نظامی گیری جهان را در می نوردد

در دو هفته گذشته آمریکا با دهها موشک یک پایگاه نظامی سوریه را مورد هدف قرار داد انهم با بهانه کاملا واهی استفاده اسد از سلاح های شمیایئ . بسیاری از مجیزگویان بورژوازی امپریالیستی از غیر قابل پیش بینی بودن شخصیت و تصمیمات ترامپ سخن به میان آوردند.بمباران سوریه موضوعی کاملا قریب الوقوع به نظر می رسید. بخاطر آنکه تضادهای قطب های مختلف امپریالیستی آنچنان شدت گرفته است. که همه نیروهای بزرگ جهان در حال گشودن زرادخانه های خود بوده و یک دم از تهدید و رجز خوانی علیه یکدیگر غافل نیستند. طی چند ماه گذشته دهها مانور نظامی از دریای چین تا کره شمالی ، روسیه ، آمریکا و اروپا و… با متحدین بالفعال و بالقوه شان انجام شده است. در تمام این مانورها که با وقاحت تمام تحت عنوان مبارزه با تروریسم برگزار می شود. سرمایه داری غرب و بویژه آمریکا با سازماندهی و کمک به سازمان های افراطی اسلامی و تروریست آنها را به دنبالچه خود در جهت سرکوب کارگران و خلق های جهان در ۵ قاره تبدیل کرده اند.فروش اسلحه و اسلحه سازی و بالا رفتن سهام شرکت های اسلحه سازی میلیاردها دلار را نصیب کارخانه ها و کنسرن های اسلحه سازی کرده است. و امپریالیست ها بویژه امپریالیسم آمریکا همچون یک قداره بند بین المللی اسلحه را از رو بسته و برای دیگران مشغول رجزخوانی است.
فشارهای اقتصادی و سیاسی دیگر کارآئی خود را علیه مخالفین از دست داده است. روسیه با پشتیبانی اقتصادی و استراتژیکی چین تا به حال توانسته است تمامی فشارهای اقتصادی و تحریم های مالی را تحمل کرده و بعد از فروپاشی شوروی به یک بازیگر مهم در عرصه بین المللی تبدیل شود. ارتقاء توان نظامی روسیه و توان اقتصادی چین بلوک پر قدرتی را بوجود آورده است که بلوک ناتو را عملا در سطح جهانی به چالش طلبیده است و هر چه که می گذرد با تنگتر شدن بازارهای اقتصادی و تشدید بحران های ناشی از آن رقابت امپریالیستی برای دستیابی به بازارها رقیب تشدید شده و مبارزه مرگ زندگی بین دول معظم امپریالیستی برای برنده شدن در این رقابت افسار گسیخته هیچ مفری را برای بازی های دیپلماسی و حقوق بشر و دموکراسی غیره نگذاشته است. جنگ سردی که به فروپاشی شوروی منجر شد این بار با شدت و حدت بسیار گسترده تری در شکل بلوک بندی های جدید امپریالیستی سربلند کرده است. آنها در این رقابت های مشغول به خاک و خون کشیدن ملت های ضعیف و به یغما بردن ثروت های ملی و اجتماعی ، نیروهای انسانی ، آثار ملی و هر چه که ارزش های جهانی تاریخی مالی دارد ، هستند.
آمریکائی ها در اوضاع کنونی نه تنها به قوانین بین المللی و سازمان ملل که خود در ایجاد آن نقش داشتند هیچ وقعی نمی گذارند بلکه با گردن کلفتی و تهاجم نظامی منافع خود را بدون حتی هماهنگی با متحدین خود جلو می برند. آنها با دمیدن درتنور جنگ محیط پر از وحشتی را برای ترساندن مردم دنیا با تهاجم ها و اشغال کشورهای مختلف و ویرانی آنها مدتها به صدا درآورده اند. اما ملل جهان همچون گذشته علیه تجاوزات امپریالیستی و اشغالگری ایستاده اند.امریکا با اینکه دست به کشتارهای وحشیانه و بربر منشانه عظیمی در عراق و افغانستان و لیبی زده است اما مردمان این کشورها همچنان در زیر بمباران به مقاومت علیه حضور سربازان دول اشغالگر ادامه می دهند.
