ترامپ از پیمان آب و هوای(محیط زیست) پاریس بیرون می آیدقطعنامه ICOR، ۲۰

سپتامبر ۲۰۱۷اعلام خروج ایالات متحده از بزرگترین آلاینده های کربن جهان، از موافقتنامه آب و هوای(محیط زیست) پاریس توسط ترامپ یک بار دیگر سیاست تهاجمی امپریالیسم آمریکا را نشان میدهد. این توافق نامه در سایۀ نیاز فوری به یک راه حل اساسی و لازم روزانه، پوششی است بر مبارزه توده های جهان بمثابه نیروی تعیین کننده در مبارزه جهت تلاش های بیشتر دولت ها برای غلبه بر فاجعه زیست محیطی که با آن روبرو هستیم.بنابراین، عقب نشینی تحریک آمیز ایالات متحده از پیمان پاریس، تجاوزی عریان علیه خواسته های مردمان کشورهای جهان است!تقریبا تمام کشورهائی که این توافقنامه را امضا کرده اند، در برابر این تصمیم کاملا جنایی توسط  رئیس جمهور سرکش دولتی که تا به امروز هیچیک از موافقت نامه های اقلیمی را که به اتفاق آرا از سوی کمیته های ملل به امضا رسیده است، از جمله پروتکل کیوتو، اجرا نکرده، متحداٌ ایستاده اند. زمان آن رسیده است که نیروهای مترقی جهان با ابتکار برای اتخاذ تصمیمات جدی تر پُر معنا جهت حل و فصل خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی که به طور مستقیم از الگوی توسعه ناشی می شود که امروزه با انگیزه سودمندی کورپراسیون ها هدایت می شود.با این وجود، مهم است که توجه داشته باشیم که علیرغم صدور قطعنامه برای ادامه موافقت نامه پاریس، رژیم هند با نخست وزیری مودی، از پیوستن به کمیته ملت ها جهت محکوم کردن تصمیم ایالات متحده، خودداری کرد و این زمانی است که ترامپ به شدت به هند حمله کرده و آن را به عنوان یکی از بزرگترین تیرهای(تولید کننده) کربن مشخص می کند در حالی که تولید کربن هند یک دهم تولید آمریکا است .  همچنین بسیاری از امضاء کنندگان به انتقاد لفظی از عقب نشینی ترامپ قناعت کرده اند ، بدون در نظر گرفتن حتی دستاوردها و اهداف کاملاٌ ناکافی پاریس به مثابه فرصتی برای حفاظت واقعا موثر از آب و هوا(محیط زیست) در جهان.

 

ما از توده های جهان، تمام نیروهای دموکراتیک و مترقی، فعالین محیط زیست و همچنین جامعه علمی درخواست می کنیم که قاطعانه جهت محکوم کردن این تصمیم ایالات متحده اقدام نمایند و جهت اعتراض واقدامات لازم برای حل و فصل بحران زیست محیطی کره زمین که بیش از پیش در حال تشدید است متحد شویم.

 

امضاکنندگان (تا تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، امضاهای آتی ممکن می باشد) ۱-  ORC سازمان انقلابی کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو۲- MMLPL خط پرولتری مارکسیست-لنینیست مراکش۳- (ML) حزب کمونیست CPSA آفریقای جنوبی (مارکسیست-لنینیست)۴- PPDS حزب سوسیالیست دموکراتیک میهنی تونس۵- سازمان مارکسیست-لنینیست MLOA افغانستان۶- CPB حزب کمونیست بنگلادش۷- ستاره سرخ حزب کمونیست هند (مارکسیست-لنینیست)۸- حزب کمونیست هند(مارکسیست لنینیست) PCC CPI(ML) 9- حزب رنجبران ایران۱۰- NCP (مشعل) حزب کمونیست نپال۱۱- انقلابیون کمونیست بلاروس۱۲- MLPD حزب مارکسیست لنینیست آلمان۱۳- سازمان کمونیستی لوکزامبورگ۱۴- سحر سرخ (هلند)۱۵- بستر های نرم افزاری مارکسیست-لنینیست، روسیه۱۶-  گروه مارکسیست-لنینیست از سوئیس۱۷- اتحادیه کمونیستهای انقلابی ترکیه۱۸- حزب بلشویک (شمال کردستان و ترکیه)۱۹- شورای هماهنگی جنبش طبقه کارگر)، اوکراین۲۰- حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست، جمهوری دومینیکن۲۱- حزب کمونیست (مارکسیست-لنینیست) پاناما۲۲- حزب کمونیست (مستقل) پاراگوئه۲۳- PML حزب مارکسیست-لنینیست پرو۲۴- PPP حزب پرولتری پرو۲۵- حزب کمونیست نوین هائیتی(مارکسیست لنینیست)۲۶- حزب کمونیست ترکیه / کردستان۲۷- حزب کمونیست چکسلواکی – حزب کارگران چکسلواکی)، جمهوری چک