سالگرد انقلابات اکتبر در چین و شوروی

۷٫ آبان ۱۳۹۵
در

ماه اکتبر هر سال میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش سالگرد دو انقلاب بزرگ عصر نوین را پاس می دارند. در اکتبر ۱۹۱۷ اولین حکومت کارگری جهان به قدرت رسید و ۳۲ سال بعد یعنی در ۱۹۴۹ انقلاب چین توانست چین توده ای را تاسیس کند. فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ و قدم گذاشتن چین...
بقیه در اینجا »

رازی که حقیقتاً در پس دریای جنوب چین نهفته است

۷٫ آبان ۱۳۹۵
در

پپه اسکوبار – اسپوتنیک، ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۶ دریای جنوب چین به عنوان نقطه اشتغال نهایی ژپوپولتیک قرن بیست و یکم است و ادامه خواهد داشت – یعنی به مراتب حساس تر و پر اهمیت تر از خاور میانه یا سرزمین های مرزی غرب روسیه می باشد. در مقایسه، اهمیت و شهرت ش کمتر از...
بقیه در اینجا »

جغد جنگ جهانی سوم در صدا!

۷٫ آبان ۱۳۹۵
در

بحران مالی و اقتصادی کشورهای امپریالیستی در ۸ سال اخیر : به فقر و فلاکت کشاندن کارگران و زحمت کشان در بسیاری از کشورها انجامیده و ناتوان در پایان دادن به این بحران – آن هم درشرایطی که این جنگ درصورت بروز بمبهای اتمی کشتار صدها و شاید هزاران میلیون از مردمان کارگر و...
بقیه در اینجا »

تورم پولی با نرخ بالا در مقابل فروپاشی تقلیل قیمت ها

۷٫ آبان ۱۳۹۵
در

توسط داریل شون، دهم سپتامبر ۲۰۱۶ www. Drschoon .com « اگر رعد شما را نمی گیرد، برق حتماً شما را خواهد گرفت » در دنیای پدیده ها، همه چیز در طبیعت یک شروع و یک پایانی دارد؛ و امروز، آخرین مرحله بانک داران به سمت عزم اجتناب ناپذیر و مرگ خود نزدیک تر می...
بقیه در اینجا »

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران(از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی)

۷٫ آبان ۱۳۹۵
در

فصل سوم: انجمن های صنفی، ملی و سوسیالیستی در عصر مشروطیت درآمد همانطور که پیشتر اشاره شد، نفوذ و گسترش اندیشه های مارکسیستی در بین روشنفکران ایران و ایجاد تشکل های سیاسی از آغاز جنبش مشروطیت شروع شد و در جریان جنگ جهانی اول، رشد جنبش های ملی در آذربایجان و دیگر ایالات شمال...
بقیه در اینجا »

بحران دولتی و سرنوشت تشکلات مستقل کارگری در ایران

۷٫ آبان ۱۳۹۵
در

سرکوب های گسترده دولتی در انتخابات سال ۱۳۸۸ و جو پر از رعب و وحشتی که رژیم اسلامی براه انداخت ، در طی مدتی کوتاه و با کشتارهای گسترده از بین رفت . دلیل این ناپایداری ، فشار و بحران اقتصادی بر دوش اکثریت زحمتکشان و حتی اقشار متوسط جامعه ، رشد فزاینده تضادهای...
بقیه در اینجا »

از نشریه ستاره سرخ ارگان رسمی حزب کمونیست هند ۱۱ اکتبر ۲۰۱۶

۷٫ آبان ۱۳۹۵
در

آموختن از انقلاب اکتبر، هموار کردن  راه  برای  انقلابات آتی! برنامه های  صد سالگی  انقلاب اکتبر روسیه از هفتم نوامبر  سال جاری آغاز می شود. این باید با برنامه ها در هفتم نوامبر  سال آینده در سراسر جهان به اوج برسد. این باید  سالی از جشن های بزرگ برای طبقه کارگر و مردم ستمدیده...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٣٧ منتشر شد

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

دو بار  کلیک کنید رنجبر  ١٣٧
بقیه در اینجا »

نظم تفرقه انداز خرده بورژوائی درایران!

