آیا آمریکای لاتین سرنوشت خاورمیانه را در برابر خود دارد ؟

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

دیلما روسف از ریاست جمهوری برکنار شد و معاون او که یک دست راستی است جای او را گرفت . بسیاری این برکناری را یک کودتای پارلمانی دانستند که غرب در آن نقش کلیدی بازی کرده است .برای درک نه تنها حوادثی که در برزیل اتفاق افتاده است بلکه روند سیاسی که امروز در...
بقیه در اینجا »

جنبش کردستان و برخورد

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

در چند هفته گذشته رژیم جمهوری اسلامی به بهانه درگیری با حزب دموکرات کردستان ایران و پژاک ، مناطقی از کردستان عراق را در چندین نوبت هدف توپخانه خود قرار داد و باعث خسارات و ویرانی و کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم غیر نظامی مناطق مرزی کردستان عراق شد. دولت جمهوری اسلامی...
بقیه در اینجا »

گردش به سمت راست توسط دولت مرکل بیانگر بحران نهفته در آن است

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

دنباله مصاحبه با استفن انگل در تدارک کنگره حزب، MLPD تز توسعۀ تعدادی از کشورهای جدید امپریالیستی را تکامل داده  است. چگونه این بحث مدلل می شود؟ چگونه این امر توسط کادر ها وهمچنین در سطوح مختلف دریافت شده است ؟ این تز تا حد زیادی صفوف حزبی  و کادر های MLPD را متحد...
بقیه در اینجا »

پیرامون گسترش امپراتوری آشوب و اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه(بخش دوم و پایانی)

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

در بخش اول این نوشتار به اهمیت شناخت از نظام جهانی حاکم سرمایه داری از سوی چالشگران ضد نظام که خواهان دگردیسی کیفی و اساسی در راه ایجاد جهانی دیگر و بهتر با چشم اندازهای سوسیالیستی هستند، پرداختیم. در بخش دوم(وپایانی) این نوشتار بعد از نیم نگاهی به نحوۀ انباشت سرمایه در تاریخ سرمایه...
بقیه در اینجا »

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران(از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی)

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

همانطور که در شماره اخیر رنجبر اشاره شد، در سال‌های ۱۲۸۰ تا ۱۲۹۶ خورشیدی (۱۹۱۷-۱۹۰۱) دو پدیدۀ مهم ظهور کردو بطور مستقیم و غیر مستقیم  در سرنوشت کشور و مردم ایران بطور کلی و سرانجام حزب اجتماعیون – عامیون (سوسیال دمکرات) ایران و جنبش سوسیالیستی و کارگری ایران بطور ویژه نقشی اساسی بازی کرد...
بقیه در اینجا »

از نامه های رسیده

۱۱٫ مهر ۱۳۹۵
در

یک سال از کشتن شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر ایران به دست عا ملان امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در بیست و دوم سپتامر ۲۰۱۵ می گذرد. امروز ما شاهد یم طبقه کار گر و نیروهای انقلابی و پیشرو غم سترگ فراموش نشد نی فقدان شاهرخ را به نیرو برای ادامه ی مبارزه تبدیل...
بقیه در اینجا »

شروع اول مهرماه سال تحصیلی آغشته به شادی و به غم در با سواد شدن!

۷٫ مهر ۱۳۹۵
در

شروع سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۶ را به آن بخش از کودکان، نوجوانان و جوانان در ادامه تحصیل تبریک گفته و آن بخش قابل ملاحظه از آنانی را که به علت عدم استطاعت مالی از ادامه تحصیل باز مانده اند، اعلام هم دردی نموده اند و به بررسی این وضعیت ناگوار می پردازیم: طبق آمار بانک...
بقیه در اینجا »

یاد شاهرخ زمانی زنده می ماند!

۲۹٫ شهریور ۱۳۹۵
در
یاد شاهرخ زمانی زنده می ماند!

