تداوم کشتارکارگران در میدانهای کارنظام جمهوری اسلامی سرمایه

کارگر معدن زغال سنگ آزادشهر

درتاریخ١٣ اردیبهشت١٣٩۶ دهها کارگر معدن زغال سنگ آزاد شهر در اثر انفجار گاز متان گیر افتاده اند و کارگرانی که برای نجات جان آنها رفته بودند ،جان خود را از دست داده اند هنوز از آمار دقیق جانباخته گان این حادثه اطلاعی در دست نیست.
اما حوادتی از این نوع در ایران تحت حاکمیت ضد کارگر جمهوری اسلامی سرمایه بطور دائم تکرار می شود. کارگران بارها به عدم امینی محیط کار نه در این معدن بلکه در کل واحدهای کارگری اعتراض کرده اند ولی رژیمی که با خصوصی سازی و سپردن جان کارگران به دست سرمایه داران حریص و غارتگر به دنبال سود هر چه بیشتر ،بی مسئولیتی را به حد اعلا رسانده اند .نه از وسایل به روز شده و امنیت محیط کا ، نه از پرداخت دستمزدها بطور مرتب ، نه از آموزش خبری است ، نه از آزادگذاشتن تشکلات مستقل در دفاع از کارگران توسط این رژیم خون آشام. در عین حال هیچ حق و حقوقی صنفی و سیاسی کارگران قانونی نیست و دزدی از امکانات و اموال های خصوصی و اجتماعی توسط حاکمان باعث شده است که کارگران در شرایط بسیار سخت تر کار کنند.
معمولا کارفرما و یا ارگان دولتی کشتارکارگران را به گردن نمی گیرند و نهایتا موضوع به مرور زمان ماست مالی شده و به فراموشی سپرده می شود.اما این بار نباید مانند فروریزی ساختمان پلاسکو و جان باختن دهها نفر ، اجازه داد که رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داران از زیر بار مسئولیت این حادثه شانه خالی کنند.
حزب رنجبران ایران ضمن همدردی با خانواده کارگران جانباخته در این حادثه و کارگران گیر آفتاده در اعماق.بایستی به همت اعتراضات سراسری کارگران و زحمت کشان رژیم اسلامی را وادار به رساندن کمک های فوری به این عزیران نموده و محاکمه ی عاملان کشتار توسط دادگاههای توده ای دشمنان کارگران را محکوم سازند.
مبارزه در برسمیت شناختن حقوق پایه ای کارگران
کمک های فوری به کارگران گیر آفتاده و خانواده های کارگران جانباخته
زنده باد تشکیل دادگاههای مردمی درمحاکمه مقصران کشتار کارگران
حزب رنجبران ایران ۱۰/۴/۲۰۱۷