جی ۲۰ کنفرانس رهبران جهان سرمایه داری

کنفرانس جی ۲۰ که از سال ۱۹۹۹٫برگزار می شود همه سال در یکی از کشورهای عضو کنفرانس های خود را برپا می کند. این کنفرانس که شامل ۲۰ قدرت مالی جهان سرمایه داری و امپریالیستی هستند. سعی می کنند هر ساله با گرد هم آیی رهبران کشورها به وضعیت سرمایه تقسیم بازارها و کشورها ، رقابت ها و زد و بندهای آشکار و پنهان سر و سامان داده و در عین تخفیف تضادهای خود ، به تحکیم سلطه سرمایه بر اقصا نقاط جهان بپردازند.در این نمای کلی از جی ۲۰ اما کشورهایی هم وجود دارند که بیشتر از اینکه دارای قدرت صنعتی و یا مالی باشند ناشی از یار کشی و گروه بندی های قدرت های معظم امپریالیستی پایشان به این کنفرانس باز شده است . در واقع این کنفرانس در عین اینکه سعی می کند که به وضعیت سرمایه در سطح جهانی سرو سامانی بدهد و تضادهای آنرا تخفیف بدهد. اما در عین حال بعلت خصلت ماهوی سرمایه و بحران های تنش زا و رقابت های مرگ آور در آن، جی ۲۰ کنفرانس هایش بازتاب این تضادها بوده و هر ساله بر شدت تضادها بین اعضا و گروه بندی های مالی افزوده  می شود.

امسال هم ۲۰ قدرت مالی جهانی در هامبورگ به دور هم گرد آمدند تا وظایف گفته شده را به انجام برسانند.اما با توجه به سیاست های امریکا تحت دولت دونالد ترامپ. رقابت ها در دریای چین ، سوریه ، اوکرائین،مسئله تروریسم ،رقابت در آفریقا و خاورمیانه ،کشمکش های منطقه ای در تقریبا اقصا نقاط جهان ، رقابت بین اتحادیه اروپا و آمریکا و بالاخره مسائل زیست محیطی و بیرون رفتن آمریکا از قراردادهای پاریس ، کنفرانس در محیطی امنیتی تر و بسته تر برگزار شد . هزاران پلیس و میلیون ها دلار خرج حفاظت از این کنفرانس و تامین امنیت سران کشورهای شرکت کننده شده بود.

نگاه مردم جهان اما به این کنفرانس با نفرت و مبارزه با آن است . مردم جهان این واقعیت را که تمام مشکلات جهان کنونی بعلت نظام سرمایه داری که این کنفرانس نماینده بخش بزرگی از آن است می دانند. مردم در تجربه خود به خوبی دریافته اند که با تمام عوام فریبی این رهبران اطوکشیده ، انها بزرگترین جنایتکاران ، سازمان دهنده گروه های جنایتکار ، پرورش دهنده گان سازمان های تروریستی و افراطی مذهبی ، بزرگترین تولید کننده اسلحه و تقریبا اکثرشان  بزرگترین دم و دستگاه های سرکوب را در اختیار دارند. آنها بزرگترین استثمارگران کارگران و زحمتکشان جهان، بزرگترین تولید کننده گان مواد مخدرو باندهای قاچاق انسان و بردگی جنسی ، بیشترین زندان ها و شکنجه گاهها را در اختیار دارند ، آنها عوامل اصلی در به ویرانی کشیدن اکثر جوامع جهان کنونی ، آنها غارت کنندگان واقعی کشورهای جهان سوم ، پایمال کننده حقوق کشورها ، ملت ، خلق و انهدام فرهنگی هستند.آنها برای حفظ منافع خود از هیج جنایتی علیه رقبا ، دولت ها ، مردم بی دفاع و ……روگردان نیستند. آنه دارو دسته های فریبکاری هستند. که همچون گرگ های گرسنه بر روی سفره زحمتکشان و کارگران و منابع انسانی و طبیعی رو در روی هم نشسته اند . با این تجربه و رشد آگاهی مردم جهان از این کنفرانس و رهبرانش ، مردم جهان هر ساله با تظاهرات و برپائی میتینگ های به اعتراض علیه برپائی این کنفرانس ها بر می خیزند. اما کنفرانس امسال در هامبورگ آلمان برای مردم حال و هوای دیگری داشت . صدها هزار نفراز کشورها ، ملت ها ، خلق ها و کارگران کشورهای مختلف علیه این کنفرانس تظاهرات کردند این کنفرانس که   دوروز به طول کشید ، آنچنان به بی آبرویی بیشتر این کنفرانس کشیده شد که مردم اجازه ادامه برنامه جی ۲۰ را در برخی زمینه ها ندادند و آنها  را مچبور به کنسل کردن برخی برنامه های خود کردند.

اما نه از صبح زود روز شروع جی ۲۰ بلکه  از چندین روز پیش ازدعام جمعیت چشمگیر بود ،افرادی که از نقاط دیگر آلمان و اروپا آمده بودند ، نشان از بین المللی شدن تظاهرات روزهای آینده می داد. بطور واقعی این یک مبارزه بین المللی علیه جی ۲۰ بوده هزاران مهاجر ، هزاران کارگر ، روشنفکر و جوانان ، دانشجویان از کشورها و ملیت های مختلف نمایشی از همبستگی عظیمی بود که نه تنها پلیس آلمان را در مخمصه قرار داده بود. حتی رسانه های مزدبگیر را هم مجبور به اعتراف به قدرت و گستردگی این مارش عظیم کرد. نیروهای سیاسی و اجتماعی شرکت کننده طیف های گوناگون و گاها عجیب و غریبی را در بر می گرفت. از گروههای چپ ، آنارشیست ها گرفته تا گروههای حقوق بشری ، همجنس گرایان ، مسلمانان ، مسیحیان ، طرفداران محیط زیست و …. را در بر می گرفت. پلیس در اوایل راهپیمائی فقط حضور خود را با افراد مسلح به باتون و اسلحه های گوناگون ضد شورش اعلام کرد. بعد که راهپیمائی به طرف مرکز نشست چی ۲۰ ادامه یافت. پلیس جلوی ادامه راهپیمائی را گرفت از اینجا به بعد کار به درگیری و هجوم پلیس به تظاهرات کننده گان کشیده شد. گروه های آنارشیست با آمادگی قبلی وارد درگیری با پلیس شدند تعداد  بسیاری دستگیر شدند. در قسمت های مختلف شهر سخنرانان از گروها و شخصیت های مختلف به افشا جی ۲۰ و نظام سرمایه داری. از زاویه دیدگاههای خود می پرداختند. نفرت عمومی از نظام سرمایه داری تمامی نه تنها هامبورگ بلک اروپا را در بر گرفته بود. احساس خوب همبستگی بین تظاهر کنندگان بعد از مدتها همچون آبی روان و موج وار گسترش می یافت. جی ۲۰ و مبارزه علیه آن خود عاملی برای همبستگی بین افراد شده بود. مردم در انبوه انسانی در خیابانها قدرت واقعی خود را در می یافتند و پلیس درمانده بورژوازی را به انفعال انداخته بودند.هزاران اعلامیه ، اطلاعیه ، تراکت ، پرچم های گوناگون در بین تظاهرات کننده می چرخید و پخش می شد. نیروی متحد تودهها علیه یک مسئله مشخص آنهم سرمایه داری به خیابان ها آمده بود و قدرت نمائی می کرد. بر اساس تخمین های گوناگون تعداد شرکت کننده گان به ۵۰۰ هزار نفر می رسید. در طی روزهای ۷و ۸ جولای شهر عملا تعطیل و هر گروه و یا افراد بطروق مختلف اعتراضات خود را نشان می دادند. رسانه عملا سعی به بزرگ کردن مسئله ترامپ و قراردادهای زیست محیطی که توسط وی ملغی شده است داشتند ولی بیشتر شعارها محتوی ضد سرمایه داری داشت.تظاهرات  امسال یک قدم در سازماندهی و تعداد شرکت کننده به جلو بود.

در حالی که صدها هزار انسان معترض عملا خیابان های هامبورگ را به اشغال درآورده بودند . یک عده راهزن بین المللی در پشت درهای بسته در حال چانه زنی برای سهم بیشتر از منابع انسانی و طبیعی کره زمین بودند.البته این کنفرانس هم مانند نشست های سازمان ملل متحد شده است که ظاهرا دورهم می نشینند و تصمیمات جمعی می گیرند ولی عملا براساس توانمندی های هر کشور هر کس به کار خود مشغول است و مصوبه ها بیشتر برای نمایش و خاک خوردن در گنجه های این سازمان و خاک پاشیدن به چشم مردم جهان صادر می شود. اطلاعیه های پایانی نشست امسال ظاهرا به غیر از مسئله حفاظت از محیط زیست و مصوبات کنفرانس پاریس که آمریکا از آن خارج شده است در بیشتر بندهای آن با اتفاق آرا به تصویب رسیده است از جمله مسئله رد رشد اقتصاد ها در حیطه کشوری و ادامه حرکت سرمایه در سطح جهانی و تولید زنجیره ای بصورت گلوبال.در کنار این نشست نیز رهبران جی ۲۰ مشغول توافقات سیاسی و اقتصادی و…. بودند. بطور مثال پوتین و ترامپ توافق کردن که در جنوب سوریه درگیرها را پایان دهند و آتش بس برقرار شود. اما کیست که نداند تا زمانی که سیستم سرمایه داری حاکم است نه می تواند بدون رقابت و جنگ و خونریزی جلو برود و نه می تواند منافع مردم فقیر را تامین کند .

اکثریت مردم جهان به این نکته پی برده اند یا  باید کنفرانس هایی نظیر جی ۲۰ و جی ۷ را با کلیت نظام سرمایه داری به گورستان تاریخ سپرد و مردم را از دست این استثمارگران و استعمارگران خون آشام نجات داد و یا همین وضعیت ادامه پیدا کرده و هر روز وضع مردم جهان بدتر و بدتر خواهد شد. مردم  جهان امسال در تظاهرات هامبورگ نشان دادند که تصمیم گرفته اند  راه اول را برگزینند و با مبارزه دست آنها را برای همیشه از سر مردم جهان کوتاه کنند. به مارشی که مدتی شروع شده است باید خیر مقدم گفت. حزب رنجبران از هر مبارزه ای که درراستای عدالت طلبی و ترقی خواهی و برابری انسانی و سوسیالیزم و وسیع ترین آزادی های اجتماعی، دفاع می کند. ما امسال در هامبورگ با چپ بین المللی و همگام با ایکور در این تظاهرات شرکت کردیم . همانطور که جی ۲۰ یک کنفرانس بین المللی است مبارزه علیه آن نمی تواند یک مبارزه صرفا ملی باشد این مبارزه تابع وضعیت طبقاتی جهان امروز و ناشی از مبارزه کار و سرمایه و جهانی است.

 

Comments are closed.

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

اکتبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« سپتامبر    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>