بازی با آتش

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

بازی با آتش هفته‌‌ی پیش، دولت محمود احمدی نژاد از سر “مهرورزی” و در جهت سیاست”آوردن پول نفت بر سر سفره مردم” در یک عمل “غیر منتظره” و در نقش  یک راهزن ظاهر شد و با اعلام طرح “سهمیه بندی بنزین” یک گام مهم دیگر در جهت فقیر سازی خانواده های کم درآمد برداشت....
بقیه در اینجا »

تفرقه بیانداز و حکومت بکن

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

تفرقه بیانداز و حکومت بکن ! سیاست استعمارگران انگلیس در گسترش و حفظ مناطق نفوذ وسیعی از جهان در زیر سلطه‌ی خود، از طریق به جان هم انداختن مردم کشورهای مستعمره ، درشرایط کنونی و بالارفتن آگاهی مردم جهان از سیاستهای نواستعماری پُست مدرنیستی انحصارات فراملی و دولتهای دست نشانده‌ی آنها، گرچه سریعا افشا...
بقیه در اینجا »

زورگوئی به مردم جهان نتیجه‌‌ی اجلاس ژ ٨

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

زورگوئی به مردم جهان نتیجه‌‌ی اجلاس ژ ٨ ! نشست سه روزه‌ی اجلاس ٨ کشور صنعتی جهان(۶ تا ٨ ژوئن ٢٠٠٧) در هایلیگن دام درحوالی رستوک، با صدور بیانیه‌ای پایان گرفت. جهانیان شاهد بودند که معترضین از سراسر اروپا چه استقبال “گرمی” از اینان نمودند. دولت مشترک دموکرات مسیحی ـ سوسیال دموکرات آلمان با...
بقیه در اینجا »

مبارزه، سرکوب و رشد تضادها

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

مبارزه، سرکوب و رشد تضادها ! جنبش کارگری ایران در پیشاپیش جنبشهای دموکراتیک و آزادی‌خواهانه درایران با صلابت پیش می رود. کارگران بیش از پیش به لزوم برخورد غیرمسالمت آمیز به کارفرمایان و رژیم پی می برند. زیرا دریافته‌اند که حق خود را تنها باید با توسل به قهرانقلابی به دست آورند. آنها دریافته‌اند...
بقیه در اینجا »

انعکاس هژمونی طلبی در مبارزات طبقاتی

۱۵٫ تیر ۱۳۸۶
در

انعکاس هژمونی طلبی در مبارزات طبقاتی ! درشماره‌ی ٢۶ رنجبر(خرداد ١٣٨۶) به اخلال رویزیونیسم راست و چپ درتحریف کمونیسم علمی و نیز محدودیتهای تشکلهای چپ در فائق آمدن به تشتت نظری و سازمانی در اردوی کار، اشاره کردیم. اینک علل و ریشه‌ی این اخلال‌گری و محدودیتها را که درعرصه‌های مبارزات نظری، سیاسی، تشکیلاتی، سبک...
بقیه در اینجا »

سازمان جهانی کار مدافع کارگران نیست

۱۹٫ خرداد ۱۳۸۶
در

سازمان جهانی کار مدافع کارگران نیست ! ٩۶‌مین کنگره‌ی سالانه‌ی سازمان جهانی کار فردا ٨ ژوئن ٢٠٠٧ در ژنو برگزارمی شود. به روال معمول، نماینده‌گان رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی ایران دراین کنفرانس شرکت خواهند کرد تا “موهبتهای” این رژیم در سرکوب وحشیانه‌ی کارگران، بریدن زبان رهبران کارگران به جرم جرئت در تشکیل سندیکای مستقل...
بقیه در اینجا »

زنان، قربانیان اصلی ارتجاع، سرمایه‌داری و امپریالیسم

۱۲٫ خرداد ۱۳۸۶
در

زنان، قربانیان اصلی ارتجاع، سرمایه‌داری و امپریالیسم خاورمیانه در آتش جنگهای خانمان‌سوزارتشهای امپریالیستی، می سوزد. درجهنم ظلم و ستمی که نظامهای ارتجاعی حاکم به کمک امپریالیسم دراین منطقه به‌وجودآورده‌اند، زنان بزرگ‌ترین قربانیان می باشند که در زیر استثمارو ستم طبقاتی و ستم مردسالاری و دین سالاری پیوسته مقاومت کرده و هرگز حاضر به تن...
بقیه در اینجا »

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

۶٫ خرداد ۱۳۸۶
در

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه در دوران سلطه‌ی نظام فئودالی برجهان، دیوارکشی(نظیر دیوار چند هزارکیلومتری چین)، حصار و قلعه سازی برای مقابله بادشمن و حفظ سلطه برمردم زحمت‌کش، تاحدی کارساز بودند. درقرون وسطا، برای محدودکردن فعالیت یهودیان به‌دور محل سکونت آنها نیز دیوار می‌کشیدند. گذشت زمان و جریان تاریخ نشان داد که دیوارها خلل...
بقیه در اینجا »

