به بهانه ی نامه ی خیانت آمیز به دونالد ترامپ

استقلال وعدم وابستگی سیاستی پرولتاریائی
اوضاع پر تلاطم جهان و منطقه  وظائف گرایش مارکسیستی  را  بار دیگر بطور برجسته در جلو پای ما گذاشته است.  عده ای از خبرگان طرفدار  نظام سرمایه داری و آمریکا  اخیرن از دونالد ترامپ طلب کمک کرده اند تا با برانداختن قشر حاکم اسلامی شاید  آنها بتوانند سهم بیشتری را در چپاول ثروت ایران بجیب بزنند.. . با توجه به گرایش سیاسی جدید در حاکمیت آمپریالیسم آمریکا  بعید نیست که این دارودسته بوئی به دماغشان رسیده که ما بی خبریم. .. . . بنظر ما این حرکت تنها کار چند نفر و تصادفی نیست . بلکه جزئی از یک گرایش عمومی سرمایه داری بحران زده جهانی است که ایران هم بخشی از آن است.
برجام  از نقطه نظر انحصارات آمریکائی می بایستی  نئولیبرالیسم را کاملا در ایران به کرسی بشاند و حاکمان ایران هم به ظن خود می بایستی شریک دزد می شدند و مهر تائید ی از  حاکمه ی آمریکا می گرفتند. بخاطر تضادهای ناشی از بحران شدید دو جامعه ی ایران و آمریکا و تشتت آراء در هردو حاکمیت جنگ جدیدی بر سر چگونگی حل مناسبات دو حاکمیت شروع شده است وبی شک در ماه های آینده تشدید خواهد یافت.

ایران به کدام سو باید برود ؟ پرسشی است که کمونیست ها مسئولیت دارند بدان درست ، شفاف و بدور از هرگونه ذهنی گری پاسخ گویند.
ما می گوئیم  نظام سرمایه داری با بحران عمیق ساختاری روبروست و سران وگرایشات سیاسی آن از دمکرات ولیبرال اش گرفته تا  اسلامی   مسیحی و یهودی  ، از اصلاح طلبانش گرفته تا اصول گرا وفاشیست  ، و ده ها احزاب وسازمان های رنگارنگ دیگر  قادر به حل مشکلات جهان کنونی  نیستند. جهانی کردن هم نه تنها پاسخی  نداد بلکه به بحران شدت بیشتری بخشید. با میلیار د نیروی بیکار ، با میلیاردها فقیر وپابرهنه وزیر خط فقر ، با میلیون ها کودکان کار ، با قشون عظیم  مهاجران در جستجوی لقمه ای نان ، با گسترش روزانه ی تضاد ها میان دول ارتجاعی و تخریب سریع محیط زیست . کمبود آب و آلودگی هوا  بشریت به لبه پرتگاه بودن ونبودن رسیده است.  تنها راه حل آنست که مارکس بیش از یک ونیم قرن پیش ، براساس بررسی تاریخ و نظام تازه پا گرفته ی  سرمایه داری ارائه داد. تنها سوسیالیسم پاسخ به پرسش با لاست. و امر سوسیالیسم  کار کارگران وتوده های عظیم مردم است نه آقای دونالد ترامپ.
از زمانی که پای سرمایه داری در ایران باز شد و همراه آن رقابت قدرت های استعمارگر و سپس امپریالیستی، هیات های حاکمه ایران و نمایندگان طبقات ستمگر واستثمارگر  جز خیانت به مردم و سازش با نمایندگان سرمایه خارجی نداشته اند. آنهائی هم مثل امیر کبیر ،دکتر مصدق  تلاش کردند راه مستقلی را در پیش گیرند
چون  دارای جهانبینی  ماتریالیست تاریخی نبودند و نفش توده هارا نمی شناختند ،  در چارچوب نظام موجود حرکت می کردند و با شکست روبروشدند.اما در مقابل این عمل کرد طبقات سرمایه دار از همان آغاز مورد اعتراض توده های مردم قرار گرفت.  افکار نوین مترقی درایران از همان آغاز همراه با استقلا ل وعدم وابستگی  همراه بود . شعار استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی  پرچمی شد که متعلقان به طبقه ی نوین جامعه طبقه کار گر بر افراشتند  و توانستند آنرا به میان مردم برند و اجتماعی نمایند. به شکرانه ی مبارزه  طولانی کمونیستها ونیروهای مترقی دیگر علیه امپریالیسم  حتی رضاشاه ، ومحمد رضا شاه که هر دو با کودتاهای طرح شده از طرف انگلیس ها و سپس مشترک در کودتای ۲۸ مرداد – آمریکا وانگلیس سر کار آمدند برای ادامه حکومت خود مجبور شدند چهره  دوروغین ملی واستقلا ل طلب بخود بگیرند.
مدتی است چون تضادهای جامعه ی ما همچنان باقی مانده و در زمینه هائی به حد انقجار رسیده است ، چون خاور میانه در تب وتاب رقابت های امپریالیستی ، رقابت های حکومت ها ی ارتجاعی محلی  ، در سرا شیب تند جنگهای نیابتی و ترویسم  اسلامی  قرار گفته است قشری ازنمایندگان صاحبان سرمایه خصوصی که در تضاد با سرمایه ی بزرگ سپاهی هستند و در برابر خشونت بخش دیگر حاکمیت سرمایه  توانائی مقاومت و مبارزه ندارند، دست به دامان امپریالیسم آمریکا می شوند تا شاید  گوشه چشمی به آنها کند. در این زمینه البته بخش هائی هم هستند که مدعی ایستادن در سمت  طبقه کارگرند و دست نیاز بسوی دشمنان طبقه  کارگر دراز می کنند. ضعف طولانی این نیروها و ناتوانی  دیگربخش های  سرمایه برای کنار زدن حاکمان کنونی گرایش به خارجی ها را بیشتر کرده است.نامه ی اخیر عده ای از نمایندگان این گرایش به  دونالد ترامپ از همین نوع است.  در گذشته  گرایش های سیاسی پرو آمریکائی
اکثرا   با شیوهای پوشیده و در ارتباط با سازمان های  امنیتی  صورت می گرفت ، این بار بنظر میرسد با چراغ آمده تا شاید  کا لای بیشتری نصیب گردد.این گرایش در داخل هیات حاکمه کنونی پایه دارد و بی شک در انتخابات پیش رو درایران بازتاب آنرا خواهیم دید.

