عدول از حاکمیت طبقاتی پرولتاریائی!

عدول از حاکمیت طبقاتی پرولتاریائی! تاریخ چندهزارساله جوامع طبقاتی به روشنی نشان داده است که با بوجود آمدن اضافه تولید، متنوع شدن تقسیم کار، تشکیل خانواده، رشد پدیده ی مالکیت خصوصی، نیاز داشتن به وجود نیروی کار درامور تولیدی، استخدام…

آموختن از جانباخته گان زندانیان سیاسی

آموختن از جانباخته گان زندانیان سیاسی در نبرد متحد با رژیم جمهوری اسلامی ایران در ۳۹ سال اخیر، نظام سرمایه داری حاکم ایران تحت هدایت جلادان جدید اسلامی، شدیدتر از دوران سلطنتی، لحظه ای دراعمال سرکوب، کشتار، شکنجه، استبداد، پول…

از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۴ تا انقلاب ۱۳۵۷

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران   از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۴ تا انقلاب ۱۳۵۷ فصل چهارم: حزب کمونیست ایران در دورۀ حکومت رضاشاه پهلوی   فعالیت های حزب…

درخشنده تر باد ۱۶ آذر، روز دانشجو

میلیونها دانشجوئی که در زیر اختناق نظام سرمایه داری – اسلامی قرار دارند، شاهد آنند صدای اعتراض نه تنها در دانشگاهها، بلکه در سراسر ایران، توسط سازنده گان و آفریننده گان اصلی نعمات مادی و معنوی جامعه به زورگوئی

تردید درمبارزه حق طلبانه به صلاح نیست!

کارگران و زحمت کشان ایران شما طی نزدیک به ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، روزانه شاهد آن هستید که بزرگترین ثروتهای ملی متعلق به مرم ایران را دزدان با بی شرمی تمام بالامی کشند و به مثابه دزدان سرگردنه…

نیش عقرب نه از ره کین است – اقتضای طبیعتش اینست

کارگران سراسرایران شاهد آنند که نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی ایران سرسخت تر از آنند که کارگران مبارزی نظیر رضاشهابی و محمودصالحی را به نقص عضوهای جسمی متعددی گرفتارکرده و برای زهر چشم گرفتن با غل و زنجیربه تخت بیمارستان بسته…

ما صدای چه طبقه ای هستیم؟

عملکرد رژیم سفاک جمهوری اسلامی ایران، مشابه تمام مدافعان مذهبی و درعین حال خدمت گزاران نظامهای مالکیت خصوصی  و یا دولتی بروسایل تولید و مبادله، درپیشبردن اهداف خود از هیچ جنایتی پرهیزنمی کنند. هم اکنون این رژیم در زمره ی…

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )

با پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در ۱۹۱۹ تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی…

عباس برخوردار

عباس برخوردار در ناز و نعمت به دنیا آمد. فرزند یکی از ثروتمندترین خانواده­های ایران بود. در اواسط دهه ۱۹۶۰ به آمریکا رفت و در رشته مهندسی الکترونیک به تحصیل پرداخت. عباس برخوردار در مبارزات جنبش دانشجویی نقشی فعال داشت…

سخنی به مناسبت رویداد بزرگ صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

(بااندکی تلخیص – م) رفقا و دوستان عزیز! توسط ایکور و کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست – لنینیست از ام.ال.پ.د درخواست شد جشن مشترکی به مناسبت صدمین سالگردانقلاب اکتبر درآلمان ، به عنوان کشور دعوت کننده، گرفته شود.…

روهینگیا: هدف و انگیزه جدید امپریالیسم؛ قسمت اول

توسط، گیروید اُ کولمین، از تحقیقات جهانی، اول اکتبر ۲۰۱۷ ، هرالدتریبیون (آمریکا) ۳۰ سپتامبر۲۰۱۷ خوانندگان عزیز، مقاله ای را که برای شما تهیه دیدیم در دو بخش توسط گزارشگر مطلع فرانسوی که خود در منطقه میانمار قرار دارد را…

نظامی فرو مانده و دولتی در مانده

بار دیگر دست طبیعت ویرانی عظیمی را در پهنای گسترده ای بوجود آورد. هزاران نفز کشته ، ده ها هزارنفر زخمی ، صد هاهزار نفر آواره وبی خانمان را به تاریخ پر درد ورنج مرد مان زحمتکش وستمدیده افزود. آنچه…

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنبش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران

از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۴ تا انقلاب ۱۳۵۷ فصل چهارم: حزب کمونیست ایران در دورۀ حکومت رضاشاه پهلوی فعالیت های حزب پس از کنگره دوم تا سرکوب آن در سال(بخش آخر فصل چهارم) تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، ارانی در…

دستها در دست هم به خواست مردم پاسخ دهیم

همکاری و همدستی با امپریالیسم آمریکا دشمنی با مردم ایران وجهان است و عوامل چنین اقداماتی خائنین و همدست جنا یتکاران محسوب می شوند اسناد منتشر شده در باره ی کودتای ۲۸ مرداد وبراندازی حکومت دکتر مصدق بار دیگر حقیقت…

همه پرسی در اقلیم کردستان

مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق، در ۲۵ اکتبر همه پرسی ای را در اقلیم کردستان برگزار کرد که به گفته خود بیش از نود درصد مردم شرکت کننده بدان رای مثبت دادند. نتیجه عملی آن نه استقلال کردستان…