چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی “جنگ‌سرد” درخاورمیانه “جدید” و آینده‌ی ایران – بخش دوم

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی “جنگ‌سرد” درخاورمیانه “جدید” و آینده‌ی ایران – بخش دوم

هدف از این یورش بزرگ(رجوع کنید به رنجبر شماره ٣٠)، استقرار هژمونی نفتی در خاورمیانه نفت خیز و گسترش و جهانی ساختن ” دکترین مونرو” در سراسر جهان بود. پیاده کردن این هدف استراتژیک توسط هیئت حاکمه‌ی آمریکا برای چندین دهه، به خاطر وجود سه چالش بزرگ ١- حضور شوروی به عنوان یک ابر...
بقیه در اینجا »

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی -۴

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی -۴

رویزیونیسم درقدرت(ادامه) همان طورکه در رنجبر شماره‌ی ٣١ دیدیم، بسیاری ار احزاب انترناسیونال دوم که ظاهرا خود را مارکسیست می دانستند، پس از درگذشت انگلس و تکامل نظام سرمایه‌داری رقابت آزاد به مرحله ی رقابت سرمایه‌های مالی انحصاری (با ماهیتی امپریالیستی) که با دست یافتن به ابرسود و تطمیع بخشی ازطبقه ی کارگر(کارگران یقه...
بقیه در اینجا »

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه و نتایج آن

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه و نتایج آن

اورانیوم تضعیف شده : ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا دچارسرطان شده و ٣٧ نفر آنها تابه حال مرده‌اند. آژانس خبری ایتالیا ـ ٩ اکتبر ٢٠٠٧ ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا که درخارج از کشورشان  دربالکان، افغانستان، عراق ولبنان بین سالهای ١٩٩۶ تا ٢٠٠۶ مشغول خدمت بودند، دچار سرطان شده‌اند. از این عده ٣٧ نفر...
بقیه در اینجا »

تداوم جنبشهای حق طلبانه و دموکراتیک و درمانده‌گی رژیم سرکوب‌گر

۱۷٫ آبان ۱۳۸۶
در
تداوم جنبشهای حق طلبانه و دموکراتیک و درمانده‌گی رژیم سرکوب‌گر

تداوم جنبشهای حق طلبانه و دموکراتیک و درمانده‌گی رژیم سرکوب‌گر!  جنبش کارگری ایران، درمبارزه علیه رژیم گندیده‌ی سرمایه‌داری حاکم، گام به‌گام پیش می‌رود. اعتصاب کارگران نی‌بُر نی‌شکر هفت تپه برای دریافت مزدهای معوقه، به دنبال اعتصاب درخشان چندهفته‌ پیش کارگران این شرکت که باردیگر به منظور دفاع از هم زنجیران دستگیرشده‌شان دست به اعتصاب...
بقیه در اینجا »

شکر تلخ! یا درسهائی از مبارزات کارگران نی‌شکر هفت تپه

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
شکر تلخ! یا درسهائی از مبارزات کارگران نی‌شکر هفت تپه

هر بار که کارگران ایران در برابر هیولای سرمایه به پا می خیزند و برای گرفتن حق خود رژیم سرکوبگر و فاسد اسلامی را به چالش می کشند، بیش از پیش به اهمیت تشکل های مستقل خویش پی برده و کمبود این تشکل ها را احساس می کنند. بی علت نیست پس از روز...
بقیه در اینجا »

ظهور دوباره دکترین مونرو درقالب ” نظم نوین جهانی ” و شکست زود فرجا م ان

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
ظهور دوباره دکترین مونرو درقالب ” نظم نوین جهانی ”  و  شکست زود فرجا م  ان

مقدمه – درسال ۱۸۲۰ جیمس مونرو رئیس جمهور امریکا اعلام کردکه “هیچ کشوری بدون عنایت و حمایت ممالک متحده نمی‌تواند حق مداخله در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین (آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و جزایر کارائیب) را داشته باشد” . این سیاست به نام «دکترین مونرو» معروف گشت ، مرزها ی ایالات متحده از طریق...
بقیه در اینجا »

نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی

درآمد مدتی است که در چین بحث بزرگی بین آکادمیسین ها، تحلیل‌گران و فعالین سیاسی در باره‌‌ی پیش‌نهاد قانونی ساختن حق مالکیت خصوصی در گرفته است. این بحث که شش ماه از تصویب آن می گذرد، هنوز هم ادامه دارد. بررسی این بحث ها نشان می دهد که تغییرات و دگردیسی های اجتماعی در...
بقیه در اینجا »

درسهائی از انقلاب اکتبر ١٩١٧

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
درسهائی از انقلاب اکتبر ١٩١٧

٩٠ سال از پیروزی انقلاب اکتبر روسیه و۵٨ سال ازانقلاب اکتبر چین، می‌گذرد. دو انقلابی که دنیای کهن مبتنی برنظام استثمار و ستم طبقاتی را درپایه‌های‌شان لرزانده و طبقه‌ی کارگر و زحمت کشان را به قدرت رساندند. با این دوپیروزی، دیگر مشتی سرمایه‌دار و فئودال نتوانستند با زرق و برق و تکیه بر سرنیزه،...
بقیه در اینجا »

رقابت درمنطقه‌ی دریاچه‌ی خزر وشبح جنگ جهانی سوم

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
رقابت درمنطقه‌ی دریاچه‌ی خزر وشبح جنگ جهانی سوم

کنفرانس سران کشورهای حوزه‌ی دریاچه‌ی خزر درظاهر مورد تعیین مسائل حقوقی این دریاچه و درواقعیت درمورد امنیت آن و خطر بروز جنگ درمنطقه، در روز سه‌شنبه ٢۴ مهر درتهران برگزارشد. مشگلات حقوقی از یک سو مربوط به قراردادهای ١٩٢١ و ١٩۴١ بین اتحادجماهیر شوروی و ایران می شود که حق برابر طرفین را دراستفاده...
بقیه در اینجا »

تضاد علم پیش‌رونده با حاکمیت طبقاتی پس‌مانده

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
تضاد علم پیش‌رونده با حاکمیت طبقاتی پس‌مانده

سال تحصیلی جدید دراول مهرماه آغازشد. حدود ١۵ میلیون دانش‌آموز روانه‌ی کلاسهای درس شدند. نزدیک به ٢ میلیون کودک به علت فقر، ازرفتن به کلاس درس بازماندند و به خیل کودکان و نوجوانان بی سواد پیوستند(۴ میلیون نفر). بدین ترتیب کل بی سوادان ایران حدود ١۴ میلیون نفرشدند که ٢٠% جمعیت کشوررا تشکیل می...
بقیه در اینجا »

گزارش کوتاهی ازچهارمین گردهمائی سراسری “تظاهرات دوشنبه” درآلمان

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
گزارش کوتاهی ازچهارمین گردهمائی سراسری “تظاهرات دوشنبه” درآلمان

دست اندازی آزمندانه و وحشیانه‌ی سرمایه داری آلمان به حقوق اجتماعی و سیاسی مردم و به خصوص طبقه کارگر وزحمت‌کشان این کشورو به طورمشخص پس از تدوین قانون معروف به هارتز چهار(١)، کمونیستها، طبقه‌ی کارگر و افراد و تشکلهای مترقی درآلمان را برآن داشت تا تظاهرات سیستماتیک و برنامه ریزی شده ای را که...
بقیه در اینجا »

به مناسبت ١٠ اکتبر روزجهانی علیه حکم اعدام

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
به مناسبت ١٠ اکتبر روزجهانی علیه حکم اعدام

از ۵ سال پیش، دهم اکتبر، روزجهانی مبارزه علیه اعدام نام گرفته است. هم اکنون درجهان در ١٣٠ کشور به اعدام دست نمی زنند. ولی در ۶٢ کشور مجازات اعدام صورت می‌گیرد. ایران یکی از کشورهائی است که نه تنها اعدام درآن لغونشده، یلکه ازجمله معدودکشورهائی است که بیشترین اعدام درآن صورت می‌گیرد. به...
بقیه در اینجا »

نقش سازمان جاسوسی ” سیا” در دوره « جنگ سرد» قدیم -بخش دوم

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
نقش سازمان جاسوسی ” سیا” در دوره « جنگ سرد» قدیم -بخش دوم

نقش سازمان جاسوسی ” سیا” در دوره « جنگ سرد» قدیم (بخش دوم) در این دوره اکثر نشریات اصلی و متنفذ در آمریکا مقالات متعددی را از این نویسنده‌گان و هنرمندان چاپ می‌کردند. ولی در دهه های ١٩۵٠ و١٩۶٠ این نویسنده‌گان و روشن‌فکران که شاهد تجاوزات سیتماتیک و جنایات دولت آمریکا در کشورهایی چون...
بقیه در اینجا »

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه و نتایج آن

۹٫ آبان ۱۳۸۶
در
عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه و نتایج آن

اورانیوم تضعیف شده : ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا دچارسرطان شده و ٣٧ نفر آنها تابه حال مرده‌اند. آژانس خبری ایتالیا ـ ٩ اکتبر ٢٠٠٧ ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا که درخارج از کشورشان  دربالکان، افغانستان، عراق ولبنان بین سالهای ١٩٩۶ تا ٢٠٠۶ مشغول خدمت بودند، دچار سرطان شده‌اند. از این عده ٣٧ نفر...
بقیه در اینجا »

پادگان نظامی یا دانش‌گاه؟

۱۷٫ مهر ۱۳۸۶
در
پادگان نظامی یا دانش‌گاه؟

پادگان نظامی یا دانش‌گاه؟ امروز دوشنبه ١۶ مهرماه، به مناسبت افتتاح سال تحصیلی جدید، احمدی نژاد رئیس جمهور همراه وزرای علوم و بهداشت و با تدابیرامنیتی شدید، درحالی که دانش‌جویان دست به تظاهرات زده و با پلیس ضدشورش، نیروی انتظامات و نیروی بسیج دانش‌جوئی درگیر شده و پلیس از گاز اشک‌آور استفاده می‌نمود، مخفیانه...
بقیه در اینجا »

جنبش کارگری درمقابله با رژیم سالوس و سرکوب

۱۳٫ مهر ۱۳۸۶
در
جنبش کارگری درمقابله با رژیم سالوس و سرکوب

جنبش کارگری درمقابله با رژیم سالوس و سرکوب ! بیش از ٢۵٠٠ نفر از کارگران شرکت نی‌‌شکر هفت تپه، پس از اعتراضات و اعتصابات مکرر برای کسب حقوق پای‌مال شده‌شان و ملاحظه‌ی بی‌توجهی کارفرما و رژیم به قولهائی که به کارگران داده و اجرا نکرده بودند، بار دیگر در روز شنبه ٧ مهرماه دست...
بقیه در اینجا »

چرخش در سیاست آمریکا به سوی “جنگ سرد”

۱۱٫ مهر ۱۳۸۶
در
چرخش در سیاست آمریکا  به سوی “جنگ سرد”

چرخش در سیاست آمریکا به سوی “جنگ سرد” در خاورمیانه “جدید” و آینده ایران در آمد به عقیده‌‌ی بخش قابل توجهی از تحلیل گران سیاسی که به نحله های مسلکی مختلف تعلق دارند، هیئت حاکمه‌ی آمریکا که در درون آن نماینده‌گان متعلق به جناح نومحافظه کاران در حال حاضر دست بالا را دارند، یک...
بقیه در اینجا »

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی ۲

۱۱٫ مهر ۱۳۸۶
در

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی (ادامه) اپورتونیسم اپورتونیسم یا فرصت طلبی یک جریان ضد مارکسیستی در درون جنبش کارگری است که سعی می کند با ‌نرم کردن اصول انقلابی و یا به افراط کشاندن آنها از بُرٌائی‌شان بکاهد. لنین درتوضیح ماهیت و عمل‌کرد اپورتونیستهای راست و چپ ...
بقیه در اینجا »