طبقه کارگر ایران که امروز به بزرگترین نیروی اجتماعی طبقاتی  تبدیل شده است  با بیش از صد سال مبارزه  آگا هانه ی سیاسی برای براندازی نظامات حاکم و با ارائه ی بدیل سوسیالیستی خود از طریق نمایندگان سیاسی اش  همچنان روی شعار استقلال ، آزادی  عدالت اجتماعی پافشاری کرده است و امروز نه تنها برای آزادی ودمکراسی تا آخر مبارزه می کند همچنان روی استقلا ل وعدم وابستگی پا فشاری دارد و هرگونه گرایش  به امپریالیزم را ضد مردمی ودر تضاد با منافع طبقه کارگر می داند. امر انقلاب و سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی امر توده های مردم ایران است نه دستگاهای نظامی امنیتی امپر یالیسم آمریکا. هر گونه دعوتی را از امپریالیسم آمریکا برای تجاوز به ایران  زیر هر لفافه ای محکوم می کند.
رزیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را  طبقه کارگران همراه بقیه مردم ستمدیده ،زنان ،جوانان ،دانشجویان پرستاران ، زنان و قاطبه ی مردم ضد امپر یالیست
بر می چینند. درست است که راه طولانی شده است ، درست است که مبارزه بیشتر از گذشته بغرنج شده است اما راهی جز ادامه مبارزه ، وحدت کردن وتشکیلات ساختن موجود نیست.
بر ماست  با  کلیه نیروهای آگاه چپ  وانقلابی ، براساس اصول کمونیسم علمی در  حزبی انقلابی یکی شویم
برماست که با تمام نیرو برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری مبارزه کنیم جنبشی برای سراسر ی کردن آنها بر پا نمائیم
جنایات سرمایه حاکم وستمگری وسیع و وحشیانه ی حاکمان شرور شرائط را برای ایجاد وسیع ترین جبهه ی توده ای فراهم ساخته است. بر ماست برای اتحادی بزرگ  برای کشاندن عظیم ترین اکثریت ممکن به مبارزه  تدارک همه جانبه ببینم و با تشکیل حزب انقلابی و تشکلات کارگری سراسری این جبهه ی عظیم توده ای را سازمان دهیم
دوران چرا چرا های شکست ها به پایان رسیده
دوران بحث و جدال های درست زمانه برای درس گیری از گذشته به پایان رسیده است
دوران نوینی از خیزش تودهای در حال شکل گیریست
کار میدانی لازم  است  . جنبش احتیاج به انقلابیون پای درعمل دارد

وفا جاسمی

Comments are closed.

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>