خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه

صالح نعامی ـ ۴ مه ۲۰۱۱

براساس صحبت رئیس نظامی اسرائیل، اسرائیل جنگ ۲۰۰۸ درغزه را فرصتی برای نیروهای مسلح اش به شمار آورد تا سلاحهای جدید اش را آزمایش کند.

طی صحبتی درمرکزمسائل استراتژیک بگین ـ سادات دانش گاه بارـ ایلان، یوآی گالانت ژنرال ارشد گفت که غزه “منطقه ایده آل تمرینی”به دلیل فقدان دشمن قوی بود که می توانست ضربات جدی براسرائیل واردنماید.

گالانت فرماندهی عملیات پرتاب گلوله سربی را درغزه بین دسامبر ۲۰۰۸ و ژانویه ۲۰۰۹ به عهده داشت که طی آن ۱۶۰۰ فلسطینی کشته شدند. اکثر کشته ها را زنان و کودکان تشکیل می دادند.

تحت فرماندهی وی، نیروهای مسلح اسرائیل از گلوله های توپ ۱۵۵ میلیمتری فسفرسفید برای شلیک به مناطق پرجمعیت غزه استفاده کردند.

اوگفت: ” هرچندکه توانائی نظامی اسرائیل بسیار بیشتر از توانائی حماس است، ما آنها را به مثابه دشمنان سرسخت درنظرمی گیریم”.

گالانت افزود که فلسطینیان در منطقه غزه توانائی پرتاب موشکهای خود را بهبود بخشیده اند و تاکید کرد که پرتاب موشکها “تنها یک عمل وحشت آفرین نیست، بلکه موجودیت اسرائیل را به منازعه می طلبد”.

گالانت با توجه به موج شورشهای عرب اظهارنظرنمود که هیچ کدام از انقلابات جاری در خاورمیانه توانائی به خطرانداختن امنیت اسرائیل را درکوتاه مدت و درازمدت ندارند.

گالانت گفت که ناثباتیهای منطقه خطر روی کارآمدن “افراط گرایان اسلامی” را به وجودآورده است.

* * *

ساعد بننوراـ ۴ مه ۲۰۱۱

بالاترین کمیته برای تدارکات پزشکی فوری درغزه گزارشی درمورد حملات اسرائیل و تخلف آن درماه آوریل دراین منطقه را منتشرکرد که حاکی است بر کشته شدن ۲۳ فلسطینی و ازجمله ۲ کودک و زخمی شدن ۸۱ نفر.

طی ماه آوریل،ارتش اسرائیل ازطریق هوا به بمباران غزه به طور هوائی، دریائی و زمینی پرداخت و هدفش عمده تا مناطق غیرنظامی بود که خلاف قوانین بین المللی و کلیه ی قراردادها درمورد حفاظت از ساکنان غیرنظامی است.

” درماه آوریل ۲۳ فلسطینی توسط آتشباری ارتش اسرائیل کشته شدند که ۱۹ نفر از آنها طی ۳ روز از ۷ تا ۹ آوریل کشته شدند.

تعداد فلسطینیان کشته شده درماه آوریل ۴ برابر بیشتر از کشته شده های ماه آوریل سال گذشته بود.

از ۸۱ زخمی، ۳۳ نفر کودک اند و ۱۶ نفر زن که نشان می دهد حدود ۶۰% زخمی ها زن و کودک می باشند.

به علاوه یک نفر از کارکنان صلیب سرخ نیز توسط بمب سوزنی درحالی زخمی شد که آمبولانس را در شرق رفه دربخش جنوبی غزه می راند.

* * *

رفیق سعادت امیدواراست که مرحله ی جدیدی برای دموکراسی و وحدت فلسطینیان آغاز شود ـ جبهه توده ای آزادی بخش فلسطین ـ ۹ مه ۲۰۱۱

رفیق احمد سعادت، دبیرکل جبهه توده ای آزادی بخش فلسطین، طی اطلاعیه ای در ۶ مه ۲۰۱۱، از سلول انفرادی اش در زندان اشغال گران اعلام نمود که امضای توافق نامه آشتی بین فتح و حماس باعث رسیدن به توافقی قابل پذیرش برای تمامی فراکسیونها و نیروهای سیاسی و اجتماعی شده و جدائی و فقدان دموکراسی برای همیشه ورق خواهدخورد.

