قهرطبیعت بازهم جان زحمت کشان ما را گرفت

زمین لرزه ای پیاپی با قدرت ۲٫ ۶ و ۳٫ ۶ ریشتر روزشنبه ۲۱ مرداد ساعت ۵ بعدازظهر درشهرستان اهر دراستان آذربایجان شرقی که مرکزش در نزدیکی شهرورزقان و هریس و درعمق ۱۰ کیلومتری زمین بود و با حدود ۲۰۰…

سرمایه داری در دهه دوم قرن بیست و یکم:

از عصر طلائی تا عصر تاریک سرمایه داری جیمز پتراس ـ چهارم آوریل ۲۰۱۲: تحلیل مقدمه: چشم انداز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه دوم قرن بیست و یکم به شدت منفی است. تقریباً اجماع جهانی، حتی در میان اقتصاددانان و…

اخلال ایده ئولوژی خرده بورژوائی درصف کارگران

درجمع بندی از علل شکست سوسیالیسم درقرن گذشته، به نقش خرده بورژوازی مدافع نظام سرمایه داری دراین حرکت ضدانقلابی توجه لازم مبذول نشد. هرچند که لنین باتیز بینی دیالکتیکی اش دراوایل دهه ی ۱۹۲۰ خطر این قشروسیع اجتماعی را بازگونمود.…

هرج و مرج درونی نظام جمهوری اسلامی و

اثرات مخرب آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان گزارشات ضد و نقیض نهادها و مقامات رسمی رژیم و اظهارات فعالان کارگری دربیان فشارهای اعمال شده ازجانب رژیم به کارگران، قانون جنگل حاکم را درایران به تمامی گواهی می دهد :…

ازنامه های رسیده :

با سلام همانطور که مطلع هستید اخیراً جلسه فعالین کارگری در کرج مورد حمله قرار گرفته و تعداد زیادی از ایشان فقط به این دلیل که دور هم جمع شده بودند دستگیر شده­اند. به نظر من باید هم زمان هم…

از هر دری سخنی!

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه آمریکا نفوذ نظامی درآفریقا رابیشترمی کند گلن فورد ـ…

سرکوب کارگران و مهاجران افغان رامحکوم می کنیم

در سراسرنظام جهانی سرمایه داری، حاکمان برای خلاص شدن اززیر باربحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حمله ی گسترده ای را به حقوق کارگران و زحمت کشان آغازکرده و باتمام وجود تلاش می کنند تا باربحران را به تمامی…

مذاکره ، سازش وجنگ درمقابله با طبقه کارگر

از زمانی که مسئله هسته ای جمهوری اسلامی به صدر خبرهای کشورهای غربی و متحدین آنها در کشورهای تحت سلطه تبدیل شده است بارها نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی با نمایندگان آژانس بین المللی اتمی و اتحادیه اروپا و سازمان ملل…

کارگران درمقابل رژیم اسلامی

درخبرها آمده بود که : بیش از دو هزار کارگر واحدهای صنعتی قزوین با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌‌ها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، در این…

قدرت پرولتاریا درحزب انقلابی اش تبلور می یابد!

۹۲سال پیش، تحت آموزشهای کمونیسم علمی و به ویژه پیروزی انقلاب سوسیالیستی درروسیه تحت هدایت حزب بلشویک به رهبری لنین کبیر، درکنگره حزب عدالت در۳۰ خرداد ۱۲۹۹ دربندر انزلی حزب کمونیست ایران تاسیس شد. آموزشهای لنین و پیروزی انقلاب کارگری…

درجبهه جهانی کمونیستی ژانویه ۲۰۱۲: مصاحبه با استفن انگل

اغتشاش ها در نظام جهانی امپریالیستی زمینه را برای بحران انقلابی جهان آماده می کند! مصاحبه پرچم سرخ با استفن انگل، صدر ام.ال. پ. د.(حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان ، مترجم)، ۴ ژانویه ۲۰۱۲   ـ بخش دوم دراکتبرشورای محیط زیست…