عمل‌کردهای امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

۹٫ شهریور ۱۳۸۶
در
عمل‌کردهای امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

عمل‌کردهای امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه دستیار عرفات ازشیراک می‌خواهد تا حقیقت مرگ عرفات را فاش سازد خبرگزارس فرانسه : ۴ اوت ٢٠٠٧ عرفات در ١١ نوامبر ٢٠٠۴، بعد از این که دربیمارستان نظامی فرانسه بستری شد، فوت کرد. پزشکان فرنسوی که عرفات را تحت مراقبت درمانی قرار دادند ، گفتند که او به علت...
بقیه در اینجا »

قانون درخدمت حاکمان

۹٫ شهریور ۱۳۸۶
در
قانون درخدمت حاکمان

قانون درخدمت حاکمان ! پیرامون اعتصاب لوکوموتیورانان در آلمان پس از فروپاشی “جمهوری دمکراتیک آلمان”، وزیر کارآن دوره‌ی آلمان فدرال “نوربرت بلوم” از حزب دمکرات مسیحی ، در حالی‌که تمام وجودش از شادی و شعف می لرزید، اعلام کرد: “مارکس مرد اما مسیح زنده است”. امروز پس از ١٧ سال، شادی و شعف آن...
بقیه در اینجا »

انتقاد: سازنده یا مخرب ؟

۹٫ شهریور ۱۳۸۶
در
انتقاد: سازنده یا مخرب ؟

مزدوران جمهوری اسلامی ، منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه را به صورتی وحشیانه ودرزیرمشت و لگد، درخیابان دستگیر کردند و به زندان افکندند و تحت شکنجه قرارداده‌اند. دستگیری ، زندان، شکنجه واعدام مخالفین جمهوری اسلامی وبه خصوص مبارزان ضد سرمایه داری ، اساسی ترین ابزار فشار حکومتی برای حفظ قدرت...
بقیه در اینجا »

تبار شناسی و کالبد شکافی ایدئولوژی نو محافظه کاران

۹٫ شهریور ۱۳۸۶
در

تبار شناسی و کالبد شکافی ایدئولوژی نو محافظه کاران ۴ـ تاکید بر خطر یک ” مهندسی اجتماعی هدفمند”: نو محافظه کاران پیوسته بر خطر ” مهندسی اجتماعی ” تاکید می‌ورزند. منظور از ” مهندسی اجتماعی ” برنامه های اصلاحی دولت برای گسترش رفاه در زمینه های مسکن، غذا، بهداشت ، آموزش و پرورش و...
بقیه در اینجا »

ماه مرداد (اوت) خونی

۹٫ شهریور ۱۳۸۶
در
ماه مرداد (اوت) خونی

ماه مرداد (اوت) خونین ! دهه‌ی اول ماه اوت ١٩۴۵ : اردوگاه بوخنوالد جاده‌ی ورودی به این اردوگاه اسیران نازی، جاده‌ی خون نام گذاری شده است که توسط زندانیان این اردوگاه ساخته شد. درجریان جنگ جهانی دوم، بیش از ٢۵٠ هزارنفر دراین اردوگاه زندانی شده و به کار اجباری پرداختند. قرار نازیستها براین بود...
بقیه در اینجا »

استراتژی سیاست خارجی رو به رشد و مترقی دولت ملی

۹٫ شهریور ۱۳۸۶
در
استراتژی سیاست خارجی رو به رشد و مترقی دولت ملی

استراتژی سیاست خارجی رو به رشد و مترقی دولت ملی روابط بین المللی دولت ملی ونزوئلا به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری شاوز (٢٠٠۴-٢٠٠٨) ، بر دو پایه‌ی به هم پیوسته: استقلال (گسست از محور وابسته‌گی به امپریالیسم) و اقتصاد (استقرار و گسترش بدیل بولیواری برای آمریکای لاتین)، قرار دارد. شاوز و دیگر...
بقیه در اینجا »