امپریالیسم ، توسعه نیافته‌گی ودموکراسی – قسمت اول

۶٫ خرداد ۱۳۸۶
در

امپریالیسم ، توسعه نیافته‌گی ودموکراسی – قسمت اول در دوره بعد  از جنگ سرد، به‌ویژه در سالهای بعد از یازده سپتامبر٢٠٠١، ِتعد اد قابل ملاحظه ای از روشن‌فکران، مشاوران سیاسی ، استادان دانش‌گاه و ژورنالیستها بیشتر از پیش تاکید می ورزند که عامل اصلی بحرانها، جنگهای داخلی، فقر وناامنی  که امروزه بشریت و  به‌ویژه...
بقیه در اینجا »

کنفرانس “جی ٨” کوهی که موش خواهد زائید

۶٫ خرداد ۱۳۸۶
در

کنفرانس “جی ٨” کوهی که موش خواهد زائید! از ششم تا هشتم ماه ژوئن کنفرانس جی- هشت در فقیر ترین و کم جمعیت ترین ایالت آلمان برگزار خواهد شد. بر طبق سنت سالانه، سران و وزرای ٨ کشور “صنعتی” جهان گرد هم می‌آیند تا سیاست های بلند مدت خویش را به بحث و گفتگو...
بقیه در اینجا »

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی-بخش سوم

۶٫ خرداد ۱۳۸۶
در

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی-بخش سوم وقایع سال١٩٧٠ در اردن، بیانگر شفاف یک دگردیسی در تاریخ تکامل پروژه نظام جهانی سرمایه در خاورمیانه است. از این سال به بعد منافع نظام جهانی و بازیگران سیاسی هیئت های حاکمه محلی کاملا عیان گشت و اتحاد بین امپریالیسم آمریکا، اسرائیل...
بقیه در اینجا »

اخلال رویزیونیسم راست و چپ درامر وحدت و سردرگمی کمونیستها

۶٫ خرداد ۱۳۸۶
در

اخلال رویزیونیسم راست و چپ درامر وحدت و سردرگمی کمونیستها ! کمونیستها معتقدند که ” بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی به‌وجودنمی‌آید”. تمام کسانی که اندک درکی از نقش تئوری داشته‌باشند، می‌دانند که “تئوری راهنمای عمل است”. درعین حال تئوری به نوبه‌ی خود از آسمان نازل نشده، بلکه جمعبندی به طور نسبی همه جانبه و...
بقیه در اینجا »

سرکوب و دخالت به‌خاطر سازش

۶٫ خرداد ۱۳۸۶
در

سرکوب و دخالت به‌خاطر سازش ! امپریالیسم آمریکا در تلاش برای تامین هژمونی خود بر جهان، “جنگ علیه تروریسم” را با این دید اختراع کرد که با تکیه به این بهانه، بتواند یکه تاز میدان قدرقدرتی و قلدری  در جهان گردد و کشورهای پیرامونی هرچه بیشتری را به زیر سلطه‌ی اقتصادی ـ سیاسی و...
بقیه در اینجا »

متحدا علیه اخراج کارگران افغانی بپاخیزیم

۱۵٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

متحدا علیه اخراج کارگران افغانی بپاخیزیم! درشرایطی که ارتشهای اشغالگر و متجاوز کشورهای عضو ناتو و در راس آنها ارتش خون‌خوار آمریکا درافغانستان، طی ۶ سال گذشته از هوا و زمین کودکان و زنان و مردم بی‌گناه را لت و پارکرده و هیچ مرجع بین‌المللی جلو این سلاخیها را نمی‌گیرد؛ درزمانی که درافغانستان به‌جز...
بقیه در اینجا »

تکنولوژی هسته‌ای و مردم

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

تکنولوژی هسته‌ای و مردم ! در دهه‌ی ١٣۴٠، برخی از نیروهای سیاسی نظیر حزب توده ایران، روی ایجاد کارخانه‌ی ذوب آهن به مثابه صنعت مادرایران تاکید می‌گذاشتند و چنین تبلیغ می‌کردند که بادست‌یابی به این صنعت ، ایران وارد عصر صنعتی شدن گشته و دواسبه به‌پیش خواهد تاخت ! رژیم شاه ابتدا کارخانه‌ی ذوب...
بقیه در اینجا »

چالش ها و تنگنا های جنبش معلمان

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

چالش ها و تنگنا های جنبش معلمان اگر روزی  حاکمان رژیم سرمایه داری اسلامی می توانستند با فریب کاری و سوء استفاده از گرایشات و اعتقادات مذهبی مردم، ژست “مستضعف پناهی” بگیرند و خود را از مدافع حق و حقوق به‌قول خودشان “اقشار و طبقات فداکار” معرفی کنند، امروز حنایشان بی رنگ شده و...
بقیه در اینجا »

