوان “ضرورت پایان تحریم اقتصادی، تجارتی، ومالی تحمیل شده از طرف ایالات متحده آمریکا علیه کوبا” که با رأی ۱۸۵ موافق و ۳ راأی مخالف با اصراراز آمریکا خواستارپایان بخشیدن فوری به تحریم یک جانبه علیه کوبا شدند. ۱۷ سال متوالی است که اکثریت عظیم درمجمع عمومی از این معیار پشتیبانی کرده اند. این موضعگیریها بیان مشخصی از کشورهای دنیا که مخالفت شدید خود را علیه ایالات متحده آمریکا که قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل را تبه کارانه علیه حقوق مردم کوبا برای داشتن حق زندگی وتوسعه تخطی کرده است می باشد.

آیالات متحده آمریکا بزرگترین فروشنده تسلیحات در جهان می باشد. فروش اسلحه آمریکا بی ثباتی را در سراسر جهان همه جانبه تشدید ساخته و شدیداً حقوق بشر ملتهای خارجی را مختل کرده است. گزارشی توسط بنیاد آمریکای نوین ((New American Foundation مطرح می سازد که درسال ۲۰۰۷ ، فروش اسلحه آمریکا به ۳۲ بیلیون دلار رسید که درواقع، بیش از سه برابر سال ۲۰۰۱ است. این تسلیحات به بیش از ۱۷۴ کشور و منطقه فروش رفته است (study: US arms sales undermine global human rights, http://sfgate.com).

 تجاوز به حقوق زندانیان در ایالات متحده آمریکا ننگ ورسوائی ببار آورده است. در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸ ، واشنگتن پست گزارش داد که ضرب و شتم، کشیده، لگد، و هل دادن بازداشت شدگان توسط بازپرسان آمریکائی طبق گزارش سرّی داخلی وزارت دفاع آمریکا، هیچ گونه محکومیت جنایی را بوجود نخواهد آورد. در تاریخ ۲۲ آوریل، ۲۰۰۸ ، همان روزنامه گزارش می دهد که بازپرسان آمریکائی آن چنان رفتاری مانند بی خوابی، تحمیل دارو بازور، واقرارگرفتن از طریق شکنجه را در زندان نظامی واقع درگوانتانامو با بازداشت شدگان انجام می دهند. در تاریخ ۶ فوریه، ۲۰۰۸ ، گزارشی توسط سازمان نظارت در حقوق بشرمنتشر شد که می گوید اگر چه هیچکدام از بازداشتیها به هیچ نوع جنایتی محکوم نشدند ولی حدود ۱۸۵ نفر از ۲۷۰ بازداشت شدگان تحت نظرو دربدترین زندانها در گوانتانامو نگهداری می شوند. تماس این زندانیها با سایر انسانه بسیار محدود است؛ به طوری که ۲۲ ساعت در روز را می بایست تنها با خود در سلول بسیار کوچکی با مینیموم یا هیچ نوری یا هوای تازه ای بسر برند (News report finds treatment of detainees unnecessarily harsh, http://www.hrw.org/en/news/2008/06/10). طبق گزارش آسوشیتد پرس، بیش از  نفر۲۰ زندانی زیر ۱۸ سال سن را از سال ۲۰۰۲ تا به حال در زندان گوانتاناموبا رفتارهای طاقت فرسا وغیرانسانی تحت کنترل سربازان آمریکائی نگهداشتند. در ماه ژوئن ۲۰۰۸ ، محمد جواد تجارب خود را در ماه می ۲۰۰۴ که در آنزمان زیر سن ۱۸ سال بود، توضیح داد که او را به زندان گوانتانامو آوردند و او را وادار به بی خوابی کردند. در طول ۱۴ روز جوادرا به ۱۱۲ سلول مختلف انتقال دادند که معمولاً او را قبل از هر ۳ ساعت، پابند از سلولی به سلول دیگرانتقال می دادند. او را مکرراً بین نیمه شب و ساعت ۲ صبح انتقال می دادند که مطمئناً جلوگیری از خواب وی بکنند (The war on teen terror, http://www.hrw.org/en/news/2008/06/23).

ایالات متحده آمریکا معاهده بین المللی در مورد التزام داشتن به قوانین جهانی حقوق بشررازیرپا می گذارد. ایالات متحده آمریکا پیمان بین المللی را در مورد حقوق اقتصادی، اجتمائی، و فرهنگی را ۳۰ سال قبل امضا کرد. این پیمان ۲۸ سال قبل برای از میان بردن هرنوع تبعیض علیه زنان و حفظ حقوق کودکان ۱۴ سال قبل توسط آمریکا به امضا رسید. ولی هیچ کدام از این پیمانها هنوز به تصویب نرسیدند. پیمان نامه در مورد حقوق افراد ازکارافتاده، یکی از مهم ترین پیشرفت هائیست که سازمان ملل در مورد پشتیبانی از افراد از کارافتاده در قرن جدید بدست آورده است. این پیمان نامه از نظر کشورهای مختلف بسیار باارزش می باشد. تا به حال تعداد ۱۳۶ کشور این پیمان را امضا کردند و ۴۱ کشور هم اکنون آنرا تصویب کرده اند. ولی ایالات متحده آمریکا هنوزاین پیمان را به امضا و تصویب نرسانده است. ایالات متحده آمریکا از ضمانت دادن در مورد دفاع ازحقوق اقلیتهای بومی سرباززده و همچنین تابه حال نتوانسته به حقوق این اقلیتهای بومی برای ایجاد حاکمیت بر سرزمین ومنابع طبیعی خود در سازمان ملل و مجامع بین المللی اعتراف کند. ۶۱مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحده در تاریخ ۱۳ سپتامبر، ۲۰۰۷ ، اعلامیه حقوق مردم آبوریجنال را با رأی ۱۴۷ موافق اتخاذکرد. در حالیکه ایالات متحده آمریکا با سه کشور دیگر رأی مخالف علیه آن دادند.