هرگزفراموشتان نخواهیم کرد

۲۹٫ مرداد ۱۳۸۶
در
هرگزفراموشتان نخواهیم کرد

هرگزفراموشتان نخواهیم کرد ! سال ١٣۶٧ فرا رسید. مردم ایران به ادامه دهنده‌گان جنگ ارتجاعی با عراق، جواب رد دادند. رژیم درمانده که با شعارهای عوام‌فریبانه‌ی “فتح قدس از طریق کربلا” کاری ازپیش نبرده‌بود و درجُست و جوی گوشتهای دَم توپ درخیابانها به شکار جوانان می‌پرداخت، بالاخره از نَفَس افتاد. دژخیم جماران جام زهر...
بقیه در اینجا »

درک یک‌جانبه از امپریالیسم

۷٫ مرداد ۱۳۸۶
در
درک یک‌جانبه از امپریالیسم

درک یک‌جانبه از امپریالیسم ! روابط دیپلوماتیک حسنه بین دولتهای کوبا، ونزوئلا و اخیرا نیکاراگوا با دولت جمهوری اسلامی ایران ـ کشورهائی که به عنوان ضدامپریالیست و با گرایشات چپ شناخته شده‌اند ـ و با دولت ایران در ضدیت با سلطه‌طلبی آمریکا تا حدی وجه مشترکی دارند، نه تنها جناح راست بورژوازی ایران را...
بقیه در اینجا »

در تدارک بروز جنگ

۷٫ مرداد ۱۳۸۶
در
در تدارک بروز جنگ

در تدارک بروز جنگ ! حکومتی که ٢٨ سال پیش توسط خمینی، با تزویر و فریب توده ها، بنیان نهاده شد و با مشت آهنین به سرکوب تمام حقوق اولیه‌ی انسانی تا به حال ادامه داده، وارد مرحله نوینی از وجود ضد بشری خویش می گردد. شواهد و قرائن گواه است رژیم اسلامی، پس...
بقیه در اینجا »

حضور و توسعه یک بدیل اقتصادی – اجتماعی در آمریکای لاتین – بخش دوم

۷٫ مرداد ۱۳۸۶
در
حضور و توسعه  یک بدیل اقتصادی – اجتماعی در آمریکای لاتین – بخش دوم

حضور و توسعه  یک بدیل اقتصادی – اجتماعی در آمریکای لاتین (بخش دوم) اداره‌ی امور نفت و صنعت هیدرو کربورها در خدمت رفاه پس از کودتای نافرجام آمریکایی و باز گشت چاوز به مقر ریاست جمهوری در آوریل ٢٠٠٢ ، مقامات دولت ملی نقش فعال تری در امور نفت ایفاء کرده و خود را...
بقیه در اینجا »

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی

۷٫ مرداد ۱۳۸۶
در
مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی از این شماره به بعد، سعی می‌کنیم به طور خلاصه برخی مقولات تاریخی و ایده‌ئولوژیک ـ سیاسی که توسط کمونیسم علمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند، برای بالابردن آگاهی خواننده‌گانی که فرصت و یا امکان مطالعه‌ی آن مطالب را نداشته‌اند، بیاوریم....
بقیه در اینجا »

اعدام روشی تروریستی است

۷٫ مرداد ۱۳۸۶
در
اعدام روشی تروریستی است

اعدام روشی تروریستی است ! طی تاریخ جوامع طبقاتی تا به امروز، چنین وانمود شده است که مجازات اعدام طبق قوانین موجود، اجرای عدالت درعرصه‌ی قضائی است تا ساکنان هرجامعه‌ای از حرکات ضدانسانی و بد آگاه شده و جامعه‌سلامت بیشتری پیداکند.صرف‌نظر از این که این قوانین اساسا حافظ منافع طبقات استثمارگرحاکم بوده‌اند و مجازات...
بقیه در اینجا »