رفیق سعادت در روز تولد دخترش صمود درپیامی گفت که تولد وی زمانی است که تغییرات بزرگ و جشن درجهان عرب و درآستانه ی روزجهانی کارگر به وقوع پیوسته است. او گفت که امیدواراست این توافق صفحه جدیدی در روابط درونی ملت فلسطین باشد و به تعمیق سطح دموکراسی درعمل، ایجاد دوباره امید درخلقمان برای ابراز پایداری شان و مقاومتشان درمقابله با اشغال بیانجامد. او تاکید نمود که دموکراسی کامل برای ساختن مجدد نهادهای فلسطینی ـ به ویژه سازمان آزادی بخش فلسطین ـ برپایه دموکراسی، اهداف ملی، حق برگشتن و وحدت خلقمان ضروری است.

رفیق سعادت تلاشهای صادقانه برای رسیدن به توافق نیروهای فلسطینی، به خصوص جوانان فلسطین و جنبش انقلابی عرب، خصوصا جنبش انقلابی جوانان و حکومت جدید درمصر را گرامی داشت. او گفت که این توافق نتیجه ی انقلاب مصر بود و امیدواراست که تعمیق دموکراسی و ازبین بردن بقایای نظام گذشته و استقرار نظام ملی دموکراتیک تحقق پذیرد که قادرشود مسئولیت و رهبری جنبش رهائی بخش ملی دموکراتیک عرب و نقش کلیدی دروحدت دهی ملت عرب و ترفیع رشد آن درتمامی جهان را به عهده بگیرد.

رفیق سعادت هم چنین به طبقه کارگر فلسطین به مناسبت اول ماه مه تبریک گفته و ابراز امیدواری کرد که اعلام آشتی ملی باعث پیش روی به سوی ایجاد دوباره اتحادیه عمومی کارگران فلسطین به مثابه نیروی ملی مبارز درتحقق آزادی و شان انسانی، گردد.

او روی ضرورت حمایت از آشتی ملی تاکید گذاشت: ممانعت ازتحریکات رسانه ای، و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و زندانیان عضو مقاومت درزندانهای فلسطین و اینکه این خواستها بلافاصله به اجرا درآید که برای تحقق پایه ای آشتی مهم می باشند.

* * *

ناتو سرمست کشتن در آفریقا و آسیا

ریک روزوف ـ جلو ناتو رابگیرید ـ ۱۵ مه ۲۰۱۱

در ۱۳ مه رئیس جمهور اوباما دبیرکل ناتو آندرش فوگ راسموسن را به حضورپذیرفت و هر دو برادامه دو جنگ بزرگ در افغانستان و لیبی تاکید گذاشتند. طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار نیروی خارجی درافغانستان درجنگ هستند که بیش از ۱۳۰ هزار نفر آن تحت فرمان ناتو می باشند. ناتو از ۳۱ مارس رهبری بلوک نظامی را درجنگ علیه لیبی به عهده گرفته و بیش از۷۰۰۰ عملیات هوائی و از جمله ۲۵۰۰ حمله هواپیماهای جنگی را انجام داده است. اوباما و راسموسن اعلام کردند که دیدار سال آینده سران ناتو در آمریکا برگزارخواهدشد.

راسموسن در وال استریت جورنال درهمان روز گفت ” تعهدات عملیاتی ناتو خارج از انتظار در ۲۰ سال گذشته، اکنون افزایش یافته و ما هیچ گاه تا به این اندازه مشغول نبوده ایم.” این حقیقت دارد.

