روز ۴ می ۲۰۱۷ ، با شروع یک تظاهرات جدید کارگران و تا کنون بزرگترین در اوکراین در قرن ۲۱ مشخص شد. در این روز کارگران شب کار (شیفت شب) از سه معادن سنگ آهن Krivoj Rog متحداْ ترک محوطه معدن را نپذیرفتندمجمع تصمیم گیری کارگران در زیر زمین برگزار شد. کارگران معدن خواسته های خود را مطرح کردند، مانند افزایش دستمزد ها برای کارگرانی که کار سنگین انجام می دهند  تا ۱۰۰۰ دلار، یا حداقل برابر با سطح دستمزد سال ۲۰۱۲!

در روز ۶ می، ۲۰۱۷ مه کارگران معدن آرتم Artem)) به اقدامات اعتراضی کارگران معدن سنگ آهن پیوستند. در روز ۱۰ می ۲۰۱۷ ، کارگران معدن Jubilejnaja بدون ترک محل معدن در زیر زمین باقی ماندند. چیزیکه قابل توجه است این است که جنبش کارگران در معادن خصوصی نیز توسعه و سرایت یافته، از جمله در میان گروههای شرکت Evraz، روسیه و Arcelor Mittal توسعه یافته است. دیگر معادن به سرمایه داران الیگارشی اوکراین تعلق دارند. اکنون،  اعتراضات و ناآرامی های کارگران در حال افزایش است، همچنین در معادن ذغال سنگ دولتی حوضه ی Lwow-Wolynsk.

یک گزارش از اوکراین می گوید: « امر مثبتی ست که کارگران اوکراین در حال حاضر برای دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی خود بپا خواستند و اجازه نمی دهند که جنبش آنها توسط هر حزب سیاسی بورژوایی ربوده شود. این وضعیت بسیار ضروریست، مانند هیچ وقت در گذشته، برای ایجاد حداکثر ساختار هماهنگی افقی در میان کارگران معترض، هم چنین فراخواندن  کارگران در سراسر جهان برای همبستگی بین المللی با کارگران معترض اوکراین. » اگر چه در این لحظه اکثر اعتراضات به پایان رسیده است،  ICOR امروز و در آینده خواستار همبستگی گسترده با کار گران معدن در اوکراین می باشد. ارسال پیام های همبستگی، اطلاع رسانی در مورد جنبش اعتصاب در اوکراینتماس با اتحادیه های کارگری و صحبت در مورد اقدامات همبستگی ضروریست!

پیام های همبستگی به:

ICOR Europa: coordinationeurope@yahoo.co.uk

Internationale Bergarbeiter-Koordinierung:  info@minersconference.org

 

 

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm