ضرورت محاکمه قاتلان کارگران

تعداد کارگران جان باخته در کار روبه افزایش گذاشته و طبق گزارشات خبری بیش از ۲هزار نفر درسال اخیرکه مطمئنا تعداد واقعی نیست توسط رسانه ها پخش شده است. اما برای جلوگیری از بروز این حوادث کمتر سخن از راه حل مقابله با این بی تفاوتی نظام به میان می آید.
درساختمان پلاسکو در تهران که بیش از ۴ هزار کارگر زن و مرد مستقیما در تهیه ی پوشاک و در حدود ۶۰۰ کارگاه و بدون وجود کوچک ترین کنترل وضعیت ایمنی کارگاهها و بی تفاوتی نسبت به سلامتی جان کارگران با شروع آتش سوزی این ساختمان سریعا فروپاشید و علاوه بر ۳۰ نفر از آتش نشانان که در زیر آوار این ساختمان ماندند کلا تعداد جان باخته گان هنوز معین نشده است.
درزمانی که خود ساختمان نه با استاندارد امنیتی، نه وجود امنیت آتش نشانی در کارگاهها، نه حساسیت دولت پوشالی جمهوری اسلامی در تامین امنیت محل تولیدی با این تمرکز کارگران، اقدامی نمی کند. بروز فاجعه ای از این قبیل بین ۱۰ تا ۲۰ هزار افراد خانواده کارگری را در مصیبتی بزرگ گرفتارنموده و درصورت از دست دادن عزیزانشان و یا گرفتارشدن بقیه در بیکاری، فقر و فاقه شدیدی دامنگیر این خانواده ها می شود. به خصوص که بیمه نبودن این واحدهای تولیدی و فروشنده گان پوشاک در بازار عرضه وتقاضا دچار بیکاری و گرسنه گی خانواده هایشان می گردند و فشارروحی شدیدی را باید تحمل کنند.
حزب رنجبران ایران ضمن اظهار همدردی با خانواده های کارگر و آتش نشان و تسلیت گفتن به آنان، خواستار کارگران پوشاک زنده مانده در پرداخت مزد های آنان از طرف دولت و صاحبان این ساختمان بدون استقامت و امنیت موجود در مقابله با فاجعه های پیش آمده از کارگران، دانشجویان، زنان، باز نشسته گان و نویسنده گان مترقی کشور درخواست می کنیم تا با تمام وجود و انرژی به دفاع از کارگران آسیب دیده وخانواده های کارگران جان باخته پرداخته و با صدای متحد به دفاع از این کارگران بپا خیزند و برای روشن شدن خطاکاران محکمه ی توده ای تشکیل دهند و در جست و جوی تشخیص واقعی این رویداد نکبت بار، خطا کاران را برملا ساخته و تنبیه کنند، هرچند که رژیم فاسد و منحوس به چنین امر عادلانه تن نخواهد داد ولی درصورت تحقق آن پیروزی از آنِ توده ها خواهد بود.
حزب رنجبران ایران – ۳۰ دی ۱۳۹۵