سیاست و تاکتیک در نقطه عطفهای تاریخی

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

سیاست و تاکتیک در نقطه عطفهای تاریخی سِاست و تاکتیک حیات حزب است. رفقای رهبری در سطوح مختلف با ید به آن توجه فراوان مبذول دارند و در اجرای آن  نباید به هیچ وجه  اهمال و بی مبالاتی از خود نشان دهند.                   مائو تسه دون تحلیل دقیق از اوضاع مشخص و اتخاذ سیاستها و...
بقیه در اینجا »

گوشه‌ای از عملکرد اقتصادی حاکمان

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

گوشه‌ای از عملکرد اقتصادی حاکمان با کمی دقت می‌توان به‌خوبی دریافت که عملکرد حاکمیت درجمهوری اسلامی ایران تفاوتهای قابل توجهی با عملکرد حاکمان جوامع کلاسیک شناخته شده‌ی سرمایه داری دارد. گرچه هرج و مرج اقتصادی و رشوه خواری و دزدی درتمامی کشورهای سرمایه‌داری امری رایج است.  اما این وضعیت به بارزترین وجهی درایران تبلورخود...
بقیه در اینجا »

ازنامه‌های وارده

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

ازنامه‌های وارده : با درورد رفیقانه در رنجبر شماره ٢٣، اسفندماه ١٣٨۵  درمقاله‌ی “ازفعالین پیشرو کارگری بیاموزیم” از « سالگرد همبستگی کارگران جهان با کارگران ایران » نام برده شده است. لازم به توضیح است که این روز(١۵ فوریه ٢٠٠۶) به ابتکار « کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد » و « فدراسیون...
بقیه در اینجا »

تاملی درباره مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه – امپریالیسم

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

تاملی درباره مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه ( امپریالیسم ) در آمد پیش از اینکه به چگونکی مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه بپردازم، توجه علاقه‌مندان را به شش نکته در این مبحث معطوف می‌دارم. نکته اول- در این مبحث من عموماً از واژه ” ملت ” و واژه...
بقیه در اینجا »

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی -بخش دوم

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی (بخش دوم) درآمد بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق در آغاز بهار ٢٠٠٣ ، نظرات متنوع و گوناگونی درباره علت این حمله و جنگ از طرف محقیقین و نویسنده‌گان مطرح گشته و مورد بحث و مناظره قرار گرفتند که هر از آنها...
بقیه در اینجا »

۵٩ مین سال‌گرد قتل عام دیر یاسین و ۵ مین سال‌گرد تجاوز به عراق

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

۵٩ مین سال‌گرد قتل عام دیر یاسین و ۵ مین سال‌گرد تجاوز به عراق ٩ آوریل ١٩۴٨، ۵٩ مین سال‌گردکشتار ٧۵٠ نفر ساکنین دهکده‌ی دیریاسین است که توسط تروریستهای یهودی به رهبری مناخیم بگین از رهبران برجسته‌ی صهیونیستها، در محلی خارج از منطقه‌ای که توسط سازمان ملل برای ایجاد دولت اسرائیل درنظرگرفته شده‌بود، مظلومانه...
بقیه در اینجا »

اما صبر تا به کی؟

۸٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در

اما صبر تا به کی؟ طی هفته‌ی گذشته، جنبش دانش‌جویان علیه سرکوب‌گری رژیم، با دستگیری تعدادی از فعالان دانش‌جو در دانش‌گاه مازندران، اوج تازه‌ای گرفت. دانش‌جویان دیگر دانش‌گاههای ایران به ابراز هم‌دردی با دانش‌جویان مازندران برخاستند. عوامل سرکوب همانند اس.اس.های هیتلری و با گسیل موتورسوار جلو دانش‌گاهها و ضرب و شتم دانش‌جویان، با توقیف...
بقیه در اینجا »

پرشکوه‌تر باد رزم متحد کارگران در اول ماه مه

۱٫ اردیبهشت ۱۳۸۶
در
پرشکوه‌تر باد رزم متحد کارگران در اول ماه مه

پرشکوه‌تر باد رزم متحد کارگران در اول ماه مه!اول ماه مه (١١ اردیبهشت) روز هم‌بسته‌گی مبارزاتی کارگران جهان فرامی‌رسد. پرچم سرخ این رزم حامل شعار “مرگ بر استثمار و ستم طبقاتی، زنده‌باد جهانی آزاد و فارغ از ظلم و ستم” است که درپیشاپیش مارش پرعظمت کارگران در سراسر جهان به‌اهتزار درمی‌آید. بشریت مترقی و...
بقیه در اینجا »

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>