درمورد برخوردبه مسئله ی حقوق بشردرسطح بین الملل، ایالات متحده آمریکا همیشه لجوجانه سیاست استاندارد دوپهلو((double standard را تعقیب کرده است ودرنتیجه وظیفه ای را که درسطح بین المللی در مورد حقوق بشردارد، موفقیتی حاصل نکرده است. به هرحال، طبق برنامه ی بدیع، قراربراین بود که دیداری از بازداشتگاه هوتو درایالت تگزاس، و ماُنمائوس در نیوجرزی انجام گیرد ولی دولت آمریکا بدون توضیح رضایت بخشی از آن سربازرد. اگرچه این برنامه ازطرف دولت آمریکا ازقبل ضمانت اجرائی داشت. در سال ۲۰۰۸ ، گزارش مخصوصی در مورد حقوق بشر مهاجرین آمریکا منتشرشد که نشان می دهد سالانه ۲۳۰۰۰۰ نفرمهاجرتوسط ایالات متحده آمریکا بازداشت می شوند که در مقایسه با ۹ سال قبل بیش از سه برابر شده است. رویه ای راکه ایالات متحده آمریکا برای اخراج “غیرشهروندان”و افراد غیر تبعه از کشور به کارمی برد نامناسب می باشد و این که آیا آنها برای مدت طولانی یا قانونی  بازداشت شدند زیرسئوال می رود. گزارشگرمخصوصی معتقد است که ایالات متحده آمریکا نتوانسته که به وظیفه ی بین المللی خود جامه عمل بپوشاند و هم چنین، نتوانسته سیاست کشوری هماهنگ و واضح و روشنی را درمورد وظایف بین المللی خود در این مورد اتخاذ کند تا بتواند مشگل حقوق بشردررابطه با بیش از ۵/۳۷ میلیون از مهاجرین در آمریکا را منطقی حل کند.

کمکهای بشردوستانه ی آمریکا به نقاط مختلف دنیا درمقایسه با شأن این کشور به عنوان ثروتمندترین کشور دنیا بسیار نا چیز است. طبق گزارشی توسط Development Assistance Research Associates  که موئسسه ایست غیرانتفاعی و در اسپانیا قرار دارد، ایالات متحده آمریکا یکی از آن کشورهائی است که دارای بدترین کارنامه در دادن کمکهای بشردوستانه مستقل، عادل،و منصف است. همین گزارش خاطرنشان می سازد که مساعدتهای آمریکا به سایر کشوربیشتراوقات به سیاستهای جاه طلبانه اش متصل است.

احترام به حقوق بشر و دفاع از آن دلالت مهمی است به درجه ی تمدن و پیشرفت جامعه بشری. هردولتی مسئولیت مشترکی را در قبال متعهد ساختن خود دربهبود و پیشرفت شرایط حقوق بشر در کشوررا می بایست داشته باشد. سالهاست که ایالات متحده آمریکا خودرا نسبت به کشورهای دیگرمستلزم دانسته و گزارشی در مورد ممارست در حقوق بشر کشورها همه ساله انتشار داده است و از شرایط حقوق بشردر کشورهای دیگر انتقاد کرده است و از این طریق، به عنوان ابزاری برای مداخله در امورداخلی کشورها وبی اعتبار ساختن آنها استفاده کرده است. درحالی که، ایالات متحده آمریکا چشمهای خود را نسبت به تخطی در مورد حقوق بشر در کشور خود بسته است. ایالات متحده آمریکا تمرین پرتاب سنگ به دیگران را می کند؛  غافل از این که خانه خود از شیشه ساخته شده که خود گواهی است بر استاندارد دو پهلو و ریاکاری آمریکا درمورد مسائل حقوق بشر که وجهه بین المللی خود را خراب کرده است. بدین وسیله، ما به دولت ایالات متحده آمریکا نصیحت می کنیم که از نو با مشگلات حقوق بشر خود با جرئت و شجاعت روبرو  گردد و از به کاربردن تمرینهای غلط و دو پهلو در مورد مسائل حقوق بشر بپرهیزد.

۲۶ فوریه، ۲۰۰۹ ((Xinhua – دفتر اطلاعاتی انجمن ایالتی گزارشی تحت عنوان “سابقه ی حقوق بشر ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۸ ” در روز پنج شنبه سال ۲۰۰۸ انتشار داد.          

 

Comments are closed.

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

اکتبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« سپتامبر    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>