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

اگر به ۳۸ سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران نظری دقیق بیاندازیم روزی را نمی توان یافت که درآن کلیه حاکمان به طور متحدی درکلیه ی عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره نظری واحد ارائه داده و متحد باشند. این وضع در تحلیلی از ماهیت طبقاتی آنان ناشی می شود. به جز هاشمی...
بقیه در اینجا »

مسیررشد پر پیچ و خم تاریخ طبقات درایران!

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

تاریخ حضور طبقات مختلف درایران درسطح داشتن نقش درجه ی ا ول و حاکم در قرن اخیر،روندی کاملا خطی و راست نبوده است. گرچه تکامل نظام سرمایه داری حاکم به غیر از بزرگ وابسته به امپریالیستها بلا واسطه در صد سال اخیربه صورت مستحکمی صورت نگرفت ، بررسی سیر تحولی حرکت این سرمایه داری...
بقیه در اینجا »

گروه جی ۲۰ و اقتصاد جهانی

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

یازدهمین نشست ۲۰ کشور پرقدرت اقتصادی جهان( جی ۲۰) امسال در شهر هانگژو چین در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور برگزار شد . ظاهرا هدف این نشست مشورت ، تبادل نظر و تصمیم گیری راجع به مهمترین مسائل اقتصادی جهان است که در کنار آن همیشه نشست های دو و یا چند جانبه ای...
بقیه در اینجا »

آیا آمریکای لاتین سرنوشت خاورمیانه را در برابر خود دارد ؟

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

دیلما روسف از ریاست جمهوری برکنار شد و معاون او که یک دست راستی است جای او را گرفت . بسیاری این برکناری را یک کودتای پارلمانی دانستند که غرب در آن نقش کلیدی بازی کرده است .برای درک نه تنها حوادثی که در برزیل اتفاق افتاده است بلکه روند سیاسی که امروز در...
بقیه در اینجا »

جنبش کردستان و برخورد

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

در چند هفته گذشته رژیم جمهوری اسلامی به بهانه درگیری با حزب دموکرات کردستان ایران و پژاک ، مناطقی از کردستان عراق را در چندین نوبت هدف توپخانه خود قرار داد و باعث خسارات و ویرانی و کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم غیر نظامی مناطق مرزی کردستان عراق شد. دولت جمهوری اسلامی...
بقیه در اینجا »

گردش به سمت راست توسط دولت مرکل بیانگر بحران نهفته در آن است

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

دنباله مصاحبه با استفن انگل در تدارک کنگره حزب، MLPD تز توسعۀ تعدادی از کشورهای جدید امپریالیستی را تکامل داده  است. چگونه این بحث مدلل می شود؟ چگونه این امر توسط کادر ها وهمچنین در سطوح مختلف دریافت شده است ؟ این تز تا حد زیادی صفوف حزبی  و کادر های MLPD را متحد...
بقیه در اینجا »

پیرامون گسترش امپراتوری آشوب و اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه(بخش دوم و پایانی)

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

در بخش اول این نوشتار به اهمیت شناخت از نظام جهانی حاکم سرمایه داری از سوی چالشگران ضد نظام که خواهان دگردیسی کیفی و اساسی در راه ایجاد جهانی دیگر و بهتر با چشم اندازهای سوسیالیستی هستند، پرداختیم. در بخش دوم(وپایانی) این نوشتار بعد از نیم نگاهی به نحوۀ انباشت سرمایه در تاریخ سرمایه...
بقیه در اینجا »

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران(از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی)

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

همانطور که در شماره اخیر رنجبر اشاره شد، در سال‌های ۱۲۸۰ تا ۱۲۹۶ خورشیدی (۱۹۱۷-۱۹۰۱) دو پدیدۀ مهم ظهور کردو بطور مستقیم و غیر مستقیم  در سرنوشت کشور و مردم ایران بطور کلی و سرانجام حزب اجتماعیون – عامیون (سوسیال دمکرات) ایران و جنبش سوسیالیستی و کارگری ایران بطور ویژه نقشی اساسی بازی کرد...
بقیه در اینجا »