طبقه کارگر مبارز و دلیر ایران، یکی از فعالان آگاه کارگری در ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان رجائی شهر کرج صبح زود دراثر ضربات شکنجه گران رژیم فاشیستی حاکم درایران جان باخت. رفیق زمانی معتقد به مبارزه طبقاتی و اتحاد طبقه کارگر و ایجاد حزب کمونیست وسندیکای سراسری کارگری درایران از یک سو و...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٣۶ منتشر شد

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

رنجبر جدید لطفا ٢ بار کلیک کنید
بقیه در اینجا »

شمشیر آویخته بی عمل!

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

در تبلیغات اسلامی درمورد “ظهورمهدی” شخصی درزمان کودکی اش تعریف می کرد پدرش دراعتقاد به این که “به زودی مهدی ظهور کرده و ما باید آماده حرکت با او باشیم، ما در آرزوی دیدن شمشیر آویخته درکنار اوجاق پدر حق دیدن شمشیر را نداشتیم و هرگز آن را ندیدیم!” وضعیت تعریف کنونی اوضاع کشورمان...
بقیه در اینجا »

حزب سازی

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

ماتریالیستهای تاریخی  دارای جام جهان نمای  طبقاتی هستند که  ضمن  توجه به رشد ناموزن وویژگی   جوامع  ، حرکت عمومی دوران  تاریخی را اساس شناخت  حرکت های اجتماعی قرار می دهند.
بقیه در اینجا »

سیاست استراتژیکی رأس نظام در خاورمیانه بزرگ و آینده جهان

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

تلاطمات و تلاقی های سیاسی جاری در خاورمیانه منجمله شورش های «بهاران عربی» و سپس فراز مبارزات رهایی بخش ملی بویژه خلق کرد در ترکیه و پس از آن تشدید چشمگیر مبارزات کارگری در ایران در دهۀ دوم قرن  بیست و یکم (از۲۰۱۱ به این سو= ۲۰۱۶) نه تنها حداقل  از سوی چالشگران روشنفکر...
بقیه در اینجا »

در محکومیت بازداشت رهبران سندیکای شرکت واحد

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه طی بیانیه ای برخورد دستگاه قضائی نسبت به دو کارگر هیئت رئیسه آن سندیکا به نامهای ابراهیم مددی و داوود رضوی را در مرداد ۱۳۹۵ صادر نمود. دراین بیانیه ازجمله آمده است: ” در نیمه های شب ۹ اردیبهشت ماه سال ۹۴ هم زمان دو گروه...
بقیه در اینجا »

درباره وضعیت مبارزه طبقاتی در مصر و سرنوشت قیام مردمی باتوجه به هدف کمونیستها

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

"Elshagheela" روزنامه - رسانه داخلی R.C.P. مصر، ۲۰۱۶ ژوئیه
بقیه در اینجا »

ارزان سازی نیروی کار

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

اخیرا در دولت روحانی و مجلس طرح هایی از طرف بخش های اقتصادی آن ارائه شده است و یکی از مسئولین وزارت کار از آمادگی دولت برای ارزان سازی نیروی انسانی خبر می دهد . این ارزان سازی که ظاهرا مناطق ویژه اقتصادی را در بر می گیرد شامل به سطح صفر رساندن امکانات...
بقیه در اینجا »

تاریخ صد و پانزده ساله احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنبش های سوسیالیستی ، کارگری و کمونیستی ایران ( از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی )

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

فصل سوم : انجمن های صنفی ، ملی و سوسیالیستی در عصر مشروطیت مبارزات انجممن تبریز و کودتای محمد علیشاه قاجار در پائیز سال ۱۲۸۶ خورشیدی(۱۹۰۷ میلادی)، تضاد بین محمد علیشاه و مشروطه طلبان به قدری تشدید یافت که تلاقی آشتی ناپذیر بین آنها را اجتناب ناپذیر ساخت. در آغاز سال ۱۲۸۷، نارضایتی مردم...
بقیه در اینجا »

تعداد شش از غول پیکر ترین رسانه ها را تحت کنترل دارند و آمریکائی ها ۱۰ ساعت در روز سرگرم این “برنامه ریزی ها” می باشند

۲۲٫ شهریور ۱۳۹۵
در

تعداد شش از غول پیکر ترین رسانه ها را تحت کنترل دارند و آمریکائی ها ۱۰ ساعت در روز سرگرم این “برنامه ریزی ها” می باشند توسط مایکل اسنایدر از: The economiccollapseblog.com اگر شما به کسی اجازه دهید روزی ۱۰ ساعت از “برنامه ریزی” های این رسانه ها را به ذهن شما وارد سازد،...
بقیه در اینجا »

۲۸ مین سالگرد۱۳۶۷ !

