هفت تپه سرزمین تاریخی مبارزات کارگری

هفت تپه سرزمین تاریخی مبارزات کارگری بار دیگر هزاران کارگر شانه به شانه استوار و بی هراس از مرگ   افسانه ی تبلیغات بورژوا ها را بر ملا ساختند و را ه گشای   تحولی دیگر در جنبش عظیم کارگری ایران شدند.
کارگران نیشکر هفت تپه از همان آغاز که رژیم جمهور ی اسلامی پا   به میدان خصوصی کردن این شرکت معتبر صنعتی گذاشت با تمام وجود به مخا لفت بر خاستند. آنها نیک می دانستند که طرح خصوصی سازی چیزی جز فشار بیشتر برکارگران و خانواده ی کارگران به ارمغان نمی آورد. رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز زندگی ضد کارگری و ضد کمونیستی خود چون سگ هار به پاسداری از سرمایه پرداخته و قدم به قدم در کلیه زمینه ها پا روی حقوق زحمتکشان گذاشته است.   کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از زمان خصوصی کردن متشکل و همبسته در برابر تجاوزات صاحبان خصوصی مقاومت کردند . در این یک ماه   بیش از سه هزارنفر از کارگران روز مزدی، کارگران فنی و کنتراتی دست در دست هم به اعتصاب واعتراض برخاسته اند و در دوهفته گذشته بیش از هزار نفر دیگر از کارگران فصلی و نی ُبر به آنها پیوسته اند. طبق خبرها بقیه کارگران هم در حال برخاستن اند و مهمتر اینکه خانواده های کارگران محکم در کنار اعتصاب کنند گان ایستاده اند.
طبعا نبودن تشکیلات سیا سی   پیشرو طبق کارگر حزب کمونیستی که پیوند فشرده با مبارزات جاری داشته باشد و نبود تشکیلات کارگری سراسری که با تمام نیروبه پشتیبانی کارگران مبارز شرکت نیشکر هفت تپه برخیزد جزئی از کمبود هائی است که نمی توان به آسانی از آن گذشت ولی با تمام این کمبود های اساسی و تعیین کننده در پیروزی یا شکست اعتصاب، باید قبول کرد دستاوردهای بزرگی را صاحب شده است :
یکم
سازماندهی یک بیش از سه هزار کارگر و پیوستن هزار پانصد کارگر دیگر از بخشی دیگر یک دستاورد عظیمی است که بی شک تاثیر مثبت خود را خواهد گذاشت .
دوم:روحیه ی عالی مبارزاتی تا حد جرات به کشیدن زیر سئوال صاحبان شرکت و افشا کردن آنها در حضور همگان
سوم:  برخورد درست به نیروهای مسلح که معمولا به بسود سرمایه داران عمل می کنند و جلوگیری از هرگونه تحریکی برای وارد شدن نیروهای متجاوز
چهارم:توانائی کارگران در جلب خانوادهای خود وداشتن پشتیبانی کامل آنها در تمام سال
پنجم:خبر رسانی به همدردان خود در سراسر ایران و خارج و جلب پشتبانی عظیمی از مبارزاتشان

حزب رنجبران ایران پشتیبان تا آخر مبارزان کارگری شرکت نیشکر هفت تبه از دیر زمان بوده واز تمام کمونیستها ،مبارزان کارگری و انسان های مترقی که درد کارگران   اعتصابی را حس می کنند می خواهد به پشتبانی بر خیزند ،متحد شوند و برای پیروزی اعتصاب کنند   چون تنی واحد مبارزه کنند
هیچ نیروئی و هیچ واعظی و هیچ خط خیانتکاران آشتی ملی نمی تواند کوچکترین توهمی در میان کارگران مبارز بوجود آورد. هیچ راهی جز گرفتن مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه مورد قبول نیست. مبارزه تا گرفتن حق مسلم کارگران ادامه خواهد یافت
زنده باد همبستگی طولانی کارگران هفت تپه

Comments are closed.

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

اکتبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« سپتامبر    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>