آنها بعلت اینکه نتوانستند تحت عنوان ارزش های دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم ،تجاوز و دست اندازی به کشورها و ملل تحت ستم را توجیه کنند با کمک به سازماندهی دار ودسته های اسلامی آنها را بجان مردم انداخته اند آخرین نمونه های آنها هم کم نیستند از طالبان و القاعده تا داعش وجهاد اسلامی و غیره هستند که ویژگی تمامی شان خشونت افسار گسیخته علیه مردم ، اعدام های شنیع دسته جمعی همچون موصل و حلب و نیز بمباران کشورهای متروپل علیه کشورهای ضعیف و به ویرانی کشیدن زیر ساخته های آنها تحت عنوان مبارزه با تروریسم است که نه تنها بارجنگ های اشغالگرانه خود را به دوش جنگ داخلی بین گروههای مسلح مرتجع انداخته اند.. بلکه از بالای سر آنها به غارت و ویرانی کشورهای عمدتا خاورمیانه دست یازیده اند. خاورمیانه و بسیاری از کشورهای افریقائی نمونه های بارز این امر هستند. با تمامی این نیرنگ و فریب ها ، تجاوزات نظامی و غیره اما تقابل کشورهای امپریالیستی علیه یکدیگر فقط با ایجاد مناطق درگیری در کشورهای جهان سوم و فشار از آن مناطق، دیگر کافی نیست. و آنها در حال شکل دادن به یک رودر روئی مستقیم هستند. بودجه های نظامی که از قبل کار کارگران و زحمتکشان این کشورها تامین می شود هر روز و هر ساعت سیر صعودی را می پیماید و بودجه های نظامی به اندازه ای سنگین شده است که اکثر کشورهای حتی بزرگ را به ورشکستگی مالی تهدید می کند. “.
در شرایطی که جنگ های ارتجاعی هر چه به خرابی و آواره گی میلیونی و از بین رفتن جوامع منجرشده است باید فعالیت های ضد جنگ و اشغال را تشدید کرد. اگر ما نجنبیم بربریتی را که برای ما شکل داده اند، تعمیق و گسترده تر خواهند کرد.
چرا ملت های عراق و افغانستان ولیبی با تمام فداکاری ها و از خود گذشتگی ها هنوز نتوانسته اند اشغالگران را بیرون کنند؟طی مدتی که این کشورها توسط غرب اشغال شده است میلیون ها نفر کشته و زخمی و آواره شده اند. اما چرا ملت ویتنام توانست پوزه امپریالیست های گوناگون از فرانسه تا آمریکا را بخاک بمالد آیا این بعلت داشتن یک حزب انقلابی و متشکل شدن زحمتکشان ویتنام در درون آن نبود. وضعیت کنونی ضرورت وحدت و تشکیلات را هر چه بیشتر نشان می دهد. آمریکا با نزدیک به یک تریلیون دلار بودجه نظامی بزرگترین ارتش متجاوز جهان را داراست. بعد از آنها فرانسه ، چین ، روسیه ، بریتانیا قرار دارند. در زمینه فروش اسلحه نیز آمریکا با در اختیار داشتن ۳۳% از فروش اسلحه و سپس روسیه وچین به ترتیب با ۲۳% و ۸% برزگترین فروشندگان اسلحه در سطح بین المللی هستند. در عین حال آمریکا با فشار به متحدین غربی خود در ناتو خواهان افزایش بودجه نظامی آنهاست تا رقابت های نظامی خود را علیه روسیه و چین با مخارج کمتری جلو ببرد. اگر در گذشته سلاح های بسیار گران انبار شده در انبارهای اسلحه کهنه و غیر قابل استفاده می شد ولی امروزه سلاح های نظامی در خدمت کشت و کشتار مردم ، بهم ریختن ثبات کشورها و ایجاد هرج و مرج و درگیرهای درونی در اکثر کشورهای جهان بویژه کشورهای جهان سوم بطور مداوم بکار می رود. و بدون به روز کردن آنها با بودجه های سنگین امکان حفظ توانائی نظامی ممکن نیست.