تبار شناسی و کالبد شکافی جناح نومحافظه کاران حاکم در رژیم بوش

۷٫ مرداد ۱۳۸۶
در
تبار شناسی و کالبد شکافی جناح نومحافظه کاران حاکم در رژیم بوش

تبار شناسی و کالبد شکافی جناح نومحافظه کاران حاکم در رژیم بوش در آمد سحرگاه ٢٠ مارس ٢٠٠٣، پس از آن که تلاش های نمایندگان آمریکا و انگلیس در متقاعد کردن شورای امنیت سازمان ملل در حمله نظامی به عراق بی نتیجه ماند، رژیم بوش جنگ خانمان‌سوزی را برای فتح عراق در ابعاد گسترده...
بقیه در اینجا »

توطئه‌های امپریالیستی ـ صهیونیستی درخاورمیانه

۷٫ مرداد ۱۳۸۶
در
توطئه‌های امپریالیستی ـ صهیونیستی درخاورمیانه

توطئه‌های امپریالیستی ـ صهیونیستی درخاورمیانه در زیر چند ترجمه از وضعیت فلسطین و عراق می‌آوریم که نشان می دهند توطئه های سازمان یافته‌ی خطرناکی درجریان هستند و مردم این منطقه باید برهشیاری خود افزوده و مبارزه علیه دخالت گری امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل را با دقتی تمام ادامه بدهند. چه چیزی واقعا درغزه...
بقیه در اینجا »

دریای خون

۱٫ مرداد ۱۳۸۶
در
دریای خون

دریای خون ! رژیم جمهوری اسلامی ایران ازطریق خون‌ریزی قصد دارد تا سرتاسرایران را به دریائی از خون مخالفانش، تبدیل نماید. به عدنان حسن پور روزنامه نگار مریوانی، بعد از گذشت ۶ ماه از دستگیری اش، اتهام اقدام علیه امنیت ملی زده می شود و حکم اعدام برای او صادرمی‌گردد. هیوا بوتیمار، فعال حقوق...
بقیه در اینجا »

موج سرکوب و مبارزه‌ی متحدانه

۲۶٫ تیر ۱۳۸۶
در

موج سرکوب و مبارزه‌ی متحدانه ! وضعیت سلامتی محمود صالحی، فعال کارگری مبارز سقز در زندان سنندج روز به روز وخیم‌تر می شود و دست اندرکاران رژیم، اس اس وار خم به ابرو نمی آورند! مافیای اطلاعاتی در روز روشن و در برابر چشمان حیرت زده‌ی مردم منصوراسالو را می دزدند و دستگاه انتظامی...
بقیه در اینجا »

خیزش ١٨ تیر١٣٧٨ نقطه عطف درمبارزات دانش‌جوئی

۱۶٫ تیر ۱۳۸۶
در

خیزش ١٨ تیر١٣٧٨    نقطه عطف درمبارزات دانش‌جوئی درآستانه‌ی هشتمین سال‌گرد خیزش دانش‌جویان ایران (١٨ ـ ٢٣ تیر ١٣٧٨)، ۶ روزی که قلعه‌ی پوسیده‌ی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نوکرسرمایه را لرزاند و ماهیت سازش‌کارانه‌ی “اصلاح‌طلبان” درقدرت را برملاساخت، بی مورد نیست که این خیزش را با مبارزه‌ی دانش‌جویان دانشکده‌ی فنی دانش‌گاه تهران در ١۶ آذر...
بقیه در اینجا »

به دفاع از فعالان کارگری زندانی به اعتراض برخیزیم

۱۶٫ تیر ۱۳۸۶
در

به دفاع از فعالان کارگری زندانی به اعتراض برخیزیم ! به قرار اطلاعی که کمیته ‌ی دفاع از جان محمودصالحی درمورد وضعیت جسمی این کارگر مبارز داده است، به علت چرک کردن کلیه های وی و امتناع جلادان جمهوری اسلامی ازانتقال وی به بیمارستان جهت معالجه، هم اکنون تمامی بدن محمود متورم شده و...
بقیه در اینجا »