نقش سازمان جاسوسی ” سیا” در دوره جنگ سرد قدیم

۱۱٫ مهر ۱۳۸۶
در
نقش سازمان جاسوسی ” سیا” در دوره جنگ سرد قدیم

نقش سازمان جاسوسی ” سیا” در دوره جنگ سرد قدیم سازمان امنیتی ” سیا” نقش فراگیر کلیدی در پیشبرد سیاست های طبقه ی حاکمه‌‌ی آمریکا در دوره‌ی جنگ سرد قدیم ایفا می کرد. به غیر از نقش کلیدی که “سیا” در آماده سازی و پیاده کردن نزدیک به ۵٢ فقره کودتای نظامی در کشورهای...
بقیه در اینجا »

آماده‌گی برای انقلابی دیگر

۱۱٫ مهر ۱۳۸۶
در
آماده‌گی برای انقلابی دیگر

آماده‌گی برای انقلابی دیگر ! نپال گونج ـ ٩ سپتامبر٢٠٠٧: پراچاندا صدرحزب کمونیست نپال(مائوئیست)، طی صحبت با کادرهای حزب گفت که باید برای انجام انقلابی دیگر آماده‌شوند… حدود ۵٠٠ نفر از رهبران و کادرها و ازجمله مسئوولین مناطق، دبیران، اعضای کمیته‌ها و صاحب منصبان دراین تجمع شرکت داشتند که تا فردا ادامه خواهد داشت....
بقیه در اینجا »

اشک تمساح امپریالیسم – “عشق عمیق” آمریکا و اروپا به رعایت حقوق بشر در میانمار(برمه) از کجا سرچشمه می گیرد؟

۱۱٫ مهر ۱۳۸۶
در

اشک تمساح امپریالیسم ! “عشق عمیق” آمریکا و اروپا به رعایت حقوق بشر در میانمار(برمه) از کجا سرچشمه می گیرد؟ چند روزی است که خبرگزاری ها و رسانه های آمریکا و اروپا به دستور دولت های مطبوعشان علاقه‌ی بسیار شدیدی به سرنوشت مردم میانمار و اعتراضات راهبان بودائی نشان می دهند. مطبوعات سازمان “سیا”...
بقیه در اینجا »

شمشیر بوش بدتر از شمشیر داموکلس

۱۱٫ مهر ۱۳۸۶
در

شمشیر بوش بدتر از شمشیر داموکلس! شمشیر داموکلس ازنظرتاریخی اشاره به‌وضعی دارد که درآن درمیان خوشبختی، خطر مرگ بربالای سر انسانها قرارداشته، هرلحظه‌آنها را تهدید به مرگ می کند و انسانها درجوٌی مملو از خوشبختی و بدون اطلاع ازمرگ می زیند. اما شمشیر امپریالیسم فراملی‌ها به سرکرده‌گی امپریالیسم آمریکا و در راس آن بوش...
بقیه در اینجا »

فراخوان به مردم آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر درجهان

۱۱٫ مهر ۱۳۸۶
در
فراخوان به مردم آزادی‌خواه  و مدافع حقوق بشر درجهان

فراخوان به مردم آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر درجهان(١) پروفسور خوزه ماریا سیسون، یکی از بنیان‌گذاران حزب کمونیست فیلیپین در٢۶‌دسامبر ١٩۶٨، باردیگر به دنبال توطئه‌ی مشترک دولتهای فیلیپین، ایالات متحده آمریکا و هلند، در ٢٨ اوت ٢٠٠٧ و به بهانه‌ای واهی توسط پلیس هلند در شهر اوتریخ توقیف شد. رفیق سیسون از سال ١٩٧٧...
بقیه در اینجا »

تبارشناسی و کالبد شکافی ایدئولوژی نو محافظه کاران-۲

۱۱٫ مهر ۱۳۸۶
در

تبارشناسی و کالبد شکافی ایدئولوژی نو محافظه کاران (بخش دوم) اشغال نظامی عراق عمل‌کرد و سیاست های امپریالیستی ویژه ی نومحافظه کاران را به عیان در مقابل افکار عمومی جهانی بر ملا ساخت. بدون شناخت دقیق از ایدئولوژی آنان نمی توان به‌طور جامع از اوضاع کنونی و آینده ی جهان و به‌ویژه خاورمیانه یک...
بقیه در اینجا »

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>