برنامه آزمایشی تلویزیون رنجبران-مائو تسه دون رهبر انقلاب توده ای خلق چین

۵٫ اسفند ۱۳۸۶
در


بقیه در اینجا »

برنامه آزمایشی تلویزیون رنجبران-لنین رهبر انقلاب کبیر اکتبر

۵٫ اسفند ۱۳۸۶
در


بقیه در اینجا »

جنگ و صلح به شیوه ی بوش ـ اولمرت

۱۱٫ بهمن ۱۳۸۶
در
جنگ و صلح به شیوه ی بوش ـ اولمرت

درحالی که بنا به گفته ی دکتربرقوتی از فعالان سیاسی فلسطینی نرخ کُشته شده‌های فلسطینی از زمان برگزاری کنفرانس آناپولیس حدود یک ماه و اندی پیش ٢ برابر شده‌است، بوش ٨ ژانویه ٢٠٠٧ روانه‌ی خاورمیانه و دردرجه‌ی اول اسرائیل شد تا با هماهنگی با حاکمان صهیونیست آن، کشورهای عربی را به قبول شرایط اسارت‌بار...
بقیه در اینجا »

روایت دو سناریوی امپریالیستی درباره آینده عراق

۱۱٫ بهمن ۱۳۸۶
در
روایت دو سناریوی امپریالیستی درباره آینده عراق

جنگ عراق به عقیده بعضی از تحلیل‌گران متعهد به کارزار ضد جنگ که از هم اکنون به “فاجعه قرن بیست و یکم” موسوم شده است، از جهات بسیار مهم تاریخی با جنگ های سابق “ساخت آمریکا” (از جنگ فیلیپین در دهه اول قرن بیستم گرفته تا جنگ یوگوسلاوی در آخرین دهه همان قرن) تفاوت...
بقیه در اینجا »

کمدی انتخاباتی دیگر

۱۱٫ بهمن ۱۳۸۶
در
کمدی انتخاباتی دیگر

درحالی که برف و سرما و فقدان ابتدائی‌ترین وسائل مبارزه با آن و ازجمله امدادرسانی، جان دهها نفر از هم وطنان ما را گرفته و درسرمای شدیدی که به‌ویژه دربخشهای شمالی کشورحکم‌فرمائی می‌کند اعتراضات مردم حالتی شورشی به خودگرفته است، رژیم نه تنها قادر به تامین گاز مورد نیاز مردم نشده‌است، بلکه درمقابله با...
بقیه در اینجا »

عوامل بازدارنده‌ی پیش‌روی جنبش کارگری

۱۱٫ بهمن ۱۳۸۶
در
عوامل بازدارنده‌ی پیش‌روی جنبش کارگری

با رشد مبارزات و جنبش کارگری ایران در دهه‌ی ١٣٨٠ و تلاش فعالان کارگری درمتشکل ساختن طبقه‌ی کارگرایران درسازمانهای مستقل طبقاتی خود از یک‌سو و حرکت تشکلهای سیاسی مدافع طبقه کارگر درتاثیر گذاشتن بر روند سازمان‌یابی مبارزات کارگران از سوی دیگر، جنبش کارگری درمصاف با نظام سرمایه داری حاکم، علارغم برخی انحرافات وکمبود ها...
بقیه در اینجا »

جنبش دانش‌جوئی دربرابر چه‌بایدکردها؟

۱۱٫ بهمن ۱۳۸۶
در
جنبش دانش‌جوئی دربرابر چه‌بایدکردها؟

دربیش از یک‌دهه‌ی اخیر جنبش دانش‌جوئی باردیگر خود را از زیر آوار سرکوبهای دهه‌ی ١٣۶٠ سربلندانه بیرون آورده و با شروع جدائی روزافزون از رژیم جمهوری اسلامی، خواسته‌های دموکراتیک و انقلابی در درون این جنبش بیش از پیش طرح گردیده‌اند. مع‌الوصف، طیفهای شکل گرفته درآن مبیٌن منافع و خواسته‌های طبقات و اقشارمختلف جامعه‌اند. با...
بقیه در اینجا »

بنیادگرائی اسلامی در خدمت نظام جهانی سرمایه

۱۱٫ بهمن ۱۳۸۶
در
بنیادگرائی اسلامی در خدمت نظام جهانی سرمایه

درآمد در دهه‌ی اخیر، بعد از حادثه‌ی مرموز یازده سپتامبر ٢٠٠١، بعضی از شخصیت های چپ و حتی بخشی از اعضای فعال درون سازمانهای مارکسیستی در اروپا و آمریکا پیشنهادی مبنی بر بحث درباره امکان ایجاد دیالوگ (گفت‌‌‌وگو) بین جنبش های ضدگلوبالیزاسیون سرمایه و بنیاد گرائی اسلامی را (در جهت ایجاد احتمالی اتحادها و...
بقیه در اینجا »

نئولیبرالیسم – گسترش فقر بنام آزادی

۱۱٫ بهمن ۱۳۸۶
در
نئولیبرالیسم – گسترش فقر بنام آزادی

خبر کوتاه و” کم اهمیتی” که در ابتدا سایت “آینه روز” و سپس در چند سایت دیگر خبری چپ منتشر شده بود کمتر توجهی را در فضای اینترنتی فارسی زبان برانگیخت این امر مرا برآن داشت که چند خطی در باره آن بنویسم. این‌که تعدادی کارگر در فلان کشور از کار بی کار می...
بقیه در اینجا »

التقاط درشعارها

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
التقاط درشعارها

درشماره های ٣٠ و ٣٢ “رنجبرـ ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران” گفتیم که تضادهای درون هیئت حاکمه ی آمریکا درمورد چه گونه گی پیش برد سیاست تجاوزکارانه ی دولت بوش، تحت تاثیر اوضاع جهانی و داخلی و ضرباتی که برامپریالیسم آمریکا درجنگهای تجاوزی اش درخاورمیانه وارد آمده ، باعث شده‌است که درعین حالی که...
بقیه در اینجا »

مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد! – به مناسبت حمله ی نئولیبرالیستهای وطنی به کمونیستها

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد! – به مناسبت حمله ی نئولیبرالیستهای وطنی به کمونیستها

درشماره ی ١٣ آبان ١٣٨۶ روزنامه‌ی شهروند امروز تحت عنوان “چپ ازخود انتقادمی کند”، نوشتاری از هوشنگ ماهرویان و مصاحبه ای با حمید شوکت و مازیار بهروز که خط تخطئه ی مبارزات کمونیستها و بی هوده بودن این مبارزات و نظرات آنان را دنبال می کند ، آمده است. جالب این که درمیان انبوه...
بقیه در اینجا »

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

درمقابله با توهم پراکنی عوامل مستقیم و مزدور و نوکران بی جیره و مواجب امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم، که دربوق تبلیغاتی حمله به ایران می‌دمند، درهرشماره‌ی رنجبر تا به حال ماسعی کرده‌ایم بخش های کوچکی از این عمل‌کرد را بازگونمائیم. بدون داشتن شناخت از عمل‌کرد این دو دشمن غدارمردم خاورمیانه که درهماهنگی با دیگر...
بقیه در اینجا »

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی ۵

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی ۵

کار، تولید، تقسیم کار انسانهای مولد و مبارزات آنان برای تغییر شرایط مادی و معنوی زیست شان، اساس بینش ماتریالیستی تاریخ را تشکیل می دهند. هر بینش علمی از تاریخ، نخست از انسانها، از چگونگی تولید زندگی مادی توسط آنان، از مناسباتی که در پروسه تولید نعم مادی بین انسانها از یک طرف و...
بقیه در اینجا »

نئولیبرالیسم امپریالیستی درتنگنای شکست

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
نئولیبرالیسم امپریالیستی  درتنگنای شکست

شکست کنفرانس آناپولیس: سه شنبه ٢٧ نوامبر٢٠٠٧، کنفرانسی به مدت ٢ روز با شرکت نماینده‌گان نزدیک به ۵٠ کشور و ازجمله ١۶ کشور عربی دردانش‌گاه دریانوردی آناپولیس درمریلند آمریکا تشکیل شد تا راه حلی برای حل مسئله ی فلسطین پیدا کنند. قبل از تشکیل کنفرانس، سعودالفیصل، وزیرامورخارجه ی عربستان باد به غبغب انداخته و...
بقیه در اینجا »

ازنامه‌های رسیده

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
ازنامه‌های رسیده

ازنامه‌های رسیده : با سلام و خسته نباشید در نامه ای که در شماره قبلی نشریه رنجبر انتشار یافت به بررسی اختلافات بین طیف چپ دانشجویی با دانشجویانی که حول دفتر تحکیم وحدت گرد آمده اند پرداخته بودم. این اختلافات به جایی رسید که نهایتا در روز دانشجو هر دو طیف مراسم جداگانه ای...
بقیه در اینجا »

چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد بخش دوم

۸٫ دی ۱۳۸۶
در
چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد  بخش دوم

    چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد درخاورمیانه “جدید” و آینده‌ی ایران – بخش دوم با اینکه ٧۴ در صد جمعیت هیجده میلیون نفری سوریه به اهل تسنن تعلق دارند، ولی هم مردمان متعلق به فرقه های دیگر اسلامی (دروزها، علویان، اسماعیلی ها، شیعه های اثنی عشری و ایزدیها) که نزدیک به ١۶...
بقیه در اینجا »

رابطه نظام جهانی سرمایه با بنیاد گرائی: یک بررسی موردی در باره رابطه بین “مرکز” و حاشیه