طبق اظهاررئیس پلیس کُنار ناتو در ۱۲ مه یک دختر ۱۲ ساله را کشته و ۴ دختر ۸ و۱۵ ساله را دراین ایالت زخمی نمودند. طبق اظهارپدر این دختران: ” نیروهای خارجی یک نارنجک دستی را به سوی آنان پرتاب کردند. دخترم با ترس از اتاق به خارج فرارکرد و کشته شد”. (۱)

سه هفته قبل نیروهای ناتو و دولت افغانستان به نقطه بازرسی پاکستان درجنوب وزیرستان حمله بردند. ۳ سرباز افغانی کشته شدند و ۲ مامور امنیتی پاکستان زخمی شدند. ” ماموران امنیتی پاکستان گفتند آنها زمانی آتش گشودند که مورد حمله قرارگرفتند”.(۲)

طبق اظهار یک رهبر حزب پاکستانی مخالف : ” حمله ناتو اتفاقی نبود بلکه حساب شده و برنامه ریزی شده و برای پنهان نگه داشتن شکست شان درافغانستان انجام گرفت. تجاوز به قلمرو پاکستان نشان می دهد که آمریکا برنامه کشاندن جنگ به درون پاکستان را دارد”.(۳)

حملات موشکی آمر یکا با هواپیماهای بدون سرنشین در۱۲ مه، ۸ پاکستانی را درشمال وزیرستان کشت و مقامات محلی گفتند ” که کشته شده گان مردم بی گناه بودند”.(۴). ۲ روز قبل ازآن درجنوب وزیرستان “با چنین حمله و شلیک دو موشک به یک ماشین، حداقل ۵ نفرکشته شدند و ۷ نفر زحمی گشتند”.(۵)

آمریکا از این نوع موشکها به قدرکافی دارد که دراوایل این ماه در یمن به کشته شدن ۲ نفر انجامید.

اواخر ماه گذشته ۳ هلی کوپتر ناتو به یک کشتی ماهی گیری ایرانی در ۷۵۰ کیلومتری درشمال موگادیشو پای تخت سومالی دراقیانوس هند حمله کرده و ۳ ایرانی را زحمی و ۳ سومالیائی را کشتند. وزیر ماهیگیری و منابع دریائی ایران محمدعلی “این حمله ناتو را محکوم نموده و خواستار معذرت خواهی نیروهای بین المللی شد”(۶)

در ۱۳ مه، هواپیماهای ناتو شهربریقه لیبی را بمباران کردند و ۱۶ غیر نظامی و ازجمله ۱۱ معمم که برای برقراری صلح رفته بودند کشته و ۴۵ نفر نیز زخمی شدند.

درهمان روز کشتی های جنگی اتحادیه که جزئی از ۲۰ کشتی محاصره کننده دریائی لیبی هستند مقر صلیب سرخ را دربخش شورشیان میستراتا و اطراف شهرزلیتان مورد حمله قراردادند.

روز بعد تلویزیون لیبی خبرداد که سفارت کره شمالی درتریپولی مورد حمله قرارگرفت…

ژنرال کارتر هام، فرمانده آفریقائی آمریکا که مسئوول حملات هوائی و دریائی علیه لیبی بین ۱۹ تا ۳۰ مارس بود در ۱۱ مه در اوگاندا گفت که نیروهای بیشتری در جنگ سومالی توسط آمریکا درنظرگرفته شده است. از یک سال پیش ناتو هزاران نیروی اوگاندائی را به پای تخت سومالی برده و ۳ روز بعد از این اظهارات، ۳ اوگاندائی در سومالی کشته شدند.

در ۱۴ مه در جیبوتی که پنتاگون پایگاه دائمی برای آفریقا دارد و حداقل ۲۵۰۰ نیرو برای عملیات در شاخ آفریقا درآنجا مستقرند، هام گفت که ۲ گردان درسومالی همراه با ۹۰۰۰ نیروی اوگاندائی و بوروندائی درنظرگرفته شده اند.

امکان کشته شدن تعداد بازهم بیشتر مردم بی گناه نظیر کودکان درآفریقا و آسیا و شبه جزیره عربستان قبل از اجلاس سران ناتو در آمریکا وجود دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. پژواک خبرگزاری افغان، ۱۲ مه ۲۰۱۱
  2. داون نیوز ، ۲۷ آوریل ۲۰۱۱
  3. اخبار بین المللی ۲۸ آوریل ۲۰۱۱
  4. ملت ، ۱۳ مه ۲۰۱۱
  5. اخبارجانبی بین المللی ۱۰ مه ۲۰۱۱
  6. پرس تی وی ۲۴ آوریل ۲۰۱۱

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm