نقد کمونیستی بری از تهمت‌زنی‌است

۱۷٫ فروردین ۱۳۸۶
در

نقد کمونیستی بری از تهمت‌زنی‌است! ک. ابراهیم در شماره ٣٢ “حقیقت” ـ ارگان حزب کمونیست ایران(م ـ ل ـ م.)، بهمن ماه ١٣٨۵ ـ طی مقاله‌ای تحت عنوان ” پیچیدگیهای یک انقلاب ـ بهانه برای حمله به مائوئیستها”، به برخورد دشمنانه‌ی تروتسکیستها و شبه‌تروتسکیستها به‌انقلاب نپال و حزب کمونیست نپال (مائوئیست)، جواب داده شده...
بقیه در اینجا »

تضاد درون حاکمیت شدت می‌یابد

۱۷٫ فروردین ۱۳۸۶
در

تضاد درون حاکمیت شدت می‌یابد! درماههای اخیر، تضاد بین جناحهای مختلف حاکم درایران، هم‌راه با رشد مبارزات توده‌ای ضد‌رژیمی، افزایش فشار دیپلوماتیک بین‌المللی درمورد غنی‌سازی اورانیوم و خطر تحریم و تجاوز نظامی احتمالی به ایران، شدت یافته است. هاشمی رفسنجانی، روز دوشنبه ١۴ اسفند، به مناسبت آغاز چهارمین دوره‌ی فعالیت مجلس تشخیص مصلحت نظام،...
بقیه در اینجا »

تبار شناسی و کالبد شناسی جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان

۱۱٫ اسفند ۱۳۸۵
در

تباز شناسی و کالبد شناسی جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان ۶- ملی – مذهبی ها در میان جناحهای سیاسی که در حال حاضر دارند، نیروهای ملی- مذهبی قدیمی‌ترین آنها به‌شمار می‌روند. آنها به دوران جنبش ضد تنباکو و انقلاب مشروطیت می‌رسند. در عصر جنبش ملی شدن...
بقیه در اینجا »

نظام سرمایه‌داری،عامل اصلی تخریب محیط زیست

۱۱٫ اسفند ۱۳۸۵
در

نظام سرمایه‌داری،عامل اصلی تخریب محیط زیست! کنفرانس بین المللی حفظ محیط زیست در پاریس به پایان رسید. این گردهم آئی با تصویب یک توافق نامه و انتشار نتایج بحث و گفتگو های خویش با هدف ایجاد شوک در “انسان ها” در جهت تغییر سیاست “مردم” در برابر طبیعت، به کار خود پایان داد. روزنامه...
بقیه در اینجا »

کمونیستها و جنگ انقلابی

۱۱٫ اسفند ۱۳۸۵
در

کمونیستها و جنگ انقلابی! خاورمیانه درآتش جنگهای تجاوزکارانه‌ی امپریالیستی ـ صهیونیستی می سوزد. احتمال حمله به ایران و به‌وجودآمدن وضعیتی مشابه وضعیت عراق و افغانستان را نمی‌توان نادیده گرفت. درصورت بروز جنگ تجاوزی به ایران، کمونیستها نمی‌توانند دست روی دست گذاشته و اگر از آسیبهای جنگ درامان ماندند، تنها به تماشای صحنه‌ی جنگها بپردازند....
بقیه در اینجا »

ازفعالین کارگری پیش‌رو بیاموزیم

۱۱٫ اسفند ۱۳۸۵
در

ازفعالین کارگری پیش‌رو بیاموزیم ! فرصت دوماهه‌ی داده شده به رژیم ایران درقطعنامه‌ی ١٧٣٧شورای امنیت سازمان ملل (در ٢٣ دسامبر٢٠٠۶)، جهت توقف غنی‌سازی اورانیوم، در٢١فوریه ٢٠٠٧ پایان گرفت. بدون تردید، به‌اجراگذاشتن برخی تحریمها، فشار به‌حاکمان به‌منظور گردن گذاشتن به‌خواست امپریالیستها و خطر بروز بحرانی جنگی، شدت بیشتری خواهدیافت. حاکمان جمهوری اسلامی، برای آن‌که دست...
بقیه در اینجا »

آپارتاید صهیونیستی!-عملی و نظری

۱۱٫ اسفند ۱۳۸۵
در

آپارتاید صهیونیستی! (عملی و نظری) در زیر ترجمه‌‌ی یک گزارش و یک مقاله‌ی درج شده در روزنامه لیبرال “اخبارسوئد” را در مورد تجاوز صهیونیستها به حقوق مردم فلسطین و حتا یهودیان مخالف عمل‌کرد صهیونیستها ، می‌آوریم که “مشت نمونه خروار”ی هستند ازعملیات فاشیستی صهیونیستها و حاکمان اسرائیل. و اما درجهان امروز که رسانه های...
بقیه در اینجا »

تحریف تاریخ تا به کی؟

۱۱٫ اسفند ۱۳۸۵
در

تحریف تاریخ تا به کی؟ “حزب کارایران”، لقب حزب طبقه کارگرایران را به‌خود داده‌است. تمام احزاب سوسیال دموکرات هم خود را حزب طبقه کارگر می دانند و حتا در تظاهرات اول ماه مه هم سرود انترناسیونال می‌خوانند ! تمایز گزاری بین احزاب رفرمیست کارگری با احزاب پیشرو و انقلابی کارگری، پس از ایجاد انترناسیونال سوم...
بقیه در اینجا »

جنبش کارگری درتقابل با التقاط‌گری

۱۲٫ بهمن ۱۳۸۵
در

جنبش کارگری درتقابل با التقاط‌گری! درشماره ٢١ رنجبرـ ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران ـ دی‌‌ماه ١٣٨۵، به دعوت‌نامه برای تشکیل “اتحاد کمیته‌های کارگری” پاسخ مثبت دادیم و آن را گامی درجهت پیش‌برد مبارزات کارگران ایران برای کسب حقوق پای‌مال شده‌شان دانستیم. مع‌الوصف براین عقیده‌نیستیم که راه حل نهائی سازمان‌یابی و رشد جنبش مستقل کارگری...
بقیه در اینجا »

جنبش زنان ایران و اخلال رفرمیستها

۱۲٫ بهمن ۱۳۸۵
در

جنبش زنان ایران و اخلال رفرمیستها! جنبش زنان درایران، علاوه بر ویژه‌گیهایش که آن را از دیگر جنبشهای موجود درایران متمایز می‌سازد، اما به‌خاطر این که جنبشی اجتماعی درکشوری سرمایه‌داری ، عقب مانده و با تفوق مذهب بر دولت است ، لذا در نزدیک به ٢٨ سال اخیرو درشرایطی بسیار بغرنج و طی مبارزه‌ای...
بقیه در اینجا »

توانائیهای جنگی میکروبی آمریکا

۱۲٫ بهمن ۱۳۸۵
در

توانائیهای جنگی میکروبی آمریکا درآزمایشگاههای کورپوراتیو رشدداده‌می شوند شروود رُس، تحقیق جهانی ، ٧ ژانویه ٢٠٠٧ ، sherwoodr1@yahoo.com ١١٣ دانش‌گاه، بیمارستان، مؤسسات داروئی موظف به انجام تحقیقات زیست تکنیکی، به‌طور قانونی تحقیقاتشان را پیش نمی‌برند. طبق نظر یک آژانس غیر انتفاعی،١١٣ دانش‌گاه، بیمارستان و آزمایش‌گاههای کورپوراتیوی تحقیقاتی که توانائی کشت میکروب به قصد مصارف...
بقیه در اینجا »

نه به جنگ، نه به تحریم

۱۲٫ بهمن ۱۳۸۵
در

نه به جنگ، نه به تحریم ! بحران سیاسی خطرناکی که با اشغال نظامی افغانستان و عراق آغاز شد، قبل ازبه اتمام رسیدن مدت زمامداری جورج دابلیوبوش رئیس جمهورآمریکا، به مراحل حساسی وارد می شود. امپریالیسم آمریکا و اسرائیل با سیاست های جنگ طلبانه خویش عامل اصلی بوجود آمدن این بحران، عمیق تر شدن...
بقیه در اینجا »

امپریالیسم و انقلاب پرولتری درقرن ٢١

۱۲٫ بهمن ۱۳۸۵
در

امپریالیسم و انقلاب پرولتری درقرن ٢١ ( سمینار احزاب و تشکلهای کمونیست ـ مائوئیست ـ ٢۶ تا ٣٠ دسامبر٢٠٠٧) این سمینار درهفتادوسومین سال‌روز تولد رفیق مائوتسه‌دون، برگزارشد. حزب رنجبران ایران به‌عنوان ناظر دراین اجلاس شرکت کرد و نظرات زیر را به صورتی شفاهی مطرح نمود: ١ـ مسائل انقلاب پرولتری: ازآن‌جا که ” بدون تئوری...
بقیه در اینجا »

اطلاعیه مطبوعاتی سمیناربین‌المللی درباره‌ی امپریالیسم و انقلاب پرولتاریائی درقرن بیست و یکم

۱۲٫ بهمن ۱۳۸۵
در

اطلاعیه مطبوعاتی سمیناربین‌المللی درباره‌ی “امپریالیسم و انقلاب پرولتاریائی درقرن بیست و یکم” سمیناربین‌المللی درباره ی “امپریالیسم و انقلاب پرولتاریائی درقرن ٢١” با شرکت ١۵ حزب و سازمان مائوئیست، که ازجمله به مناسبت جشن دهمین سال‌گرد شروع جنگ خلق درنپال، تشکیل شد. سمینار درموقعیتی تاریخی برگزارشد که خلق نپال درمارش ‌اش به‌پیش و در شرایطی...
بقیه در اینجا »

جنگ و ویران‌سازی، برای نفت‌خواری و سلطه‌گری

۱۲٫ بهمن ۱۳۸۵
در

جنگ و ویران‌سازی، برای نفت‌خواری و سلطه‌گری! قطعنامه‌ی ١٧٣٧ شورای امنیت “سازمان ملل” درمورد تحریم ایران، فرصت مناسبی را به سران کاخ سفید درواشنگتون و صهیونیستهای حاکم براسرائیل داد تا تهاجمی تر عمل کرده ونقشه‌ی “خاورمیانه بزرگ” خود را مجددا به‌جریان بیاندازند. آنها چنین وانمود می‌کنند که اگر دولتهای دنیا نجنبند، توسط “غول اسلامی”...
بقیه در اینجا »

کالبد شکافی و تبار شناسی صف بندهای سیاسی در منطقه و ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان-بخش سوم

۱۲٫ بهمن ۱۳۸۵
در

کالبد شکافی و تبار شناسی صف بندهای سیاسی در منطقه و ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان(بخش سوم) ٣- اصلاح طلبان در تقابل با محافظه کاران، جناح اصلاح طلبان از زمره‌ی با سابقه ترین جناحهای سیاسی درون حاکمیت محسوب می‌شود. سابقه‌ ‌ی شکل‌گیری این جناح و طیفهای درون آن به اوایل دهه‌ی ١٣۶٠...
بقیه در اینجا »

کالبد شکافی و تبار شناسی جناح های سیاسی در منطقه و ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان – بخش دوم

۲۷٫ دی ۱۳۸۵
در

کالبد شکافی و تبار شناسی جناح های سیاسی در منطقه و ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان ( بخش دوم ) در آمد در شماره گذشته نشریه به شناسائی و معرفی هشت گروه سیاسی که در جامعه ایران و در جهان و در درون حاکمیت وجود دارند ، پرداختیم. دراین شماره، بعد از...
بقیه در اینجا »

مبارزه تا به آخر درکنار اردوی کار

۲۷٫ دی ۱۳۸۵
در

مبارزه تا به آخر درکنار اردوی کار بار دیگر جنبش دانش‌جوئی ایران در برابر تحولات و تنش های جامعه از خود عکس العمل مناسبی به نمایش گذاشت و نشان داد که جایگاه واقعی این جنبش در کنار زحمت‌کشان و کارگران ایران است. مبارزات دانش‌جویان تنها از این طریق است که به ثمرنشسته و درجهت...
بقیه در اینجا »

پی‌آمد شیوه‌ی توزیع درآمدها درنظام سرمایه‌داری

۲۷٫ دی ۱۳۸۵
در

پی‌آمد شیوه‌ی توزیع درآمدها درنظام سرمایه‌داری! درجامعه طبقاتی، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و شیوه‌ی استثمار، نوع و میزان توزیع نعمات مادی تولیدشده درآن جامعه و متعاقب آن صف‌بندیهای طبقاتی را مشخص می‌سازد. این واقعیت را درنظامهای برده‌داری، فئودالی، سرمایه‌داری و حتا در دوران کوتاه گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، به عیان می‌توان...
بقیه در اینجا »

پاسخی به فراخوان “اتحاد کمیته‌های کارگری”

۲۷٫ دی ۱۳۸۵
در

پاسخی به فراخوان “اتحاد کمیته‌های کارگری” بیانیهء “اتحاد کمیته‌های کارگری” در دعوت از فعالین جنبش کارگری جهت ایجاد یک “شورای همکاری” و پاسخ مثبت “کمیتهء هماهنگی…” و “کمیتهء پیگیری…” به این دعوت، نمی‌تواند مسرت فعالین جنبش کارگری و احزاب و سازمانهائی که خود را بخشی از طبقهء کارگر و از این رهگذر هم سرنوشت...
بقیه در اینجا »

پیشروی انقلاب نپال، فرصتها و نقدها

۲۷٫ دی ۱۳۸۵
در

پیشروی انقلاب نپال، فرصتها و نقدها! نپال کشورکوچکی است واقع در دامنه ی جنوبی سلسله جبال هیمالایا، با ١۵ میلیون جمعیت و محصور بین پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان ـ چین و هندوستان ـ کشوری با سیستم نیمه مستعمره- نیمه فئودال بانظام پادشاهی “مشروطه” و ظاهرا با احزاب سیاسی قانونی. اما درعمل دیکتاتوری فئودالی باحمایت امپریالیستها...
بقیه در اینجا »

از کمونیسم علمی بیاموزیم : سمت جنبش جوانان *

۲۷٫ دی ۱۳۸۵
در

از کمونیسم علمی بیاموزیم : سمت جنبش جوانان * ( ۴ مه ١٩٣٩ ) امروز بیستمین سالگرد جنبش ۴ مه است و بدین مناسبت همه جوانان ین ان در اینجا گرد هم آمده اند. از این رو من فرصت را مغتنم می شمرم تا درباره چند مسئله مربوط به سمت جنبش جوانان چین صحبت...
بقیه در اینجا »

درخشان‌تر باد شعله‌های فروزان مبارزاتی ١۶ آذر، روزدانش‌جو

۲۶٫ دی ۱۳۸۵
در

بیش از ۵ دهه‌است که ١۶ آذر به مثابه سمبل جنبش دانش‌جوئی مترقی و آزادی‌خواه ایران، الهام بخش این جنبش درمبارزه علیه دیکتاتوری شاه و شیخ و مداخلات امپریالیستی بوده و هرچه درتاریخ به جلوتر آمده‌ایم، به منعکس کننده‌ی فریاد دانش‌جویان علیه استثمار و ستم طبقاتی نظام سرمایه‌داری درایران تبدیل‌گشته است.
بقیه در اینجا »

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

می 2017
د س چ پ ج ش ی
« آوریل    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>