از نامه های رسیده

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

یک سال از کشتن شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر ایران به دست عا ملان امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در بیست و دوم سپتامر ۲۰۱۵ می گذرد. امروز ما شاهد یم طبقه کار گر و نیروهای انقلابی و پیشرو غم سترگ فراموش نشد نی فقدان شاهرخ را به نیرو برای ادامه ی مبارزه تبدیل...
بقیه در اینجا »

شروع اول مهرماه سال تحصیلی آغشته به شادی و به غم در با سواد شدن!

۷٫ مهر ۱۳۹۵
در

شروع سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۶ را به آن بخش از کودکان، نوجوانان و جوانان در ادامه تحصیل تبریک گفته و آن بخش قابل ملاحظه از آنانی را که به علت عدم استطاعت مالی از ادامه تحصیل باز مانده اند، اعلام هم دردی نموده اند و به بررسی این وضعیت ناگوار می پردازیم: طبق آمار بانک...
بقیه در اینجا »

یاد شاهرخ زمانی زنده می ماند!

۲۹٫ شهریور ۱۳۹۵
در
یاد شاهرخ زمانی زنده می ماند!

طبقه کارگر مبارز و دلیر ایران، یکی از فعالان آگاه کارگری در ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان رجائی شهر کرج صبح زود دراثر ضربات شکنجه گران رژیم فاشیستی حاکم درایران جان باخت. رفیق زمانی معتقد به مبارزه طبقاتی و اتحاد طبقه کارگر و ایجاد حزب کمونیست وسندیکای سراسری کارگری درایران از یک سو و...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٣۶ منتشر شد

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

رنجبر جدید لطفا ٢ بار کلیک کنید
بقیه در اینجا »

شمشیر آویخته بی عمل!

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

در تبلیغات اسلامی درمورد “ظهورمهدی” شخصی درزمان کودکی اش تعریف می کرد پدرش دراعتقاد به این که “به زودی مهدی ظهور کرده و ما باید آماده حرکت با او باشیم، ما در آرزوی دیدن شمشیر آویخته درکنار اوجاق پدر حق دیدن شمشیر را نداشتیم و هرگز آن را ندیدیم!” وضعیت تعریف کنونی اوضاع کشورمان...
بقیه در اینجا »

حزب سازی

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

ماتریالیستهای تاریخی  دارای جام جهان نمای  طبقاتی هستند که  ضمن  توجه به رشد ناموزن وویژگی   جوامع  ، حرکت عمومی دوران  تاریخی را اساس شناخت  حرکت های اجتماعی قرار می دهند.
بقیه در اینجا »

سیاست استراتژیکی رأس نظام در خاورمیانه بزرگ و آینده جهان

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

تلاطمات و تلاقی های سیاسی جاری در خاورمیانه منجمله شورش های «بهاران عربی» و سپس فراز مبارزات رهایی بخش ملی بویژه خلق کرد در ترکیه و پس از آن تشدید چشمگیر مبارزات کارگری در ایران در دهۀ دوم قرن  بیست و یکم (از۲۰۱۱ به این سو= ۲۰۱۶) نه تنها حداقل  از سوی چالشگران روشنفکر...
بقیه در اینجا »

در محکومیت بازداشت رهبران سندیکای شرکت واحد

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه طی بیانیه ای برخورد دستگاه قضائی نسبت به دو کارگر هیئت رئیسه آن سندیکا به نامهای ابراهیم مددی و داوود رضوی را در مرداد ۱۳۹۵ صادر نمود. دراین بیانیه ازجمله آمده است: ” در نیمه های شب ۹ اردیبهشت ماه سال ۹۴ هم زمان دو گروه...
بقیه در اینجا »

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

آوریل 2017
د س چ پ ج ش ی
« مارس    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>