۳۰٫ مرداد ۱۳۹۵
در

هرسال تعداد قابل ملاحظه ای از مردمان داغدار و نیروهای سیاسی، به حق به یاد عزیزان مبارز زندانی جان باخته، گرد هم آئی یادبود ترتیب داده و جنایات رژیم جمهوری اسلامی را بازگونموده و چهره ی قسی القلب حاکمان ایران را برملا می نمایند.هرچند که  مسئولان رسوای رژیم  طی ۲۸ سال اخیر حتا یک...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٣۵ منتشر شد

۱۴٫ مرداد ۱۳۹۵
در

اینجا را کلیک کنید
بقیه در اینجا »

حزب طبقه کارگر محصول پیوند ارگانیک آگاهی سوسیالیستی

۱۴٫ مرداد ۱۳۹۵
در

باجنبش طبقه کارگر(اسدالله غفارزاده، ۱۳۹۳) در ابتدا قدری به نوشته ها و موضع گیریهای کارگران آگاه کمونیست پرداخته و به ارزیابی این موضع گیریها می اندیشیم. علاوه بر تیتر مقاله فوق که درکتابی قراراست به نام آثار زنده یاد شاهرخ زمانی چاپ شود نکات زیر را از جمله ازغفار زاده و شاهرخ زمانی می...
بقیه در اینجا »

بحران مالی آینده جهان

۱۴٫ مرداد ۱۳۹۵
در

بحران مالی آینده جهان – ژاپن در نشست کشورهای جی ۷ ، بحرانی در مقیاس بانک لیمن را در آینده هشدار می دهد توسط، گولد کرُ، ۳۱ می ۲۰۱۶ نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه گروه هفت نفره از هم تایان خود را روز جمعه گذشته هشدار داد که جهان ممکن است در آستانه یک...
بقیه در اینجا »

جنبش کارگری و توطئه های رژیم

۱۴٫ مرداد ۱۳۹۵
در

بالاخره جعفر عظیم زاده عضو هیئت مدیره سندیکای ……بعد از بیش از دو ماه اعتصاب غذا بخاطر اعتراض به امنیتی کردن پرونده فعالین کارگری از زندان آزاد شد و برای معالجه به مرخصی که قابل تمدید است آمد. این ایستادگی شور و شوق و تحرک زیادی  را در بین فعالین کارگری و سیاسی در...
بقیه در اینجا »

برنامه ریزان نظامی واشنگتن سر به دیوانگی زده اند

۱۴٫ مرداد ۱۳۹۵
در

توضیح هیئت تحریریه: مقاله ترجمه شده زیر جهت آگاهی خوانندگان از رقابت های تسلیحاتی در سطح جهانی آورده شده است. درعین حال ضروری است که یادآور شویم این مقاله موضعی بر سر این رقابت های تسلیحاتی که با تهاجم غرب و سلطه گرائی آن شدت پذیرفته است نگرفته است. برنامه ریزان نظامی واشنگتن سر...
بقیه در اینجا »

انگلستان و اتحادیە اروپا

۱۴٫ مرداد ۱۳۹۵
در

بالاخره بعد از مدتها انتظار ، در یک همه پرسی “مردم” به جدائی انگلستان از اتحادیه اروپا رای دادند و خواهان پایان دادن به عضویت ۴۰ ساله این کشور از اتحادیه اروپا شدند. با اعلام نتایج این همه پرسی رهبران آلمان از آن به عنوان روز سیاه ، روز ناامید کننده و غیره برای...
بقیه در اینجا »

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

می 2017
د س چ پ ج ش ی
« آوریل    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>