جلو فاجعه‌ی انسانی رابگیرید

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

فراخوان راوا(١): جلو فاجعه‌ی انسانی رابگیرید به پناهنده‌گان افغانی کمک کنید! فاجعه‌ی دیگر انسانی درمرز با ایران روی می دهد که تهدیدی برای افغانستان است. طی سه هفته‌ی اخیر، رژیم بنیادگرای ایران با زور بیش از ٨۵ هزار پناهنده‌ی افغانی را به افغانستان برگرداند. گزارشات حاکی از برخورد خشن پلیس ایران با پناهنده‌گان افغان...
بقیه در اینجا »

از نامه‌های رسیده

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

از نامه‌های رسیده رفیقی از جنبش کمونیستی می‌نویسد : سلام و خسته‌نباشید باتشکر از مواضع اصولی و انقلابی‌تان، اما اسانلو دریکی ازآخرین مصاحبه‌هایش متاسفانه از سه‌جانبه گرائی (منظور پذیرش حضورنماینده‌گان کارفرما، نماینده‌گان کارگران و نماینده‌گان دولت درمذاکرات ـ رنجبر) دفاع کرده‌است. البته تاجائی که من از اسانلو و تشکیلات شرکت واحد اطلاع دارم اینها...
بقیه در اینجا »

حضور و توسعه یک بدیل اقتصادی – اجتماعی در آمریکای لاتین

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

حضور و توسعه یک بدیل اقتصادی – اجتماعی در آمریکای لاتین درآمد استقبال روزافزون اقشار مختلف مردم در آمریکای لاتین از شکل‌گیری و توسعه‌ی یک مدل اقتصادی – سیاسی که در تعدادی از کشورهای آن منطقه به‌ویژه در ونزوئلا و بولیوی در دست تهیه و اجراست ، برای هیئت حاکمه‌ی آمریکا به صورت یک...
بقیه در اینجا »

سازمان بین‌المللی کار ارگانی برای سازش طبقاتی جهانی

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

سازمان بین‌المللی کار(ILO) ارگانی برای سازش طبقاتی جهانی قرن نوزدهم شاهد سازمان یابی کارگران درسندیکاها و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر برای کسب حقوق خود بود که ازجمله تلاش برای کسب قدرت حاکمه را به هم‌راه داشت. با تدوین “مانیفست حزب کمونیست” توسط مارکس و انگلس، برنامه‌ی عمومی طبقه‌ی کارگر درکشورهای سرمایه‌داری تدوین شد و تشکیل...
بقیه در اینجا »

بازی با آتش

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

بازی با آتش هفته‌‌ی پیش، دولت محمود احمدی نژاد از سر “مهرورزی” و در جهت سیاست”آوردن پول نفت بر سر سفره مردم” در یک عمل “غیر منتظره” و در نقش  یک راهزن ظاهر شد و با اعلام طرح “سهمیه بندی بنزین” یک گام مهم دیگر در جهت فقیر سازی خانواده های کم درآمد برداشت....
بقیه در اینجا »

تفرقه بیانداز و حکومت بکن

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

تفرقه بیانداز و حکومت بکن ! سیاست استعمارگران انگلیس در گسترش و حفظ مناطق نفوذ وسیعی از جهان در زیر سلطه‌ی خود، از طریق به جان هم انداختن مردم کشورهای مستعمره ، درشرایط کنونی و بالارفتن آگاهی مردم جهان از سیاستهای نواستعماری پُست مدرنیستی انحصارات فراملی و دولتهای دست نشانده‌ی آنها، گرچه سریعا افشا...
بقیه در اینجا »

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

جولای 2017
د س چ پ ج ش ی
« ژوئن    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>