۸٫ دی ۱۳۸۶
در

درآمد در شماره های پیشین “رنجبر” در ضمن بررسی تبار شناسی و کالبد شکافی جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی به این نکته اساسی اشاره شد که انگاشت “ولایت فقیه” یکی از مضامین اصلی در فلسفه سیاسی ایدئولوژی امت گرائی، در متون کلاسیک علمای شیعه وجود ندارد. مروری به متون کلاسیک علمای شیعه از...
بقیه در اینجا »

سرچشمه ی دشمنی با دانشجویان

۲۹٫ آذر ۱۳۸۶
در
سرچشمه ی دشمنی با دانشجویان

به دنبال اعلام آماده گی دانش جویان چپ دانش گاههای ایران برای برگزاری مستقلانه ی مراسم ١۶ آذر ـ روز دانش جوـ رژیم آزادی کُش جمهوری اسلامی حمله ی گسترده ای را قبل از برگزاری این مراسم، که منجر به دستگیری دهها تن از دانش جویان چپ تا به حال شده است، آغاز کرده...
بقیه در اینجا »

حرکت از حیطه‌ی ضرورتها به قلمرو آزادی

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
حرکت از حیطه‌ی ضرورتها به قلمرو آزادی

هم اکنون جنگ تبلیغاتی کثیفی از طرف محافل امپریالیستی ـ صهیونیستی در رابطه با تحمیل جنگ ارتجاعی ویران‌گر دیگر بر مردم ایران ـ به بهانه‌ی “خطرایران اتمی برای جهان “(!) و ضرورت جلوگیری به هرقیمتی از آن ـ دربوق و کرناهای رسانه‌ای امپریالیستی ـ صهیونیستی دمیده می شود. این تبلیغات هم راه با تدارکات...
بقیه در اینجا »

١۶ آذر در راه است

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
١۶ آذر در راه است

۱۶ آذر به مدت ربع قرن، سمبُلی درمبارزات سخت و طولانی جنبش دانش‌جوئی‌ایران علیه دخالت‌گری امپریالیستی و دیکتاتوری حکومت دست نشانده‌ی شاه بود که توسط کودتای امپریالیستی ٢٨ مرداد قدرت را به دست گرفته بود. ضرورت مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع ، که رژیم سلطنتی حاکم وابسته‌گی و نمایده‌گی آنان را ازافتخارات خودمی‌دانست، این...
بقیه در اینجا »

آشوب گری امپریالیستی درخاورمیانه

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
آشوب گری امپریالیستی درخاورمیانه

نا آرامی های اخیر در همسایه ی شرقی ایران بسیاری را در برابر این سوال قرار می دهد که اصولا در این منطقه ی بحران زده چه می گذرد؟ رشد مخالفت ها در جامعه ی پاکستان و در کنار آن همبستگی ضمنی آمریکا با بخشی از اپوزیسیون پاکستان که در برابر ژنرال مشرف به...
بقیه در اینجا »

عدم اجماع در داخل جناح نومحافظه کاران بر سر ایران

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
عدم اجماع در داخل جناح نومحافظه کاران بر سر ایران

درآمد در شماره ٣٠ وهم این شماره رنجبر، علل چرخش در سیاست آمریکا در خاورمیانه و آغاز یک ” جنگ سرد” جدید از طرف آن علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.در این‌جا به چند و چون این چرخش که در آن هیئت حاکمه‌ی آمریکا می‌خواهد مسائل گوناگون ولی مرتبط به‌هم خاورمیانه به‌ویژه مسئله‌ی...
بقیه در اینجا »

ازنامه‌های رسیده : نقدی بر جنبش دانشجویی ایران

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
ازنامه‌های رسیده : نقدی بر جنبش دانشجویی ایران

افزایش فعالیت طیف چپ در دانش‌گاههای ایران واکنش های مختلفی را هم در میان جناحهای رژیم و هم در میان اپوزیسیون برانگیخته است. دیگر به هیچ وجه نمی توان منکر وجود چنین گرایشی شد. حتی لیبرالها هم اعتراف می کنند که لنین به دانش‌گاه بازگشته است. از میان واکنش های انجام شده، اطلاعیه‌ی اخیرانجمن‌اسلامی...
بقیه در اینجا »

نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی – بخش دوم

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی – بخش دوم

به‌طور مختصر، اقتصاد چین در سی سال گذشته از سه فاز مهم “رفورم ها” گذشته است که از هم دیگر قابل تشخیص هستند. در فاز اول (١٩٧٨-١٩٨٣)، حزب کمونیست چین به تدریج به تضعیف “اقتصاد متمرکز با برنامه” به نفع ایجاد یک “اقتصاد بازاروسوسیالیستی” جدید و صرفه جو پرداخت. در فاز دوم (١٩٨۴-١٩٩١ )...
بقیه در اینجا »

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>