اساسا فروش اسلحه در شرایط متشنج جهانی که خود زایده همین بنگاههای اسلحه سازی و دولت های مرتبط شان است با از بین بردن هزاران میلیارد دلار از نیروی انسانی و امکانات اجتماعی و فرو پاشی جوامع در هرج و مرجی بی پایان با دامن زدن به کینه های ملی ، مذهبی ، قومی، وضعیت فلاکتباری را برای بسیاری از جوامع جهان سومی و فشار به کارگران کشورهای متروپول بوجود آورده است. کمپانی های اسلحه سازی با آزمایش مدرن ترین اسلحه هایشان علیه مردم بی دفاع به بزرگترین جنایات علیه بشریت دست زده اند همانطور که آمریکا اولین بمب اتمی خود را در هیروشیما علیه مردم بکار برد حال با بکار بردن بمب های فوق سنگین در افغانستان چهره های دیگری از این درندخوئی را به نمایش می گذارد.
در اوضاع و شرایط کنونی که تشنجات بین المللی بطور عمدی دامن زده می شوند، بودجه های نظامی یکی از بندهای سرطانی سرمایه داری جهانی است که همه نیروهای درگیر در صحنه اجتماعی را اسیر خود کرده است. نیروهائی که اساسا با فشار به کارگران و مزدبگیران جامعه ، بودجه های خود را هر ساله افزایش داده و نیروهای نظامی ، پلیسی و امنیتی خود را از طریق گسترش دادن ، تقویت کرده و برای برنامه های عملیاتی بطور دائم بحالت آماده باش نگه دارند.
تلاش رسانه های مزدور در خبررسانی از کشتارهای دهها و صدها نفره ناشی از بمباران ها و درگیریهای داخلی و بمب گذاریها در مناطق غیر نظامی و علیه زنان و کودکان و مردم بی دفاع و گزارش های مفصل از شنیع ترین جنایات علیه مردم به صدر میدیاها و رسانه های عمومی، درجهت عادی و روزمره کردن این حوادث در افکار عمومی جهانی با سرمایه های هنگفت ادامه داشته و در خدمت رواج خشونت و نظامی کردن روحیه عمومی است.
کافی است توجه کنیم که با بودجه نظامی یک سال جهان می توان آموزش و پروش و سیستم درمانی ۲۰ سال کره زمین را به نحو بسیار بهتری تامین کرد.در حالی که رقابت نظامی باعث شده است که اکثر دولت ها از بودجه های بهداشتی و خدماتی خود بشدت بکاهند و آنرا صرف بودجه های نظامی و گسترش ارتش های خود نمایند.اما برای پرده پوشی میلیتاریسم چه چیزی بهتر از آلوده کردن افکار عمومی با راسیسم ، مذهب ، ناسیونالیسم و بجان هم انداختن کشورهای ضعیف جهان.کافی است توجه کنیم که آمریکا در حال حاضر با نزدیک به ۷۵۰ پایگاه های علنی و مخفی بزرگترین ارتش نظامی جهان را داراست، دولتی که بزرگترین حامی تروریسم بین المللی و مرتجعین جهان است.
با رشد تضادهای امپریالیستی ،جهان هر چه بیشتر به طرف جنگ های بزرگتر و کشتارهای وسیع تر می رود. ملل جهان باید با تجربه گرفتن از یکدیگر و گره کردن مشت های متحد پوزه متجاوزین امپریالیستی، اشغالگران و مرتجعین را به خاک بمالند. امپریالیست ها در حال ویرانی محیط زیست و سوق دادن جامعه بشری به سوی بربریت و کشاندن آن به عقب هستند. علیه آن بایستی ایستاد نباید اجازه داد که آنها بدون مجازات هر کاری که می خواهند با خلق های ستمدیده و زحمتکش جهان بکنند. صفوف متحد جهان کارگران و زحمتکشان هسته مرکزی برای این چالش جهانی است. به نظر من اتحاد طبقه کارگر جهان و بوجود آمدن احزاب کمونیست به مثابه آلترناتیو های اجتماعی تنها راه حل ایستادن در برابر نظامی گری امپریالیستی است. خلق های سمتدیده و مردم کشورهای اشغال شده می بایستی متحد شوند و سازمان های انقلابی خود را بوجود بیاورید تا بتوانید جواب قهر ارتجاعی را با قهر انقلابی بدهند. هیچ چاره دیگری موجود نیست به قول معروف ” یا ما سر مار بکوبیم به سنگ یا او سر ما برآورد بر آونگ”
ع.غ